pondělí 20. února 2017

Situace je těžká, když tě kouše bleška

Situace je těžká, když tě kouše bleška, je však ještě těžší, když je to soudruh Peška.  Tak nějak by se dal jednoduchým čtyřverším popsat moment, ve kterém zjistíte, že se na vás upřela mediální pozornost zastupitele Pešky a „zakousl“ se do vás článkem na svém bulvárním webu.

Těžkost situace však nepramení z toho, že by jeho argumenty či informace nebylo možné vyvrátit. To problém nečiní. Problémem je komunikace s člověkem, který nikdy nepřizná svůj omyl a stydí se či odmítá přiznat, že nebyl v právu.

Jonathan Swift kdysi napsal: „Člověk by se nikdy neměl ostýchat přiznat svůj omyl. Tím přece dává najevo, že se vyvíjí a že je chytřejší než včera.“ Podobně to vyjádřil též Anatole France: „Člověk by se nikdy neměl stydět přiznat, že byl v neprávu, což je jen jinými slovy prohlášení, že dnes je moudřejší, než byl včera.“

Vezmu-li jejich citáty za své, je zřejmé, že komunikace se zastupitelem Peškou je těžká, protože je to komunikace s člověkem, který se zdá již odmítá vyvíjet, či se snažit být chytřejším a moudřejším než včera.

Problémem je též komunikace s člověkem, který většinu svého textu zaplňuje pouhými pocity, které mají daleko od objektivní reality. Jasnou ukázkou je jeho článek „Doznání“, kde opět rozmazává své předešlé texty. Možná bychom mohli použít i slovo textkrementy. Pojďme tedy porovnat pocity a realitu:

Pocit zastupitele Pešky: … pan radní  … hledá důvody, které by jeho osobu zbavili přídomku nenapravitelného lháře slánského zastupitelstva.

Realita: Soudruh Peška – ačkoliv se velmi snaží – nebyl dosud schopen zveřejnit jediný důkaz toho, že bych kdy ve správě městských záležitostí podváděl, či lhal. Ví však, že stokrát opakovaná lež se může stát pravdou a tak tuto lež znovu a znovu opakuje s nadějí, že jí nakonec někdo uvěří.

Pocit zastupitele Pešky: Pan Bartoníček, po měsíčním zkoumání archivních dokumentů města i pátráním ve své selektivní paměti podle očekávání odpověděl, že se mýlím absolutně ve všem a že pravdu má samozřejmě jen on, protože to ani jinak být nemůže. Bohužel (pro něj tedy), zároveň tím podává i nevyvratitelný důkaz o jeho lajdácké práci, kterou v této oblasti jako místostarosta města vykonával.

Realita: Ano, zastupitel Peška se ve svém textu mýlí, jak je zřejmé z mého dopisu, zveřejněného na http://oms.slany-2014.cz/2017/02/sliby-se-maji-plnit.html. Je to důkazem jeho lajdácké práce jako zastupitele, který si nepamatuje ani o čem na zasedání zastupitelstva hlasoval. Možná byl ovšem pouze duchem nepřítomen a nyní je mu to nemilé přiznat. „Nevyvratitelný důkaz“ o mé lajdácké práci tím ale nepodává.

Pocit zastupitele Pešky: Začněme jeho troufalým prohlášením na jednání zastupitelstva: "Dokud jsem byl zástupcem města v VSOSO já, tak pokud jsem o něčem hlasoval, vždy jsem to měl schváleno zastupitelstvem." K tomuto výroku nedokázal pan Bartoníček za jeho cca 10-leté působení na slánské radnici a potažmo v orgánech VSOSO uvést JEDINÝ konkrétní důkaz o tom,  co si vlastně pan Bartoníček nechal předem schválit (projednání rozpočtu VSOSO nechme stranou, to je předmětem zkoumání další otázky).

Realita: Právě rozpočet VSOSO je tím klíčovým dokumentem, jehož odsouhlasení jsem si vždy nechal schválit zastupitelstvem města Slaný. Zastupitel Peška nedokázal  za jeho cca 20-leté působení ve slánském zastupitelstvu  uvést JEDINÝ konkrétní důkaz o tom,  co jsem si radou města či zastupitelstvem nenechal předem schválit a zavázal jsem k tomu následně město Slaný.

Pocit zastupitele Pešky: … v době založení VSOSO v něm mělo Slaný, s ohledem na velikost a význam města, zajištěnu majoritu při hlasování na valné hromadě. Ovšem postupem času, kdy byly do sdružení přijaty další obce, Slaný tuto majoritu ztratilo.  O přijetí dalších členů se vždy  rozhodovalo na valné hromadě VSOSO, ale ani jedinkrát o tom pan Bartoníček  zastupitelstvo města neinformoval a už vůbec si nenechal svůj postup resp. hlasování zastupitelstvem předem schválit.

Realita: V době, kdy jsem byl zástupcem města Slaný v orgánech VSOSO, zde Slaný majoritu neztratilo. Zastupitel Peška úmyslně neuvádí, kdy k tomu došlo. Buď to neví, nebo se mu to „nehodí do krámu“, protože by mě pak z toho nemohl obvinit.

Pocit zastupitele Pešky: Můžeme tedy podkládat za prokázané, že dané tvrzení pana radního je naprosto lživé. Celé si jej pan Bartoníček vymyslel ve snaze přivést do úzkých kolegu zastupitele.

Realita: Zastupitel Peška se snaží odvézt pozornost od skutečnosti, že jeho oblíbený kolega zastupitel Zlámal pochybil při zastupování města v orgánech VSOSO. To se jasně ukázalo při jednání rady města dne 1. 2. 2017 a při zasedání zastupitelstva města dne 15.2.2017.  Jaké moje tvrzení je „naprosto lživé“ doložit nedokáže. 

Pocit zastupitele Pešky: K další otázce - Kdy byl projednáván rozpočet VSOSO na jednání zastupitelstva na roky  2010 až 2014?,  dokázal  ing. Bartoníček dohledat záznam o projednání rozpočtu  pouze v roce 2009 (na rok  2010). Nikdy později se již tento rozpočet na jednání zastupitelstva města nedostal. A to i přesto, že ještě i v roce 2011 byl za tento resort odpovědný pan Bartoníček.

Realita: Rozpočet VSOSO na rok 2010 byl schválen zasedáním slánského zastupitelstva. Byl na něm přítomen i zastupitel Peška, který si tuto skutečnost nepamatoval. Rád jsem ho na to po letech upozornil. V době, kdy měl být rozpočet VSOSO na rok 2011 předložen ke schválení slánskému zastupitelstvu jsem byl v delší pracovní neschopnosti. Telefonicky jsem vše konzultoval s kolegy a již si přesně nepamatuji, kdo z nich za mě záležitost tehdy převzal. Následné předložení rozpočtu v průběhu roku 2011 nemělo smysl. Zdá se však, že to dlouholetý zastupitel Peška stále nechápe.

Pocit zastupitele Pešky: Je zajímavé, že pan Bartoníček nám v daném dopise předkládá i další jeho snadno dohledatelnou lež. Svoje selhání při projednávání rozpočtu VSOSO na rok 2011 odůvodňuje jeho nemocí na přelomu let 2010 a 2011. Uvádí zde, že byl v pracovní neschopnosti tři  a půl měsíce.  …  z dokumentů města lze vysledovat jeho nepřítomnost pouze v prosinci 2010 a v lednu 2011. V listopadu 2010 i v únoru 2011 se pan Bartoníček bez problémů účastnil jak jednání rady města, tak i jednání zastupitelstva města. A pokud správně počítám, tak prosinec a leden mi dohromady Bartoníčkem uváděných tři a půl měsíce nedávají.

Realita: Psal jsem, že „od konce podzimu 2010 do poloviny zimy 2011 jsem byl v delší pracovní neschopnosti v délce 3 – 3,5 měsíce (po sedmi letech si to již nepamatuji zcela přesně).“ Zastupitel Peška již přesto tvrdí, že tvrdím, že jsem byl v pracovní neschopnosti tři  a půl měsíce.  Nedokáže ani doložit, jak dlouho jsem v pracovní neschopnosti opravdu byl. Za celou dobu od února 2011 do konce roku 2016 ho to nezajímalo. Netuším ani, k čemu by mu to bylo, jestliže si nepamatuje ani o čem na zasedáních slánského zastupitelstva hlasuje.
Co je ale smutnější, je fakt, že o důvod nepředložení rozpočtu VSOSO pro rok 2011 na zasedání slánského zastupitelstva se ptá až po uplynulých 6 letech. Až po uplynutí nejen celého jednoho volebního období (2010 – 2014) ale teprve v druhé polovině dalšího (2014 – 2018). To je důvodem, proč nemohu nikdy považovat zastupitele Pešku za schopného zastupitele se zájmem pro město, ale jen za populistického pleticháře a obratného mystifikátora.

Pocit zastupitele Pešky: A i kdyby - tak nic nebránilo tomu, aby pan Bartoníček předložil návrh rozpočtu na nejbližší další jednání zastupitelstva města, které se konalo již 2. března 2011. To však nikdy neučinil.

Realita: Následné předložení rozpočtu VSOSO pro rok 2011 na zasedání zastupitelstva v průběhu roku 2011 by nemělo smysl. Zdá se však, že to dlouholetý zastupitel Peška nechápe, nebo se tak alespoň dovedně tváří. O něco podobného  - a stejně zbytečného - se nyní pokoušel zastupitel Zlámal při zasedání zastupitelstva dne 15.2.2017. O jeho materiálu se nakonec ani nehlasovalo. Bylo to bezpředmětné.

Pocit zastupitele Pešky: Je zjevné, že pan Bartoníček se minimálně od  roku 2010  výkonu své  funkce místostarosty  věnuje velmi liknavě a povinnosti v této oblasti si  neplní. Řada zaměstnanců úřadu si s nelibostí vzpomíná, že se v této době více věnoval svým soukromým zájmům (kšeftování s vínem), než práci na úřadě.

Realita: Může zastupitel Peška konkrétními fakty doložit svoji smyšlenku (byl by výstižným termín pomluvu?) o mém liknavém výkonu funkce, neplnění povinností či věnování se soukromým zájmům? Nemůže. Ví však, že stokrát opakovaná lež se může stát pravdou a tak tuto lež znovu a znovu opakuje s nadějí, že jí nakonec někdo uvěří.

Pocit zastupitele Pešky: Nejzajímavější je však jeho neodpověď na poslední otázku: Kdo jej vlastně pověřil zastupováním města v orgánech VSOSO a kdy?  Tato  kompetence spadá do vyhrazených pravomocí zastupitelstva města, a zdá se, že to tak nikdy neučinilo. Ani Bartoníček nedokázal na tuto otázku uvést jediný prokazatelný fakt.

Realita: Může zastupitel Peška doložit jediný důkaz, že mě zastupitelstvo či rada nikdy zastupováním města v orgánech VSOSO nepověřilo? Může zastupitel Peška doložit jediný důvod, proč ho to nikdy v letech 2002 – 2016 nezajímalo? Nezajímalo,  přestože pravidelně hlasoval na zasedání zastupitelstva o mnou předkládaných rozpočtech VSOSO? Nebo byl při všech hlasováních o rozpočtech VSOSO duchem nepřítomen a probral se z tohoto stavu až koncem roku 2016?

Pocit zastupitele Pešky: Z jakého titulu tedy pan Bartoníček vystupoval jménem města Slaný na jednání VSOSO?

Realita: Odpověď viz výše. Z jakého titulu zastupitel Peška hlasoval o mnou předkládaných rozpočtech VSOSO, jestliže zpochybňuje mě jako předkladatele a zástupce města Slaný ve VSOSO? Jaký význam pro občany města má zastupitel, který si nepamatuje, o čem hlasuje? Čí zájmy může takový zastupitel hájit a zastupovat?  

Pocit zastupitele Pešky:  …  bývalé vedení města, do kterého patřil pan Rubík, Hložek, Bartoníček a později Hrabánek, bohorovně přistupovalo k dodržování zákonů České republiky. Známe to  … teď i z nelegálního jednání radního Bartoníčka v orgánech Vodohospodářského sdružení slánských obcí.  

Realita: Může někdo – neboť zastupitel Peška dokazuje, že objektivity již dávno není schopen – doložit nějaké moje konkrétní nelegální jednání v orgánech Vodohospodářského sdružení slánských obcí? Nemůže. Ví však, že stokrát opakovaná lež se může stát pravdou a tak tuto lež znovu a znovu opakuje s nadějí, že jí nakonec někdo uvěří.

Pocit zastupitele Pešky:  Hypotetická otázka může tedy napadnout každého - jsou rozhodnutí orgánů VSOSO, na kterých se podílel tehdejší místostarosta města Bartoníček, bez řádného pověření zastupitelstvem města, platná?

Realita: Svými texty zastupitel Peška dokazuje, že po nějaké době si není schopen zapamatovat o čem a s jakým výsledkem hlasoval. Hypotetická otázka může tedy napadnout každého - jsou rozhodnutí zastupitelstva města Slaný, na kterých se podílel tehdejší zastupitel města Peška, bez řádného vnímání a bdělého stavu, platná?

Pocit zastupitele Pešky: Bartoníčkovo  "Doznání" ať je tedy dostatečnou výstrahou všem dalším zastupitelům, jak se k výkonu veřejné funkce přistupovat nemá. K jakým důsledkům pak může takovéto zneužití nezákonně si přisvojených pravomocí  jednotlivcem, který je krátkodobě doslova opit najednou získanou mocí, naše město dovést. I jakých strategických chyb se nekontrolovatelný a nedbalý člověk ve správě města může dopustit.

Realita: Je smutné, když zastupitel Peška – vědom si své odborné nedostatečnosti – sklouzává do osobních útoků, invektiv a populistických nepravd.  Zastupitel Peška byl krátkou chvíli radním města, musel však být odvolán. Peškovo sepsané  "Doznání" ať je tedy dostatečnou výstrahou všem dalším zastupitelům, jak se k výkonu veřejné funkce přistupovat nemá. K jakým důsledkům pak může takovéto zneužití nezákonně si přisvojených pravomocí  jednotlivcem, který je krátkodobě doslova opit najednou získanou mocí, naše město dovést. I jakých strategických chyb se nekontrolovatelný a nedbalý člověk ve správě města může dopustit.

Pomluvám se nemá ustupovat. Tento text je konkrétní reakcí na pocity zapšklého člověka, který byl po krátkou chvíli opit mocí. Nyní se snaží útočit na všechny, které viní ze svého neúspěchu, neschopen nalézt chybu v sobě.

Z pohledu blížících se komunálních voleb v příštím roce je zastupitel Peška (Naše město/KSČM) ideálním terčem. Každým svým článkem totiž ukazuje, že komunální problematice nerozumí a jen útočí na ostatní, aniž by cokoliv konstruktivního pro město Slaný dokázal. Škoda jen, že odér z Peškových textkrementů ulpívá na celém zastupitelstvu města Slaný. Podle zastupitele Pešky a jeho verbálních či písemných projevů totiž naši spoluobčané soudí i nás ostatních 26 zastupitelů.

S ohledem na zveřejnění nepravdivých informací na webu Slánské noviny, na které odpovídám výše uvedeným textem, žádám zastupitele Pešku o zveřejnění mého textu v elektronické i papírové podobě tohoto média.

Ing. Pavel Bartoníček, v.r.
uvolněný člen rady města Slaný

čtvrtek 16. února 2017

27. zasedání zastupitelstva města - 15. únor 2017 - on-line zápis

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)

 • Zastupitelstvo začíná, 16:10, omluveni Heřman a Richtr
 • Ověřovateli dnešního zápisu zvoleni Šourek a Chyský
 • Projednání zápisu posledního zastupitelstva, Cílek zjistil rozpor v počtu hlasujících v bodě 19 - opraveno. Jiné námitky nejsou.
 • Program: Starosta navrhuje vyřadit bod odvolání Záloma navržený Šmehlikem a interpelace navržené Peškou, zdůvodnění u Pešky: máme diskuzi,
 • Smehlik : obhajuje bod odvolání místostarosty, ukazuje na příkladu z severních Čech, kde to proběhlo a tamní starosta ustál
 • Hlasování program: bod odvolání Záloma vyřazen, interpelace vyřazeny, zbytek programu schválen.
 • Přijímání účelových dotací, schváleno.
 • Zastoupení v technických službách. Zlámal rezignoval, navržen Bartoníček.
 • Smehlik: podá písemný dotaz na Bartonička, práce v komisi o technických službách.
 • Bartoniček schválen jako zástupce města na valné hromadě technických služeb. Peška proti, opozice se zdržela, schváleno.
 • Převod stavební parcely 28m2 do majetku města, sociální bydlení, masnokramska ulice. Za stavební úpravy dvora domu převede část pozemku
 • Smehlik : rozporuje pojem sociální bydlení, a exkurze do dění v parlamentu, která s bodem nijak nesouvisí
 • Starosta : název sociální bydlení z požadavků projektu, pro nízkopříjmové skupiny, smlouvy budou postaveny tak, aby se nájemce osvědčil.
 • Odkup za cenu 2000 Kč na metr. Schváleno.
 • Pozemky v Netovicich, odprodej k narovnání stavu, za standardní cenu, schváleno.
 • Projednávání změn v územním plánu : několik změn
 • 1. orná na obytnou, stavební odbor nedoporučuje, nevýhodná dopravní obslužnost. Zastupitelstvo neschválilo.
 • 2. změna výrobních prostor na rezidenční, odbor souhlasí, lokalita uvnitř města, změna z výroby na vybavenost pozitivní.
 • Zastupitelstvo schvaluje.
 • 3. změna ze smíšené plochy na rodinný dům, stavební odbor nedoporučuje, úpatí slánské hory, svažitý terén, nevýhodné panorama
 • Starosta : vychází z původního stanoviska Mouchy, který místní zástavbu v daném místě nedoporučuje.
 • Smehlik : podporuje výstavbu domu.
 • Starosta : dům na další zástavbu nenavazuje.
 • Občan : podal jsem si žádost, zdědil jsem pozemky, nyní zahrádky, teď mi je vrací, problém se o pozemek starat.
 • Dům měl být řešením tohoto problému.
 • Širc : navrhuje odložení, odbor : je třeba zahájit veřejné projednání změn územních plánů, ale rezerva zde je, možné zařadit v další fázi
 • Hložek : měli bychom nejdříve zvážit, jak to bude vypadat v celkovém pohledu. Jde o nevratný krok.
 • Peška argumentuje pro výstavbu.
 • Rankova : je to pozemek občanů, je třeba buď umožnit nebo jim nějak odmítnutí nahradit.
 • Judlová : ptá se na ochranné pásmo přírodní památky Slánská hora. Odbor : pozemek je částečně v ochranném pásmu
 • Vlastnik pozemku : byl na krajském úřadě, tam kde chci stavět není ochranné pásmo. Obdobné vyjádření i z dalších úřadů.
 • Zastupitelstvo přijalo Šircův návrh odložit hlasování a dopracovat.
 • 4. změna orná půda na skladování a výrobu v Pražské, velký pozemek na kraji města, navazuje na průmyslovou oblast, odbor doporučuje,
 • Zastupitelstvo schválilo.
 • 5. Kvic, 2 lokality, zastavěnou plochu pod vedením elektřiny na zahrady, a za to novou plochu na rodinný dům.
 • Odbor nedoporučuje, problém dopravní obslužnost a ochranné pásmo elektrického vedení.
 • Rankova : obhajuje výstavbu, teď zarostlé a neupravené.
 • Hůla : take podporuje výstavbu, zasahuje do soukromého vlastnictví.
 • Zastupitelstvo schválilo změnu a výstavbu umožňuje.
 • 6. změna na bydlení ze současné výstavby, doporučuje odbor, schváleno.
 • 7. zeleň Kvic, OVUS, pozemek zemědělská výroba na výrobu elektrické energie, odbor doporučuje, podmínky : izolační zeleň,
 • ochrana krajinného rázu,
 • Zlámal : změna aby umožnila bioplynku, jednáme o tom každý rok
 • Odbor : kdykoliv žadatel podá žádost, musíme ji přijmout.
 • Hložek : obhajuje bioplynku,
 • Smehlik : obviňuje OVUS z korupce
 • OVUS - vedoucí provozu Tehul : na Šmehlíka : asi jsme nedali, tak to nemáme, pokud něco má, ať předloží
 • Drůbežarna má velký nárok na teplo, Tehul historicky mimo zástavbu a s ochranným pásmem, potom tam byly služební byty, někteří koupili
 • OVUS zaměstnání 100 lidí, i hůře zaměstnávatelní
 • Neustále se diskutuje bioplynka.
 • Posledních 20 minut se neustále opakují procedurálni otázky.
 • Začínají hlasování o změně územního plánu, případně umožňující bioplynku OVUS
 • Územní plán změněn, bude umožňovat případné vybudování bioplynky.
 • 8. změna územního plánu, Kvíc, postavení rodinného domku, schváleno
 • 9. změna plánu, rozšíření plochy Terex, 17000 m2 z orné na skladování, dochází jim kapacita
 • Rada města doporučuje variantu pouze skladování, tedy bez možnosti jiné výroby.
 • Terex schválen.
 • Bod 14: energetický posudek, zaplacení 300000. Posudek potvrdil oprávněnost výdaje.
 • Terra prosperita, proběhly audity, vše bez závad.
 • Investiční akce: ČOV - probíhá soutěž, připomínky firem, které se potenciálně účastní, otevírání obálek březen
 • Je podána žádost na rekonstrukci mostu Scheinpflugová
 • Dohoda o spolupráci v povodí Bakovského potoka. Finančně v řádu tisíců korun.
 • Chyský - výsledky kontrol finančního výboru : BIOS - údržba ve velmi dobrém stavu, pan Hrůza výborně vede
 • BIOS - palubovka má nějaký problém, bude třeba vyřešit
 • Peška - podnět finančnímu výboru, VSH valná hromada, část financí použití na navýšení ledního hokeje a basketbalu tréninkové jednotky
 • Sportovní oddíly mají refundaci.
 • Podezření z daňového úniku vyslovuje Peška.
 • Chyský : finanční výbor nemá odbornost na takové prověření, musíme jedině najmout externí agenturu
 • Plan kontrol finančního výboru 2017 : Komenského škola, školky divadlo a, kultura, městský ples, využití vozidel města
 • Vodohospodářské sdružení, řeší se historické reminiscence ale nic záznamuhodneho
 • Začíná diskuse.
 • Starosta : obchvat, zatím pozitivní, ale teď soutěž, proběhlo první kolo, prověření způsobilosti
 • V dubnu druhé kolo, kde již cena a výběr vládou. Optimistická varianta : začne se stavět na podzim. Odhad 21 měsíců na výstavbu
 • Širc : výběrové řízení mobilního operátora pro občany na Praha 9
 • Křikava - plochá dráha : největší problém s pozemky stadionu, nejsme schopni pokrýt náklady, obrací se na zastupitelstvo s žádostí o pomoc
 • Vykoupení pozemků od původních majitelů. Podílel by se i autoklub ČR. Majitelé ochotni prodat jen městu. Třeba vyrovnat dluhy za nájem.
 • Pokud město koupí, autoklub předá bezplatně své budovy.
 • Stadion využívat víceúčelově. Odhadce ceny pozemků: přes 7 milionů, 270 Kč za metr, cena města za pozemek
 • Podle znalce ale prostor v územním plánu jako sportovní plocha a tím i nižší cena
 • V sobotu schůze autoklubu, která rozhodne o dalším bytí autoklubu.
 • Starosta : jednání s majiteli v patu, nebude jednat dokud nebudou uhrazeny pohledávky autoklubu
 • Když jsme jednali s majiteli, po nás chtěli 12 milionů
 • 21:30 konec

sobota 11. února 2017

Chodí Peška okolo

Chodí Peška okolo, nedívej se na něho. Kdo se na něj koukne, tomu článek bouchne. Tak nějak by se dalo na podmínky slánské komunální politiky parafrázovat známé dětské říkadlo. Článek, kterým po mě na svém bulvárním politickém webu bouchl tentokrát, se jmenuje „Řízený úpadek kultury ve Slaném“.

Jediný úpadek, který se však v souvislosti s článkem objeví čtenářům před očima, je úpadek zastupitele Pešky, který zdá se, nerozumí téměř ničemu, ale má nezvladatelné puzení se vyjadřovat nestále ke všemu.

Chvíli byl členem rady města Slaný, ale musel být odvolán. Mluví se o tom, že musel být odvolán pro neschopnost. To nemohu posoudit, protože jsem nikdy žádný konkrétní výsledek jeho práce ve slánské komunální politice nezaznamenal.  Místo v zastupitelstvu Středočeského kraje neobhájil, protože ho voliči za čtyři roky prokoukli a již ho nezvolili. A tak zůstává již jen slánským zastupitelem, a píše a píše.

Z pohledu blížících se komunálních voleb v příštím roce – což je patrně důvodem té neustálé psací mánie – je to ideální situace. Každým článkem totiž zastupitel Peška (Naše město/KSČM) ukazuje, že komunální problematice nerozumí a jen útočí na ostatní, aniž by cokoliv konstruktivního pro město Slaný dokázal. Jako jeho politický protivník bych mohl být spokojen.

Jako zastupitel (toho času člen vedení města Slaný) však z jeho aktivit nadšený nejsem. Vrhá totiž špatné světlo na práci všech zastupitelů, bez ohledu na politickou příslušnost, kteří se snaží si materiály, o kterých se hlasuje, opravdu studovat a porozumět jim. A tak dělá zastupitel Peška medvědí službu celému zastupitelstvu, bez ohledu na to, kdo je zrovna v opozici, či koalici. Podle jeho výstupů, kterými oblažuje slánskou veřejnost, totiž mezi některými Slaňáky  vzrůstá dojem, že celé slánské zastupitelstvo ničemu nerozumí a jen se napadá a uráží navzájem. Podle zastupitele Pešky soudí i nás ostatních 26 členů zastupitelstva. A to si ti zastupitelé, kteří se pravidelně a poctivě na jednání zastupitelstva připravují, rozhodně nezaslouží.

A jak je to s kulturou, o jejímž úpadku zastupitel Peška „zasvěceně“ píše, aniž by se – jako obvykle – snažil získat nějaké relevantní informace a alespoň základní podklady?

Rozpočet odboru kultury byl oproti roku 2016 navýšen o 1.106.000,- Kč.  O tomto navýšení zastupitel Peška informuje větou „výdaje na kulturu plánuje slánská radnice výrazně omezit.“ Chápe vůbec, o čem se při schvalování rozpočtu města na rok 2017 jednalo? Porozuměl zastupitel Peška návrhu rozpočtu města pro rok 2017?

Při porovnání posledních čtyř let je naprostá neznalost zastupitele Pešky vidět i v širších souvislostech. Jediný „řízený úpadek“ vykazuje rozpočet roku 2015, kdy byl zastupitel Peška v onom krátkém období radním města, a snažil se seškrtáváním rozpočtu nalézt finance pro plnění svého volebního programu:

RokRozpočet odboru kultury
201413.674.100 Kč
201512.581.000 Kč
201614.094.500 Kč
201715.200.500 Kč

Zastupitel Peška ke konci svého článku  dává průchod nepodloženému pesimismu a varuje: „Samozřejmě, že "za méně peněz, méně muziky". A tak se v roce 2017 na příliš  mnoho zajímavých kulturních počinů těšit nemůžeme.“

Při svých pravidelných pracovních schůzkách s vedoucím i jednotlivými referenty odboru kultury, ale i ředitelem Kulturních zařízení města Slaného, jsem nezaznamenal, že by v letošním roce předpokládali úpadek kultury v našem městě. Přesto jsem je požádal o reakci na „poplašnou zprávu“ zastupitele Pešky.

Z odboru kultury mi odpověděli: „Pro kulturní dění ve Slaném jsou letos rozhodně dobré předpoklady. Jestli se podaří všechno zrealizovat tak, jak si každý přeje, a jestli plánované kulturní akce budou kvalitní, to je otázka už jiná a dá se to posoudit a zhodnotit až na konci roku. KZMS není jediným subjektem, který pořádá kulturní akce ve Slaném, a proto se podle našeho názoru nedá uvažovat tak, že když má KZMS nižší neinvestiční příspěvek, automaticky to znamená úpadek kultury ve Slaném. Kultura ve Slaném (ať už je to množství kulturních akcí nebo jejich kvalita) by se asi neměla posuzovat podle příspěvku pro KZMS.“

To samé je i mým názorem.

Ředitel Kulturních zařízení města Slaného odpověděl obsáhlejším textem, který je přílohou tohoto článku. Mimo jiné zde konstatuje: „Kulturní nabídka Kulturních zařízení města Slaného nebude v roce 2017 rozhodně o nic chudší než v roce 2016. … Většina akcí v MC Grand i letním kině jsou pronájmy, což ale opět odpovídá minulým rokům a divákům je celkem jedno kdo je konkrétní pořadatel té které akce. … celkově má návštěvnost městského kina, ale i všech akcí v divadle stoupající tendenci.“

To samé je i mým názorem.

Řízený úpadek kultury ve Slaném tedy v roce 2017 nikdo kromě zastupitele Pešky neočekává.

S ohledem na zveřejnění nepravdivých informací na webu Slánské noviny, na které odpovídám výše uvedeným textem, žádám zastupitele Pešku o zveřejnění mého textu v elektronické i papírové podobě tohoto média.

Ing. Pavel Bartoníček, v.r.
uvolněný člen rady města Slaný

Příloha: 

Kulturní nabídka Kulturních zařízení města Slaného nebude v roce 2017 rozhodně o nic chudší než v roce 2016. I v roce 2017 nabízíme v městském divadle kromě Divadelního předplatného (obsahuje 10 představení za sezónu) také novou pravidelnou řadu tzv. Volnou řadu s možností předplatného (obsahuje 5 představení za sezónu) a Volnou řadu, která obsahuje dle aktuální nabídky zajímavé koncerty, nebo zábavné pořady či činohru. V druhé polovině sezóny se tak můžou diváci v divadle těšit kromě již zmíněných pravidelných řad také zábavnou talk show Karla Šípa (únor) na koncert skupiny Nezmaři a koncert Jakuba Smolíka(březen) a koncert Báry Basikové a Dalibora Gondíka s kapelou (duben 2017). Novou sezónu 2017/2018 zahájíme dalším exkluzivním představením ve Volné řadě - Caveman. V podzimních měsicích plánujeme ještě jedno představení (koncert, činohra) dle aktuální nabídky a adventní, či předvánoční koncert. Samozřejmě konkrétní tituly v nové sezéně ještě nevíme, protože se připravují po skonční sezóny staré. Tato dramaturgie je odpovídající nabídce v roce 2016 - byť kvalita a návštěvnost se nedá měřit jen počtem představení.

V Městském centru Grand se tak jako v roce 2016 uskutečnil tradiční Ples města Slaného (leden). V únoru proběhla oblíbená a hojně navštívená dětská diskotéka. V březnu se v MC Grand uskuteční dvě předstvení oblíbené improvizační talk show Partička a taneční soutěž Slánské tančení. V podzimních měsícíh bude opět program dle aktuální nabídky. V listopadu ale již víme, že kromě Slánských jazzových dnů proběhne i Galavečer bojových umění.

V letním kině se kromě každodenního promítání usluteční opět několik koncertů. V červnu koncert Lucie Bílé a v srpnu kromě tradičního Rocku na valníku také koncert Davida Kollera s kapelou. V rámci žánrové pestrosti, tak jako loni, zařazujeme do promítání záznam koncertu Andre Rieu z Maastrichtu. Samozřejmě asi ještě něco přibude - vše zálaží na momentálních nabídkách.

Většina akcí v MC Grand i letním kině jsou pronájmy, což ale opět odpovídá minulým rokům a divákům je celkem jedno kdo je konkrétní pořadatel té které akce.

Myslím, že zbytečné je se zmiňovat o stálém kině, které kromě každodenního promítání přináší velice oblíbené záznamy oepr, baletů a koncertů - nově rozšířeno i o opravdové přímé přenosy a celkově má návštěvnost městského kina, ale i všech akcí v divadle stoupající tendenci.

Ivo Horňák, ředitel Kulturních zařízení města Slaného

čtvrtek 2. února 2017

Sliby se mají plnit


Zastupitel soudruh Peška se rozhodl konec roku 2016 oslavit svým obvyklých způsobem. Hulvátstvím, urážkami a nepravdami, zaměřenými na ty, které nemá rád. A těch co nemá rád je opravdu hodně.

Člověku je ho vlastně líto. Tak se své okolí snaží přesvědčit, jak je bdělý a bystrý, a ono se mu stále nedaří. Právě uplynulý rok pro něj totiž opravdu nebyl příliš dobrý.

Chvíli byl členem rady města Slaný, ale musel být odvolán. Těšil se, že obhájí místo v zastupitelstvu Středočeského kraje, ale voliči ho za čtyři roky prokoukli a již ho nezvolili. A tak píše a píše.

Tentokrát padlo jeho oko opět na mě a vytvořil text na svém bulvárním politickém webu. Na ten jsem mu odpověděl článkem „Další porušení dobrých mravů a principů politické kultury“. V závěru jsem slíbil, že mu v zákonem dané lhůtě odpovím. Své sliby plním a tak obdržel následující odpověď:
 
----

Zastupiteli Peško,

dne 31. 12. 2016 jste mi poslal e-mail. Co se týče požadavků, které mi v něm směřujete, jen s velkým sebezapřením je lze považovat za žádost zastupitele. Přesto jsem elektronicky 11. 1. 2017 slíbil, že na ně odpovím a v zákonem dané lhůtě tak činím. 

Vaše otázky, nazvané „Moje výzva“ byly následující:

a) Doložte, jaký váš postup na jednání orgánů VSOSO  v letech 2009 až 2012, jste si předem nechal schválit zastupitelstvem města?

b) Kdy byl zastupitelstvem města projednán a schválen rozpočet VSOSO na roky 2010, 2011 a 2012, 2013, 2014 …?

c) A doplňující otázka: Kdy a kým  jste byl zvolen zástupcem města Slaný v orgánech VSOSO a případně kdy a kým jste byl z tohoto mandátu odvolán?

Moje odpovědi k jednotlivým bodům:

a) Při jednáních v orgánech VSOSO jsem si byl vždy vědom skutečnosti, že jsem zástupcem města Slaný a činil tak vždy ve prospěch města a především jeho občanů. Při jednání představenstva VSOSO, kterého jsem byl členem, jsem tedy vždy prosazoval co nejnižší navyšování vodného a stočného a zásadně jsem odmítal navyšování nájemného pro město Slaný či pro VSOSO, neboť by to znamenalo navýšení ceny vodného či stočného o větší než nejnutnější částku. Tento svůj postoj jsem vysvětlil kolegům v radě města a nikdy mě nikdo nenutil k tomu, abych svůj postoj měnil. Základní dokumenty, kterým je pro každý rok především rozpočet, jsem si vždy nechal schválit radou města a pak zastupitelstvem, případně – ve výjimečných případech časového prodlení pouze zastupitelstvem města.

b) Rozpočet VSOSO na rok 2009 byl projednán a schválen na 15. zasedání zastupitelstva města, konaném 17. 12. 2008, pod bodem č. 8. Na tomto zasedání jste byl fyzicky přítomen.

Rozpočet VSOSO na rok 2010 byl projednán a schválen na 20. zasedání zastupitelstva města, konaném 21. 12. 2009, pod bodem č. 14. Na tomto zasedání jste byl fyzicky přítomen.

Od konce podzimu 2010 do poloviny zimy 2011 jsem byl v delší pracovní neschopnosti v délce 3 – 3,5 měsíce (po sedmi letech si to již nepamatuji zcela přesně). To bylo např. i důvodem mé absence na 3. zasedání zastupitelstva města, konaném 20. 12. 2010. Telefonicky jsem vše konzultoval s kolegy a již si přesně nepamatuji, kdo z nich za mě záležitost tehdy převzal. Následně po ukončení nemoci jsem po pár měsících resignoval – i díky zdravotním důvodům – a záležitosti VSOSO ode mě převzali bývalí kolegové, a to včetně veškerých podkladů a dokumentů. Kdyby dotaz na záležitosti VSOSO na mě byl směřován tehdy, odpověděl bych Vám zcela přesně, protože jsem měl problematiku v čerstvé paměti. Sedm let to však nikoho ze zastupitelů nezajímalo. Mohl jste se kdykoliv zeptat, nikdy jste to však neučinil. A to i přesto, že jsem obdobnou informaci, na kterou nyní reagujete – tedy, že zástupce města Slaný ve VSOSO by měl o mandát pro hlasování o rozpočtu a toho se odvíjející výši nájmu a především vodného pro všechny občany Slaného požádat zastupitelstvo města – na zastupitelstvu či v emailové komunikaci konstatoval již na podzim 2014 i na podzim 2015, tedy celkem 3x v rámci tohoto volebního období.

c) Činnost v orgánech VSOSO jsem začal vykonávat před 14 – 15 lety a ukončil jí zhruba před 6 lety. Během celého tohoto období jste se mohl zeptat na veškeré věci, které jste ohledně VSOSO nevěděl. Nikdy jste tak neučinil. Jestli jste najednou projevil zájem konečně se v problematice orientovat, doporučuji dotazy směřovat buď na pana Náprstka, který je dlouhodobým předsedou VSOSO nebo na aktuálního zástupce města Slaný ve VSOSO, zastupitele Zlámala.

Nad rámec dotazů, které jste mi zaslal, musím vyjádřit notné překvapení a především zásadní nesouhlas s velmi hrubým, neslušným a nepravdivým tónem, který užíváte. I proto dne 19. 12. 2016 přijalo zastupitelstvo města Slaný následující usnesení:

„Zastupitelstvo města Slaný vyzývá svého člena - zastupitele (za KSČM) pana Ladislava Pešku, aby dodržoval Jednací řád zastupitelstva města Slaný, ctil a naplňoval jak zásady dobrých mravů v právním a společenském smyslu, tak i principy politické kultury, a to jak při všech zasedáních zastupitelstva města Slaný, tak i ve vztahu k dalším orgánům a složkám správy města v rámci svého výkonu funkce zastupitele.“

Především jsem však překvapen, že se ptáte na skutečnosti, které jste jako dlouholetý zastupitel města měl již dávno vědět a ptáte se na problematiku, projednávanou na zasedáních zastupitelstva, kde jste byl fyzicky přítomen.

Může se stát, že občas je člověk při zasedání zastupitelstva tzv. „duchem nepřítomen“. Zdá se dokonce, že se to někomu stává i opakovaně. Není však možné vyžadovat formou tzv. „dotazů zastupitele“ po zaměstnancích úřadu či členech vedení města rešerše toho, kde že jste byl, a co se tam vlastně projednávalo. Od toho využívejte pomoc buď někoho z kolegů v zastupitelstvu, nebo si zaplaťte rešeršní službu, či najměte studenta, který by s tím mohl pomoci.

Chápu, že situace, kdy si člověk nepamatuje, co se za jeho přítomnosti projednává, není příjemná pro nikoho.  U některých jednotlivců může toto zjištění vést ke zvýšené agresi a napadání všech domnělých protivníků, kteří si tyto věci pamatují. Takové chování však opravdu není vhodnou reakcí ani v obecné společenské rovině, ani při zasedání zastupitelstva či v komunikaci s jeho členy 

S ohledem na zveřejnění nepravdivých informací na webu Slánské noviny, na které odpovídám výše uvedeným textem, žádám o zveřejnění mého textu v elektronické i papírové podobě tohoto média.


Ing. Pavel Bartoníček, v.r.
uvolněný člen rady města Slaný