úterý 5. června 2018

Rozbřesk nad „Mexikem“

"Níže publikovaný článek byl připraven a včas odeslán do červnového vydání Slánské radnice. Vzhledem ke skutečnosti, že se dle vyjádření redakce pro něj v tomto vydání nenašlo dostatek prostoru, budeme doufat, že redakce dostojí i v zájmu vyváženosti tiskového periodika obvyklých pravidel, a článek vyjde tedy do třech měsíců od jeho předložení. Kvůli zachování jeho aktuálnosti jsem se však po úvaze rozhodl publikovat jeho virtuální verzi i takto, jako předpremiéru k tištěné podobě."

Filip Kruncl, autorV dubnovém čísle Slánské radnice se vyjádřili k  problematice městského ubytovacího zařízení dva přední zastupitelé našeho města. Oba texty uchopily problematiku autorsky specifickými způsoby. Obsahy těchto textů však souhlasně rezonovaly zejména v argumentaci týkající se neaplikovatelnosti dřívějších dotačních titulů pro potřeby revitalizace ubytovny „Mexiko“. Texty budily dojem, že je ze strany Slaného vše připraveno, a jedinou překážkou pro získání dotačního titulu na obnovu budovy jsou podmínky MMR. Tento argument se stal po zběžné textové analýze nejsilnějším pro to, aby rada, kromě radního Bartoníčka, dle vyjádření místostarosty Záloma (dále jen Záloma) odprodej ubytovacího zařízení zastupitelstvu města doporučila.   

Vzhledem k rozporuplným reakcím zastupitelů i veřejnosti byl po vstupním projednání zastupitelstvem dne 14. 3. 2018 iniciován vznik materiálu „Městská ubytovna v Ouvalově ulici - koncepční materiál“. Ten mimo jiné odkryl skutečnost, že město Slaný podklady pro podání žádostí o dotační výzvy připraveny nemá. Projekt, dle kterého vydal Stavební úřad města stavební povolení, o jehož existenci se Zálom ve zmíněném textu opírá, nesplňuje zejména doporučené rozlohy životního prostoru v bytech, odrážející skladbu současných nájemníků. Zároveň není vypracován v souladu s platným „Strategickým plánem sociálního začleňování“, jehož je ubytovací zařízení „Mexiko“ součástí.

Zmíněný projekt získalo město Slaný darem v roce 2015, když byl Zálom starostou města, od totožné společnosti, která požádala o odkoupení „Mexika“ v květnu 2017. Dále bylo zjištěno, že Zálomova aktivita byla poslední dobou směřována pouze k prodeji, i přes absenci jakéhokoli usnesení zastupitelstva v této věci. I tím lze vysvětlit současnou nepřipravenost aparátu města o dotaci požádat. 

Naštěstí si většina zastupitelů uvědomila potřebu funkční koncepce bydlení nízkopříjmových osob, která nebyla za působení Záloma, jenž má sociální oblast v gesci, žádným způsobem rozvíjena.  Proto po rozsáhlé diskusi zastupitelstvo města dne 9. 5. 2018 přijalo usnesení, kterým byla manažerka rozvoje města pověřena učinit veškeré kroky potřebné k získání aktuálně vyhlášeného dotačního titulu.

K přípravě všech podkladů potřebných pro podání žádosti o dotaci je vzhledem ke stanovenému termínu MMR (14. 6. 2018 - 18. 9. 2018) omezené množství času, ovšem dle nezávislých zdrojů a zkušeností je tato lhůta splnitelná. Manažerka rozvoje města bude tedy muset pro dosažení úspěchu použít veškerých schopností a dovedností, aby vůli zastupitelstva naplnila. Budeme doufat, že jí v její činnosti nebudou výrazně omezovat postoje dvou nejvyšších představitelů našeho města (starosty a místostarosty), kteří tak dlouho, dle svých vyjádření, čekali na vhodný dotační titul, až se při možnosti jeho získání na zasedání posledního zastupitelstva zcela nepochopitelně zdrželi hlasování.

Filip Kruncl
místopředseda Komise
pro sociální věci a zdravotnictví

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného