úterý 5. června 2018

Rozbřesk nad „Mexikem“

"Níže publikovaný článek byl připraven a včas odeslán do červnového vydání Slánské radnice. Vzhledem ke skutečnosti, že se dle vyjádření redakce pro něj v tomto vydání nenašlo dostatek prostoru, budeme doufat, že redakce dostojí i v zájmu vyváženosti tiskového periodika obvyklých pravidel, a článek vyjde tedy do třech měsíců od jeho předložení. Kvůli zachování jeho aktuálnosti jsem se však po úvaze rozhodl publikovat jeho virtuální verzi i takto, jako předpremiéru k tištěné podobě."

Filip Kruncl, autorV dubnovém čísle Slánské radnice se vyjádřili k  problematice městského ubytovacího zařízení dva přední zastupitelé našeho města. Oba texty uchopily problematiku autorsky specifickými způsoby. Obsahy těchto textů však souhlasně rezonovaly zejména v argumentaci týkající se neaplikovatelnosti dřívějších dotačních titulů pro potřeby revitalizace ubytovny „Mexiko“. Texty budily dojem, že je ze strany Slaného vše připraveno, a jedinou překážkou pro získání dotačního titulu na obnovu budovy jsou podmínky MMR. Tento argument se stal po zběžné textové analýze nejsilnějším pro to, aby rada, kromě radního Bartoníčka, dle vyjádření místostarosty Záloma (dále jen Záloma) odprodej ubytovacího zařízení zastupitelstvu města doporučila.   

Vzhledem k rozporuplným reakcím zastupitelů i veřejnosti byl po vstupním projednání zastupitelstvem dne 14. 3. 2018 iniciován vznik materiálu „Městská ubytovna v Ouvalově ulici - koncepční materiál“. Ten mimo jiné odkryl skutečnost, že město Slaný podklady pro podání žádostí o dotační výzvy připraveny nemá. Projekt, dle kterého vydal Stavební úřad města stavební povolení, o jehož existenci se Zálom ve zmíněném textu opírá, nesplňuje zejména doporučené rozlohy životního prostoru v bytech, odrážející skladbu současných nájemníků. Zároveň není vypracován v souladu s platným „Strategickým plánem sociálního začleňování“, jehož je ubytovací zařízení „Mexiko“ součástí.

Zmíněný projekt získalo město Slaný darem v roce 2015, když byl Zálom starostou města, od totožné společnosti, která požádala o odkoupení „Mexika“ v květnu 2017. Dále bylo zjištěno, že Zálomova aktivita byla poslední dobou směřována pouze k prodeji, i přes absenci jakéhokoli usnesení zastupitelstva v této věci. I tím lze vysvětlit současnou nepřipravenost aparátu města o dotaci požádat. 

Naštěstí si většina zastupitelů uvědomila potřebu funkční koncepce bydlení nízkopříjmových osob, která nebyla za působení Záloma, jenž má sociální oblast v gesci, žádným způsobem rozvíjena.  Proto po rozsáhlé diskusi zastupitelstvo města dne 9. 5. 2018 přijalo usnesení, kterým byla manažerka rozvoje města pověřena učinit veškeré kroky potřebné k získání aktuálně vyhlášeného dotačního titulu.

K přípravě všech podkladů potřebných pro podání žádosti o dotaci je vzhledem ke stanovenému termínu MMR (14. 6. 2018 - 18. 9. 2018) omezené množství času, ovšem dle nezávislých zdrojů a zkušeností je tato lhůta splnitelná. Manažerka rozvoje města bude tedy muset pro dosažení úspěchu použít veškerých schopností a dovedností, aby vůli zastupitelstva naplnila. Budeme doufat, že jí v její činnosti nebudou výrazně omezovat postoje dvou nejvyšších představitelů našeho města (starosty a místostarosty), kteří tak dlouho, dle svých vyjádření, čekali na vhodný dotační titul, až se při možnosti jeho získání na zasedání posledního zastupitelstva zcela nepochopitelně zdrželi hlasování.

Filip Kruncl
místopředseda Komise
pro sociální věci a zdravotnictví

pátek 1. června 2018

Kulturně sportovní odpoledne v Otrubech


Již pošestnácté pořádá spolek WOTRUBIA v místní městské části Slaný – Otruby tradiční Kulturně sportovní odpoledne v Otrubech. V sobotu 23. června 2018 bude na programu oblíbený turnaj v pétanque a doprovodný nohejbal. Večer bude patřit nejen oslavě pozvolna končícího školního roku ale i taneční zábavě, o kterou se postará známá slánská skupina KRYSTAL. K dobré pohodě a tanci bude hrát přibližně od 18.00 až téměř do půlnoci.

Zápis hráčů začíná ve 13.00 a XVI. ročník TURNAJE O CENY V PÉTANQUE - memoriál Ladislava Betky – odstartuje ve 13.30 hodin. Pod vedením osvědčeného ředitele turnaje Svatopluka Drtiny a jeho pomocníků budou přihlášené dvojčlenné týmy rozděleny do tradičních kategorií junioři do 10 let (zápisné 25,- Kč/hráč) a dospělí (zápisné 40,- Kč/hráč).

Vloni hrálo na čtyřech hřištích celkem 16 týmů, rozdělených do kategorií junioři (9 týmů) a dospělí (7 týmů). Mezi hráči nechyběly týmy z Otrub a Slaného, ale též posily z Kladna, Loun či Prahy ale též dva hráči z Francie. Francouzská herní škola (ale i určitá umíněnost) bude k vidění i letos.

V juniorské kategorii soupeřili na dvou hřištích Jágrtým, Mimoni, Sedm, Pařiči, Ničitelé snů, Children Snipers, Dvojčata, Angry Girls a Mrtvoly. Týmy hrály systémem každý s každým a nejlepším z nich se stal tým Ničitelé snů ve složení Lukáš Drtina a Matěj Hynek.

V kategorii dospělých soutěžili Winners, Bonnie + Clyde, Zvonilky, Francouzský klub, Fousáči, Double team a Kněžny. Vítězem a držitelem putovního poháru se stal Double team (Tomáš Navrátil a David Pampera), kteří jsou pravidelnými bojovníky ve finále a na svém kontě mají již několik vítězství.

Mezi sponzory celé akce tradičně patří město Slaný, HYNEXPORT, TOI – TOI, Svatopluk Drtina a Pavel Bartoníček.

Přijďte se tedy předposlední červnovou sobotu opět pobavit do Otrub. Když se vydaří počasí, určitě nebudete litovat. Vyhrát může jen někdo, pobavit se ale můžeme všichni.

Pavel Bartoníček

Text byl připraven ke zveřejnění ve Slánské radnici, jako každoročně, bohužel na něj letos nezbylo místo.