úterý 7. listopadu 2017

Slánské cyklotrasy ve středočeské koncepci

(článek byl poprvé publikován ve Slánské radnici - 9/2017)

Na cyklomapě Středočeského kraje je Slánsko už téměř jediným bílým ostrůvkem, kde není vyznačen ani jediný kilometr cyklotrasy. Slaňáci už si na to tak nějak zvykli a každý správný slánský cyklista své oblíbené trasy zná. Turisté z toho ale někdy mohou být překvapeni. Například ti, kteří se vypraví do Slaného cyklovlakem zvaným „cyklohráček“, který jezdí mezi Prahou a Slaným o víkendech a svátcích od března do října dvakrát denně tam a zpět. Je to vlak určený nejen pro cyklisty, ale také pro rodiny s dětmi, pro které jsou na palubě připravené různé hry a zábava. Cyklisté využívají tento vlak hlavně k výletům na Okoř nebo Budeč, kde najdou dostatek značených cyklotras. Do Slaného pak většinou dorazí turisté bez kol, na zmrzlinu nebo do aquaparku. A to je velká škoda, nejen pro Slaný, ale i pro okolní obce.

V září byla zastupitelstvem kraje schválena „Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017 – 2023“. Do připomínkování a tvorby tohoto dokumentu se aktivně zapojilo i město Slaný. Do návrhové části se podařilo včlenit několik regionálních cyklotras, které by měly v budoucnu propojit Slaný s Kralupami nad Vltavou, Kladnem i oblastí Džbánu (Lounskem a Rakovnickem).

Zatím nejdále v přípravě je cyklostezka mezi Slaným a Vítovem, tento úsek má prioritu ze strany města. Jedná se o první etapu plánované cyklotrasy Slaný – Kralupy nad Vltavou, na kterou je zpracovaná studie. Z Vítova by měla dále pokračovat cyklotrasa přes Žižice – Kamenný Most – Neuměřice a Olovnice až do Kralup, kde se napojí na Vltavskou cyklistickou cestu (mezinárodní cyklotrasu EuroVelo7). Z hlediska cyklodopravy má tedy toto spojení pro Slánsko strategický význam.

Středočeská koncepce navrhuje regionální páteřní cyklotrasu údolím Bakovského potoka (Nová Ves – Velvary – Hobšovice – Beřovice – Královice – Kvílice – Pozdeň – Srbeč – Přerubenice – Kroučová), která by měla vést od Vltavy až do Přírodního parku Džbán. Na ní bude napojeno i město Slaný, a to prostřednictvím plánované cyklotrasy Slaný – Drchkov – (Královice). V Kvílicích měla na severozápad odbočovat cyklotrasa do Třebíze a Zichovce, kde by se napojila na stávající regionální cyklotrasu vedoucí do Loun. V jižním směru je ze Slaného navržena cyklotrasa do Kladna přes Kvíc, Přelíc, Smečno a Libušín. Podrobnou mapovou aplikaci Cyklokoncepce pro období 2017 - 2023 najdete na webu https://gis.kr-stredocesky.cz/JS/reg_cyklokoncepce/.

Pro úspěšnou realizaci krajské koncepce bude důležité hlavně to, zda se to podaří na úrovni kraje celé zkoordinovat a zda se podaří na jednotlivé záměry získat dostatek finančních prostředků. Zodpovědnost za realizaci jednotlivých dílčích úseků bude samozřejmě na městech a obcích, kraj by však měl plnit roli celkového koordinátora. Finanční prostředky na realizaci cyklostezek je možné získat jak z národních zdrojů (SFDI), tak i z evropských zdrojů (IROP). Středočeský kraj bude finančně podporovat výstavbu cyklostezek na regionálních páteřních trasách a v obcích menších než 2000 obyvatel. Obce chtějí, aby kraj rovněž podporoval projektovou přípravu.

Je dobře, že současné vedení města konečně vnímá cyklistickou dopravu a cykloturistiku jako jednu z priorit. Kromě cyklotras v okolí města se v současnosti řeší také vhodný průjezd cyklistů městem. Doufejme, že návrhy nezůstanou jen na papíře, a že se podaří cyklotrasy na Slánsku postupně realizovat.

Petr Hauptmann

Navrhované vedení páteřních regionálních cyklotras

Zdroj: https://www.kr-stredocesky.cz/web/regionalni-rozvoj/koncepce-rozvoje-cyklistiky-2017-2023


Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného