sobota 11. února 2017

Chodí Peška okolo

Chodí Peška okolo, nedívej se na něho. Kdo se na něj koukne, tomu článek bouchne. Tak nějak by se dalo na podmínky slánské komunální politiky parafrázovat známé dětské říkadlo. Článek, kterým po mě na svém bulvárním politickém webu bouchl tentokrát, se jmenuje „Řízený úpadek kultury ve Slaném“.

Jediný úpadek, který se však v souvislosti s článkem objeví čtenářům před očima, je úpadek zastupitele Pešky, který zdá se, nerozumí téměř ničemu, ale má nezvladatelné puzení se vyjadřovat nestále ke všemu.

Chvíli byl členem rady města Slaný, ale musel být odvolán. Mluví se o tom, že musel být odvolán pro neschopnost. To nemohu posoudit, protože jsem nikdy žádný konkrétní výsledek jeho práce ve slánské komunální politice nezaznamenal.  Místo v zastupitelstvu Středočeského kraje neobhájil, protože ho voliči za čtyři roky prokoukli a již ho nezvolili. A tak zůstává již jen slánským zastupitelem, a píše a píše.

Z pohledu blížících se komunálních voleb v příštím roce – což je patrně důvodem té neustálé psací mánie – je to ideální situace. Každým článkem totiž zastupitel Peška (Naše město/KSČM) ukazuje, že komunální problematice nerozumí a jen útočí na ostatní, aniž by cokoliv konstruktivního pro město Slaný dokázal. Jako jeho politický protivník bych mohl být spokojen.

Jako zastupitel (toho času člen vedení města Slaný) však z jeho aktivit nadšený nejsem. Vrhá totiž špatné světlo na práci všech zastupitelů, bez ohledu na politickou příslušnost, kteří se snaží si materiály, o kterých se hlasuje, opravdu studovat a porozumět jim. A tak dělá zastupitel Peška medvědí službu celému zastupitelstvu, bez ohledu na to, kdo je zrovna v opozici, či koalici. Podle jeho výstupů, kterými oblažuje slánskou veřejnost, totiž mezi některými Slaňáky  vzrůstá dojem, že celé slánské zastupitelstvo ničemu nerozumí a jen se napadá a uráží navzájem. Podle zastupitele Pešky soudí i nás ostatních 26 členů zastupitelstva. A to si ti zastupitelé, kteří se pravidelně a poctivě na jednání zastupitelstva připravují, rozhodně nezaslouží.

A jak je to s kulturou, o jejímž úpadku zastupitel Peška „zasvěceně“ píše, aniž by se – jako obvykle – snažil získat nějaké relevantní informace a alespoň základní podklady?

Rozpočet odboru kultury byl oproti roku 2016 navýšen o 1.106.000,- Kč.  O tomto navýšení zastupitel Peška informuje větou „výdaje na kulturu plánuje slánská radnice výrazně omezit.“ Chápe vůbec, o čem se při schvalování rozpočtu města na rok 2017 jednalo? Porozuměl zastupitel Peška návrhu rozpočtu města pro rok 2017?

Při porovnání posledních čtyř let je naprostá neznalost zastupitele Pešky vidět i v širších souvislostech. Jediný „řízený úpadek“ vykazuje rozpočet roku 2015, kdy byl zastupitel Peška v onom krátkém období radním města, a snažil se seškrtáváním rozpočtu nalézt finance pro plnění svého volebního programu:

RokRozpočet odboru kultury
201413.674.100 Kč
201512.581.000 Kč
201614.094.500 Kč
201715.200.500 Kč

Zastupitel Peška ke konci svého článku  dává průchod nepodloženému pesimismu a varuje: „Samozřejmě, že "za méně peněz, méně muziky". A tak se v roce 2017 na příliš  mnoho zajímavých kulturních počinů těšit nemůžeme.“

Při svých pravidelných pracovních schůzkách s vedoucím i jednotlivými referenty odboru kultury, ale i ředitelem Kulturních zařízení města Slaného, jsem nezaznamenal, že by v letošním roce předpokládali úpadek kultury v našem městě. Přesto jsem je požádal o reakci na „poplašnou zprávu“ zastupitele Pešky.

Z odboru kultury mi odpověděli: „Pro kulturní dění ve Slaném jsou letos rozhodně dobré předpoklady. Jestli se podaří všechno zrealizovat tak, jak si každý přeje, a jestli plánované kulturní akce budou kvalitní, to je otázka už jiná a dá se to posoudit a zhodnotit až na konci roku. KZMS není jediným subjektem, který pořádá kulturní akce ve Slaném, a proto se podle našeho názoru nedá uvažovat tak, že když má KZMS nižší neinvestiční příspěvek, automaticky to znamená úpadek kultury ve Slaném. Kultura ve Slaném (ať už je to množství kulturních akcí nebo jejich kvalita) by se asi neměla posuzovat podle příspěvku pro KZMS.“

To samé je i mým názorem.

Ředitel Kulturních zařízení města Slaného odpověděl obsáhlejším textem, který je přílohou tohoto článku. Mimo jiné zde konstatuje: „Kulturní nabídka Kulturních zařízení města Slaného nebude v roce 2017 rozhodně o nic chudší než v roce 2016. … Většina akcí v MC Grand i letním kině jsou pronájmy, což ale opět odpovídá minulým rokům a divákům je celkem jedno kdo je konkrétní pořadatel té které akce. … celkově má návštěvnost městského kina, ale i všech akcí v divadle stoupající tendenci.“

To samé je i mým názorem.

Řízený úpadek kultury ve Slaném tedy v roce 2017 nikdo kromě zastupitele Pešky neočekává.

S ohledem na zveřejnění nepravdivých informací na webu Slánské noviny, na které odpovídám výše uvedeným textem, žádám zastupitele Pešku o zveřejnění mého textu v elektronické i papírové podobě tohoto média.

Ing. Pavel Bartoníček, v.r.
uvolněný člen rady města Slaný

Příloha: 

Kulturní nabídka Kulturních zařízení města Slaného nebude v roce 2017 rozhodně o nic chudší než v roce 2016. I v roce 2017 nabízíme v městském divadle kromě Divadelního předplatného (obsahuje 10 představení za sezónu) také novou pravidelnou řadu tzv. Volnou řadu s možností předplatného (obsahuje 5 představení za sezónu) a Volnou řadu, která obsahuje dle aktuální nabídky zajímavé koncerty, nebo zábavné pořady či činohru. V druhé polovině sezóny se tak můžou diváci v divadle těšit kromě již zmíněných pravidelných řad také zábavnou talk show Karla Šípa (únor) na koncert skupiny Nezmaři a koncert Jakuba Smolíka(březen) a koncert Báry Basikové a Dalibora Gondíka s kapelou (duben 2017). Novou sezónu 2017/2018 zahájíme dalším exkluzivním představením ve Volné řadě - Caveman. V podzimních měsicích plánujeme ještě jedno představení (koncert, činohra) dle aktuální nabídky a adventní, či předvánoční koncert. Samozřejmě konkrétní tituly v nové sezéně ještě nevíme, protože se připravují po skonční sezóny staré. Tato dramaturgie je odpovídající nabídce v roce 2016 - byť kvalita a návštěvnost se nedá měřit jen počtem představení.

V Městském centru Grand se tak jako v roce 2016 uskutečnil tradiční Ples města Slaného (leden). V únoru proběhla oblíbená a hojně navštívená dětská diskotéka. V březnu se v MC Grand uskuteční dvě předstvení oblíbené improvizační talk show Partička a taneční soutěž Slánské tančení. V podzimních měsícíh bude opět program dle aktuální nabídky. V listopadu ale již víme, že kromě Slánských jazzových dnů proběhne i Galavečer bojových umění.

V letním kině se kromě každodenního promítání usluteční opět několik koncertů. V červnu koncert Lucie Bílé a v srpnu kromě tradičního Rocku na valníku také koncert Davida Kollera s kapelou. V rámci žánrové pestrosti, tak jako loni, zařazujeme do promítání záznam koncertu Andre Rieu z Maastrichtu. Samozřejmě asi ještě něco přibude - vše zálaží na momentálních nabídkách.

Většina akcí v MC Grand i letním kině jsou pronájmy, což ale opět odpovídá minulým rokům a divákům je celkem jedno kdo je konkrétní pořadatel té které akce.

Myslím, že zbytečné je se zmiňovat o stálém kině, které kromě každodenního promítání přináší velice oblíbené záznamy oepr, baletů a koncertů - nově rozšířeno i o opravdové přímé přenosy a celkově má návštěvnost městského kina, ale i všech akcí v divadle stoupající tendenci.

Ivo Horňák, ředitel Kulturních zařízení města Slaného

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného