úterý 3. dubna 2018

Nové využití bývalého Okresního domu


Královské město Slaný připravuje záměr nového využití novorenesanční budovy Okresního domu, na jehož tvorbě spolupracuje s ČVUT v Praze (resp. její součástí UCEEB). Budova není v současné době využívána a cílem je, aby opět ožila a sloužila občanům našeho města. V příštích dvou měsících bude probíhat analýza možného využití, do které bude zapojena veřejnost i zástupci místní samosprávy, institucí a spolků. Záměr zatím počítá s variantou, kdy by byla do objektu přesunuta městská knihovna, stále ale zbývá prostor, který je možno využít. Analýza se zaměří na to, jakou by měla mít knihovna v rámci budovy podobu a jaké další funkce může novorenesanční budova plnit. Výsledná studie poslouží městu pro rozhodnutí o dalším osudu budovy a v případě potřeby také jako podklad pro architektonickou soutěž.
 
Pro vytvoření kvalitní studie je třeba porozumět potřebám občanů. V budově může být vytvořen takový prostor, který zatím ve městě schází. Občané, kteří mají zájem se zapojit do diskuse o využití Okresního domu jsou zváni zúčastnit veřejného projednání. To se uskuteční 23. dubna 2018 v 18:30 v Městském centru Grand. Mohou též vyplnit krátký dotazník na webových stránkách města, či v tištěné podobě na podatelně MěÚ Slaný. Dotazy a připomínky lze také zasílat na vyzkum@uceeb.cz s předmětem Slaný.
 
Pavel Bartoníček, uvolněný člen rady města, který děkuje svým voličům za přízeň

Článek je upravenou verzí textu, zveřejněného v dubnovém čísle Slánské radnice