úterý 28. srpna 2018

Pomluvám a lžím je třeba se postavit

Dne 19. 12. 2016 přijalo zastupitelstvo města Slaný následující usnesení:
„Zastupitelstvo města Slaný vyzývá svého člena - zastupitele (za KSČM) pana
Ladislava Pešku, aby dodržoval Jednací řád zastupitelstva města Slaný, ctil a
naplňoval jak zásady dobrých mravů v právním a společenském smyslu, tak i principy politické kultury, a to jak při všech zasedáních zastupitelstva města Slaný, tak i ve vztahu k dalším orgánům a složkám správy města v rámci svého výkonu funkce zastupitele.“

Jedním z důvodů bylo soustavné urážení, napadání a pomlouvání, které zastupitel za KSČM L. Peška (dále jen Peška) používá proti některým členům slánského zastupitelstva. Jedním z jeho terčů se stávám pravidelně já. Možným důvodem je, že jsem inicioval jeho odvolání z funkce radního města a že mu pravidelně oponuji a věcně vyvracím jeho „tvrzení“. Protože mě nemůže v odborné rovině usvědčit z omylů či chyb, přechází do osobní roviny a uchyluje se opakovaně k pomluvám a lžím.

Bez ohledu na přijaté usnesení zastupitelstva však Peška ve svém konání pokračuje dál. V poslední době ale již jeho pomluvy a lži poškozují nejen mé dobré jméno, ale dotýkají se i mé cti a cti mé rodiny. Proto jsem se rozhodl požádat svého právního zástupce, aby mne hájil v soudní při, ve které Pešku žaluji. Pomluvám a lžím je potřeba se postavit.

Ing. Pavel Bartoníček, uvolněný člen rady města Slaný

2 komentáře:

  1. Koukám, že pan uvolněný radní se snaží před volbami Pešku umlčet za každou cenu.

    OdpovědětSmazat
  2. Já vím, že Peška nemá pravdu, on to musí vědět také a každý soudný člověk rovněž. Myslím, že ani Vy nenecháte lži a opakované pomluvy o sobě bez reakce.

    Pavel Bartoníček

    OdpovědětSmazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného