pondělí 5. listopadu 2018

1 zasedání zastupitelstva - 5. listopad 2018 - on-line zápis

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)


 • Ustavující zastupitelstvo bude zahájeno za 15 minut, on-line reportáž bude možná stručnější, ale bude. :)
 • 16:06 zastupitelstvo zahájeno
 • Přítomno 25, omluveni Grohmann a Ranková.
 • Skládá se slib zastupitelů, odmítnutí slibu nebo slib s výhradou vede k zániku mandátu. Všichni přítomní slib složili.
 • Ověřovatelé zápisu zvoleni: Širc, Šmehlik.
 • Program schválen. Neschválen návrh Bartoníčka na předřazení diskuse občanů na každém zasedání. Starosta slíbil, že bude zařazen příště a pokud bude schválen, bude aplikován s okamžitou platností.
 • Schvalován počet radních. Hrabánek navrhuje 9. Schváleno, 24 pro. Počet místostarostů: 1, Schváleno, 24 pro, 2x zdržel Bartoniček.
 • Počet uvolněných členů : 2. Starosta a místostarosta, 24 pro, Bartoniček zdržel.
 • Schválena volební komise : Cílek, Chyský, Berkovec, Jirák, Matoušková. Schválena jednomyslně.
 • Volební komise si zvolila za předsedu Berkovce. Bartoniček navrhuje veřejnou volbu. Komise navrhuje tajnou volbu. Pro 19, proti Bartoniček a Slánský, zdrželi 4.
 • Nominace na starostu : Rubík navrhuje Hrabánka. Hrabánek přijímá. Šmehlík navrhuje Vondráčka. Vondráček děkuje, ale nepřijímá. Zůstává jediný kandidát Hrabánek.
 • Hlasování zahájeno.
 • Starostou zvolen Hrabanek, 19 hlasy.
 • Volba místostarosty. Martin Nič navrhuje Radka Vondráčka. Zůstává jediným kandidátem, připravuje se volba.
 • Místostarostou zvolen Vondráček, počet hlasů : 19
 • Volba rady. Starosta a místostarosta automaticky. Další návrhy : Jirák navrhuje Rubik, Šváb, Vondráček navrhuje Kozelku a Martina Niče, Matoušková navrhuje Miloslava Niče, Širc : Kulicha, Bartoníček navrhuje Pánka
 • První kolo voleb: zvolení Konečný, Kozelka, Kulich, oba Ničové
 • Do druhého kola Pánek 10 hlasů, Šváb 13 hlasů, Rubík 13 hlasů
 • Druhé kolo, Šváb a Rubík získaly 13, Pánek 11. Nezvoleni ani v druhém kole.
 • Peška navrhuje výbor zastupitelstva pro investice.
 • Hůla navrhuje výbor zastupitelstva pro parkovací dum.
 • Šmehlik navrhuje výbor zastupitelstva pro sport a zájmovou činnost.
 • Bartoníček navrhuje, aby se sport a zájmová činnost oddělili.
 • Zřízen výbor pro investice a výbor pro parkovací dům.
 • Diskuse o dočasném snížení počtu radních na 7. Zlámal nedoporučuje, Peška doporučuje.
 • Právník : z právního hlediska možnost snížení je.
 • Bartoniček : doporučuje počet členů nesnížit. Hůla : souhlasí se snížením počtu členů. Heřman : doporučuje počet členů nesnížit.
 • Počet členů rady snížen na 7. Nová rada se ujímá funkce.
 • Schvalování odměn zastupitelstva a radních, 1300 Kč radní, 300 Kč zastupitel navrženo. Povolené rozpětí 0-1999 zastupitelstvo, radní 0-7999
 • Šmehlik navrhuje navýšení na 600 Kč zastupitel, radní 2000. Nepřijato. Přijat původní návrh 300 a 1300.
 • Konec zastupitelstva

Koaliční dohoda mezi 4 volebními subjekty v rámci Zastupitelstva města Slaného na volební období 2018 - 2022