čtvrtek 14. září 2017

31. zasedání zastupitelstva města - 13. září 2017 - on-line zápis

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)

 • 16:11: zastupitelstvo zahájeno
 • Přítomno 22, omluveni Berkovec, Zlámal, Drholec, Cílek, Vašek. Program schválen.
 • Bod 1: technické služby. Rozdělení společnosti na odpady a zbytek.
 • V rámci rozdělení by město převzalo vše z technických služeb. AVE by kompletně převzalo odpad
 • Znalec: ocenění technických služeb - 2 varianty, optimistická a pesimistická
 • Probíhá výběrové řízení na služby městu.
 • V optimistické variantě je hodnota za 49 milionů, v pesimistické 29 milionů (v případě, že nevyhrají soutěž o některé služby města)
 • Hůla: koupil by si znalec firmu za 29 milionů, když ji skončí smlouvy?
 • Znalec: hodnotím z pozice běžných tržních cen.
 • Hůla: svázáno se smlouvami s městem, pokud se neprodlouží, tak většina jejich služeb skončí a neuživí
 • Advokátní kancelář Hladký: posouzení 3 variant, zda prodat v celku, koupit v celku či rozdělit. Doporučujeme rozdělení. Mám obdobnou zkušenost z Brna. Dostali jsme k posouzení nabídku AVE. Nevidíme v ní zásadní právní problém.
 • Vedení AVE: převzali jsme Kladno před 2 lety, s tím i podíl v TS. Máme zájem nejen o odpady ale i další služby. Pochopili jsme ale, že u dalších služeb není zájem. Proto tento kompromis, zvolili jsme variantu komplikovanou, ale jednodušší než ostatní legální varianty. Město to nebude nic stát.
 • Rankova: Jak si predstavujete finanční vyrovnání.
 • AVE - odkoupíme odpadovou část za 11 milionů, technika, zaměstnance, smlouvy, aktiva a pasiva
 • Rankova: jak jste cenili vozy?
 • AVE: máme představu o ceně pro firmu
 • Richtr: jsou na to ve firmě peníze?
 • AVE: mate uzávěrku za rok 2016, tuto transakci umožňuje.
 • Bartoníček: vyzývá zastupitele, aby kladli dotazy nyní, když jsou zde zástupci AVE
 • Richtr: Kdyby se navýšila cena, snáze by se zastupitelům rozhodovalo.
 • Obchodní ředitel AVE: Jsme firma se zájmy v odpadech. My si kupujeme závod, který má zaměstnance, ale s končícími smlouvami. Pokud nevyhrajeme, tak ztratíme převážnou část současných zisků.
 • Není čas nejdříve soutěžit a až poté rozdělit. Pokud se na závod podíváme dnes, takovou cenu zatím aktiva nemají. Počítáme s tím, že se podaří vyhrát. O naší nabídce probíhá 2 roky tvrdá debata, toto je návrh kompromisu. Měli jsme zájem o víc služeb.
 • Rankova: mám pocit, že si vyzobete to nejlepší co máme ve městě a nám zbyde prázdná schránka.
 • AVE: pokud budou TS ovládnuty městem, už služby nemusí soutěžit, a proto si může vše řídit podle sebe se zastupitelstvem.
 • Hůla: postrádám konkrétní smlouvu na odkup a tedy další případné podmínky.
 • Bartoníček: teď první krok, zda je toto možné. Pokud schválení, potom smlouva, na které bude participovat město a AVE.
 • AVE: při smlouvě podstatná cena a garance. Jsme ve společné firmě, tedy bude jednoduchá.
 • Hůla: pokud je jednoduchá, tím spíše bych ji chtěl vidět už nyní.
 • Intermezzo, standardní hádání mezi Peškou a Bartoníčkem
 • Pěška: co přesně za 11 milionů prodáváme? Proč 16 milionů které má město zaplatit AVE?
 • AVE: společnost má hodnotu 32 milionů za to co dělá, a 16 milionů je finanční. Za vyvedené odpady od nás přijde 11 milionů, takže stále hodnota 32 milionů, tedy polovina je 16 milionů.
 • Zastupitelé se již půl hodiny v ústraní radí.
 • Bartoníček: nový návrh usnesení: první část stejná, tedy souhlas s prodejem. Místo ceny je nyní v návrhu výzva k dalšímu jednání o ceně. Bude do 14 dnů další zastupitelstvo, kde bude projednána cena. Bude rovněž předložena smlouva.
 • Hlasování: pro celá koalice bez Zímy, z opozice pro Šmehlík, návrh přijat 14 hlasy, prošlo přesným počtem potřebných hlasů
 • Bod 1a: dotace nemocnici - přijato
 • Bod 2 : navýšení neinvestičního příspěvku nemocnici.
 • Peška: argumentuje proti zaplacení příspěvku nemocnici
 • Teď zase říká, že by se mělo dát.
 • Hrabánek: jiná města dávají vyšší příspěvky než my
 • Richtr: navrhuje zřídit dozorový orgán, nejlépe dozorčí radu nemocnice od 1.1.2018. Je to běžné jinde.
 • Šimák, ředitel nemocnice: hospodaření nemocnice posílám na město každý půlrok. Žádáme výrazně méně peněz než výrazně menší nemocnice. Jsou celostátní problémy s nedostatkem personálu, bohužel se hodně týká i nás.
 • Pro nás byl dozorový orgán rada města, my to tak vnímali posledních 20 let, kdy jsem byl ředitelem. Chtěl bych poděkovat, osobně ukončuji ředitelování k poslednímu dni roku, fámy nejsou pravdivé. A v nemocnici zůstávám, na chirurgii. O peníze žádáme teď, dostali jsme peníze od pojišťovny v létě, skončili jsme neutrálně, ale nemáme rezervy.
 • Rankova: Dostáváte příspěvky od jiných měst, když sem chodí Louny atd.?
 • Šimák: nemůžeme nikoho upřednostňovat. S Louny jednáme, ale příspěvky jsou mnohem menší. S Kralupy je to těžké.
 • Peška: navrhuje, aby v budoucnu jednání s okolními městy vedlo město Slaný a nikoliv nemocnice.
 • Šmehlík: podporuje zřízení dozorčí rady
 • Hložek: máme velkou spádovost, ale to nás zachránilo při jednání s pojišťovnami. Rada nebyla správným orgánem, podporuje dozorčí radu.
 • Schvalování impulsu k vzniku dozorčí rady o 5 členech, úkol pro tajemníka. Schváleno.
 • Navýšení neinvestičního příspěvku nemocnici o 5.2 milionu schváleno
 • Bod 2a - osobnosti k ocenění k 28. říjnu. Hložek: poprvé se nám podařilo sejít nadpoloviční
 • Sport: Jánský a Koukal
 • Kultura: Trnka hvězdárna im memoriam. Díky jemu se ze zaostalé hvězdárny stala jednou z 5 nejlepších v republice.
 • Kultura: Durasová, Dolin, motor místního společenského života
 • Školství: Trsek, im memoriam, Komenda a spoluzakladatel jazzových dnů
 • Zdravotnictví a sociální: Doubravský, dlouhodobý vedoucí dětského oddělení
 • Občanská společnost: Luděk Eliáš, židovského původu, přežil Terezín a Osvětim, divadelník. Za okupace 1968 vedl vysílání ostravské televize
 • Hlasování: v kategorii sport se zdrželi Richtr a Grohmann
 • Kultura všichni pro, školství, Kulich doplňuje Vaňkovou, všichni pro.
 • Zdravotnictví: zdrželi se Šircová, Richtr, Širc, občanská všichni pro
 • Bod 3: finanční přesuny v rozpočtu, Richtr: přijdou mu přemrštěné částky na projektovou dokumentaci, 150 000 WC, zateplení 500 000 atd.
 • Odbor správy majetku: návrhy z hrubých odhadů, vrchní hranice, ještě před výběrovým řízením.
 • Tajemník: budeme obnovovat plášť radnice, nahradíme současné nevyhovující cedule elektronickou úřední deskou
 • Šmehlík: schválili jsme 44 akcí, rezignovali jsme na průběžnou kontrolu, nevíme kolik dokončeno
 • Hádková, správa majetku: některé nestíháme v letošním roce, byly nové potřeby a lepší začít v suchu na jaře než v blátě v listopadu. Plynofikace nemocnice - skončilo výběrové řízení, zahájení v říjnu, dokončení příští rok.
 • Peška: v první půlce roku vyčerpání jen 6 procent investic. Navrhuje dokončit jen ty rozpracované.
 • Hádková: snažila jsem se najít připravené projekty, je jich mnoho, ale žádné nejsou ve stavu, které jsou v tuto chvíli použitelné.
 • Richtr: chodníky, které jsou spravené, byly v půlce dobré dost, nemusely se dělat
 • Prokešová: čistička, museli jsme ještě zpracovávat udržitelnost, čekáme na poslední podpis ministerstva.
 • Peška: podporuje dokončit staré a rozdělané, rozporuje nové projekty.
 • Schválen nákup bezpečnostních kamer na Pražskou.
 • V participačním rozpočtu zbylo 220000, neboť 3. v pořadí stál více. 3. projekt přepracován, hřiště Kocour, návrh na schválení.
 • Neprošlo schválení zprávy územního plánu.
 • Diskuse o penězích z koncertů. Končí výměnou "zdvořilostí" mezi Peškou a Bartoníčkem. Vysvětlení p. Nové podle mne je blíže Bartoníčkovi.
 • Hůla: je velké riziko u koncertů, jen pronajímat.
 • Bod: soudní spor s Komou - automatický parkovací dům
 • V APD došlo k pádu vozidla. Nebylo nahlášeno Komou, zajistili to naši zaměstnanci. Opravovali zrezlé potrubí, které mělo vydržet 30 let.
 • Hůla: schvaluje postup města ve sporu s Komou. Upozornění, že asi v materiálech vypadl list.
 • Šmehlík: ptá se, kolik už stáli právní služby. A kdo podepsal smlouvu s právníky.
 • Zalom: přesnou sumu zjistí, podepsal on se souhlasem rady, kdy byl starostou.
 • Je nařízeno soudní jednání na Kladně.
 • Hrabánek: ředitel Komy se chce sejít se zastupiteli na neveřejném jednání.
 • Zastupitelé nemají zájem. Ředitel Komy může přijít na veřejné zasedání zastupitelstva.
 • Rozdělení zisku z vody, mezi městem a Veolii - Zastupitelé doporučuji důsledně vycházet z výpočtu podle metodiky ministerstva.
 • Diskuse
 • Hůla: na oboru správy majetku 4 nová místa. Tajemník: odchází řidič, údržbář a lidé z investic
 • Peška: pamětní deska připomínající návštěvu Háchy
 • Bartoníček: byla to moje aktivita
 • Peška: kdo o umístění rozhodl.
 • Hrabánek: rozhodl pan Bartoníček.
 • Hrabánek: na Pešku, kdo vypočítal, že hala bude stát 21 milionů
 • Hrabánek: nový web, zastupitelé by měli hlasovat, zda si přejí zveřejnit emailové kontakty.
 • Obchvat - v nejbližších dnech by se mělo dokončit další kolo schvalování.
 • Zácpy: oprava mostu nad Kvici, měla by skončit 29. září
 • Chyský: pod hvězdárnou úsekové měření rychlosti. Bude tam cedule?
 • Doprava: nebude, akce kraje, součást represe
 • Peška na opakovaný dotaz na rozpočet haly: zastupitel není povinen odpovídat.
 • Hrabánek: Tak příště alespoň nepište pohádky.
 • 22:11 - Konec

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného