pondělí 20. února 2017

Situace je těžká, když tě kouše bleška

Situace je těžká, když tě kouše bleška, je však ještě těžší, když je to soudruh Peška.  Tak nějak by se dal jednoduchým čtyřverším popsat moment, ve kterém zjistíte, že se na vás upřela mediální pozornost zastupitele Pešky a „zakousl“ se do vás článkem na svém bulvárním webu.

Těžkost situace však nepramení z toho, že by jeho argumenty či informace nebylo možné vyvrátit. To problém nečiní. Problémem je komunikace s člověkem, který nikdy nepřizná svůj omyl a stydí se či odmítá přiznat, že nebyl v právu.

Jonathan Swift kdysi napsal: „Člověk by se nikdy neměl ostýchat přiznat svůj omyl. Tím přece dává najevo, že se vyvíjí a že je chytřejší než včera.“ Podobně to vyjádřil též Anatole France: „Člověk by se nikdy neměl stydět přiznat, že byl v neprávu, což je jen jinými slovy prohlášení, že dnes je moudřejší, než byl včera.“

Vezmu-li jejich citáty za své, je zřejmé, že komunikace se zastupitelem Peškou je těžká, protože je to komunikace s člověkem, který se zdá již odmítá vyvíjet, či se snažit být chytřejším a moudřejším než včera.

Problémem je též komunikace s člověkem, který většinu svého textu zaplňuje pouhými pocity, které mají daleko od objektivní reality. Jasnou ukázkou je jeho článek „Doznání“, kde opět rozmazává své předešlé texty. Možná bychom mohli použít i slovo textkrementy. Pojďme tedy porovnat pocity a realitu:

Pocit zastupitele Pešky: … pan radní  … hledá důvody, které by jeho osobu zbavili přídomku nenapravitelného lháře slánského zastupitelstva.

Realita: Soudruh Peška – ačkoliv se velmi snaží – nebyl dosud schopen zveřejnit jediný důkaz toho, že bych kdy ve správě městských záležitostí podváděl, či lhal. Ví však, že stokrát opakovaná lež se může stát pravdou a tak tuto lež znovu a znovu opakuje s nadějí, že jí nakonec někdo uvěří.

Pocit zastupitele Pešky: Pan Bartoníček, po měsíčním zkoumání archivních dokumentů města i pátráním ve své selektivní paměti podle očekávání odpověděl, že se mýlím absolutně ve všem a že pravdu má samozřejmě jen on, protože to ani jinak být nemůže. Bohužel (pro něj tedy), zároveň tím podává i nevyvratitelný důkaz o jeho lajdácké práci, kterou v této oblasti jako místostarosta města vykonával.

Realita: Ano, zastupitel Peška se ve svém textu mýlí, jak je zřejmé z mého dopisu, zveřejněného na http://oms.slany-2014.cz/2017/02/sliby-se-maji-plnit.html. Je to důkazem jeho lajdácké práce jako zastupitele, který si nepamatuje ani o čem na zasedání zastupitelstva hlasoval. Možná byl ovšem pouze duchem nepřítomen a nyní je mu to nemilé přiznat. „Nevyvratitelný důkaz“ o mé lajdácké práci tím ale nepodává.

Pocit zastupitele Pešky: Začněme jeho troufalým prohlášením na jednání zastupitelstva: "Dokud jsem byl zástupcem města v VSOSO já, tak pokud jsem o něčem hlasoval, vždy jsem to měl schváleno zastupitelstvem." K tomuto výroku nedokázal pan Bartoníček za jeho cca 10-leté působení na slánské radnici a potažmo v orgánech VSOSO uvést JEDINÝ konkrétní důkaz o tom,  co si vlastně pan Bartoníček nechal předem schválit (projednání rozpočtu VSOSO nechme stranou, to je předmětem zkoumání další otázky).

Realita: Právě rozpočet VSOSO je tím klíčovým dokumentem, jehož odsouhlasení jsem si vždy nechal schválit zastupitelstvem města Slaný. Zastupitel Peška nedokázal  za jeho cca 20-leté působení ve slánském zastupitelstvu  uvést JEDINÝ konkrétní důkaz o tom,  co jsem si radou města či zastupitelstvem nenechal předem schválit a zavázal jsem k tomu následně město Slaný.

Pocit zastupitele Pešky: … v době založení VSOSO v něm mělo Slaný, s ohledem na velikost a význam města, zajištěnu majoritu při hlasování na valné hromadě. Ovšem postupem času, kdy byly do sdružení přijaty další obce, Slaný tuto majoritu ztratilo.  O přijetí dalších členů se vždy  rozhodovalo na valné hromadě VSOSO, ale ani jedinkrát o tom pan Bartoníček  zastupitelstvo města neinformoval a už vůbec si nenechal svůj postup resp. hlasování zastupitelstvem předem schválit.

Realita: V době, kdy jsem byl zástupcem města Slaný v orgánech VSOSO, zde Slaný majoritu neztratilo. Zastupitel Peška úmyslně neuvádí, kdy k tomu došlo. Buď to neví, nebo se mu to „nehodí do krámu“, protože by mě pak z toho nemohl obvinit.

Pocit zastupitele Pešky: Můžeme tedy podkládat za prokázané, že dané tvrzení pana radního je naprosto lživé. Celé si jej pan Bartoníček vymyslel ve snaze přivést do úzkých kolegu zastupitele.

Realita: Zastupitel Peška se snaží odvézt pozornost od skutečnosti, že jeho oblíbený kolega zastupitel Zlámal pochybil při zastupování města v orgánech VSOSO. To se jasně ukázalo při jednání rady města dne 1. 2. 2017 a při zasedání zastupitelstva města dne 15.2.2017.  Jaké moje tvrzení je „naprosto lživé“ doložit nedokáže. 

Pocit zastupitele Pešky: K další otázce - Kdy byl projednáván rozpočet VSOSO na jednání zastupitelstva na roky  2010 až 2014?,  dokázal  ing. Bartoníček dohledat záznam o projednání rozpočtu  pouze v roce 2009 (na rok  2010). Nikdy později se již tento rozpočet na jednání zastupitelstva města nedostal. A to i přesto, že ještě i v roce 2011 byl za tento resort odpovědný pan Bartoníček.

Realita: Rozpočet VSOSO na rok 2010 byl schválen zasedáním slánského zastupitelstva. Byl na něm přítomen i zastupitel Peška, který si tuto skutečnost nepamatoval. Rád jsem ho na to po letech upozornil. V době, kdy měl být rozpočet VSOSO na rok 2011 předložen ke schválení slánskému zastupitelstvu jsem byl v delší pracovní neschopnosti. Telefonicky jsem vše konzultoval s kolegy a již si přesně nepamatuji, kdo z nich za mě záležitost tehdy převzal. Následné předložení rozpočtu v průběhu roku 2011 nemělo smysl. Zdá se však, že to dlouholetý zastupitel Peška stále nechápe.

Pocit zastupitele Pešky: Je zajímavé, že pan Bartoníček nám v daném dopise předkládá i další jeho snadno dohledatelnou lež. Svoje selhání při projednávání rozpočtu VSOSO na rok 2011 odůvodňuje jeho nemocí na přelomu let 2010 a 2011. Uvádí zde, že byl v pracovní neschopnosti tři  a půl měsíce.  …  z dokumentů města lze vysledovat jeho nepřítomnost pouze v prosinci 2010 a v lednu 2011. V listopadu 2010 i v únoru 2011 se pan Bartoníček bez problémů účastnil jak jednání rady města, tak i jednání zastupitelstva města. A pokud správně počítám, tak prosinec a leden mi dohromady Bartoníčkem uváděných tři a půl měsíce nedávají.

Realita: Psal jsem, že „od konce podzimu 2010 do poloviny zimy 2011 jsem byl v delší pracovní neschopnosti v délce 3 – 3,5 měsíce (po sedmi letech si to již nepamatuji zcela přesně).“ Zastupitel Peška již přesto tvrdí, že tvrdím, že jsem byl v pracovní neschopnosti tři  a půl měsíce.  Nedokáže ani doložit, jak dlouho jsem v pracovní neschopnosti opravdu byl. Za celou dobu od února 2011 do konce roku 2016 ho to nezajímalo. Netuším ani, k čemu by mu to bylo, jestliže si nepamatuje ani o čem na zasedáních slánského zastupitelstva hlasuje.
Co je ale smutnější, je fakt, že o důvod nepředložení rozpočtu VSOSO pro rok 2011 na zasedání slánského zastupitelstva se ptá až po uplynulých 6 letech. Až po uplynutí nejen celého jednoho volebního období (2010 – 2014) ale teprve v druhé polovině dalšího (2014 – 2018). To je důvodem, proč nemohu nikdy považovat zastupitele Pešku za schopného zastupitele se zájmem pro město, ale jen za populistického pleticháře a obratného mystifikátora.

Pocit zastupitele Pešky: A i kdyby - tak nic nebránilo tomu, aby pan Bartoníček předložil návrh rozpočtu na nejbližší další jednání zastupitelstva města, které se konalo již 2. března 2011. To však nikdy neučinil.

Realita: Následné předložení rozpočtu VSOSO pro rok 2011 na zasedání zastupitelstva v průběhu roku 2011 by nemělo smysl. Zdá se však, že to dlouholetý zastupitel Peška nechápe, nebo se tak alespoň dovedně tváří. O něco podobného  - a stejně zbytečného - se nyní pokoušel zastupitel Zlámal při zasedání zastupitelstva dne 15.2.2017. O jeho materiálu se nakonec ani nehlasovalo. Bylo to bezpředmětné.

Pocit zastupitele Pešky: Je zjevné, že pan Bartoníček se minimálně od  roku 2010  výkonu své  funkce místostarosty  věnuje velmi liknavě a povinnosti v této oblasti si  neplní. Řada zaměstnanců úřadu si s nelibostí vzpomíná, že se v této době více věnoval svým soukromým zájmům (kšeftování s vínem), než práci na úřadě.

Realita: Může zastupitel Peška konkrétními fakty doložit svoji smyšlenku (byl by výstižným termín pomluvu?) o mém liknavém výkonu funkce, neplnění povinností či věnování se soukromým zájmům? Nemůže. Ví však, že stokrát opakovaná lež se může stát pravdou a tak tuto lež znovu a znovu opakuje s nadějí, že jí nakonec někdo uvěří.

Pocit zastupitele Pešky: Nejzajímavější je však jeho neodpověď na poslední otázku: Kdo jej vlastně pověřil zastupováním města v orgánech VSOSO a kdy?  Tato  kompetence spadá do vyhrazených pravomocí zastupitelstva města, a zdá se, že to tak nikdy neučinilo. Ani Bartoníček nedokázal na tuto otázku uvést jediný prokazatelný fakt.

Realita: Může zastupitel Peška doložit jediný důkaz, že mě zastupitelstvo či rada nikdy zastupováním města v orgánech VSOSO nepověřilo? Může zastupitel Peška doložit jediný důvod, proč ho to nikdy v letech 2002 – 2016 nezajímalo? Nezajímalo,  přestože pravidelně hlasoval na zasedání zastupitelstva o mnou předkládaných rozpočtech VSOSO? Nebo byl při všech hlasováních o rozpočtech VSOSO duchem nepřítomen a probral se z tohoto stavu až koncem roku 2016?

Pocit zastupitele Pešky: Z jakého titulu tedy pan Bartoníček vystupoval jménem města Slaný na jednání VSOSO?

Realita: Odpověď viz výše. Z jakého titulu zastupitel Peška hlasoval o mnou předkládaných rozpočtech VSOSO, jestliže zpochybňuje mě jako předkladatele a zástupce města Slaný ve VSOSO? Jaký význam pro občany města má zastupitel, který si nepamatuje, o čem hlasuje? Čí zájmy může takový zastupitel hájit a zastupovat?  

Pocit zastupitele Pešky:  …  bývalé vedení města, do kterého patřil pan Rubík, Hložek, Bartoníček a později Hrabánek, bohorovně přistupovalo k dodržování zákonů České republiky. Známe to  … teď i z nelegálního jednání radního Bartoníčka v orgánech Vodohospodářského sdružení slánských obcí.  

Realita: Může někdo – neboť zastupitel Peška dokazuje, že objektivity již dávno není schopen – doložit nějaké moje konkrétní nelegální jednání v orgánech Vodohospodářského sdružení slánských obcí? Nemůže. Ví však, že stokrát opakovaná lež se může stát pravdou a tak tuto lež znovu a znovu opakuje s nadějí, že jí nakonec někdo uvěří.

Pocit zastupitele Pešky:  Hypotetická otázka může tedy napadnout každého - jsou rozhodnutí orgánů VSOSO, na kterých se podílel tehdejší místostarosta města Bartoníček, bez řádného pověření zastupitelstvem města, platná?

Realita: Svými texty zastupitel Peška dokazuje, že po nějaké době si není schopen zapamatovat o čem a s jakým výsledkem hlasoval. Hypotetická otázka může tedy napadnout každého - jsou rozhodnutí zastupitelstva města Slaný, na kterých se podílel tehdejší zastupitel města Peška, bez řádného vnímání a bdělého stavu, platná?

Pocit zastupitele Pešky: Bartoníčkovo  "Doznání" ať je tedy dostatečnou výstrahou všem dalším zastupitelům, jak se k výkonu veřejné funkce přistupovat nemá. K jakým důsledkům pak může takovéto zneužití nezákonně si přisvojených pravomocí  jednotlivcem, který je krátkodobě doslova opit najednou získanou mocí, naše město dovést. I jakých strategických chyb se nekontrolovatelný a nedbalý člověk ve správě města může dopustit.

Realita: Je smutné, když zastupitel Peška – vědom si své odborné nedostatečnosti – sklouzává do osobních útoků, invektiv a populistických nepravd.  Zastupitel Peška byl krátkou chvíli radním města, musel však být odvolán. Peškovo sepsané  "Doznání" ať je tedy dostatečnou výstrahou všem dalším zastupitelům, jak se k výkonu veřejné funkce přistupovat nemá. K jakým důsledkům pak může takovéto zneužití nezákonně si přisvojených pravomocí  jednotlivcem, který je krátkodobě doslova opit najednou získanou mocí, naše město dovést. I jakých strategických chyb se nekontrolovatelný a nedbalý člověk ve správě města může dopustit.

Pomluvám se nemá ustupovat. Tento text je konkrétní reakcí na pocity zapšklého člověka, který byl po krátkou chvíli opit mocí. Nyní se snaží útočit na všechny, které viní ze svého neúspěchu, neschopen nalézt chybu v sobě.

Z pohledu blížících se komunálních voleb v příštím roce je zastupitel Peška (Naše město/KSČM) ideálním terčem. Každým svým článkem totiž ukazuje, že komunální problematice nerozumí a jen útočí na ostatní, aniž by cokoliv konstruktivního pro město Slaný dokázal. Škoda jen, že odér z Peškových textkrementů ulpívá na celém zastupitelstvu města Slaný. Podle zastupitele Pešky a jeho verbálních či písemných projevů totiž naši spoluobčané soudí i nás ostatních 26 zastupitelů.

S ohledem na zveřejnění nepravdivých informací na webu Slánské noviny, na které odpovídám výše uvedeným textem, žádám zastupitele Pešku o zveřejnění mého textu v elektronické i papírové podobě tohoto média.

Ing. Pavel Bartoníček, v.r.
uvolněný člen rady města Slaný

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného