úterý 26. září 2017

Pavel Fojtík ve Slaném - 3. říjen 2017 - kavárna Prostor - nejen o kultuře a historii s čtyřkou kandidátky STANu

STAN není stranou jednoho muže či ženy. Ti, co mě osobně znají, vědí, že nejsem davový typ a že nedělám politiku pro osobní kariéru. Důvod, proč jsem se stal jako velmi  nezávislá osobnost členem STANu a nyní za něj i kandiduji do parlamentu je vlastně jednoduchý.

Vím, že pokud chcete něco společensky významného ovlivnit, je to mnohem snazší, když se můžete opřít o politickou stranu. Jenže pro mne by bylo velmi obtížné stát se členem typické české strany s přísnou hierarchií a stranickým politikařením. Naštěstí jsem dostal příležitost seznámit se s vnitřním chodem STANu a zjistil, že v takovémto seskupení mohu s klidným srdcem působit a leccos prosadit.

Hlavní výhodou STANu je počet kvalitních lidí, kteří se k němu hlásí. STAN není seskupení kariéristů okolo jedné propagandou vytvořené hvězdy, ale spolek individualit, které dokáží v důležitých otázkách najít společnou řeč.

Mým cílem v této volební kampani bylo umožnit slaňákům poznat kandidáty z čelních pozic naší kandidátky, aby se mohli přesvědčit, že jde o normální pracovité lidi, kteří se nebojí otevřeně diskutovat. Na setkání s dvojkou kandidátky Věrou Kovářovou  (Na skleničce ve Slaném s poslankyní Věrou Kovářovou (STAN)
) a s jedničkou kandidátky Vítem Rakušanem (Na pivě ve Slaném s Vítem Rakušanem (STAN) - o ubytovnách, Estonsku i 9. měsíci těhotenství) se příchozí mohli přesvědčit, že naši kandidáti jsou lidé z masa a kostí, se smyslem pro humor, s velkým srdcem, ale také s hlavou plnou plánů pro budoucnost.

V úterý 3. října v 18:00 můžete osobně poznat čtyřku kandidátky STANu, Pavla Fojtíka, starostu Nymburka a místopředsedu Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Středočeského kraje.

Pavel Fojtík je vystudovaný historik a člověk, který se dlouhodobě věnuje rozvoji kultury ve Středočeském kraji, takže je zřejmé, o čem se bude hodně hovořit. Určitě to však nebude jediné téma. Můžeme například probrat něco, co má se Slaným hodně společného, tedy jaké to je přebírat pozici starosty v půlce funkčního období.

Setkání se uskuteční v nedávno otevřené Kavárně Prostor (https://www.facebook.com/prostorslany/). Pokud jste tam ještě nebyli, máte výbornou příležitost si prostředí kavárny vyzkoušet. Věřím, že nebudete litovat. V kavárně se každý měsíc pořádá řada akcí  a myslím, že každý si zde najde něco, co ho zajímá.  Kavárnu najdete v Masnokrámské ulici, nedaleko základní školy na Komenského náměstí.
čtvrtek 14. září 2017

31. zasedání zastupitelstva města - 13. září 2017 - on-line zápis

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)

 • 16:11: zastupitelstvo zahájeno
 • Přítomno 22, omluveni Berkovec, Zlámal, Drholec, Cílek, Vašek. Program schválen.
 • Bod 1: technické služby. Rozdělení společnosti na odpady a zbytek.
 • V rámci rozdělení by město převzalo vše z technických služeb. AVE by kompletně převzalo odpad
 • Znalec: ocenění technických služeb - 2 varianty, optimistická a pesimistická
 • Probíhá výběrové řízení na služby městu.
 • V optimistické variantě je hodnota za 49 milionů, v pesimistické 29 milionů (v případě, že nevyhrají soutěž o některé služby města)
 • Hůla: koupil by si znalec firmu za 29 milionů, když ji skončí smlouvy?
 • Znalec: hodnotím z pozice běžných tržních cen.
 • Hůla: svázáno se smlouvami s městem, pokud se neprodlouží, tak většina jejich služeb skončí a neuživí
 • Advokátní kancelář Hladký: posouzení 3 variant, zda prodat v celku, koupit v celku či rozdělit. Doporučujeme rozdělení. Mám obdobnou zkušenost z Brna. Dostali jsme k posouzení nabídku AVE. Nevidíme v ní zásadní právní problém.
 • Vedení AVE: převzali jsme Kladno před 2 lety, s tím i podíl v TS. Máme zájem nejen o odpady ale i další služby. Pochopili jsme ale, že u dalších služeb není zájem. Proto tento kompromis, zvolili jsme variantu komplikovanou, ale jednodušší než ostatní legální varianty. Město to nebude nic stát.
 • Rankova: Jak si predstavujete finanční vyrovnání.
 • AVE - odkoupíme odpadovou část za 11 milionů, technika, zaměstnance, smlouvy, aktiva a pasiva
 • Rankova: jak jste cenili vozy?
 • AVE: máme představu o ceně pro firmu
 • Richtr: jsou na to ve firmě peníze?
 • AVE: mate uzávěrku za rok 2016, tuto transakci umožňuje.
 • Bartoníček: vyzývá zastupitele, aby kladli dotazy nyní, když jsou zde zástupci AVE
 • Richtr: Kdyby se navýšila cena, snáze by se zastupitelům rozhodovalo.
 • Obchodní ředitel AVE: Jsme firma se zájmy v odpadech. My si kupujeme závod, který má zaměstnance, ale s končícími smlouvami. Pokud nevyhrajeme, tak ztratíme převážnou část současných zisků.
 • Není čas nejdříve soutěžit a až poté rozdělit. Pokud se na závod podíváme dnes, takovou cenu zatím aktiva nemají. Počítáme s tím, že se podaří vyhrát. O naší nabídce probíhá 2 roky tvrdá debata, toto je návrh kompromisu. Měli jsme zájem o víc služeb.
 • Rankova: mám pocit, že si vyzobete to nejlepší co máme ve městě a nám zbyde prázdná schránka.
 • AVE: pokud budou TS ovládnuty městem, už služby nemusí soutěžit, a proto si může vše řídit podle sebe se zastupitelstvem.
 • Hůla: postrádám konkrétní smlouvu na odkup a tedy další případné podmínky.
 • Bartoníček: teď první krok, zda je toto možné. Pokud schválení, potom smlouva, na které bude participovat město a AVE.
 • AVE: při smlouvě podstatná cena a garance. Jsme ve společné firmě, tedy bude jednoduchá.
 • Hůla: pokud je jednoduchá, tím spíše bych ji chtěl vidět už nyní.
 • Intermezzo, standardní hádání mezi Peškou a Bartoníčkem
 • Pěška: co přesně za 11 milionů prodáváme? Proč 16 milionů které má město zaplatit AVE?
 • AVE: společnost má hodnotu 32 milionů za to co dělá, a 16 milionů je finanční. Za vyvedené odpady od nás přijde 11 milionů, takže stále hodnota 32 milionů, tedy polovina je 16 milionů.
 • Zastupitelé se již půl hodiny v ústraní radí.
 • Bartoníček: nový návrh usnesení: první část stejná, tedy souhlas s prodejem. Místo ceny je nyní v návrhu výzva k dalšímu jednání o ceně. Bude do 14 dnů další zastupitelstvo, kde bude projednána cena. Bude rovněž předložena smlouva.
 • Hlasování: pro celá koalice bez Zímy, z opozice pro Šmehlík, návrh přijat 14 hlasy, prošlo přesným počtem potřebných hlasů
 • Bod 1a: dotace nemocnici - přijato
 • Bod 2 : navýšení neinvestičního příspěvku nemocnici.
 • Peška: argumentuje proti zaplacení příspěvku nemocnici
 • Teď zase říká, že by se mělo dát.
 • Hrabánek: jiná města dávají vyšší příspěvky než my
 • Richtr: navrhuje zřídit dozorový orgán, nejlépe dozorčí radu nemocnice od 1.1.2018. Je to běžné jinde.
 • Šimák, ředitel nemocnice: hospodaření nemocnice posílám na město každý půlrok. Žádáme výrazně méně peněz než výrazně menší nemocnice. Jsou celostátní problémy s nedostatkem personálu, bohužel se hodně týká i nás.
 • Pro nás byl dozorový orgán rada města, my to tak vnímali posledních 20 let, kdy jsem byl ředitelem. Chtěl bych poděkovat, osobně ukončuji ředitelování k poslednímu dni roku, fámy nejsou pravdivé. A v nemocnici zůstávám, na chirurgii. O peníze žádáme teď, dostali jsme peníze od pojišťovny v létě, skončili jsme neutrálně, ale nemáme rezervy.
 • Rankova: Dostáváte příspěvky od jiných měst, když sem chodí Louny atd.?
 • Šimák: nemůžeme nikoho upřednostňovat. S Louny jednáme, ale příspěvky jsou mnohem menší. S Kralupy je to těžké.
 • Peška: navrhuje, aby v budoucnu jednání s okolními městy vedlo město Slaný a nikoliv nemocnice.
 • Šmehlík: podporuje zřízení dozorčí rady
 • Hložek: máme velkou spádovost, ale to nás zachránilo při jednání s pojišťovnami. Rada nebyla správným orgánem, podporuje dozorčí radu.
 • Schvalování impulsu k vzniku dozorčí rady o 5 členech, úkol pro tajemníka. Schváleno.
 • Navýšení neinvestičního příspěvku nemocnici o 5.2 milionu schváleno
 • Bod 2a - osobnosti k ocenění k 28. říjnu. Hložek: poprvé se nám podařilo sejít nadpoloviční
 • Sport: Jánský a Koukal
 • Kultura: Trnka hvězdárna im memoriam. Díky jemu se ze zaostalé hvězdárny stala jednou z 5 nejlepších v republice.
 • Kultura: Durasová, Dolin, motor místního společenského života
 • Školství: Trsek, im memoriam, Komenda a spoluzakladatel jazzových dnů
 • Zdravotnictví a sociální: Doubravský, dlouhodobý vedoucí dětského oddělení
 • Občanská společnost: Luděk Eliáš, židovského původu, přežil Terezín a Osvětim, divadelník. Za okupace 1968 vedl vysílání ostravské televize
 • Hlasování: v kategorii sport se zdrželi Richtr a Grohmann
 • Kultura všichni pro, školství, Kulich doplňuje Vaňkovou, všichni pro.
 • Zdravotnictví: zdrželi se Šircová, Richtr, Širc, občanská všichni pro
 • Bod 3: finanční přesuny v rozpočtu, Richtr: přijdou mu přemrštěné částky na projektovou dokumentaci, 150 000 WC, zateplení 500 000 atd.
 • Odbor správy majetku: návrhy z hrubých odhadů, vrchní hranice, ještě před výběrovým řízením.
 • Tajemník: budeme obnovovat plášť radnice, nahradíme současné nevyhovující cedule elektronickou úřední deskou
 • Šmehlík: schválili jsme 44 akcí, rezignovali jsme na průběžnou kontrolu, nevíme kolik dokončeno
 • Hádková, správa majetku: některé nestíháme v letošním roce, byly nové potřeby a lepší začít v suchu na jaře než v blátě v listopadu. Plynofikace nemocnice - skončilo výběrové řízení, zahájení v říjnu, dokončení příští rok.
 • Peška: v první půlce roku vyčerpání jen 6 procent investic. Navrhuje dokončit jen ty rozpracované.
 • Hádková: snažila jsem se najít připravené projekty, je jich mnoho, ale žádné nejsou ve stavu, které jsou v tuto chvíli použitelné.
 • Richtr: chodníky, které jsou spravené, byly v půlce dobré dost, nemusely se dělat
 • Prokešová: čistička, museli jsme ještě zpracovávat udržitelnost, čekáme na poslední podpis ministerstva.
 • Peška: podporuje dokončit staré a rozdělané, rozporuje nové projekty.
 • Schválen nákup bezpečnostních kamer na Pražskou.
 • V participačním rozpočtu zbylo 220000, neboť 3. v pořadí stál více. 3. projekt přepracován, hřiště Kocour, návrh na schválení.
 • Neprošlo schválení zprávy územního plánu.
 • Diskuse o penězích z koncertů. Končí výměnou "zdvořilostí" mezi Peškou a Bartoníčkem. Vysvětlení p. Nové podle mne je blíže Bartoníčkovi.
 • Hůla: je velké riziko u koncertů, jen pronajímat.
 • Bod: soudní spor s Komou - automatický parkovací dům
 • V APD došlo k pádu vozidla. Nebylo nahlášeno Komou, zajistili to naši zaměstnanci. Opravovali zrezlé potrubí, které mělo vydržet 30 let.
 • Hůla: schvaluje postup města ve sporu s Komou. Upozornění, že asi v materiálech vypadl list.
 • Šmehlík: ptá se, kolik už stáli právní služby. A kdo podepsal smlouvu s právníky.
 • Zalom: přesnou sumu zjistí, podepsal on se souhlasem rady, kdy byl starostou.
 • Je nařízeno soudní jednání na Kladně.
 • Hrabánek: ředitel Komy se chce sejít se zastupiteli na neveřejném jednání.
 • Zastupitelé nemají zájem. Ředitel Komy může přijít na veřejné zasedání zastupitelstva.
 • Rozdělení zisku z vody, mezi městem a Veolii - Zastupitelé doporučuji důsledně vycházet z výpočtu podle metodiky ministerstva.
 • Diskuse
 • Hůla: na oboru správy majetku 4 nová místa. Tajemník: odchází řidič, údržbář a lidé z investic
 • Peška: pamětní deska připomínající návštěvu Háchy
 • Bartoníček: byla to moje aktivita
 • Peška: kdo o umístění rozhodl.
 • Hrabánek: rozhodl pan Bartoníček.
 • Hrabánek: na Pešku, kdo vypočítal, že hala bude stát 21 milionů
 • Hrabánek: nový web, zastupitelé by měli hlasovat, zda si přejí zveřejnit emailové kontakty.
 • Obchvat - v nejbližších dnech by se mělo dokončit další kolo schvalování.
 • Zácpy: oprava mostu nad Kvici, měla by skončit 29. září
 • Chyský: pod hvězdárnou úsekové měření rychlosti. Bude tam cedule?
 • Doprava: nebude, akce kraje, součást represe
 • Peška na opakovaný dotaz na rozpočet haly: zastupitel není povinen odpovídat.
 • Hrabánek: Tak příště alespoň nepište pohádky.
 • 22:11 - Konec

