čtvrtek 27. září 2018

Běžecký poslanecký den Víta Rakušana ve Slaném

Slaný - neděle 23. září 2018 - první český poslanecký den v běhu.
Fotografie: Petr Kříž

Komenského náměstí


Kostel svatého Gotharda

Velvarská brána

Okresní dům
Sokol 

 Wilsonova


U stadionu


  PS:
  hodina před startem (fotografie Miloslav Nič) a po doběhu:


středa 26. září 2018

Občané města Slaného: Pečujme o Slaný společně!Již čtvrté volební období je Pavel Bartoníček slánským zastupitelem. Ve funkci místostarosty působil od komunálních voleb v roce 2002, kdy 1. prosince přišel na Městský úřad ve Slaném z Odboru evropské integrace Úřadu vlády ČR. Z funkce 1. místostarosty se v červenci 2011 rozhodl na vlastní žádost odejít. Slánské listy s ním tehdy publikovaly obsáhlý rozhovor (zveřejněn na: www.slanskelisty.cz/sl/zpravodajstvi/180711prvni.php). Na ten navazoval další rozhovor ze srpna 2014 (zveřejněn na: www.slanskelisty.cz/sl/zpravodajstvi/180814pavel.php). Od dubna 2016 do současnosti je uvolněným členem rady města Slaný. 

Jste lídrem kandidátky Občané města Slaného. Co považujete za její silnou stránku?

Naše kandidátka Občané města Slaného (Sdružení nezávislých kandidátů a hnutí Starostové a nezávislí) nabízí jména zkušených zastupitelů i osobností, které mohou přinést nové pohledy na řešení problémů města. Mezi těmi, kteří již práci v zastupitelstvu znají, patří kromě mé osoby také Josef Jelínek, Markéta Matoušková a. Zdeněk Vostrý.

Kromě nich je zde řada dalších občanů, kteří mají zájem věnovat svůj čas rozvoji Slaného, protože jim na jejich městě záleží. A to nejen před volbami. Jejich profesní zaměření je průřezem všech důležitých oblastí rozvoje města: zdravotnictví (M. Matoušková, Hanka Hamzová), školství (Miloslav Nič, Z. Vostrý, Marie Záborcová), bezpečnost a prevence kriminality (Lucie Pokorná, Pavel Štěpánek, Václav Červený, Jan Pokuta, Martin Berky), integrovaný záchranný systém (plk. Tomáš Holec), sociální politika (Filip Kruncl), práce s dětmi a mládeží (Pavel Martiník, Lukáš Zeman, Jiří Lieberzeit, Sylva Ničová), životní prostředí (Petr Hauptmann) sport (Michal Urbánek), kultura (Jiří Vohralík, Petr Kříž), podnikatelský sektor (J. Jelínek, Antonín Bohunský, Petr Pěnkava, Simona Grigarová, Tomáš Holovlaský, Jaroslav Záborec).

Co se Vám podařilo? Čím se můžete pochlubit?
 
Vše, co se v posledním volebním období podařilo, považuji za výsledek týmové práce. Přijde mi proto komické, když vidím, kdo se nyní před volbami chlubí věcmi, které ovlivnil jen částečně nebo vůbec. Za naši kandidátku jsem rád, že se v rozpočtu města podařilo přidat finance zájmovým i sportovním organizacím, i těm, kteří pracují s dětmi a mládeží. Stejně jako podpořit Slánské jazzové dny a festival Rock na Valníku. Kladně hodnotím rozpoutání debaty o budoucnosti Okresního domu ve Slaném a přestěhování knihovny do jeho prostor. Podařilo se zabránit prodeji městské ubytovny, což by podle praktických zkušeností odborníků přineslo pravděpodobné stěhování části jejích obyvatel do jiných městských bytů. Za dobré považuji též znovuzavedení tradice Dnů národních kultur (vloni izraelské, letos italské), operní přenosy ve slánském kině či podporu předzahrádek ve městě. Ale rovněž postupné propojování Slaného cyklotrasami s okolními městy a obcemi i tvorbu projektu pro bezpečný průjezd cyklistů městem. Přínosem je také zavedení aplikace Lepší místo či pravidelných veřejných projednávání s občany v případě zásadnějších změn v některé části města (v poslední době se to ale již nedaří, jak by mělo, což mne opravdu mrzí).

T. G. M. psal, že „svět udržuje se jen prací, a to prací drobnou, prací stálou“. Co tedy ta drobná stálá práce pro Slaný?

Děkuji za tuto otázku. To je téma rezonující u velké části naší kandidátky. Často není totiž pro zlepšení vzhledu města potřebu dělat obří akce a mediálně sledované show. Jde jen o to, snažit se dosáhnout určitého zlepšení, i když vás všichni přesvědčují, že je to zbytečné. Abych byl konkrétní, uvedu příklad slánského autobusového nádraží. Byly zde opakované stížnosti na otevírací dobu WC, která ve všední dny končila v 16.30. Přestože jsem M. Hrabánka a P. Záloma (odbory v jejich gesci by měly záležitost řešit) žádal, aby se věcí zabývali, nejevili o to zájem. Když jsem si představil pocity člověka, který do Slaného přijede, otírá orosené čelo a nakonec musí běžet buď na benzínku naproti, nebo někam do křoví, nechtěl jsem vše nechat, jak pánové navrhovali. Podařilo se mi aktivovat kolegyně z odboru správy majetku a na schůzce s ředitelem ČSAD Jiřím Popelkou jsme domluvili prodloužení otevírací doby do 18.00. Slíbili jsme si také, že po nějaké době vyhodnotíme, zda už jsou cestující spokojeni. A samozřejmě se začalo s kompletním úklidem a údržbou celého autobusového nádraží.

A co se naopak nepovedlo?
 
Jsem zklamaný z toho, že zastupitelstvo odmítlo požádat o dotaci na rekonstrukci ubytovny „Mexiko“, budovy v majetku města. Věnovali jsme tomu s Filipem Krunclem, vládní Agenturou pro sociální začleňování a dalšími aktivními osobami neuvěřitelné množství času a energie. Když bylo vše pro podání žádosti o dotaci ve výši necelých 20 milionů korun připraveno (a za potřebné podklady a studie zaplaceno okolo 200 tisíc korun), nenašla se pro podání žádosti potřebná většina rozumně myslících zastupitelů. Dotace by kromě obnovy budovy svými podmínkami zajistila, že by se město o svůj majetek muselo starat jako řádný hospodář dlouhodobě. Před každými volbami to slibují všichni. Ukazuje se však, že takový závazek vůči obecnímu majetku všem zastupitelům nevyhovuje. A tak bude tato budova dále svým zevnějškem hyzdit město.

Celá kauza začala letošního února návrhem prodeje budovy v Ouvalové ulici čp. 392 z důvodu neutěšeného stavu, který je hanbou města, a nemožnosti požádat o dotace na rekonstrukci. Je proto podivné, že když se možnost požádat o dotaci objevila (byl vypsán dotační titul IROP) a vše bylo připraveno pro podání žádosti, nebylo její podání částí zastupitelů schváleno. Jak tedy neutěšený vzhled a stav budovy, která je majetkem města Slaný, chce její vlastník řešit? S Filipem Krunclem i dalšími členy naší kandidátky se domníváme, že město se má o svůj majetek starat s péčí řádného hospodáře. V případě městské ubytovny v Ouvalové ulici se to evidentně nedaří.

Nejsem také rád, že se nepodařilo do zdárného konce dotáhnout kauzu parkovacího domu. Obávám se, že od ledna 2019, kdy bude jeho provoz plně v režii Slaného, to bude pro rozpočet města značná finanční zátěž.

Obě kauzy jsou bohužel spojeny s postavou současného místostarosty Záloma a jeho zvláštním přístupem k problémům Slaného.

To mě přivádí k otázce možné povolební spolupráce kandidátky Občané města Slaného (s podporou hnutí Starostové a nezávislí).
 
Nepovažujeme za vhodné se nějak vymezovat ve chvíli, kdy není zřejmý výsledek voleb. Člověk by měl při očekávání volebního výsledku přistupovat k volbám s určitou pokorou. Není totiž důležitý jen celkový počet zvolených zastupitelů z jednotlivých kandidátek, ale i kdo konkrétně mezi těmi zvolenými osobami bude.

Každopádně shoda u nás existuje v tom, že nebudeme volit lídra komunistické kandidátky Naše město (L. Peška) do rady města, bude-li o to usilovat. A za sebe mohu říci, že nebudu podporovat jakékoliv uspořádání, kde by bylo počítáno s členstvím P. Záloma (bude-li zvolen zastupitelem, o čemž mnozí pochybují) v radě města či ve vedení města. Jeho činnost nepovažuji pro Slaný za jakkoliv přínosnou.

Kandidátka OMS se tedy vymezuje proti seskupením Naše město a ČSSD?
 
To v žádném případě. Jde jen o tyto jednotlivé osoby. Co se P. Záloma týče, je zřejmé, že se neosvědčil ani ve funkci starosty, ze které musel být odvolán, a ani ve funkci místostarosty. Klíčové problémy za něj museli vyřešit jiní. A samozřejmě za něj množství úkolů řeší M. Hrabánek. Kromě aktivity lídra ODS a ředitele školy (i když uvolněného) musí v poslední době dávat do pořádku věci, které Zálom zcela nezvládá. Pak mu již nezbývá dostatek času a energie na náročnou funkci starosty.

Město je nyní plné různých plakátů a zdá se, jako by slogany měly vyhrát volby. Ve srovnání s tím kampaň kandidátky č. 4, které jste lídr, působí velmi umírněně.
 
Jediná hesla, která používáme, jsou „Pečujme o Slaný společně“, „Víme, co Slaný potřebuje“ a „Každý jsme jiný, ale tvoříme tým“. To ale nejsou pouhá předvolební hesla, to je životní postoj většiny členů naší kandidátky. Je to rovněž určitá výzva pro nás všechny, pro Slaňáky, kteří ví, že ve společenství podobně uvažujících osob může vzniknout větší synergie.

Jsme občané města Slaného na kandidátce „Občané města Slaného“ (podporovaní hnutím Starostové a nezávislí). Zajímáme se o problémy Slaného dlouhodobě. Z kontaktů s mnoha dalšími sousedy a spoluobčany proto víme, co Slaný potřebuje. Je nám jasné, že žádná dlouhodobá vize nemůže být vymýšlena od stolu, bez spolupráce s lidmi, kteří ve městě žijí, a proto chceme o Slaný pečovat společně. Jednotliví kandidáti našeho seskupení mají mnohdy zdánlivě rozdílné názory. Přestože jsme každý jiný, společně tvoříme tým, se kterým žádáme o podporu naší dlouhodobé vize lepšího života ve Slaném.
Některá hesla, když se nad nimi zamyslíte, mohou působit spíše úsměvně a možná i kontraproduktivně. Například „Chcete stejné nebo lepší Slaný“, které má komunistická kandidátka Naše město/SPOZ. Vždyť heslo „Lepší Slaný“ je heslo továrníka J. J. Pály, starosty města z období protektorátu. A toho komunisté, včetně těch současných na slánské kandidátce, rozhodně nemilují. Jeho heslo jim ale použít nevadí? Navíc je to gramaticky nesprávné (Slaný je maskulinum neživotné, proto je správně jedině „stejný Slaný“).

Podobné je i „Neslibujeme, za nás mluví práce“ z dílny ODS, které je umístěno ve Velvarské ulici nedaleko městského úřadu. Nedaleko budovy, která se neustále upravuje a upravuje a o jejímž vzhledu a efektivitě práce zde oprávněně pochybuje nejeden Slaňák.

Co se předvolební propagace týče, velmi mne zaujal billboard na domě u výjezdu z kruhového objezdu na náměstí. Jak jste vybírali ony čtyři kandidáty?
 
Původní představa byla prvních 6 či 12 tváří, ale z hlediska lepšího efektu byla nakonec zvolena čtveřice portrétů. A „čtyři mušketýři“ na něm jsou kandidáti na 1., 3., 5. a 8. místě. Protože někteří z nás jsou spíše příznivci elektronické propagace (web, FB), jsou zde Ti, kteří považují tuto formu PR za vhodnou. Bohužel se nedostalo na všechny, ale upřednostňovali jsme osoby z horní části kandidátky.

Jaké jsou podle Vás hlavní problémy města, co by se mělo udělat a co změnit?
 
Těžko v několika větách zmínit celý volební program. Od toho je web stanari.cz, kde je zmíněn kompletně (a každá domácnost jej dostane do schránky). Naše heslo „Pečujme o Slaný společně“ jasně říká, že naší prioritou je péče o město, jeho vzhled i majetek a spokojenost obyvatel. Chtěli bychom, aby byli lidé potěšeni upraveným a udržovaným městem a cítili radost z bydlení právě ve Slaném. A věděli, že jednotlivé akce či přísliby nejsou jen předvolebním výkřikem či snahou o zvýšení popularity. Že jsou výsledkem určité dlouhodobé vize rozvoje města a jejího postupného naplňování. V čistotě a údržbě města vidíme velké rezervy a myslím, že je musí vidět každý, kdo se po Slaném pohybuje.

Členové naší kandidátky jsou jasným důkazem toho, že se o problémy zajímáme dlouhodobě, a ne jen v předvolebním období. Mohl bych mluvit o každém z naší sedmadvacítky a aktivitách většiny z nich ve veřejném životě Slaného. To by ale vystačilo na samostatný rozhovor. Alespoň pár kolegů bych rád zmínil:
Filip Kruncl, sociální pracovník Úřadu práce ČR a místopředseda slánské Komise pro sociální věci a zdravotnictví, je dlouhodobě aktivní v sociální oblasti a v řešení problematiky slánských ubytoven a jejich obyvatel.
Tomáš Holec, plukovník hasičského záchranného sboru a hospodář slánské rybářské organizace, spolupracuje s městem dlouhodobě na řešení problematiky havarijní a krizové připravenosti a stará se o kvalitní zarybnění Velkého slánského rybníka, zvaného Novas.
Petr Hauptmann, člen Finančního výboru zastupitelstva města Slaný, spolupracuje s manažerkou rozvoje města na projektech spojených s cyklodopravou.
Tonda Bohunský, projektový manažer a předseda slánského SVJ Bezručova 497–498, velmi pozorně mapuje a fotografuje různé nešvary v čistotě a úklidu města i zeleně.

Uplynulé volební období bylo plné osobních útoků a vzájemných animozit v zastupitelstvu. Domníváte se, že to následující by mohlo být lepší?
 
Přál bych si to. Neustálé osobní útoky nijak neposouvají město Slaný kupředu. Bohužel v tomto je nedostižným mistrem komunistický zastupitel Peška. A ten své chování těžko změní. Nejsou za ním vidět žádné výrazné výsledky, ale dokáže svými pomluvami natolik zaplevelit veřejný prostor, že pro některé občany může toto budit dojem aktivity. A zapomenou si položit otázku, co pozitivního pro Slaný v tomto, ale i předchozích volebních obdobích vlastně vykonal.

Pravidelná otázka na závěr: Proč by měli občané k volbám chodit? Změní se něco nebo je to jen výměna židlí na další čtyři roky?
 
Komunální volby považuji stále za nejdůležitější akt demokracie. Proto se nezměnil ani můj názor, který jsem ve Slánských listech sděloval před čtyřmi roky. Většinu kandidátů můžete poznat osobně. Udělat si vlastní názor na to, zda jen mluví, nebo i konají. Samozřejmě, že před volbami vždy narůstá počet těch, kterým říkám „mistři příslibů“. Vycházejí z teze, že slibem nikoho nezarmoutí, a protože o některých záležitostech v chodu města příliš nevědí, slibují neuvěřitelné věci. Neuvěřitelné a často také zcela neproveditelné. Proto si trvale přeji, aby lidé volili spíše ty kandidáty – a to napříč politickým spektrem – za kterými je vidět nějaká konkrétní a pozitivní práce. Osoby snažící se hledat způsoby, jak věci řešit, a ne ty, kteří umí bravurně zdůvodňovat proč to či ono nejde.

Jako vystudovaný politolog a městský zastupitel jsem nenapravitelný idealista. Stále si přeji, aby se občané města Slaného o chod města aktivně zajímali. Když nebudou mít čas, jsme tu pro ně my – „Občané města Slaného“.
A abych rozhovor zakončil nějakým optimistickým předvolebním zvoláním, napadlo mě heslo speciálně na závěr tohoto rozhovoru:Když nám dáte svoje hlasy, nebudete si rvát vlasy!

Děkuji za rozhovor. Libor Pošta

Článek byl zveřejněn v internetové verzi Slánských listů. Podstatně krácená verze rozhovoru byla pod stejným titulkem zveřejněna v tištěné verzi předvolebního čísla Slánských listů v září 2018 na straně 3.

úterý 25. září 2018

Slaný a zdravotnictví


Vážení příznivci STAN a OMS. Dovolte mi, abych se také trochu rozepsala na téma zdravotnictví ve Slaném.

Ať už budu, či nebudu zvolena do městského zastupitelstva, chtěla bych i nadále podpořit činnost slánské nemocnice, kterou spravuje město Slaný. Její fungování má letitou tradici a je skvělé, že si stále zachováváme vysokou odbornou úroveň v celé šíři základních oborů. To vůbec není samozřejmá věc, jak by se na první pohled mohlo zdát. Lékaři a sestry některých oborů chybí prakticky v celé České republice a získat je pro práci v naší nemocnici je stále více a více obtížné. Můžu ale s klidným svědomím potvrdit, že naše nemocnice má nadstandardně dobré vztahy mezi lékaři i sestrami jednotlivých oddělení. Pracuje zde mnoho zdravotníků, pro které je slánská nemocnice srdeční záležitost, a za ta léta, co v ní pracují, jí dali mnoho sil, volného času, zdraví i nervů často na úkor svého osobního života.

Nejde jen o personální stránku, ale i o správu nemocničních budov a povrchových komunikací v areálu nemocnice. Chtěla bych podpořit úsilí vedení nemocnice, které chce vypracovat ve spolupráci s městem plán obnov a rekonstrukcí tohoto městského majetku. Jsem rovněž zastáncem důsledné kontroly činnosti nemocnice slánským zastupitelstvem.

Dalším důležitým bodem, který bych chtěla pomáhat prosazovat, je snaha o udržení ambulantní zdravotní péče o slánské občany. Město Slaný by mělo podporovat fungování dostatečného počtu ordinací pediatrů, stomatologů, všeobecných lékařů...

Věřím, že podobné plány má řada mých kolegů-lékařů, kteří kandidují i za jiné strany a hnutí.

Doufám, že po volbách noví zastupitelé najdou ta nejlepší rozumná řešení, která pomohou tomu, aby ve Slaném zdravotnictví fungovalo co nejlépe a byli spokojeni zdravotníci i občané.


Markéta Matoušková
primářka gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Slaný
č. 11 kandidátní listiny Občané města Slaného OMS/STAN

pondělí 24. září 2018

Slaný a vzděláníNerad píšu předvolební texty. Plnění slibů by mělo patřit k základní morální výbavě každého člověka, jenže ručit za splnění předvolebních slibů nemůžete, neznámých je příliš mnoho. Proto jsem se rozhodl, že budu raději psát o tom, kam by měl Slaný dlouhodobě směřovat, a slibovat nebudu nic.

Pokud budu zvolen do zastupitelstva, budu samozřejmě podporovat taková opatření, která napomohou k naplnění mých vizí. Pokud zvolen nebudu, mnoho se nezmění. Tam, kde mohu být městu opravdu užitečný, lze stejně nejvíce udělat mimo městskou politiku. Zastupitelstvo může pomoci v několika bodech, ale naštěstí jde vesměs o body, ve kterých lze dosáhnout dohody napříč politickým spektrem bez ohledu na konkrétní složení zastupitelstva.
 
Když začínám psát o vizích, tak na prvním místě musí být vzdělání. Tím nemyslím získávání formálních titulů. Před 25 lety jsem se stal odborným asistentem na VŠCHT Praha a od té doby vždy alespoň externě na nějaké vysoké škole učím, vedl jsem i řadu diplomových prací. O reálné vypovídací hodnotě zkratky před jménem či za ním nemám žádné iluze.

Vzdělání ve smyslu celoživotního úsilí o porozumění novému, pochopení souvislostí, rozvíjení silných i slabších stránek osobnosti je ovšem základ, na kterém je možné stavět a jehož absence vede ke ztrátě mnoha cenného, co po sobě zanechaly minulé generace.

Vzdělávání je mnohem více než chození do školy, ale samozřejmě dobrá škola a hlavně dobrý učitel může mít neocenitelný význam. Město je sice zřizovatel základních škol, ale do výuky zasahovat nemůže. Město je ale vlastníkem budov našich základních i středních škol a je jeho úkolem, aby vytvořilo pro školní vzdělávání co nejlepší prostředí. S potěšením jsem si za léta strávená psaním on-line zápisů ze zastupitelstev všiml, že pokud šlo o školy, vždy se dařilo najít podporu napříč stranami pro smysluplné projekty a věřím, že v tomto trendu bude pokračovat i nové zastupitelstvo.

Všichni bychom měli hledat možnosti, jak ocenit práci učitelů, pro které je učení posláním. Pro mne bylo velkým zážitkem vystoupení dětí z 3. ZŠ na TEDxSlany 2018, a to není zdaleka jediný příklad z našeho města, kdy učitelé dokázali mnohem více, než nařizují školní osnovy, totiž probudit v dětech opravdovou vášeň, která je bude provázet po zbytek života.

Dluh města vidím také ve vztahu k naší základní umělecké škole, jejímž zřizovatelem je sice kraj, ale vyučuje se v budovách patřících městu. Moderní věda potvrzuje to, co věděli i naši předkové, totiž že umění je mnohem více než jen schopnost krásně zpívat nebo malovat. Pěstováním uměleckých schopností dítě získává sebevědomí, rozvíjí tvůrčí schopnosti, učí se naslouchat druhým i samo vést, tedy získává dovednosti, které uplatní v budoucím povolání více než leckterou školometskou poučku. Jsem vzděláním chemik, povoláním částečně programátor, ale snad o to více mi vadí, jak je v českém prostředí nahlíženo na údajně druhořadé předměty. Naštěstí české základní umělecké školy jsou na vysoké úrovni i v celosvětovém srovnání a naše slánská škola si zaslouží, aby město mělo zlepšení podmínek pro výuku jako jednu ze svých priorit.

Dalším stěžejním prvkem moderního vzdělávání jsou knihovny. Knihovna 21. století není v první řadě půjčovna zaprášených knih, ale žijící a živé komunitní centrum s širokou nabídkou vzdělávacích aktivit. Máme velké štěstí, že naše slánská knihovna se jako knihovna současnosti chová, ač pro to nemá odpovídající zázemí. Pokud jste někdo navštívil prostory vyhrazené zaměstnancům knihovny, tak víte, o čem píšu. Knihovna potřebuje nové prostory a potřebuje je rychle.

Žijeme v době, kdy si můžeme několika kliknutími myší pozvat nejlepší přednášející světa do kuchyně či ložnice. Jestli něco závidím dnešním náctiletým, tak je to právě tohle. Vztah ke vzdělání se ale rozvíjí také osobním kontaktem a diskuzí, a v tom nám internet příliš nepomůže. Proto se snažím svým malým dílem přispět pořádáním přednášek v kavárně Prostor nebo zavedením tradice TEDx do Slaného a nejsem zdaleka sám, kdo se o podobné věci snaží. Myslím, že bychom měli hledat způsoby vzájemné spolupráce, aby si každý Slaňák, ať mu je sedm, sedmnáct nebo sedmdesát sedm, mohl u nás najít to, co jej zajímá.
 
S mnohaletou učitelskou praxí je mi zřejmé, že text je již příliš dlouhý, a tak si další nápady nechám na příště. Pokud jste dočetli až sem, gratuluji vám k trpělivosti, jejíž pěstování také patří k cenným produktům vzdělávání, a doufám, že se spolu potkáme třeba na každoměsíčním TEDxSlanySalon v kavárně Prostor, jehož první díl začíná v úterý 25. září s podtitulem „Lékaři a příroda – soupeři i přátelé”, s primářkou naší gynekologie Markétou Matouškovou jako speciálním hostem.


Miloslav Nič
č. 2 kandidátní listiny Občané města Slaného OMS/STAN

sobota 22. září 2018

Všichni jsou už v Mexiku

Buenos Dias já taky jdu.  Aspoň si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku... Tak zněl refrén jedné z legendárních písní Michala Tučného.

Pro nás ve Slaném je neméně legendárním pojmem ubytovna Mexiko. Dlouhé období se o ní veřejnost příliš nezajímala. Nebyl ani důvod. Bouřlivá období, kdy zde pravidelně zasahovala městská policie, či sem zajížděly televizní štáby nebo Veřejný ochránce práv, má dávno za sebou. Kromě poněkud živelnějších, občas svérázných obyvatel a opravdu nevzhledné fasády, je to jinak nezajímavá budova.

To vše se změnilo v únoru letošního roku, kdy většina v radě města doporučila prodej tohoto objektu soukromému investorovi. Zastupitelstvo naštěstí tento nápad zvrátilo a pověřilo mne, společně s Bc. Filipem Krunclem, DiS., místopředsedou Komise rady města pro sociální věci a zdravotnictví, vypracováním koncepčního materiálu. Vše je poměrně důkladně popsáno v článku Obchod po mexicku aneb prodej, místo péče řádného hospodáře.

Ve Slánské radnici bylo celé záležitosti věnováno několik článků. Dva fundované od Filipa Kruncla (Mýtus „Mexiko“ v březnu 2018 a Rozbřesk nad „Mexikem“ v letním čísle), jedna reakce starosty, dvě reakce místostarosty. Nadpis té poslední je „Cílem řešení navrhovaného radou města bylo odstranění vyloučené lokality…“. Nic nemůže být názornější ukázkou diletantismu, jako právě tato věta.

Odstranění „vyloučené lokality“ tím, že se odprodá soukromému investorovi, totiž v jedné z variant znamená, že obyvatelé této lokality v určitém časovém úseku přijdou o možnost zde bydlet, a město Slaný bude nuceno všem, s největší pravděpodobností jako ohroženým osobám dle zákona, zajistit bydlení náhradní. Pravděpodobně v sociálních bytech, rekonstruovaných nyní v ulicích Wilsonova, Soukenická a Masnokrámská, a v dalších městských bytech v centru města a na sídlištích.  

To je hlavní důvod proč není žádoucí ubytovnu prodávat. Tím, dalším je i současná lokalita, ve které téměř nikomu umístění ubytovny nevadí. V případě prodeje by bylo třeba vytvořit jiné místo jejich pobytu, všude však budou obyvatelé, kteří z možnosti umístění nové ubytovny v jejich sousedství jistě nebudou nadšeni.

Prodej Mexika by tedy řešil pouze současný stav budovy a neochotu některých zastupitelů města investovat prostředky do opravy majetku města. Nijak se nezabývá současnými nájemníky (např. matkami samoživitelkami, invalidními a starobními důchodci atp.), kteří jsou občany města Slaného, trvale zde hlášenými, a kteří v budově žijí i několik desítek let.

Na programu zasedání zastupitelstva 5. září byl proto předložen návrh na podání žádosti o dotaci téměř 20 milionů Kč na rekonstrukci nejvíce zničené části budovy. Studie a další připravené dokumenty stály město necelých 200 tisíc korun, ale s reálnou šancí na dotaci to dávalo smysl.  Výsledek hlasování zastupitelů byl však překvapující. Nesouhlas s podáním žádosti. Zbytečně vyplacená značná finanční částka na přípravu projektu. A přes neustálé stížnosti na nevzhledný stav budovy se zdá, že podle některých zastupitelů Slaný dotaci na opravu objektu nepotřebuje.

Jak tedy neutěšený vzhled a stav budovy, která je majetkem města Slaný, chce její vlastník řešit? To je otázka pro ty zastupitele, kteří pro dotaci ruku nezvedli. Já se domnívám, že město se má o svůj majetek starat s péčí řádného hospodáře. V případě městské ubytovny v Ouvalové ulici se to evidentně nedaří.
    
                          Ing. Pavel Bartoníček, uvolněný člen rady města

Článek byl připraven ke zveřejnění ve Slánské radnici v září. Přestože byl obsah tohoto čísla navýšen o 4 strany, "nenalezlo se" dostatečné místo pro jeho otištění. Text byl poté aktualizován a připraven pro zveřejnění v říjnu. Šéfredaktorka (podřízená starosty Hrabánka) se jej opět rozhodla nezveřejnit. I to je jedním z aspektů zneužívání Slánské radnice v předvolebním období.

úterý 11. září 2018

Proč by mělo Slaný mít městského architekta?

Historie lidských sídel, jejich vznik a rozvoj, většinou není výsledkem náhody. Vždy byla u jejich zrodu nějaká myšlenka, jasná vize. Osvícení panovníci si už ve starověku najímali slavné architekty. S růstem velikosti a zvyšováním životního komfortu se města postupně stala složitými organismy, které stále naléhavěji potřebovali specializované poradce – městské architekty a urbanisty. Díky nim dnes můžeme v mnoha městech obdivovat zachovalé památkové zóny a geniálně uspořádaná veřejná prostranství.

V České republice je v současnosti cca 80 měst a obcí, které mají svého městského architekta. Z okolních měst je to např. Kladno, Kralupy nad Vltavou, Roudnice nad Labem nebo Louny. V některých případech jde přímo o zaměstnance úřadu, jinde (zpravidla u menších a středních měst velikosti Slaného) o externího odborníka.

Městský architekt by měl být první osobou, které budou předloženy k řešení plánované investice města týkající se urbanistického rozvoje. Neměl by se o nich dozvídat jako o hotových a odsouhlasených záležitostech, ale měl by být spolu se zastupiteli u jejich vzniku. V případě zadávání veřejných zakázek by měl vedení města doporučit vyhlášení architektonické soutěže a aktivně se podílet na definování soutěžních podmínek, případně architektonickou soutěž i administrativně zajišťovat. Zásadním způsobem by se měl podílet také na zadávaní a projednávaní strategických a koncepčních dokumentů v oblasti rozvoje města (např. strategického a územního plánu).

Činnost městského architekta by měla zahrnovat důslednou a kontinuální péči o veřejné prostory města, péči o ochranu hodnot a kvalit území (architektonických, urbanistických, kulturních, estetických, přírodních), zlepšování obytné kvality sídlišť nebo iniciaci přestavby zanedbaných a nevyužitých území. Neměl by to být přitom jen zkušený odborník, ale také schopný mediátor, který dokáže zapojit širší veřejnost do problematiky rozvoje města a smysluplně komunikovat s občany i státní správou. Zároveň by měl být politicky nezávislý a schopný komunikovat s každou politickou reprezentací města vzešlou z voleb.

Roli městského architekta dnes ve Slaném částečně supluje manažerka rozvoje města. Hlavní náplní její práce je však příprava a realizace velkého množství investičních akcí, administrace dotací apod. Při této zahlcenosti lze jen těžko obsáhnout všechny výše uvedené činnosti.

Stejně tak jako konzultujeme třeba zdravotní problémy s kvalifikovaným odborníkem – lékařem, měli bychom všechny problémy a zásahy do organismu města konzultovat s architektem-urbanistou. Zřízení pozice „městského architekta“ určitě ze dne na den nevyřeší všechny problémy rozvoje města, ale umožní zastupitelům a vedení města rozhodovat se vždy na základě informací odborníka, který bude schopen vidět město jako celek, ve vzájemných vazbách a souvislostech. Zatím se rozhoduje zpravidla podle dílčích vzájemně zřídkakdy provázaných projektů a momentálních politických a jiných zájmů. Urbanistický rozvoj města je potřeba vidět v delším časovém horizontu, než je jedno volební období, stejně jako ho v minulosti viděli osvícení panovníci.

Petr Hauptmann

čtvrtek 6. září 2018

39. zasedání zastupitelstva města - 5. září 2018 - on-line zápis

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)


 • Blíží se zahájení posledního předvolebního zastupitelstva. A protože jsou volby za rohem, lze čekat obzvláště vydatné menu zakončené východem slunce.
 • 16:08 - zastupitelstvo zahájeno, přítomno 20 zastupitelů, několik přijde později. Ověřovatelé zápisu navrženi Rubík a Peška. Schváleno. Minulý zápis z června, ověřovatelé bez připomínek.
 • Program: Starosta navrhuje předřadit bod o informaci ke kácení lípy před Komendou. Richtr navrhuje vypustit bod 1 (Benar). Chce zařadit zprávu o čističce a bod zprávy kontrolního výboru. Namítá, že kontrolní výbor nepracoval.
 • Šmehlik: chce také vypustit bod 1 s tím, že materiál nedostal v zákonné lhůtě, a také s tím, že by o tom mělo rozhodnout až nové zastupitelstvo. Richtr: doplňuje, že je k tomu nyní přiřazen zámeček, na který je demoliční výměr.
 • Peška: materiály jsem obdržel v neděli večer. Chce doplnění materiálu k bodu 13, dotace pro sportovní organizace. Kopie žádosti Sauna klubu.
 • Jednání zastupitelstva při projednávání programu narušeno nepřerušitelnou občankou (vykazující znaky duševní nemoci) . Zasedání přerušeno, městské policii se podařilo občanku odvést od mikrofonu (velmi slušně a profesionálně). Ztraceno cca 30 minut.
 • 16:52 Zasedání obnoveno, hlasuje se o připomínkách k programu, občanka dostane prostor jako bod programu před diskuzí. Zařazení zprávy kontrolního výboru zamítnuto. Informace o čističce zamítnuta. Vypuštění bodu Benar zamítnuto. Lípa zařazena. Program schválen.
 • Bod 0: Pokácení lípy : odborný posudek konstatoval havarijní stav. Vystupuje autor posudku (arborista) : na bázi kmene infekce dřevokaznou houbou způsobující rozklad pařezu a kořenů, jejichž sanace velmi obtížná. Akutní hrozba zlomu nebo vývratu. Zřejmě brzy.
 • Judlová : prořezávání ostatních stromů, proč v červenci? Odpověď experta: vegetační klid jako dobrá doba je mýtus, např. zdravotní a bezpečnostní řezy se mohou kdykoliv.
 • Další stromy : na náměstí prohlédnuty, všechny v pořádku, U Kocoura vyšetření stromů v přípravě.
 • Bod 1 - Benar: Starosta : návrh dohody s vlastníky na základě několika jednání. Jednatel za společnost vlastnící Benar: mluví anglicky s tlumočníkem. Objasňuje developerský projekt. Mají povolení schválené úřady. Nechtějí sahat na zeleň. Zeleň a zámeček 3 možnosti.
 • 1. zeleň na malé pozemky pro budoucí klienty jako zahrádky, 2. prodej zahradnické škole, 3. předat zdarma městu s tím, že obec ji přetvoří v rekreační park jako byl dříve.
 • Využití budovy na obci. V případě daru nechceme nic jiného, než aby platilo vše, co už bylo schváleno.
 • Starosta : součástí dohody i další projekt a převzetí komunikací. Developer: nechceme nic nového, jen potvrzení toho, co již máme. U Rudné máme podobný projekt v 3. fázi, ač začal podobně. Naším cílem zde je navázat spolupráci s městem a pohnout se z místa.
 • Šmehlik : Jednal bych na vašem místě stejně. Ale končí naše volební období, příští měsíc bude nové zastupitelstvo. Dotaz: jste ochotni počkat do listopadu na nové složení?
 • Jednatel : pokud je dohoda dobrá, pak ji můžete nechat následovníkům. Řada z vás zde bude znovu. My už čekáme roky, a je jasné, že nové rozhodnutí nebude za dva měsíce. Ano, můžeme a jsme ochotni čekat, ale proč neuzavřít dobrou smlouvu ihned.
 • Šmehlik: Jaké předpokládáte náklady na rekonstrukci zámečku? 
 • Developer: zámeček jsme nechtěli rekonstruovat, chtěli jsme fabriku za milion.
 • Širc : podporuje převedení na město. Hložek : plán projektu odpovídá tomu, co jsme chtěli. Dotaz: zůstane v rezidenční oblasti něco z původní budovy. Odpověď : továrna bude zdemolovaná a vyroste její přesná kopie. Hložek : bude se jednat o změně územního plánu u dalších pozemků?
 • Jednatel : původní návrh byl založen na přání dřívějšího starosty, jsme koupili a zdemolovali ubytovny. Pokud změníme něco v plánech, tak jen typ domů, řadové na dvojdomky, jejich výška zůstane zachována.
 • Jednatel : máme povolení na 5 budov okolo zámečku, asi 13 jednotek. Dva zastupitelé tam mají domky v okolí. Ač máme platné povolení, vyšli jsme jim vstříc. Naším cílem jsou kladné vztahy s místními obyvateli.
 • Šmehlik : Hrabanek a Širc byli proti výstavbě v Borovskeho, když jsme o tom hlasovali dříve. Zálom měl na starosti pracovní zasedání k Benaru, a nesplnil. Hrabánek : tehdy jsme byli stejně jako místní občané proti zastavení k cestě.
 • Širc : tehdy to bylo za výměnu v Nosačické, teď bez výměny. Pracovní zasedání bylo.
 • Bartoniček : námitky k několika bodům smlouvy, např. obsahuje závazky k smlouvě o budoucí spolupráci, která ale dosud nebyla předložena. Navrhuje, aby město vyjádřilo podporu projektu, ale aby uzavření smlouvy bylo až po písemném vyjádření odborů úřadu.
 • Developer: víceméně souhlasí se všemi připomínkami, bylo jen málo času, tohle byla první příležitost k diskuzi. Jsem původně městský architekt. Zeleň Benaru by měla pokračovat k plovárně. Jsme připraveni o smlouvě dále jednat. Potřebujeme dobrou spolupráci v budoucnu.
 • Jednatel : Jsme spokojeni s tím co máme. Chceme pouze to, co by mělo dělat zastupitelstvo a úřady. Nechceme nic navíc.
 • Jednatel : v budoucnosti bude připraven dokument, který specifikuje časový plán a náklady.
 • Širc : nyní se zavazujeme k tomu, že budeme pracovat na smlouvě, která se teprve bude schvalovat. Jednatel : Předložené je "Letter of intent". V budoucí smlouvě se může vše změnit. Toto je pouze vyjádření ochoty se na této smlouvě dohodnout.
 • Richtr : jak dlouho prodáváte zámeček. Developer : nejsem oprávněn sdělit částku, nyní jednáme se zahradnickou školou. Kdybych to opravdu chtěl prodat, povedlo by se to.
 • Richtr : co jste udělali v areálu? Jednatel : připravovali jsme projekty, které dále měnili na základě požadavků zastupitelů, ztratili jsme mnoho let. Vycházeli jsme vstříc námitkám. Poprvé v mém životě vycházení se sousedy nepřineslo výsledky.
 • Ve Slaném jsme ztratili spoustu času, chceme začít znovu. Richtr : Když smlouvu neodsouhlasíme? Jednatel : Budeme usilovat o uskutečnění druhých dvou variant. Richtr : Kdo inicioval jednání.? Jednatel : Jsem developer, nezatahujte mne do interní politiky.
 • Ranková : proč se Bartoniček ptá nyní, když je ve vedení města. Proč se nestará. Bartoniček : Nikdo mne o tom neinformoval. Dostal jsem materiály ve stejnou chvíli jako ostatní zastupitelé.
 • Jednatel : Předložený dokument je starý 2 týdny, poslední verze právníkem, nebyl čas na diskuzi. Tohle není commitment. To je vyjádření dobré vůle. Samotná smlouva bude trvat měsíce.
 • Bartoniček : čte kompromisní návrh usnesení založený na jeho návrhu a upravený po komentářích jednatele a zastupitelů.
 • Hlasování : Schválen záměr převzít park Benar se zámečkem v upraveném znění navrženém Hrabánkem (16 pro, většina těch, co se zdržela souhlasila s převzetím, jen chtěli jinou formulaci usnesení)
 • Schválen úkol odboru životního prostředí, aby se připravila kontrola množství odváženého odpadu, které nám fakturuje AVE. Jde o preventivní opatření, nikoliv o reakci na nějaká zjištěná fakta.
 • Úřad : v předloženém návrhu i rezervy. Manažerka rozvoje : u čistírny víceprace u výkopu, u asfaltu nalezen azbest, po vypuštění biologických části problém se statikou, nic z toho nešlo předem vědět
 • Při hlasování o převodech v rozpočtu neschváleno navýšení pro skateboard hřiště
 • Schvalování bezpečnostního zabezpečení muzea. ředitel muzea: 17. srpna krádež v muzeu, stahuje předložený návrh, protože nebyl systémový, je třeba nejdříve bezpečnostní audit a až potom vypracování plánu zabezpečení a investice do něj.
 • Dotace sportovních organizací, řeší se, zda je Sauna klub sportovní organizace. Richtr tvrdí, že za ně bojoval v radě Berkovec. Berkovec : je tady 15 let, občanský spolek, který žádá příspěvek na vyrovnání nájmu. Nikdy dříve příspěvek nedostal. Dříve měl nájem zdarma.
 • Obtížné zařadit do kategorie, kde žádat o podporu. Podle směrnic je to tzv. wellness sport. Peška: čte z dopisu, poděkování majiteli budovy, kde se píše, že klub dluží rok na nájmu, a že Berkovec půjčil Sauna klubu 120 000 Kč. Vyjadřuje údiv, že Berkovec se z hlasování nestáhl.
 • V žádosti budoucí výdaje, ale dotace je na minulé výdaje. Berkovec : nic jsem neslíbil, jen nabízím pomoc. Peška : v dopise je, že Berkovec slíbil dotaci. Berkovec : jen jim pomáhám, možná neobratné vyjádření.
 • Zasedání se začíná zvrhávat. Velké množství osobních útoků. Ale týká se to pouze menší části zastupitelů, většina z koalice i opozice mlčí či vystupuje kultivovaně.
 • Fond obnovy domů, termín na ukončení prací prodloužen do června 2019, protože se schvaluje až nyní a vzhledem k datu a blížící se zimě, konec roku 2018 je šibeniční.
 • Projednávání Mexika : Zálom urputně hájí prodej. Hložek : tím, že zrušíme Mexiko se vyloučené lokality nezbavíme. Musíme mít městskou ubytovnou v naší režii.
 • Hložek : podporuje přijetí dotace na rekonstrukci Mexika. Peška : podporuje přijetí dotace. Hrabánek : je proti přijetí dotace, Richtr : navrhuje usnesení zakazující prodej Mexika,
 • Zastupitelstvo schválilo, že nesouhlasí s prodejem Mexika. Zastupitelstvo nesouhlasí s podáním dotace na Mexiko.
 • Záměr vypsat výběrové řízení - Nová digitálně technická mapa města. Projektantka města : GIS bude obsahovat garantovaná data. Návrh nebyl přijat. Počet zastupitelů klesl na 17, šance, že se něco prosadí neustále klesá. Je 22:45.
 • Plovárna : náklady na velkou rekonstrukci 130 milionů, navrženo přijmout skromnější variantu. Hložek : mělo by rozhodnut příští zastupitelstvo. Schválena příprava skromné varianty v řádu několika milionů, umožňující otevření plovárny v příštím létě.
 • Spor s Komou: město zastupuje advokát Vachtl, který má slíbenou odměnu 25%, podle Richtra zcela nezvyklá výše na hranici lichvy, měl jej doporučit Berkovec. (dodatečná poznámka zapisovatele: originál smlouvy je dostupný na https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/6538072/639_1.pdf, v textu uvedeno "3.2. Smluvní strany se dohodly, že Advokátovi náleží smluvní odměna ve výši 25 % z případného rozdílu, ve prospěch klienta, mezi výší povinnosti, jak definována a vyčíslena v čl. 2. 1. této smlouvy, a výši povinnosti Klienta uloženou výrokem budoucího meritorního pravomocného rozhodnutí v Soudním řízení." a "3.4. Pokud by Klient vypověděl Advokátovi tuto smlouvu o právní pomoci před meritorním pravomocným rozhodnutím v Soudním řízení, pak nárok Advokáta na odměnu dle čl. 3. 2. této smlouvy nezaniká a Klient je povinen zaplatit Advokátovi odměnu postupem dle článku 3.2, to znamená ve výši, v jaké by měl Klient povinnost platit odměnu Advokátovi ")
 • Zálom : potom, co se stal Bezděk krajským radním nestíhal, proto byl nahrazen dalším právníkem na doporučení Berkovce. Peška : ve smlouvě je klauzule, že i když nic nebude dělat, tak stejně odměnu dostane.
 • Zpráva o činnosti Terra prosperita. Zálom : je návrh na změnu jejího právního postavení, ne sdružení obcí.
 • Příspěvek na technické služby Slaný : jednatel : město nyní 100% vlastník. Všechny náklady na něj, ale změny se v rozpočtu neprojevily. Došlo k řadě změn. Z odhadu vývoje se dostaneme do ztráty několika milionů.
 • Žádost o příspěvek 6.8 milionů technickým službám na provoz. Neschváleno. Pro 13, zastupitelů ze zbývajících 16. Proti Zálom, zdrželi se Peška a Berkovec. Šmehlik navrhl dohadovací řízení. Schůze přerušena.
 • 23:50 - přerušené zasedání obnoveno. Z žádosti odebráno 1.7 milionů. Peška nyní rovněž pro. 14 hlasů, schváleno. Zdrželi se Zálom a Berkovec.
 • Hlasování o navrzích k ocenění města : Judlová navrhuje Rubíka na čestného občana. Za něj byla jednání zastupitelstva mnohem konstruktivnější. Dnes plkáme a hádáme se.
 • Judlová : pokud neprojde, pak ocenění za zásluhy o občanskou společnost.
 • Čestného občana pro Rubíka podpořili Peška a Hložek. Hlasování o čestného občana pro Rubíka. Neprošlo, pro 13, zdrželi se Zálom a Hůla.
 • Ocenění k 28. říjnu schváleno, včetně ocenění Rubíka im memoriam za zásluhy o občanskou společnost.
 • Parkovací dům. Hůla : příští rok ztráta 5 milionů. Parkovací dům aktivně používá 40 aut. Levnější by bylo zaplatit jim garáže. Je to ekonomický nesmysl. Navrhuje parkovací dům od nového roku zavřít.
 • Návrh na ukončení provozu parkovacího domu neprošel.
 • 00:13 - začíná poslední bod - diskuse. Šmehlik : ve slánské radnici mi neotiskli před volbami nic, lidem z koalice ano.
 • Hrabanek : já chtěl také publikovat pozvání na akce ODS a neuspěl jsem.
 • Občan. : Zazněla tu bezpečná cesta do škol. Jsem tu za spolek rodičů. Samotný projekt je širší.
 • 00:22 - Konec zastupitelstva.

neděle 2. září 2018

Pečujme o Slaný společně - Okresní dům


Každý správný hospodář by měl pečovat o majetek, který vlastní. V případě bývalého Okresního domu, jednoho z architektonických skvostů našeho města, by to mělo platit dvojnásobně. Přesto však nemovitá kulturní památka chráněná státem, stojící na rohu ulic Šultysova a Dr. E. Beneše, zůstává stále stranou investičního zájmu svého majitele, města Slaný.

V neochotě podniknout smysluplnou rekonstrukci celé budovy se překvapivě spojují i osoby zdánlivě protichůdných názorů, jako starosta Hrabánek či zastupitel Peška. Ten dokonce napsal účelový článek, zveřejněný v letním čísle Slánské radnice, v němž veřejnost mystifikuje svými názory. Jeho názorům oponují nejen jednotliví vedoucí kulturních slánských institucí (viz např. reakce ředitele muzea, zveřejněná ve Slánské radnici v článku „Podivné věty“). Jeho názorům oponuje i studie Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB). Podrobně analyzovat, kde všude Peškův článek mate čtenáře a zda se to děje záměrně, nebo jen díky autorovu nepochopení problematiky, by zabralo velký rozsah textu. Uvedu zde jen některé „omyly“:
 • Studie UCEEB uvádí rozsah investičních nákladů na rekonstrukci objektu mezi 40 – 70 miliony Kč. Peška si vymyslel částku 80 milionů.
 • Studie uvádí využití budovy pro knihovnu a komunitní aktivity jako jedno ze dvou možných využití (tím dalším, dle mého názoru ale méně vhodným, je samostatné komunitní centrum). Peška považuje přestěhování knihovny za nesmysl.
 • Studie zpracovává návrh na kompletní využití celé budovy. Peška však zcela bezdůvodně píše o využití pouhých 2 – 3 sálů, a navíc využívaných nepravidelně a omezeně.
 • Peška píše o jakémsi Společenském centru Grand. I v této drobnosti se však mýlí. Součástí KZMS, kde se mimo jiné konají i zasedání zastupitelstva, je totiž Městské centrum Grand.
 • Studie byla dne 6. 6. 2018 na programu 38. zasedání zastupitelstva a následně zveřejněna pro všechny na webu města (v sekci Aktuality odboru kultury). Peška však sepsal svůj článek ještě před zveřejněním studie, aby se nemusel závěry studie zabývat. Závěry studie UCEEB totiž vyznění jeho článku zásadně odporují.

Proč vlastně zastupitel Peška tak tvrdošíjně odmítá rekonstrukci Okresního domu a jeho smysluplné využití? Odpověď je jednoduchá. Kdyby se tato akce uskutečnila, domnívá se, že by nedošlo k výstavbě kryté sportovní haly, kterou neúspěšně prosazoval ve volebním programu svého seskupení v uplynulém volebním období a chystá se tak činit i v nastávajících volbách. Prostě upřednostňuje volební zájmy svého seskupení nad zájmy celého města a jeho občanů.

Důvody, proč je vhodné začít s rekonstrukcí Okresního domu a vážně se zabývat přestěhováním knihovny do jeho prostor, již byly zveřejněny. Pojďme však ty hlavní z nich chronologicky zopakovat:

Přestěhování slánské knihovny do budovy „Okresáku“ a její přetvoření do multifunkčního společenského centra bylo projektově rozpracováno již v roce 2006. Projekt však tehdy nebyl dokončen do podoby, aby získal stavební povolení, protože pozornost části tehdejšího vedení města a finance z rozpočtu byly věnovány na stavbu parkovacího domu.

V roce 2016 bylo s ředitelkou slánské knihovny a za podpory odborných pracovníků městského úřadu opětovně nastartováno hledání možných řešení využití Okresního domu. Jako jednoznačně nejvhodnější vyplynul návrh do těchto prostor přestěhovat knihovnu. Názor podpořený počátkem roku 2017 i výsledky veřejné ankety mezi obyvateli města.

V roce 2016 byl proveden nový průzkum budovy, navržena nová dispoziční studie a provedeno porovnání zaměření stavby s původním projektem z roku 2006. Tvůrcem byl autorizovaný architekt Ing. arch. Jan Červený, jehož dílem je mimo jiné i úprava interiéru bývalého okresního domu na Kladně na Středočeskou vědeckou knihovnu. V závěru své práce konstatoval: “Doporučuji budovu uvést zpět do života města. Budova je velice cenná a knihovna je jeden z mála účelů, pro které může být tato budova vhodná.“

Začátkem ledna 2018 byla UCEEB odevzdána Studie zpracování roční energetické bilance objektu, která analyzovala řadu opatření s různými energetickými a ekonomickými dopady a přinesla pro budoucí využití budovy zajímavá doporučení. Obavu z nadměrných nákladů na vytápění budovy studie nepotvrdila.

Budova bývalé piaristické koleje, ve které sídlí Vlastivědné muzeum a v přízemí Knihovna V. Štecha, již delší dobu potřebám obou organizací prostorově nevyhovuje. Upozorňují na to nejen vedoucí obou institucí, ale například i finanční výbor zastupitelstva, který rovněž podpořil investování finančních prostředků, potřebných na opravy Okresního domu, a doporučil zohlednit názor občanů na umístění knihovny.

Muzeum má přeplněné depozitáře a nemůže rozšířit prostory k větším výstavám. Ani trvale vystavit sbírkové předměty, které by přilákaly více návštěvníků - např. unikátní ostrostřelecké terče, umělecká díla Jana Zacha, technické artefakty upomínající na historické slánské podniky (například ČKD, Palaba, přádelna Přibyl), a další poklady ze svých depozitářů. Při odstěhování knihovny by mohl být i velkoryse řešen vstupní prostor do samotného muzea. Mříž, která v současnosti uzamyká vstup na schodiště muzea je zcela nevhodná. Mnohé návštěvníky navíc uvádí ve zmatek, zda je muzeum vůbec otevřené, nebo ne.

Knihovna je na hranici svých prostorových možností. Nemůže rozvíjet další aktivity pro čtenáře všech věkových kategorií (kterých má k začátku letošního roku registrováno rovné 3 tisíce). Vzpomeňme například Klub čítálek, K-klub, Setkávání (nejen) pro seniory, Rukodělné dílničky, (Ne)obyčejné prázdniny s knihovnou, či příměstské tábory, abych uvedl jen to základní. A přitom právě tyto aktivity, spolu s profesionalitou samotných knihovnic, jí dlouhodobě udržují mezi nejlépe hodnocenými knihovnami své kategorie v rámci celé ČR.

Okresní dům je architektonickou perlou města, která však dlouhodobě chátrá. Jsem přesvědčen, že zájmem všech občanů města Slaného, uvažujících o dlouhodobém rozvoji města, je postupná oprava této budovy a její služba veřejnosti. Tomu nejlépe odpovídá přestěhování knihovny, která v současnosti není jen pouhou „půjčovnou knih“, ale multifunkční společenskou organizací, která v budově Okresního domu dokáže slánské i mimoslánské veřejnosti poskytovat služby ještě širšího rozsahu, než ve stávajících prostorách. Pečujme o Slaný společně – Okresní dům si to zaslouží.

Pavel Bartoníček, uvolněný člen rady města, který děkuje svým voličům za přízeň


Článek byl připraven ke zveřejnění ve Slánské radnici v září. Přestože byl obsah tohoto čísla navýšen o 4 strany, "nenalezlo se" dostatečné místo pro jeho otištění.