čtvrtek 8. června 2017

29. zasedání zastupitelstva města - 7. červen 2017 - on-line zápis

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)

 • Zasedání zastupitelstva začíná - 16:11, Omluveni Heřman a Šircová, zatím nepřitomni Zlámal a Šmehlík
 • Hrabanek navrhuje Pešku jako ověřovatele zápisu, Peška odmítl, proto požádal Drholce, který přijímá
 • Peška zpochybňuje mandát zastupitele Berkovce, protože na trvalé adrese  se nenachází.
 • Berkovec : mám pořád stále stejné trvalé bydliště, v řidičáku, občance,...
 • Peška : doručovatelka pošty mi řekla, že tam nebydlí
 • Hrabanek navrhuje vyřadit z programu body navržené jako vždy opozicí, tedy odvolání Záloma, interpelace,...
 • Jako vždy tyto body vyřazeny.
 • Program dnešního programu schválen.
 • Bod 1: vodohospodářská infrastruktura. Nová společnost musí zahájit činnost nejpozději den po kolaudaci a ukončení zkušebního provozu
 • Zástupce vyhotovitele studie o provozování naší vodohospodářské infrastruktury : dotazy na úřad hospodářské soutěže a ministerstev
 • Pokud by infrastrukturu provozovalo pouze město i pro okolní připojené vesnice, zda možné provozovat bez výběrových řízení
 • UHOS nemůže poskytnout konečný závěr, radí opatrnost, ministerstvo pro místní rozvoj ústně pravděpodobně negativní, ale písemné dosud ne
 • Právní stanovisko: zřejmě by se neplnily podmínky horizontální spolupráce
 • Výjimky zřejmě nebudou možné a bylo by třeba zakázky soutěžit.
 • Finanční stanovisko : není reálné, aby po převzetí správy od Veolie městem se snížilo vodné nebo že by se vydělalo na kompenzaci za ukončení
 • Expert doporučuje uchovat co nejvíce odběratelů atd. (rozumím tomu tak, že je proti tomu, aby si město dělalo vše samo bez okolních obcí)
 • Richtr : zpochybňuje vše, ale obecně, žádný konkrétní argument
 • Vše směřuje k tomu, že nebudeme provozovat my, ale bude nám to někdo dělat, a určitě Veolie, vaše parta to má domluvené
 • Již desítky minut probíhá obecná debata, jejíž jediným přínosem bude, že skončíme tak o půlnoci :(
 • Pořád stejný folklór...
 • Hůla : okolní obce neplní své podmínky, nevložily slíbený majetek, měl by se schválit limit poměrů Slaný a ostatní obce
 • Zlámal: navrhuje, aby Richtr byl pověřen novým dotazem na ministerstvo ohledně vzniku společnosti 100% vlastněné městem.
 • Expert: podle zákoníku práce přejdou stávající zaměstnanci do nové firmy. Bude nutné soutěžit některé práce, které se místně nedělají.
 • Expert: odborná literatura doporučuje, aby vodohospodářská oblast měla minimálně desítky tisíc odběratelů kvůli efektivitě
 • Konečně se dostáváme k hlasování.
 • Tak to byl přehnaný optimismus
 • Schválen návrh koalice na další postup.
 • 18:47 bod 2 - chodník v Dolíně. Bude připravena letos k realizaci. Přesun prostředků z jiných méně pokročilých projektů. Schváleno.
 • Schvalují se další rozpočtová opatření.
 • Městská policie - modernizace operačního střediska, kamerový systém nyní digitalizován, systém v poslední době odhalil několik přepadení
 • 14 kamerových bodů v systému.
 • Projekt operačního střediska schválen.
 • 10 minut přestávka
 • Přestávka skončila, probírají se další body.
 • Chyský - finanční výbor - projednávání závěrečného účtu města pro rok 2016, doporučuje účet schválit.
 • Střednědobý výhled města 2018 - 2022, vysvětluje Nová : povinný dokument podle nového zákona
 • Zpracován společností, zveřejnění na stránkách města. Výhled schválen.
 • Účetní uzávěrka - zasíláno do statistik státu. Schváleno.
 • Schváleny rozpočtové organizace a závěrečný účet.
 • Informace o čističce, obdržely jsme námitky nevybraného kandidáta. Proto řízení znovu otevřeno
 • Zítra nové setkání výběrové komise, vítěz bude vyzván předložit další dokumenty. Žádáme o prodloužení termínu dotace a povolení
 • Soudní spor o 190 000, pokuta UHOS za parkovací dům. Rozhodnutí soudu.
 • Vymáhání 600000 Kč na dřívějším právnikovi města Matejkovi kvůli nečinnosti. Navrhuje se pokus o předsoudní dohodu
 • Richtr - nechce o tom hlasovat, je na vedení města. Hůla podporuje.
 • 190000 původní cena, 417000 náklady na právníky a soud
 • Peška navrhuje vymáhat škodu 600000 i na Zálomovi
 • (Pokud rozumím správně, město dostalo pokutu 190000, Peškova rada dala žalobu, která nás stála další 400000)
 • Peška obviňuje současnou radu, že vše zmařili, zločinné společní, atd.
 • Máme tu další dávku jedů.
 • Bartoniček: mně se kauza netýká, apeluji na to, ať už příště takhle své politické spory neřešíme
 • Hložek : V rozsudku krajského soudu je řada věcí, které svědčí o tom, že by soud bývalé radní neodsoudil. (Čte úryvky, myslím, že má pravdu.)
 • Richtr: zaplatili jste Hložkovi univerzitu 3. věku, soud neodsoudil, protože neproběhl. kdybyste dodali to co vyčítá, tak by změnil názor
 • Peška: zastává se práce právníka Matějky, dokud vládla Peškova rada, to skončilo, když nás odvolali
 • Hrabanek : čte z nějakého materiálu, který dokládá, že Matějka vybraný Peškovou radou mnohokrát v zastupování města selhal
 • Hůla: proč jste prodloužili jeho smlouvu s městem o rok?
 • Hrabanek: na doporučení minulého tajemníka Herčíka, o problémech víme až nyní, dříve měl tyto informace pouze on, my až nyní
 • Žádné usnesení nebylo přijato, další postup je na vedení města.
 • Soudní spor s Komou. Byl určen znalecký ústav, třetí, předchozí odmítly. Rada se rozhodla posudek napadnout, v posudku závažné nedostatky
 • Kulich: hrozí nám úroky za pozdní placení odmitnuté splátce Komy
 • Richtr: odmítá, že by to mělo rozhodovat zastupitelstvo
 • Pravnicka města: Každý den soudního sporu stojí město 6500 Kč
 • Richtr: soudit se vyplatí
 • Autoklub příspěvek navíc
 • Hůla: problém si způsobily sami tím, že neplatili nájemné. Budu proti.
 • Peška: autoklub prohrál 2 soudy, 200000 Kč staly náklady soudu, dále na penále atd. Nikdy jsme na pokuty a soudy nepřispívali
 • Hrabanek : není to na soudní spor, je to na náhradu nájmů
 • Máme jisté pochybnosti, chtěli bychom zaplatit přímo pronajimatelům.
 • Pospíšil: vadí mi, že není nikdo z autoklubu. Mají závod, ale někoho najít mohli, kdo by přišel. Bez informací od nich nemohu hlasovat.
 • Nová: loni se ukázal problém s placením jejich nájmů.
 • Bartoniček : bez nás to nezvládnou, ale udělali to, co je nemyslitelné, přestali platit nájemné. Ale bez nás zanikne plochá dráha.
 • Richtr: je tam závazek na další roky dopředu , to ne. Chce kompromis
 • Richtr: navrhuji přispět 100000 Kč
 • Právě přichází zástupci ploché dráhy.
 • Předseda  Stovicek nepřišel, řeší dotace MŠMT. Přišel místopředseda českého autoklubu.
 • Místopředseda vyzdvihuje roli mládežnického centra, český autoklub chce pomoci.
 • Hložek: kolik je český autoklub ochoten připlatit, kolik jsou poplatky pro kalendářove závody zařazení.
 • Odpověď : 5-8 tisíc, zahrnují pojištění a další poplatky
 • Odpověď na finanční pomoc : pomůžeme s dluhy
 • Hložek : proč jste neplatili nájem a proč jste nesdělili, že jdete do soudu.
 • Křikava : cítím to jako křivdu, že nás soud odsoudil, areál jsme ztratili v restitucich
 • Majitelé odmítali areál prodat, a tak jsme je chtěli donutit k jednání o prodeji neplacením nájemného.
 • Hložek : ať je zákon jakýkoliv, nájem se platit musí. V územním plánu jsou pozemky ploché dráhy vedeny jako sportoviště
 • Kulich : budu pro
 • Křikava : honí nás exekutor, měli jsme zablokované účty atd. Zaplatili jsme zatím ze soukromých peněz
 • Hrabanek : vlastníci zatím požadují za prodej 15 milionů, to je 60 let nájemného
 • Hlasování o navýšení dotace autoklubu na letošní rok o 150000 Kč schválena
 • Začíná diskuse. Chyský : jak se platí a funguje odtahová služba? Mám velmi špatné zkušenosti.
 • 21:16 Konec

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného