pátek 4. května 2018

Obchod po mexicku aneb prodej, místo péče řádného hospodáře


Společnost RF DEVELOPMENT CZ požádala o odprodej budovy městské ubytovny v Ouvalové ulici (dále jen „Mexiko“). Rada města 12. února 2018 doporučila zastupitelstvu města tento odprodej schválit. Zastupitelstvo města 14. března tento odprodej neschválilo, jeho projednání odložilo a těsnou většinou 14 hlasů přijalo následující usnesení: Zastupitelstvo města pověřuje Ing. Pavla Bartoníčka, uvolněného člena Rady města, aby společně s Komisí rady města pro soc. věci a zdravotnictví připravil koncepční materiál řešící problematiku městské ubytovny „Mexiko“ včetně návrhů na řešení (s termínem plnění 3 měsíce).

Záležitost, která spojila názory i tak vzájemně oponentních osob jako jsou starosta M. Hrabánek a zastupitel L. Peška, vzbudila zájem nejen zastupitelů, ale i veřejnosti. S ohledem na určitou časovou tíseň (možnost podat žádost o dotaci končí v září 2018) byl materiál Městská ubytovna v Ouvalové ulici - koncepční materiál  dokončen v termínu jednoho měsíce a předložen na zasedání zastupitelstva 25. dubna.

V průběhu projednávání programového bodu č. 14/36/2018/ZM - Městská ubytovna v Ouvalové ulici - koncepční materiál klesl 25. dubna počet zastupitelů pod nadpoloviční většinu a zasedání se tak stalo neusnášeníschopným. V souladu s § 92 odst. 3 zákona o obcích zasedání starosta ukončil. Nebylo proto možné reagovat na veškeré vznesené dotazy či nastíněné možné problémy. Následné jednání zastupitelstva je svoláno na 9. května. Aby nedošlo k opakování dotazů a části následné diskuze, došlo k zápisu některých dotazů a odpovědí do materiálu Městská ubytovna v Ouvalové ulici - koncepční materiál (doplnění).

Jedním z největších problémů při žádosti o dotaci je skutečnost, že současný projekt není nijak provázán se stávající skladbou nájemníků (např. rodiny s dětmi, či dvojice nebo jednotlivci) při potřebě minimální velikost m2 na jednu osobu. Přestože v počátku spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ) byla všeobecná shoda, že „Mexiko“ by mělo být opraveno pro stávající obyvatele, konkrétní stavebně-technické otázky se s ASZ neřešily. Poté již místostarosta P. Zálom směřoval své úsilí k přípravě prodeje objektu. Zda tímto směrem postupoval již ve funkci starosty, se předkladatelům materiálu nepodařilo zjistit.  Možná dotace z programu IROP (výzva č. 80) byla avizována na listopad 2017 (harmonogram z června 2017), ale k vyhlášení došlo až 8. 3. 2018. Existoval tedy dostatečný časový prostor pro přípravu projektu, aby splňoval veškeré náležitosti pro podání žádosti o dotaci z IROP. Tímto směrem ale žádné úsilí nebylo vyvíjeno.

Ve veřejnosti také zazněly varianty prodat objekt a postavit jakési buňky (či kontejnerový modul) v nějaké jiné lokalitě a tam současné nájemníky či jejich většinu přestěhovat. Tento nápad má však několik úskalí – životnost těchto buněk je výrazně kratší než životnost současného objektu. Nevzhledný plášť současné budovy po opravě bude vypadat výrazně lépe než jakékoliv buňky. Není zřejmé, v jaké lokalitě by buňky měly být postaveny a jak by tuto myšlenku přijali obyvatelé bydlící v okolí. Navíc se takové stavby realizují pro dlouhodobé neplatiče či problémové obyvatele města, což případ nájemníků v Ouvalové 392 v současnosti již rozhodně není.  

Za dodržení určitých podmínek je možné získat dotaci 90% z ceny rekonstrukce, tj. dle odhadu až 27 mil. Kč.  Má to svá úskalí, ale je to šance vytvořit dostatečný finanční rámec pro udržování budovy ve stavu, který svému majiteli – městu Slaný - nebude dělat hanbu. Umožní tak se o objekt starat s péčí řádného hospodáře. Myslíme si, že to je směr, kterým by město Slaný mělo postupovat.

Pavel Bartoníček a Filip Kruncl, kteří nechtějí občanům města Slaného prodávat střechu nad hlavou

2 komentáře:

  1. Materiál "Městská ubytovna v Ouvalové ulici - koncepční materiál (doplnění)."není disposici, event.nejde otevřít.

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Dobrý den, právě jsem vyzkoušel, a vše stejně jako včera funguje. Nemůže být problém na Vašem počítači? Pokud přetrvává, zkuste nad odkazem stisknout pravé tlačítko myši a uložit si přiložený PDF dokument na disk a až potom otevřít.

      Vymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného