čtvrtek 15. března 2018

35. zasedání zastupitelstva města - 14. březen 2018 - on-line zápis

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook) • Schvalování programu
 • Šmehlik žádá zařazení informací o investičních akcích a parkování v ulici Malá Žižkovka, žádost občanů podpořena peticí občanů.
 • Starosta : v rozpočtu peníze na projektovou dokumentaci, po vyhodnocení možné rozpočtové opatření. 
 • Šmehlík : přesto chce projednat 
 • Ranková : jsou schváleny peníze na projektovou dokumentaci, proto považuji za projednané
 • Bod 1- stanovy vodohospodářského sdružení 
 • Richtr : Slaný nemá hlasování většinu nutnou pro 2/3 hlasování , zpochybňuje důvody schvalování. 
 • Starosta : platí současné, potřebujeme souhlas ostatních obcí, absolutní většinu nedostaneme, ale máme právo veta.
 • Stanovy vodohospodářského sdružení schváleny i hlasy části opozice.
 • Schvalování rozpočtových opatření a vratek. 
 • Hůla : proč se vracela část dotace nemocnice. 
 • Vašek : dotace na sestry, byl zákonný zmatek, žádalo se o maximum teoreticky možného, část nebylo možné vyčerpat.
 • Nákup nového vozidla pro městskou policii, staré nefunkční, bude se kupovat vozidlo nižší třídy, Dacia Duster. 
 • Hůla : jaké jsou zkušenosti se současným Duster, proč nebylo v rozpočtu, proč má LPG pohon
 • Zkušenosti : dobré, jediný problém s baterií, v rozpočtu nebylo kvůli starostovi, který tehdy věřil, že postačí oprava starého. LPG koupeno ekologicky a úsporně, je kombinovaný pohon, takže úspora na provozu. Nádrž LPG bude místo rezervy, která již není povinná.
 • Parkovací dům, odvolání, rozpočtové opatření, nutnost zaplatit poplatek. 
 • Šmehlik: kdo rozhodl, že bude zastupovat Bezděk (současný krajský radní ANO) a další právník. Vymáhali jsme peníze od právníka Matějky za nekonání.
 • Místostarosta Zálom : o Bezděkovi a Vachtlovi rozhodovala rada, přesnou vyplacenou částku nepamatuje. Matějka nepřebírá korespondenci, soud nařídil, aby vyplatil 700000, město souhlasí, Matějka nekomunikuje.
 • Richtr : kdo zmocnil Záloma podepsat smlouvu s Bezděkem, 
 • Zálom : vyjednával Zlámal, podepsal jsem na zmocnění rady.
 • Všechny body podle programu zatím schváleny. 
 • Začíná bod 12 - změny územního plánu, také schváleno.
 • Participativní rozpočet - předložen návrh pravidel. Pro letošek v rozpočtu vyhrazen 1 milion Kč. Občané budou moci podávat návrhy na projekty do konce dubna. 
 • Hůla : navrhuje odstranit záporné hlasy. 
 • Starosta : běžné v jiných městech.
 • Návrh vyřadit v participativním rozpočtu negativní hlasy neprošel. Zůstanou stejné možnosti jako loni. Schválena nová pravidla.
 • Vyhláška o poplatcích pro předzahrádky - návrh odpustit všem. 
 • Bartoniček : města podporují činnost v centru města, Kladno vybírá 1 Kč měsíčně. Všechny ostatní podmínky zůstávají. 
 • Hůla : doporučuje přijmout.
 • Vyhláška o rušení nočního klidu. Žádost Valník prodloužit do 1 hodiny ráno. Schváleno.
 • Odprodej části parcely na výstavbu garáží v Mírové ulici, město upozornění na problémy s dešťovou vodou. Součást podmínek k odkupu. 
 • Chyský a Matoušek doporučuje odkup, Hůla také.
 • Hůla : upozorňuje, že termín dokončení je velmi náročný a doporučuje shovívavost v případě nedodržení termínu.
 • Bod 18 - odprodej Mexika. 
 • Zálom : špatné podmínky, hledání možností nápravy. V roce 2015 byla možnost dotace ale chyběl projekt. Dostali jsme ho darem. V roce 2016 jsme se již nemohli zúčastnit.
 • Zálom : ministerstvo i agentura pro začlenění dávalo od Mexika ruce pryč, dosud se nenašel jiný dotační titul. Našel se zájemce o koupi. Souhlasí s tím, že současní nájemníci zůstanou.
 • Zálom - útočí na Filipa Kruncla (místopředseda sociální komise města) ve svém projevu. 
 • Bartoniček : z pohledu městské policie 8 problémů za poslední 2 roky, nepatří k nejhorším místům.
 • Závady na Mexiku jsou některé vážné, ale nejsou ohrožující. Některým obyvatelům nebyly prodlouženy smlouvy kvůli dluhům na nájemném. Největší dluh je ale 18 000 Kč, většina dluhů dva tři tisíce, jednou i pod tisíc Kč.
 • Bartoniček navrhuje odprodej neschválit.
 • Kulich : materiál se schvalovat nedá, protože pokuty za porušení smlouvy jsou tak nízké, že se podnikateli vyplatí podmínky nedodržet.
 • Kulich : navrhuje projednávání odložit. 
 • Hrabánek : stav není dokonalý, řada obyvatel se chová slušně. Ale máme tam problémy, stav se bude zhoršovat. Pokud ubytovnu neprodáme, musíme tam investovat.
 • Bartoniček : kdykoliv místostarosta Zálom něco nevyřeší za pár let, tak já to mám najednou vyřešit za 3 měsíce. (odezva na to, že má být pověřen vyhodnocením stavu Mexika poté, co měl několik let problém v gesci Zálom)
 • Hrabanek : navrhl jsem pocitově, Zálom doporučil odprodej, hledám stanovisko druhé strany. Nechtěl jsem Bartoníčka zavalit za aktivitu prací.
 • Ranková: Mexiko nevhodná poloha, Slaný potřebuje azylový dům, varianta je prodat Mexiko a vybudovat lepší jinde.
 • Bartoniček : v roce 2015 schválen strategický plán sociálního začlenění, podle něj letos má být krizová místnost, rekonstrukce v Ouvalově ulici atd. S jednou výjimkou se zatím neděje vůbec nic.
 • Hrabanek : změna dotačních pravidel, nyní nemáme prostředky na realizaci.
 • Bartoniček pověřen zastupitelstvem vypracovat alternativní návrh na to, co s Mexikem. Rozhodnutí o prodeji Mexika odloženo.
 • Závěrečná diskuze : Šmehlík - nesouhlasí se záměrem prodat Mexiko, problém neřešíme, ale zbavujeme se ho.
 • Judlová : připomíná kanalizaci Želevčic, několik lidí vyjádřilo znepokojení nad pořádkem v některých částech města, je třeba rovněž zlepšení stavu Hájů.
 • Diskutují občané. Filip Kruncl: Mexiko. Komise pro sociální věci nebyla informována o prodeji Mexika
 • Kruncl : platby za nájem jsou 3x nižší, než by mohli být, stát by je pokryl.
 • Je podezřelé, že soukromé ubytovny vydělávají na chudobě, a Mexiko prodělává, je to chyba města, nevyužívá možnosti státní podpory.
 • Po dalších 40 minutách bouřlivé diskuze o stejném tématu zastupitelstvo končí.
 • neděle 11. března 2018

  Připomněli jsme si osobnost Pravomila Raichla

  V neděli 25. února uplynulo šestnáct let od úmrtí válečného hrdiny, nositele Řádu Bílého lva, rodáka ze Skůr na Slánsku – plukovníka Pravomila Raichla. Při této příležitosti proběhla vzpomínková akce a křest knihy Jaroslava Čvančary Pravomil Raichl – Život na hranici smrti.

  Vzpomínková akce byla zahájena pietním aktem na hřbitově v Beřovicích u hrobu Pravomila Raichla, za účasti čestné jednotky Armády ČR a členů roty NAZDAR v historických čs. uniformách. Věnce a květiny na hrob rodiny Raichlovy položili Ladislav Tyle, starosta obce Beřovice, Pavel Bartoníček, uvolněný člen rady města Slaný, zástupci Ministerstva obrany, České obce legionářské, Svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů, Ústavu pro studium totalitních režimů a mnozí další.


  Setkání pokračovalo v Městském centru Grand ve Slaném. Mezi návštěvníky bylo možné mimo občanů Slaného vidět řadu známých osobností. Mimo jiné Jiří Klepsa (starosta města Jaroměř), herec Pavel Nový, Jitka Jeřábková (starostka obce Hobšovice), Ladislav Tyle (starosta obce Beřovice), Eva Armeanová (členka Předsednictva ČsOL), Stanislav Pítr (ČsOL Kladno), Iveta Irvingová (Letecký hist. klub generála Jana R. Irvinga Plzeň), Hana Bílková-Závorková (ředitelka Oblastního muzea Praha – Východ), Jana Šorfová (ředitelka GASK Kutná Hora), Josef Velfl (ředitel Hornického muzea Příbram) Milena Kozumplíková (Konfederace politických vězňů), Lenka Švecová (historička), Emil Kulfánek (1. místopředseda Svazu bojovníků za svobodu), členové Českého svazu letectví Plzeň a Taxmen klubu.

  Návštěvníky přivítal Pavel Bartoníček, moderátor a jeden z organizátorů. Během odpoledne pak vystoupili Zdeněk Hazdra, ředitel ÚSTR, který pohovořil o datu 25. 2. a o historických souvislostech s únorem 1948. Po něm následoval písničkář Josef Fousek s krátkým blokem, na který navázali plukovník Eduard Stehlík a historik Petr Blažek osobními vzpomínkami. Podřipský Císař band zahrál Ta naše písnička česká, Petr Bratský pohovořil o svých osobních kontaktech s Pravomilem Raichlem.  Následoval křest knihy prstí ze Slánské hory, kterého se ujali Jaroslav Čvančara, nakladatel, Michal Moravec, Karel Bauer a Karel Křivanec, pozůstalí z procesů Raichlova třetího odboje, Zdeněk Hazdra a Michal Hroza, zástupci ÚSTR.
  Po celou dobu probíhala nonstop-projekce kolekce fotografií z archivu Jaroslava Čvančary a na malém stolku před pódiem byly vystaveny fotografie Pravomila Raichla a válečné artefakty z dukelského bojiště.

  Na závěr byl promítnut klip písně Nezapomeneme slánské skupiny Totální nasazení a filmový dokument Navzdory osudu, který uvedl krátkou vzpomínkou na natáčení jeho autor, brněnský režisér Jiří Vondrák. Poté zazněla Státní hymna ČR.


  „Jsem nesmírně rád, že se setkání v Beřovicích a ve Slaném uskutečnilo. Navázali jsme tak na odhalení pamětní desky v Beřovicích u příležitosti uložení urny pana Raichla na místním hřbitově, které 12. září 2002 inicioval pan Miloslav Čapek ze Slaného, příslušník třetího odboje. A na pojmenování ulice v areálu bývalých slánských kasáren, nyní residenční čtvrti Na Hrášku, Raichlovým jménem 27. září 2006. Iniciátory byli tehdy spolu se mnou Vojtěch Kočka a bývalý starosta Ivo Rubík“, uvedl spoluorganizátor akce Pavel Bartoníček.

  Pásku Raichlovy ulice tehdy slavnostně přestříhli  Augustin Bubník a František Šedivý, oba bývali političtí vězňové, za přítomnosti Milana Paumera. Dalšími novými ulicemi,  spolu s ní slavnostně pojmenovanými, byly René Černého, Malypetrova a Švehlova.

  Text je upravenou Tiskovou zprávou Královského města Slaný ze dne 7. 3. 2018