úterý 12. září 2017

Na pivě ve Slaném s Vítem Rakušanem (STAN) - o ubytovnách, Estonsku i 9. měsíci těhotenství

Poslední den srpna jsme si v pivnici Továrna povídali s dvojkou na kandidátce STANu, paní poslankyní Věrou Kovářovou, a myslím, že je z mého článku zřejmé, jak příjemný večer jsme prožili.Setkání s Vítem Rakušanem, jedničkou kandidátky a populárním starostou Kolína, bylo stejně vydařené. Ukazuje se, že Vít Rakušan je nejen velmi dobrý starosta, ale také intuitivní velmistr politického marketingu. Draze placené zahraniční agentury konkurenční strany nevymyslely nic lepšího, než že hlavního kluka z plakátu před volbami ožení.

V rozpočtu středoškolského učitele a starosty přece jen významný počet nul chybí a tak si zahraniční PR agentury nemůže dovolit. Tento handicap však mistrně nahradil dlouhodobou vizí a tak na začátek října objednal někde tam nahoře termín porodu.

Do Slaného přijel i se svou krásnou manželkou, tedy úplně přesně, manželka Marie sem autem zbývající členy rodiny, toho politického i toho na svět se deroucího, dovezla. Provoz na slánských silnicích se jim předvedl v plné síle, takže si můžeme být jistí, že na kraji o našich problémech vědí.


Samozřejmě jsme se nebavili jen o rodinných záležitostech nebo si jen nestěžovali na dopravu, ale jako při správném hospodském posezení jsme hodně času strávili politikou. O názorech Víta Rakušana si můžete přečíst v řadě článků a rozhovorů (opravdu v nich píše či odpovídá tak, jako na pivě ve Slaném nebo i v ještě větším soukromí) a v pátek si ho také můžete poslechnout v předvolební debatě na ČT24. Proto se zmíním jen o několika tématech.


Hodně času jsme cestovali Estonskem. Rakušan tam byl před několika měsíci s Farským na výzvědách. Sice si postěžoval, že Farský naplánoval, jak je jeho zvykem, tolik schůzek, že vůbec nezbyl čas na soukromé poznávání, ale jinak to prý byl zážitek z jiného světa. Estonci jsou světová špička v elektronizaci a otevřenosti státní správy a tak spousta věcí, které se v Čechách berou jako velký pokrok, je v Estonsku minimálním standardem a to, co se s velkou námahou podařilo v Čechách prosadit v několika městech či úřadech, zabezpečuje na mnohem vyšší úrovni stát. Estonci mají spočítané, že díky tomu ušetří každoročně spoustu miliard. V Čechách by obdobné úspory ušetřily na STANem slibované razantní navýšení platů učitelů, a ještě by zbylo na další výdaje.

Slaný a Kolín mají mnohé společné, například problémy s ubytovnami, díky expanzi automobilek jich má  Kolín 44. V Kolíně se snaží proti obchodu s chudobou co nejrázněji bojovat. Od příštího roku budou některé oblasti vyhlášeny sociálně vyloučenými lokalitami s příslušnými omezeními tak, aby bylo co nejtěžší bohatnout na státních příspěvcích. Za nesmírně důležitý považuje Rakušan koordinovaný postup, a tak se relevantní  kolínští představitelé státní správy pravidelně scházejí bez ohledu na formální příslušnost či podřízenost jednotlivých složek státu a města. To umožňuje ubytovny soustavně a systémově kontrolovat - městská i státní policie, probační služba, sociálka a další úřady provádějí koordinované kontroly a tak vytvářejí úspěšný tlak na nepoctivé podnikatele.

Přes ubytovny jsme se dostali k neziskovým organizacím, které jsou pro mnoho lidí symbolem nicnedělání a mrhání veřejnými prostředky. Rakušan tvrdí, že alespoň v Kolíně jsou neziskovky velmi důležitou a potřebnou součástí péče o město, protože dokáží pomoci tam, kde stát nemůže. Samozřejmě jako v každém oboru lidské činnosti jsou i zde lidé schopnější a méně schopní, ale dosud se mu prý nestalo, že by narazil na nějaké podvodníky.

Bylo toho ještě hodně, o čem jsme mluvili, čemu jsme se smáli, ale už teď je článek až moc dlouhý, a tak jej zakončím citací z Facebooku Víta Rakušana:


Včerejší "Na skleničku s Vítem Rakušanem" ve Slaném. Byl to nakonec půllitr, ne sklenička... A hrdinkou večera byla Marie Rakušanová. Dělat svému manželovi rozumbradovi po 3 pivech a mnoha vyslovených moudrech řidičku, a to ve 22 hodin, a to v 9. měsíci těhotenství, to poukazuje na neskonalou toleranci. Políbit jsem ji za odměnu nemohl, snědl jsem tatarák s kupou topinek s česnekem. V autě bylo hezky... A také děkuji za zorganizování akce Miloslav Nic a jeho paní, stejně tak děkuji všem, kterým stálo za to si dát se mnou drink. Díky za hezký večer :-)

pondělí 4. září 2017

Vít Rakušan - čtvrtek 7. září - 19:00 - pivnice Továrna (Na skleničku se STANem)

Jak jsem psal v v jednom z minulých příspěvků, rozhodl jsem se zvát do Slaného kandidáty STANu. Na plakátech a režírovaných shromážděních má úžasné kandidáty každá strana, ale v improvizovaných rozhovorech se schopnosti a znalosti předstírají mnohem obtížněji.

Minulý týden jsme přivítali  dvojku na kandidátce STANu pro středočeský kraj, poslankyni Věru Kovářovou. Jak píšu v posledním příspěvku, nakonec se zdržela 3 hodiny a probrali jsme všechno možné, od Babiše po Malíkovice. 


Nepochybuji, že druhé posezení v pivnici Továrna ve čtvrtek 7. září od 19:00 bude stejně milé a poučné. Tentokrát přijede jednička na středočeské kandidátce STANu, Vít Rakušan, první místopředseda STANu, starosta Kolína a statutární náměstek hejtmana našeho kraje.

S Vítem Rakušanem jsem strávil hodně času - na sněmech STANu, zasedáních krajských výborů či ve velmi, ale opravdu velmi neformálním prostředí. Proto mohu zodpovědně prohlásit, že jeho soukromé názory se neliší od názorů veřejně prezentovaných, když jednou něco slíbí, tak to dodrží a navíc je s ním legrace.

Ve Slaném bude během poslední doby potřetí a návštěvníci předchozích setkání odcházeli velmi spokojeni. Nepochybuji, že u dobrého piva či jídla si popovídání užijete ještě více.

Pokud hledáte témata k čtvrtečnímu rozhovoru, doporučuji nedávno publikovaný rozhovor: Vít Rakušan: Bude-li to nutné, necháme vládnout ANO, SPD a komunisty, ve kterém mluví Rakušan tak, jak ho znám, např:

 • Proč jste si pro svou politickou kariéru vybral právě hnutí STAN?
  • Co se mi na hnutí líbí a nikdy se mi líbit nepřestane, je to, že jsem nikdy nemusel vytvářet žádné kliky, partaje ani nátlakové skupiny. Člověk se vlastní iniciativou dopracuje poměrně vysoko. Což si myslím, že v některých klasických stranách i jiných hnutích úplně možné není.
 • Kolín ... přesto, že jste dělali i nepopulární kroky kvůli obrovským dluhům města, lidé vám evidentně věřili. Druhé volby už byly vaší spanilou jízdou, je to tak?
  • Byť investic kvůli dluhu nebylo tolik, další volby už jsme získali 64 % hlasů, což bylo v rámci České republiky rekordní. A najednou jsem byl i já uvnitř politiky. 
 • Takže do politiky jste vážně šel jen proto, abyste věci změnil? 
  • Přivedlo mě tam naštvání a pocit, že minimálně na lokální úrovni, kde jsem začal, by člověk měl svět kolem sebe pozitivně měnit, pokud si myslí, že na to má sílu a inteligenci. Totéž mě vede i teď. Myslím si, že ve společnosti jsou tendence, které jsou nebezpečné. Nechci, abych v nich vyrůstala má dcera. V říjnu čekáme druhé dítě a já zkrátka chci, aby mé děti ani kus svého života v našich podmínkách nezažily nic jiného, než svobodu. Byť to zní epicky, tak to je pro mě opravdu největší motivace. 
 • Je načase nechat lidi žít s tím, koho si zvolili, byť by ve vládě byli třeba i komunisté nebo radikální strany? 
  • Ta volba bude strašně těžká. Náznaky a znamení, že by to se společností nemuselo být dobré nebo stejné, jako je teď, tu jednoznačně jsou. Doufám, že názory a subjekty, které ve volbách uspějí, se nenechají koupit mocí či kompromisem. Ale jak říkám, bude to těžké. Nejenom kvůli tomu, že strany budou pragmatické. Ale také kvůli tomu, že se v nich může vzbudit zodpovědnost. A dilema, jestli pustit vládu SPD, komunistů a hnutí, o kterém nevím, zda má program? To je velké dilema.
 • Přímá otázka a věřím v přímou odpověď: Jak se k tomu postaví hnutí STAN?
  • Bavili jsme se o tom už i s kolegou Farským. Došli jsme k názoru, že už přeci nejsme na krajích. Za hnutí STAN tedy ve shodě s naším lídrem prohlašuji, že jsme dospěli k bodu, kdy říkáme, že tady čtyři roky necháme vládnout ANO, SPD a komunisty. S nadějí v to, že je o co hrát z opozice a že je třeba ukázat, že takoví lidé tu vládnout nemohou. Ale uvidíme, jak to volby narýsují. Třeba to dopadne překvapivě jinak, než si teď myslíme.

Miloslav Nič

neděle 3. září 2017

Na skleničce ve Slaném s poslankyní Věrou Kovářovou (STAN)

Předvolební období nemám rád, ale tahle verze kampaně se mi moc líbí. S Věrou Kovářovou, současnou poslankyní a dvojkou na kandidátce STANu pro Středočeský kraj, jsme si tři hodiny povídali v pivnici Továrna a byl to příjemný večer.

Probrali jsme věci osobní i veřejné, užili si dobrého jídla i pití ve stylovém prostředí a přemýšleli o tom, co udělat, aby naše město s vynikající polohou a mnoha výhodami dokázalo své přednosti prodat a rozvinout. Koneckonců, kde najdete v okolí tolik osobitých restaurací?

Věra Kovářová je poslankyní, ale také neuvolněnou předsedkyní Výboru pro dopravu středočeského kraje. A protože doprava je (nejen) u nás palčivý problém, bylo dopravní téma jedno z nejživějších. Samozřejmě nás zajímalo, jak že se vlastně k dopravě dostala, když je vystudovanou ekonomkou a živila se překladatelstvím a jazykovým lektorováním.

Když se stala starostkou Chýně, tak samozřejmě narazila na typický problém řady míst v okolí Prahy. Spousta lidí se tam nastěhuje s představou, že budou žít v hlavním městě, ale obce v okolí Prahy jsou obce jako každé jiné, a tedy často i s velmi problematickým dopravním spojením. Občas je to jak z Járy Cimrmana, v Chýni bylo ke kolejím pár metrů, jen tam jaksi chyběly zastávky a samozřejmě, předtištěnou odpovědí institucí na jakékoliv přání je: "Není možné z důvodu ...". Jenže občas padne kosa na kámen a tak po deseti letech je v Chýni a okolí zastávek 6.

Když už lidé jezdí vlakem, tak samozřejmě chtějí, aby do Prahy přijeli co nejrychleji a na místo, kam je od nich nejlepší spojení, tedy velmi často na Masarykovo nádraží. Masarykovo nádraží má ovšem vynikající polohu nejen pro koleje, ale také pro výstavbu. A tak si možná vzpomenete, že před deseti lety chtěl pražský magistrát Masarykovo nádraží zrušit, ale také díky velké aktivitě okolních starostů se tomu podařilo zabránit.


Soužití s Prahou je vůbec stálé středočeské téma. Vždyť do Prahy alespoň jednou za čas jezdí většina z nás. Silnice jsou přecpané, co největší využívání veřejné dopravy by hodně pomohlo, jenže dostat lidi od volantů na sedadla autobusů a vlaků není vůbec jednoduché. Kdyby se šlo alespoň všude dostat na jednu jízdenku… Ale brzy už to skutečně půjde. Do konce roku 2018 by měla být integrována doprava Středočeského kraje a není důvod, proč by se taková integrace měla na hranicích kraje zastavit. Samozřejmě, každá dobrá věc má i své stinné stránky a náklady, na které je třeba myslet, ale kraj má silnou vůli pro zlepšení veřejné dopravy udělat co nejvíce.

Spoustu věcí pro zlepšení veřejné dopravy mohou udělat jednotlivá města. Do Slaného se pozdě večer a v noci veřejnou dopravou nedostanete. Když chcete z restaurace nebo divadla domů, musíte se o dopravu postarat sami. Dopravce je často linku schopný zřídit, ale samozřejmě, takové linky jsou často nevyužité, zejména v prvním roce či dvou, než se je lidé naučí používat. Když se ale města a vesnice dohodnou, a přispějí na provoz, vše lze domluvit. A to platí i o průjezdu města pro cyklisty nebo opravu místních budov.

Když jsme už u opravy budov, protože je Věra Kovářová známou parlamentní bojovnicí za ochranu památek, tak jsme probírali, kde např. vzít peníze na opravu Okresního domu. I díky paní poslankyni byly navýšeny národní fondy na údržbu památek, k dispozici je 6 dotačních titulů, takže při dobré vizi je reálné peníze na opravu takto získat.

Samozřejmě jsme se nebavili jen o lokálních tématech. Nemohl jsem se nezeptat na její souboje s kancléřem Mynářem, a jaké to vlastně tenkrát bylo. Věra Kovářová vzpomíná, že tehdy poprvé zažila, jaké to je, když člověku neustále drnčí telefony od novinářů, protože Mynář začal mluvil o hysterické poslankyni Kovářové, která ho zbytečně obtěžuje kvůli finančním přiznáním či bezpečnostní prověrce. Všichni víme, že po několika letech byl Mynář a Hrad donuceni leccos přiznat, i když bezpečnostní prověrka pořád nikde.

A samozřejmě jsme se museli bavit o Babišovi. Místo sumarizace názorů použiji zkrácenou citaci, jak jsem si ji večer poznamenal:

"Babiše se nebojím, já jsem s ním rychle hotová. Ale on vzbuzuje pocity jako za socialismu, řada lidí z něj má strach jako z tehdejších papalášů... 

Za komunismu se nám nedostávalo svobody. Část lidí pochopila po revoluci, že je třeba nést vlastní odpovědnost a snaží se, část pochopila, ale nelíbí se jim to, a část nepochopila, a mají pocit, že se za socialismu měli lépe, protože se někdo o ně staral. ... Vidím problém v tom, že řada lidí je za pohodlí ochotna svobodu obětovat. 

Maminka hodně pesimisticky říká, že český národ je hloupý. Já říkám, že není, ale dlouho mu to někdy trvá. Mám obavu, jak dlouho bude trvat, než pochopí, co vše je ve hře. 

Ohromný problém je v tom, když Babiš koupil všechny noviny. Já třeba měla vždy předplacené lidovky, mne tak mrzela ta změna, kdy se najednou velmi sofistikovaně začaly měnit. To není tak jednoduché jako za socialismu. Tehdy bylo snadné vše poznat, u těch lidovek je to mnohem těžší, když se na to nesoustředíte. 

Babiš nemá v sobě základní morálku, to mně opravdu vadí." 

A abych nekončil negativně, přidám dva citáty ze soukromého života:
 • Maminka je z Kolína, babička švadlena, děda dělník v cukrovaru, ale byli to vzdělání lidé. Maminka s láskou vzpomínala na osmileté gymnázium, tehdy měla velikou úroveň.
 • Jela jsem k vám přes Malíkovice, tam jsem byla na VŠ na chmelu, dodnes máme z té doby partu.
Připomínám, že příští čtvrtek (7. září, 19:00, pivnice Továrna) nás čeká posezení s Vítem Rakušanem, lídrem kandidátky STANu pro středočeský kraj. Řada z vás ho zná jen z předvolebních plakátů, přijďte si ho otestovat do neformálního prostředí. Věřte, že nebudete litovat.
 
Miloslav Nič