čtvrtek 12. ledna 2017

Další porušení dobrých mravů a principů politické kultury


Když šlápnete do exkrementu, otřete si obuv. Když na vás sedne obtížný hmyz, odeženete ho. V případě zastupitele Pešky je situace těžší. Libuje si totiž v urážkách a osobních útocích velmi pokleslého charakteru. Nejen, že tímto způsobem reaguje při zasedání zastupitelstva, využívá k tomu též internet a elektronickou komunikaci, kde často svá sdělení umísťuje do skryté kopii mnoha dalším adresátům.  I proto dne 19. 12. 2016 přijalo zastupitelstvo města Slaný následující usnesení:

„Zastupitelstvo města Slaný vyzývá svého člena - zastupitele (za KSČM) pana Ladislava Pešku, aby dodržoval Jednací řád zastupitelstva města Slaný, ctil a naplňoval jak zásady dobrých mravů v právním a společenském smyslu, tak i principy politické kultury, a to jak při všech zasedáních zastupitelstva města Slaný, tak i ve vztahu k dalším orgánům a složkám správy města v rámci svého výkonu funkce zastupitele.“

Ukazuje se však, že tímto usnesením se zastupitel Peška nechce nebo nedokáže řídit. Domnívá se patrně, že pro něj zásady dobrých mravů i principy politické kultury neplatí. Dělá tím však špatné jméno celému zastupitelstvu našeho města.

Je to i proto, že odborně patrně není schopen argumentovat a svá tvrzení ničím relevantním podložit. Tak se tedy uchyluje k osobním útokům, nepravdám a polopravdám. Poslední článek na jeho bulvárním webu, pro něj příznačně nazvaný „Radní Bartoníček opět lhal zastupitelům“ je toho názornou ukázkou.

Dne 31. 12. 2016 mi zaslal e-mail, ze kterého v článku cituje část textu, ale zapomíná doplnit svoji poslední větu, ve které píše „Odhaduji, že na prokázání skutečnosti, že jste v tomto případě nelhal vám bude stačit 7 dní.“

Podle dikce zákona o obcích má radní na odpověď lhůtu ze zákona v délce 30 dní. Zastupitel Peška se však rozhodl, že zákon pro něj není podstatný a samovolné mi pro odpověď určil lhůtu 7 dní. Na to ale nemá žádné zákonné právo, je to jen jeho zlovůle, protože ho ani má odpověď nezajímá a nechce na ní čekat. Chce mě jen pošpinit.

Proto používá nejen neslušné výrazy ale i nepravdivá tvrzení. Např., že jsem si „nikdy v letech 2008 až 2012 nenechal schválit žádné své rozhodnutí, pro které jménem města Slaný v orgánech VSOSO  hlasoval.“ 

Kdyby zastupitele Pešku věc opravdu zajímala, mohl by nalézt například zápis z 64. jednání  rady města,  konaného 9. 12. 2009, kde pod bodem č. 16 byl projednáván  Návrh rozpočtu  VSOSO na rok 2010 a přijat úkol č. 995 – Ing. Pavlu Bartoníčkovi, I. místostarostovi (Termín 14. 12. 2009) vypracovat důvodovou zprávu k návrhu na schválení rozpočtu VSOSO na rok 2010 na jednání zastupitelstva města.

20. zasedání zastupitelstva města, konané 21. 12. 2009 pak pod bodem č. 14 Návrh rozpočtu  VSOSO na rok 2010 schválilo v předloženém znění a přijalo úkol č. 426 – Ing. Pavlu Bartoníčkovi, I. místostarostovi (Termín: 31. 12. 2009) zajistit informování předsedy VSOSO o rozhodnutí zastupitelstva města.

Kdyby zastupitele Pešku věc opravdu zajímala, mohl si ověřit vše v zápisech na webu města. To by ale zastupitel Peška musel chtít si věci zjišťovat a svá tvrzení si před tím, než je publikuje, ověřit. To ale zastupitel Peška nedělá.

Kdyby zastupitele Pešku věc opravdu zajímala, měl se o ni starat v letech, kdy se odehrávala, tedy mezi roky 2009 – 2012, kdy byl zastupitelem. Ne až nyní, po více než 5 letech.

Pikantní na celé věci je i skutečnost, že na uvedeném zasedání dne 21. 12. 2009 byl zastupitel Peška přítomen. Patrně jen fyzicky, ne však duchem. Jak jinak si lze vysvětlit, že si vůbec nepamatuje, o čem tehdy hlasoval? Nebo zrovna spal? Odpověď se již asi nedozvíme.

Zastupiteli Peškovi na jeho e-mail odpovím. Avšak ve lhůtě dané zákonem a ne tehdy, kdy si to zastupitel za KSČM usmyslí.

Pavel Bartoníček
uvolněný člen rady města Slaný

4 komentáře:

 1. A tenhle dobytek že je radním města?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mýlíte se! L. Peška již od dubna 2016 radním města naštěstí není. A i když se mi jeho chování a projevy také nelíbí, nebyl bych v jeho hodnocení tak příkrý jak píšete.

   S pozdravem

   P. Bartoníček

   Vymazat
 2. Zato na vás, pane Bartoníčku, sedí ta poznámka docela přesně. Jste přeci radním města, ne?

  OdpovědětVymazat
 3. Vidím to vcelku jednoduše - pan Peška prostě má potřebu jiného soudit, shazovat, předvádět svoji "dokonalost" a "neomylnost" a jiný již nebude. V tom bych mu vůbec neodporoval, nemá to žádný význam. Neřešil bych jeho, ale problém, o který šlo.

  Myslím si, že šlo o cenu vodného a stočného na r. 2017 a o to, že p. Zlámal hlasoval pro zvýšení ceny.

  Cena vody pro rok 2017 se dá najít na adrese:

  http://www.svas.cz/vse-o-vode/cena-vody-ve-slanske-oblasti/cena-vody-v-roce-2017/

  Cena se každoročně zvyšuje:

  2014 - 75,10
  2015 - 78,78
  2016 - 82,69
  -------
  2017 - 83,73

  K tomu informace a komentáře chybí.

  Vratislav Renner

  OdpovědětVymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného