neděle 25. února 2018

Když mu chybí věcné argumenty, použije pomluvu

Tak by se ve stručnosti mohla pojmenovat činnost, kterou soudruh zastupitel Peška (dále jen Peška) předvádí ve slánské komunální politice. Zvláště v posledním volebním období, kdy svými pomluvami zapleveluje internet i tištěná média. Slánské zastupitelstvo proto 19. 12. 2016 přijalo následující usnesení:
„Zastupitelstvo města Slaný vyzývá svého člena - zastupitele (za KSČM) pana Ladislava Pešku, aby dodržoval Jednací řád zastupitelstva města Slaný, ctil a naplňoval jak zásady dobrých mravů v právním a společenském smyslu, tak i principy politické kultury, a to jak při všech zasedáních zastupitelstva města Slaný, tak i ve vztahu k dalším orgánům a složkám správy města v rámci svého výkonu funkce zastupitele.“

Tímto usnesením se zastupitel Peška nechce nebo nedokáže řídit. Domnívá se patrně, že pro něj zásady dobrých mravů i principy politické kultury neplatí. Je to i proto, že odborně patrně není schopen argumentovat a svá tvrzení ničím relevantním podložit. Uchyluje se tedy k osobním útokům, nepravdám a polopravdám. Poslední článek na jeho bulvárním webu, pro něj příznačně nazvaný „Lži radního Bartoníčka“ je toho názornou ukázkou.

Reagování na člověka typu Pešky, může u některých čtenářů navodit myšlenku „oni se stále hádají“. Může to tak vypadat. Když však necháte pomluvu či lež bez reakce, někdo se může domnívat, že pomlouvač či lhář má vlastně pravdu. Proto jsem nucen reagovat, ač s velkým sebezapřením.

Místo dlouhého textu je nejlepší dokumentovat vše konkrétně. Níže proto přikládám část korespondence, ze které jasné vyplívá, že když Peškovi chybí věcné argumenty, použije pomluvu – v jeho e-mailu z 9. 2. jich je směrem k mé osobě několik.

Naopak v mém e-mailu z téhož data mu jasně píši, že dotazem byl obeslán 3. 9.2015 a v případě, že ho ve své elektronické korespondenci nedokáže dohledat, mohu mu maily zaslat. Zda Peška e-maily dohledal a zjistil, že mám pravdu, či mu o pravdu vůbec nešlo, se od něj již nedozvíme.

Pavel Bartoníček, uvolněný člen rady města, který děkuje svým voličům za přízeň

From: 'Peška'
Sent: Friday, February 02, 2018 4:17 PM
To: 'Ing. Pavel Bartoníček' 
Cc: 'zastupitelstvo'
Subject: dotazy zastupitele Bartoníčka
Pane Bartoníčku,

V únorovém vydání Slánské radnice tvrdíte, že jste mi v době, kdy jsem zastával funkci radního města, zaslal několik dotazů, na které jsem dodnes neodpověděl.
S ohledem na to, že si nejsem vědom, že bych nějaký váš dotaz obdržel a tudíž následně na něj neodpověděl, žádám vás, abyste uvedl konkrétní znění tohoto dotazu a také kdy byl vámi zaslán na moji osobu.

Pamatuji se, že jste v době, kdy jste seděl v opozičních lavicích zastupitelstva, obesílal svými dotazy především  pány Záloma  a Zlámala (těch vašich dotazů mohlo být v této době možná i více než 100), mohlo se stát, že jsem nějaký přehlédl. Ale opravdu si toho vědom nejsem.

Na přehled vašich zaslaných a mnou nezodpovězených dotazů počkám do příštího pátku.
L.Peška
Zastupitel / Naše město  

From: 'Ing. Pavel Bartoníček'
Sent: Friday, February 9, 2018 11:23 AM
To: 'Peška'
Cc: 'zastupitelstvo'
Subject: RE: dotazy zastupitele Bartoníčka
Zastupiteli Peško,

komunikace stylem “na co se mi chce odpovím, jinak dělám mrtvého brouka či mlžím“, kterou důsledně praktikujete, je obecně známou. Naposledy to bylo při mém dotazu na ZM dne 25.10.2017 (zveřejněném na straně 15 zápisu):

Dotaz na zastupitele Pešku: požaduje písemnou odpověď (do 30 dnů): Dotaz se týká jeho nepravdivého článku, který nazval „MEGATUNEL“, ve kterém je napsáno v souvislosti s městskou radou: “Ta jediná totiž může toto výběrové řízení, které bylo jednoznačně ovlivněno zjevnou zákulisní dohodou, zrušit a vypsat řízení nové”. Ing. Bartoníček se s odkazem na uvedené dotázal nejprve Ing. Grohmanna, který byl členem výběrové komise a JUDr. Richtra, jehož firma byla administrátorem výběrového řízení, zda mohou tuto věc potvrdit. Oba jakoukoli zákulisní dohodu rezolutně odmítli. Dotaz zní: Jestli má zastupitel Peška nějaké indicie, nebo má nějaká fakta pro to, aby mohl tvrdit, že výběrové řízení bylo jednoznačně ovlivněno zjevnou zákulisní dohodou? Pokud ano, ať to doloží.

Jasnou odpověď jsem dosud neobdržel. Můžete se ale vymlouvat, že již nejste radním a tak ze zákona povinen odpovídat nejste, což je obvyklá výmluva.
Ve chvíli, kdy jste byl ve funkci radního jste mi však neodpovídal o moc lépe. Naštěstí je toto období již za námi a tak jsou důležitější věci, než opakovaně zasílat dotazy, které stejně ignorujete. Uvedu však jeden příklad za ostatní.
Dne 3.9.2015  (tedy v době, kdy jste byl členem rady města) jste byl obeslán mým dotazem na autora článku, zveřejněného 31.8.2015 na webu Slánské noviny, kterým jste se jako radní zdál být sám. Odpověď jsem neobdržel. Urgoval jsem jí po několika měsících opakovaně, opět neúspěšně. Odpověď jsem neobdržel dosud.

Jsem si jistý, že si tuto věc v elektronické korespondenci dokážete dohledat. V opačném případě mi dejte vědět, mohu oba e-maily zaslat.
 
Ing. Pavel Bartoníček
uvolněný člen rady města Slaný

From: 'Peška'
Sent: Friday, February 09, 2018 4:57 PM
To: 'Ing. Pavel Bartoníček' 
Cc: 'zastupitelstvo'
Subject: RE: dotazy zastupitele Bartoníčka
 
Pane Bartoníčku, vy nezklamete snad nikdy.

Každý jen trochu soudný člověk by férově přiznal, že se prostě spletl (nebo že si toto osočení jednoduše vymyslel), ale vy ne. Vy budete zapírat a zapírat a ještě si vymýšlet dál a dál. Já s tím problém nemám, máte to v povaze. Ti kdo vás již znají delší dobu, tak vědí, že čelem k problému (navíc problému pro vás osobně jistě nepříjemnému) se postavit neumíte.  Tak si prostě myslíte, že to nějak zamaskujete záplavou slov a dalších vymyšleností.

Tedy si dovolím ta vaše „tvrzení“ okomentovat, případně uvést na pravou míru.
Jen připomenu, že jsem na  vás chtěl doložit vaše tvrzení, že v době, kdy jsem zastával funkci radního města, jste mi položil několik dotazů, na které jsem neodpověděl a tím jsem se měl (podle vás) dopustit porušení zákona. Připomenu jen, že ve funkci radního jsem byl od listopadu 2014 do 4. dubna 2016.

V prvém bodě vaší odpovědi  argumentujete jakousi otázkou, kterou jste mi údajně položil 25.10. 2017. Tedy více než  rok a půl poté, kdy jsem ve funkci radního přestal působit. Myslím, že už tímto časovým údajem je váš „důkaz“ jednoznačně popřen. Ale vy jej rozvádíte ještě dále. Jen připomenu, že jste tu vaši údajnou otázku položil na místě a v době, kde já osobně nebyl přítomen a že jste se ani neobtěžoval mi ji případně zaslat písemně.  Normální člověk by asi sám usoudil, že na takto „položenou“ otázku se odpovídá velmi obtížně. Ale jen blázen vaší velikosti si na tuto skutečnost dokáže ještě stěžovat. Navíc víte velmi dobře, že jsem vám na tuto otázku později i odpověděl. A to na dalším jednání zastupitelstva, tedy 20. prosince 2017. A moji odpověď naleznete  i v písemné podobě zde: http://www.slanske-noviny.cz/clanek/tri-otazky-pro O tom, že je vám tato webová stránka dobře známá nepochybuji. Ostatně, svědčí o tom i vaše druhé tvrzení.

Očekával jsem,, že přijdete s nějakou podružnou otázkou související s mojí prací radního města. Ale zjevně jste nic takového dohledat nedokázal.
Takže tvrdíte, že jste se mne dotazoval na nějaké autorství článku ve Slánských novinách. A je patrně možné, že jsem vaši otázku ponechal bez odpovědi. Neměla totiž s mojí funkcí radního města nic společného. Nemá ani nic společného se zákonem o obcích, na který se patrně odvoláváte. Je to prostě moje ryze privátní činnost do které vámi nic není. Navíc si dovolím uvést to, co jste opět zamlčel. Totiž, že jste tuto otázku zaslal na emailovou adresu redakce Slánských novin. Tedy rozhodně nikoliv ne na mne, jako radního města. 

Opravdu tedy chcete i nadále tvrdit, že jsme porušil nějaký zákon? To je podobné, jako bych se já vás teď ptal (a dožadoval se písemné odpovědi do 30 dní), kolik jste si vydělal peněz na kšeftování s vínem v době, kdy jste působil v uvolněného funkci místostarosty či radního na slánské radnici? A to ponechám stranou skutečnost, na kterou poukazovali četní zaměstnanci úřadu, že jste se této činnosti věnoval převážně v běžné pracovní době. Tedy místo toho, aby jste své (dobře zaplacené)  úsilí napřel ve prospěch všech slánských občanů. Ale možná je to i dobře, protože ve vašem případě  čím méně se na úřadu budete vyskytovat, tím méně škody napácháte.

Náhodou jsem dohledal jeden email, ve kterém si ing. Zlámal (tehdy ve funkci místostarosty) sečetl počet vašich emailů, které jste zaslal jen v první polovině roku 2015 na radu města. Bylo jich celkem 103! Pokud vám to připadá normální, tak já se domnívám, že to je příznak nějaké vážné duševní poruchy. Ale přesnou diagnózu vám neřeknu, na to musíte k odborníkovi.

Za vaši odpověď na můj původní email tedy děkuji a doufám, že tímto můžeme tuto polemiku uzavřít.

S pozdravem

L.Peška


From: 'Ing. Pavel Bartoníček'
To: 'Peška'
Cc: 'zastupitelstvo'
Sent: Monday, February 12, 2018 10:47 AM
Subject: RE: dotazy zastupitele Bartoníčka
 
Zastupiteli Peško,

je milé, že neustále reagujete. Škoda jen, že nereagujete k věci.

Napsal jste toho v tomto e-mailu mnoho, ale odpověď na můj dotaz ze dne 3.9.2015  (tedy v době, kdy jste byl členem rady města)  stále chybí. A tím tedy, abych citoval vaše slova, „doufám, že …  můžeme tuto polemiku uzavřít.“

Ing. Pavel Bartoníček
uvolněný člen rady města Slaný


1 komentář:

  1. Harrah's Lake Tahoe Casino - Mapyro
    Information 충청남도 출장샵 and reviews of Harrah's Lake Tahoe Casino, Stateline in Stateline, NV. Harrah's Resort Lake Tahoe Hotel 밀양 출장마사지 & Casino is a five-star property  강릉 출장샵 Rating: 3 광주 출장안마 · ‎1,523 원주 출장샵 reviews

    OdpovědětVymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného