čtvrtek 15. března 2018

35. zasedání zastupitelstva města - 14. březen 2018 - on-line zápis

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook) • Schvalování programu
 • Šmehlik žádá zařazení informací o investičních akcích a parkování v ulici Malá Žižkovka, žádost občanů podpořena peticí občanů.
 • Starosta : v rozpočtu peníze na projektovou dokumentaci, po vyhodnocení možné rozpočtové opatření. 
 • Šmehlík : přesto chce projednat 
 • Ranková : jsou schváleny peníze na projektovou dokumentaci, proto považuji za projednané
 • Bod 1- stanovy vodohospodářského sdružení 
 • Richtr : Slaný nemá hlasování většinu nutnou pro 2/3 hlasování , zpochybňuje důvody schvalování. 
 • Starosta : platí současné, potřebujeme souhlas ostatních obcí, absolutní většinu nedostaneme, ale máme právo veta.
 • Stanovy vodohospodářského sdružení schváleny i hlasy části opozice.
 • Schvalování rozpočtových opatření a vratek. 
 • Hůla : proč se vracela část dotace nemocnice. 
 • Vašek : dotace na sestry, byl zákonný zmatek, žádalo se o maximum teoreticky možného, část nebylo možné vyčerpat.
 • Nákup nového vozidla pro městskou policii, staré nefunkční, bude se kupovat vozidlo nižší třídy, Dacia Duster. 
 • Hůla : jaké jsou zkušenosti se současným Duster, proč nebylo v rozpočtu, proč má LPG pohon
 • Zkušenosti : dobré, jediný problém s baterií, v rozpočtu nebylo kvůli starostovi, který tehdy věřil, že postačí oprava starého. LPG koupeno ekologicky a úsporně, je kombinovaný pohon, takže úspora na provozu. Nádrž LPG bude místo rezervy, která již není povinná.
 • Parkovací dům, odvolání, rozpočtové opatření, nutnost zaplatit poplatek. 
 • Šmehlik: kdo rozhodl, že bude zastupovat Bezděk (současný krajský radní ANO) a další právník. Vymáhali jsme peníze od právníka Matějky za nekonání.
 • Místostarosta Zálom : o Bezděkovi a Vachtlovi rozhodovala rada, přesnou vyplacenou částku nepamatuje. Matějka nepřebírá korespondenci, soud nařídil, aby vyplatil 700000, město souhlasí, Matějka nekomunikuje.
 • Richtr : kdo zmocnil Záloma podepsat smlouvu s Bezděkem, 
 • Zálom : vyjednával Zlámal, podepsal jsem na zmocnění rady.
 • Všechny body podle programu zatím schváleny. 
 • Začíná bod 12 - změny územního plánu, také schváleno.
 • Participativní rozpočet - předložen návrh pravidel. Pro letošek v rozpočtu vyhrazen 1 milion Kč. Občané budou moci podávat návrhy na projekty do konce dubna. 
 • Hůla : navrhuje odstranit záporné hlasy. 
 • Starosta : běžné v jiných městech.
 • Návrh vyřadit v participativním rozpočtu negativní hlasy neprošel. Zůstanou stejné možnosti jako loni. Schválena nová pravidla.
 • Vyhláška o poplatcích pro předzahrádky - návrh odpustit všem. 
 • Bartoniček : města podporují činnost v centru města, Kladno vybírá 1 Kč měsíčně. Všechny ostatní podmínky zůstávají. 
 • Hůla : doporučuje přijmout.
 • Vyhláška o rušení nočního klidu. Žádost Valník prodloužit do 1 hodiny ráno. Schváleno.
 • Odprodej části parcely na výstavbu garáží v Mírové ulici, město upozornění na problémy s dešťovou vodou. Součást podmínek k odkupu. 
 • Chyský a Matoušek doporučuje odkup, Hůla také.
 • Hůla : upozorňuje, že termín dokončení je velmi náročný a doporučuje shovívavost v případě nedodržení termínu.
 • Bod 18 - odprodej Mexika. 
 • Zálom : špatné podmínky, hledání možností nápravy. V roce 2015 byla možnost dotace ale chyběl projekt. Dostali jsme ho darem. V roce 2016 jsme se již nemohli zúčastnit.
 • Zálom : ministerstvo i agentura pro začlenění dávalo od Mexika ruce pryč, dosud se nenašel jiný dotační titul. Našel se zájemce o koupi. Souhlasí s tím, že současní nájemníci zůstanou.
 • Zálom - útočí na Filipa Kruncla (místopředseda sociální komise města) ve svém projevu. 
 • Bartoniček : z pohledu městské policie 8 problémů za poslední 2 roky, nepatří k nejhorším místům.
 • Závady na Mexiku jsou některé vážné, ale nejsou ohrožující. Některým obyvatelům nebyly prodlouženy smlouvy kvůli dluhům na nájemném. Největší dluh je ale 18 000 Kč, většina dluhů dva tři tisíce, jednou i pod tisíc Kč.
 • Bartoniček navrhuje odprodej neschválit.
 • Kulich : materiál se schvalovat nedá, protože pokuty za porušení smlouvy jsou tak nízké, že se podnikateli vyplatí podmínky nedodržet.
 • Kulich : navrhuje projednávání odložit. 
 • Hrabánek : stav není dokonalý, řada obyvatel se chová slušně. Ale máme tam problémy, stav se bude zhoršovat. Pokud ubytovnu neprodáme, musíme tam investovat.
 • Bartoniček : kdykoliv místostarosta Zálom něco nevyřeší za pár let, tak já to mám najednou vyřešit za 3 měsíce. (odezva na to, že má být pověřen vyhodnocením stavu Mexika poté, co měl několik let problém v gesci Zálom)
 • Hrabanek : navrhl jsem pocitově, Zálom doporučil odprodej, hledám stanovisko druhé strany. Nechtěl jsem Bartoníčka zavalit za aktivitu prací.
 • Ranková: Mexiko nevhodná poloha, Slaný potřebuje azylový dům, varianta je prodat Mexiko a vybudovat lepší jinde.
 • Bartoniček : v roce 2015 schválen strategický plán sociálního začlenění, podle něj letos má být krizová místnost, rekonstrukce v Ouvalově ulici atd. S jednou výjimkou se zatím neděje vůbec nic.
 • Hrabanek : změna dotačních pravidel, nyní nemáme prostředky na realizaci.
 • Bartoniček pověřen zastupitelstvem vypracovat alternativní návrh na to, co s Mexikem. Rozhodnutí o prodeji Mexika odloženo.
 • Závěrečná diskuze : Šmehlík - nesouhlasí se záměrem prodat Mexiko, problém neřešíme, ale zbavujeme se ho.
 • Judlová : připomíná kanalizaci Želevčic, několik lidí vyjádřilo znepokojení nad pořádkem v některých částech města, je třeba rovněž zlepšení stavu Hájů.
 • Diskutují občané. Filip Kruncl: Mexiko. Komise pro sociální věci nebyla informována o prodeji Mexika
 • Kruncl : platby za nájem jsou 3x nižší, než by mohli být, stát by je pokryl.
 • Je podezřelé, že soukromé ubytovny vydělávají na chudobě, a Mexiko prodělává, je to chyba města, nevyužívá možnosti státní podpory.
 • Po dalších 40 minutách bouřlivé diskuze o stejném tématu zastupitelstvo končí.
 • Žádné komentáře:

  Okomentovat

  Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného