pondělí 24. září 2018

Slaný a vzděláníNerad píšu předvolební texty. Plnění slibů by mělo patřit k základní morální výbavě každého člověka, jenže ručit za splnění předvolebních slibů nemůžete, neznámých je příliš mnoho. Proto jsem se rozhodl, že budu raději psát o tom, kam by měl Slaný dlouhodobě směřovat, a slibovat nebudu nic.

Pokud budu zvolen do zastupitelstva, budu samozřejmě podporovat taková opatření, která napomohou k naplnění mých vizí. Pokud zvolen nebudu, mnoho se nezmění. Tam, kde mohu být městu opravdu užitečný, lze stejně nejvíce udělat mimo městskou politiku. Zastupitelstvo může pomoci v několika bodech, ale naštěstí jde vesměs o body, ve kterých lze dosáhnout dohody napříč politickým spektrem bez ohledu na konkrétní složení zastupitelstva.
 
Když začínám psát o vizích, tak na prvním místě musí být vzdělání. Tím nemyslím získávání formálních titulů. Před 25 lety jsem se stal odborným asistentem na VŠCHT Praha a od té doby vždy alespoň externě na nějaké vysoké škole učím, vedl jsem i řadu diplomových prací. O reálné vypovídací hodnotě zkratky před jménem či za ním nemám žádné iluze.

Vzdělání ve smyslu celoživotního úsilí o porozumění novému, pochopení souvislostí, rozvíjení silných i slabších stránek osobnosti je ovšem základ, na kterém je možné stavět a jehož absence vede ke ztrátě mnoha cenného, co po sobě zanechaly minulé generace.

Vzdělávání je mnohem více než chození do školy, ale samozřejmě dobrá škola a hlavně dobrý učitel může mít neocenitelný význam. Město je sice zřizovatel základních škol, ale do výuky zasahovat nemůže. Město je ale vlastníkem budov našich základních i středních škol a je jeho úkolem, aby vytvořilo pro školní vzdělávání co nejlepší prostředí. S potěšením jsem si za léta strávená psaním on-line zápisů ze zastupitelstev všiml, že pokud šlo o školy, vždy se dařilo najít podporu napříč stranami pro smysluplné projekty a věřím, že v tomto trendu bude pokračovat i nové zastupitelstvo.

Všichni bychom měli hledat možnosti, jak ocenit práci učitelů, pro které je učení posláním. Pro mne bylo velkým zážitkem vystoupení dětí z 3. ZŠ na TEDxSlany 2018, a to není zdaleka jediný příklad z našeho města, kdy učitelé dokázali mnohem více, než nařizují školní osnovy, totiž probudit v dětech opravdovou vášeň, která je bude provázet po zbytek života.

Dluh města vidím také ve vztahu k naší základní umělecké škole, jejímž zřizovatelem je sice kraj, ale vyučuje se v budovách patřících městu. Moderní věda potvrzuje to, co věděli i naši předkové, totiž že umění je mnohem více než jen schopnost krásně zpívat nebo malovat. Pěstováním uměleckých schopností dítě získává sebevědomí, rozvíjí tvůrčí schopnosti, učí se naslouchat druhým i samo vést, tedy získává dovednosti, které uplatní v budoucím povolání více než leckterou školometskou poučku. Jsem vzděláním chemik, povoláním částečně programátor, ale snad o to více mi vadí, jak je v českém prostředí nahlíženo na údajně druhořadé předměty. Naštěstí české základní umělecké školy jsou na vysoké úrovni i v celosvětovém srovnání a naše slánská škola si zaslouží, aby město mělo zlepšení podmínek pro výuku jako jednu ze svých priorit.

Dalším stěžejním prvkem moderního vzdělávání jsou knihovny. Knihovna 21. století není v první řadě půjčovna zaprášených knih, ale žijící a živé komunitní centrum s širokou nabídkou vzdělávacích aktivit. Máme velké štěstí, že naše slánská knihovna se jako knihovna současnosti chová, ač pro to nemá odpovídající zázemí. Pokud jste někdo navštívil prostory vyhrazené zaměstnancům knihovny, tak víte, o čem píšu. Knihovna potřebuje nové prostory a potřebuje je rychle.

Žijeme v době, kdy si můžeme několika kliknutími myší pozvat nejlepší přednášející světa do kuchyně či ložnice. Jestli něco závidím dnešním náctiletým, tak je to právě tohle. Vztah ke vzdělání se ale rozvíjí také osobním kontaktem a diskuzí, a v tom nám internet příliš nepomůže. Proto se snažím svým malým dílem přispět pořádáním přednášek v kavárně Prostor nebo zavedením tradice TEDx do Slaného a nejsem zdaleka sám, kdo se o podobné věci snaží. Myslím, že bychom měli hledat způsoby vzájemné spolupráce, aby si každý Slaňák, ať mu je sedm, sedmnáct nebo sedmdesát sedm, mohl u nás najít to, co jej zajímá.
 
S mnohaletou učitelskou praxí je mi zřejmé, že text je již příliš dlouhý, a tak si další nápady nechám na příště. Pokud jste dočetli až sem, gratuluji vám k trpělivosti, jejíž pěstování také patří k cenným produktům vzdělávání, a doufám, že se spolu potkáme třeba na každoměsíčním TEDxSlanySalon v kavárně Prostor, jehož první díl začíná v úterý 25. září s podtitulem „Lékaři a příroda – soupeři i přátelé”, s primářkou naší gynekologie Markétou Matouškovou jako speciálním hostem.


Miloslav Nič
č. 2 kandidátní listiny Občané města Slaného OMS/STAN

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného