úterý 11. září 2018

Proč by mělo Slaný mít městského architekta?

Historie lidských sídel, jejich vznik a rozvoj, většinou není výsledkem náhody. Vždy byla u jejich zrodu nějaká myšlenka, jasná vize. Osvícení panovníci si už ve starověku najímali slavné architekty. S růstem velikosti a zvyšováním životního komfortu se města postupně stala složitými organismy, které stále naléhavěji potřebovali specializované poradce – městské architekty a urbanisty. Díky nim dnes můžeme v mnoha městech obdivovat zachovalé památkové zóny a geniálně uspořádaná veřejná prostranství.

V České republice je v současnosti cca 80 měst a obcí, které mají svého městského architekta. Z okolních měst je to např. Kladno, Kralupy nad Vltavou, Roudnice nad Labem nebo Louny. V některých případech jde přímo o zaměstnance úřadu, jinde (zpravidla u menších a středních měst velikosti Slaného) o externího odborníka.

Městský architekt by měl být první osobou, které budou předloženy k řešení plánované investice města týkající se urbanistického rozvoje. Neměl by se o nich dozvídat jako o hotových a odsouhlasených záležitostech, ale měl by být spolu se zastupiteli u jejich vzniku. V případě zadávání veřejných zakázek by měl vedení města doporučit vyhlášení architektonické soutěže a aktivně se podílet na definování soutěžních podmínek, případně architektonickou soutěž i administrativně zajišťovat. Zásadním způsobem by se měl podílet také na zadávaní a projednávaní strategických a koncepčních dokumentů v oblasti rozvoje města (např. strategického a územního plánu).

Činnost městského architekta by měla zahrnovat důslednou a kontinuální péči o veřejné prostory města, péči o ochranu hodnot a kvalit území (architektonických, urbanistických, kulturních, estetických, přírodních), zlepšování obytné kvality sídlišť nebo iniciaci přestavby zanedbaných a nevyužitých území. Neměl by to být přitom jen zkušený odborník, ale také schopný mediátor, který dokáže zapojit širší veřejnost do problematiky rozvoje města a smysluplně komunikovat s občany i státní správou. Zároveň by měl být politicky nezávislý a schopný komunikovat s každou politickou reprezentací města vzešlou z voleb.

Roli městského architekta dnes ve Slaném částečně supluje manažerka rozvoje města. Hlavní náplní její práce je však příprava a realizace velkého množství investičních akcí, administrace dotací apod. Při této zahlcenosti lze jen těžko obsáhnout všechny výše uvedené činnosti.

Stejně tak jako konzultujeme třeba zdravotní problémy s kvalifikovaným odborníkem – lékařem, měli bychom všechny problémy a zásahy do organismu města konzultovat s architektem-urbanistou. Zřízení pozice „městského architekta“ určitě ze dne na den nevyřeší všechny problémy rozvoje města, ale umožní zastupitelům a vedení města rozhodovat se vždy na základě informací odborníka, který bude schopen vidět město jako celek, ve vzájemných vazbách a souvislostech. Zatím se rozhoduje zpravidla podle dílčích vzájemně zřídkakdy provázaných projektů a momentálních politických a jiných zájmů. Urbanistický rozvoj města je potřeba vidět v delším časovém horizontu, než je jedno volební období, stejně jako ho v minulosti viděli osvícení panovníci.

Petr Hauptmann

1 komentář:

  1. Bally Slots — A supplier most well-known for 88 Fortunes, Quick Hit, Dragon Spin, Cash Wizard, Michael Jackson. They also give gamers gratis spins starter packs for some online pokies. Following behind is Slots.lv with its generous bonuses for brand spanking new|for brand new} gamers, as well as|in addition to} the supply of free video games for you to can} strive before you pay. Simply visit the site and open any slot sport you want to learn its description and play it free of charge. If you prefer playing in} slots during the weekend, have the ability to|you presumably can} benefit of|benefit from|reap the advantages of} a 250% up to as} $2,000 match deposit bonus by using the code 코인카지노 BSCWEEKEND. Beyond that, Ignition considered one of the|is among the|is likely considered one of the} most popular poker websites, so in-between slots, have the ability to|you presumably can} be part of actual money poker tournaments for some card action you'd like|if you'd like}.

    OdpovědětVymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného