čtvrtek 25. května 2017

Slaný pramen aneb co je staré, to je hezké

Samozřejmě je hezké i to, co staré není. V případě architektury, která přečkala již více než století, však tvrzení v nadpisu rozhodně platí. Kdyby to podobně vnímali naši předkové, mohly ve Slaném zůstat hradby (jako třeba v Lounech či Nymburku), Pražská i Lounská brána, ale i celé bloky budov, které město krášlily až do druhé poloviny dvacátého století. Nemuseli bychom mít sídliště téměř ve středu města i volné prostranství v centru, kde nyní stojí parkovací dům i betonové torzo.

Co se stalo, již nezměníme. V záležitosti slaného pramene, zašlé chlouby našeho města, však ještě není pozdě. Jako tradicionalista jsem zastáncem ponechání věcí, které se osvědčily v jejich původním stavu, který je samozřejmě opravován a udržován. V případě pramene pod Slánskou horou byla údržba a opravy zanedbány a nyní stojíme před otázkou jak dále. Jsou navrhována zcela nová řešení, o kterých se domnívám, že se do lokality příliš nehodí. Ne vždy totiž je moderní úprava tou nejvhodnější, což platí přesně v Nezamyslově ulici, kde se slaný pramen nachází.

Proto jsem – i díky hlasům podobně smýšlejících osob – inicioval druhé kolo dotazníku, který mají nyní možnost vyplnit všichni aktivní Slaňáci, ale i přespolní, kterým krása našeho města není lhostejná.

První kolo hlasování se uskutečnilo v březnu tohoto roku. Hlasovalo 470 lidí (tedy okolo 3% z obyvatel města) a z 5 možných variant se vytvořilo nepříliš representativní pořadí:

1. místo - varianta č. 3 se 140 hlasy (tedy méně, než 1% z obyvatel města),
2. místo - varianta č. 4 se 112 hlasy,
3. místo – „nelíbí se mi ani jedna varianta“ se 110 hlasy.

Ve 2. kole byly vzaty v úvahu hlasy, kterým se líbí dosavadní úprava, jen nejsou spokojeni se současným stavem a nedostatečnou úpravou a rekonstrukcí, včetně nejbližšího okolí. Z toho důvodu byly přidány 2 varianty historického vzezření.
První z přidaných variant je oprava nynějšího pramene do podoby, kterou měl od počátku 20. století s tím, že by současně došlo také k úpravě sousedících plotů a okolí. Druhá přidaná varianta je zpracování od sochaře Václava Nejtka, které bylo navrženo okolo roku 1940, ale nebylo nikdy realizováno. Jednotlivé varianty a samotný odkaz na dotazník naleznete na webové stránce města www.meuslany.cz/cs/?id=716

Domnívám se, že stávající úprava slaného pramene, která je v této podobě starší než celé jedno století a přečkala od svého vzniku okolo roku 1900 nejedno bouřlivé období, si zaslouží být zachována. Proto chci všechny, kteří mají stejný názor, požádat o hlasování pro variantu č.1 v dotazníku na  www.survio.com/survey/d/L0S8A7O8R5A3I0X0H (v případě, že odkaz nebude aktivní, zkopírujte ho, prosím, do vyhledávače). Hlasovat je možné do 18. 6. 2017.
      
 Pavel Bartoníček
uvolněný člen rady města Slaný, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

Varianta 1

 Varianta 2
Varianta 3

Varianta 4

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného