neděle 9. dubna 2017

Pštrosí politikaření a Technické služby

Známý tvůrce bulvárně - politických textkrementů zastupitel Peška opět sedl k počítači. Když měl věcně reagovat na můj předchozí text „Situace je těžká když tě kouše bleška“, strčil hlavu do písku.

V rámci svého obvyklého politikaření mu však jeho „pštrosí politika“ nebrání obvinit z ní naopak někoho jiného.    A tak se „pštrosí politik“ Peška do mě opět „zakousl“ na svém bulvárním webu. Není to poprvé, co využil problematiku slánských Technických služeb, aby šířil poplašnou zprávu. Již v červnu minulého roku politikařil článkem „Uvidíme Neapol ve Slaném na vlastní oči?“. Jeho škarohlídské prognózy se tehdy nenaplnily. Nyní se tedy o podobný scénář pokouší znovu.

Zastupitel Peška píše, že rada města, vzniklá po komunálních volbách v roce 2014, se rozhodla řešit celou  situaci Technických služeb tak, že v “ první fázi (v březnu  2016) došlo k vypovězení některých smluv s Technickými službami s tím, že bude vyhlášeno nové výběrové řízení“ a „ souběžně s tím se připravovala i reorganizace Technických služeb  tak, aby se vyřešily problémy vyplývající z podílového vlastnictví obou subjektů.“ Když jsem ale opakovaně zjišťoval, jaké kroky byly připraveny pro vyhlášení výběrových řízení či reorganizaci Technických služeb, nic jsem nezjistil. Nezjistil, protože nic nebylo připraveno.

Zastupitel Peška píše, že „politický převrat“ (jak nazývá skutečnost, že byli po právu odvolání z vedení města) v dubnu loňského roku „všechny tyto potřebné kroky zastavil.“ Dozvěděl se někdy někdo, jaké potřebné kroky byly připraveny? Nedozvěděl, protože nic nebylo připraveno.

Při některých jednáních, které jsem vedl, mimo jiné i s členy dozorčí rady – zastupitelem J. Hůlou a T. Černickým – jsem avizoval, že bych rád, před projednáváním v zastupitelstvu, ohledně problematiky Technických služeb svolal pracovní neveřejné jednání zastupitelstva města. Všem zastupitelům jsem tuto informaci zaslal elektronicky 24. 3. 2017.  O čtyři dny později píše zastupitel Peška svůj textkrement o pštrosí politice. Pochopil, že má poslední šanci poplivat někoho svojí jedovatou slinou, protože po 10. 4. 2017, kdy se má pracovní jednání ohledně TS Slaný s.r.o. konat, už by většina jeho politikaření postrádala sebemenší váhu.

Zájmem města, který jsem opakovaně deklaroval – mimo jiné o oběma výše zmíněným členům dozorčí rady - by v případě rozdělení společnosti, mělo být rozdělení TS Slaný s.r.o. mezi oba vlastníky, v rovině PDO (odpady) na straně jedné a ostatní činnosti na straně druhé. Tento postoj potvrdila i rada města na svém 88. jednání dne 15. 3. 2017 usnesením: Rada města je přesvědčena, že v případě jednání o variantě rozdělení TS Slaný s.r.o. mezi oba vlastníky, musí být vedeno v rovině PDO na straně jedné a ostatní činnosti na straně druhé. Případná jednání budou vedena za účelem přípravy podkladů pro jednání Zastupitelstva města.

Zápis 88. jednání rady města byl na úřední desce města zveřejněn 23.3. , tedy 5 dní před publikováním Peškova textkrementu. Přesto ho Peška ignoruje, protože se mu „nehodí do krámu“.

Je smutné, když zastupitel Peška – vědom si, že stokrát opakovaná lež se může zdát být pravdou – píše, že „za uplynulý rok se v řešení problémů Technických služeb nepostoupilo ani o píď.“ Je to totiž naprostá nepravda, pramenící buď z jeho fatální neznalosti a neochoty se seznamovat s odbornými materiály, nebo spíše z neustálé snahy pomlouvat ty, kteří zorganizovali jeho odvolání z funkce radního města.

Dva zásadní problémy byly již totiž vyřešeny. Městem Slaný (resp. Odborem životního prostředí) nezaplacené faktury v několikamilionové hodnotě, které vznikly v období po podzimních volbách 2014, byly koncem roku 2016 proplaceny. Nešťastně podané a formulované výpovědi Technickým službám z března roku 2016, díky nimž hrozilo ukončení svozu komunálního odpadu od začátku července 2016, byly napraveny.

Nyní nás čeká další řešení – rozdělení společnosti či jiný způsob vyrovnání mezi oběma vlastníky TS Slaný s.r.o., kdy rada města již k tomuto přijala několik usnesení. Zastupitelstvo města se situací bude zabývat 10. 4. a poté 26. 4. 2017.

Zastupitel Peška před volbami lákal sloganem“ Není důležité, zda radnice či Slaný půjde doleva či doprava, ale jde o to, aby naše město šlo dopředu“. V praxi se tím ale neřídí. Jeho činnost v zastupitelstvu je neustálým útokem na své domnělé i opravdové oponenty,  při které naplňuje strategii „čím hůře, tím lépe“. V Peškově pojetí „čím hůře pro město Slaný, tím lépe pro Naše město“ (tj. komunistický volební subjekt, kterého je lídrem).  Tuto strategii naplňuje i přes jasný fakt nepřízně voličů, o které se mohl přesvědčit ziskem pouhých 3 mandátu v zastupitelstvu města i osobním nezvolením v krajských volbách.

Bude zajímavé sledovat, zda se do konce tohoto volebního období komunistický zastupitel Peška dokáže alespoň jednou povznést nad své politické cíle a bude se snažit napomoci rozvoji města Slaný.  Není to příliš pravděpodobné, ale nechme se překvapit.  

Pavel Bartoníček
uvolněný člen rady města Slaný, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného