čtvrtek 8. prosince 2016

25. zasedání zastupitelstva města - 7. prosinec 2016 - on-line zápis

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 • Zastupitelstvo začíná : 17.11, přítomno 23 zastupitelů, omluveni Hložek, Rankova, Berkovec, zatím chybí Zlámal
 • Volba ověřovatelů: Kulich a Hůla schváleni
 • Minulý zápis : Peška má připomínky, ověřovatelé nic významného
 • Cílek jako ověřovatel minulého zápisu s připomínkami Pešky nemá problém. Při hlasování se koalice zdržela, připomínky Pešky nezařazeny.
 • Starosta : schůze svolána na žádost opozice podle zákona. Předložilo 11 zastupitelů. Všechny navržené body zařazeny a doplnění několika bodů
 • Peška opět trvá na zařazení interpelací. V žádosti nebyl, starosta chce nechat hlasovat individuálně
 • Starosta navrhuje vyřadit bod odvolání mistostarosty tajnou volbou, protože jednací řád předepisuje veřejnou, pokud zastupitelstvo nezmění
 • Richtr : navrhuje vyřadit podmínku tajné volby. Smehlik: bod odvolání mistostarosty nikdy neprošel, proto jsem nemohl argumentovat proč chci
 • Richtr: hlasování o odvolání Zaloma bez určení způsobu, neprošlo, koalice většinou proti, jen Kulich, Vašek, Zalom zdrželi
 • Hlasování o vyřazení bodu odvolání mistostarosty : pro 13, neprošlo
 • Hlasování o ostatních nových nekonfliktních bodech prochází.
 • Hůla : chce hlasovat o zařazení interpelací Pešky.
 • Hlasování o interpelacích neprošlo.
 • Hlasování o programu jako celek. 14 pro, program prošel, většina koalice hlasovala proti (zřejmě kvůli zařazení bodu odvolání mistostarosty)
 • Smehlik : chce tajnou volbu, protože bod schválen. Starosta: o způsobu volby se bude hlasovat.
 • Starosta: chybí důvodová zpráva, chce po Peškovi, Peška chce po starostovi.
 • Peška : o smlouvě s Green energy, tvrdí, že je rozpor, že posouzení způsobu vytápění v nemocnici zastupitelstvo neodsouhlasilo.
 • Tvrdí, že je smlouva neplatná kvůli tomu. obviňuje Hrabánka, že vše dělá úmyslně.
 • Peška nyní obviňuje Novou, že to přehlédla nebo udělala schválně.
 • Peška mluví už 5 minut. Většinou řečnicke otázky evokující zločiny koalice.
 • Širc : on sám zastánce decentralizace, chápe formální námitky, ptá se na názor odborníka
 • Hrabanek: chce hlasovat o vystoupení odborníka Green consulting. Hůla : jde nám o legální stránku, nezajímá ho názor odborníka
 • Starosta : rekapitulace vývoje, opět minuty. (Bez hlubší znalosti problematiky nejsem schopen posoudit, kde je více pravdy)
 • Starosta se odvolává na rozhodnutí bývalé rady, která řadu kroků, které nyní Peška rozporuje, chtěla. Úkoly nebyly ale splněny
 • Starosta : na žádném materiálu nejsem jako zpracovatel. Domnívá se, že vše v pořádku.
 • Hůla : nezpochybňuje posudek, rozporuje to, co rada schválila a potom zastupitelstvo schválilo.
 • Starosta: chce hlasovat o možnosti vystoupení zpracovatele energetickeho posudku. Celá opozice proti či zdrželo, 13 pro, němuže vystoupit
 • Zlámal : nehlasoval pro, protože chce, aby se vyjádřil Hrabanek.
 • Starosta žádá Jankovice a Novou z úřadu aby vše vysvětlili, jak probíhalo
 • Nová : realizovala jsem, co jste mi uložili, podsouvate mi něco, nevím, o co vám jde
 • Hůla : jste zpracovatel, na Jankovice, kdo vyjmul. Nová : já jsem finanční, proto jsem upravila tak, aby to bylo finanční
 • Nová : dostala jsem úkol předložit rozpočtové opatření, a tak jsem učinila
 • Heřman : byla již platba provedena, Nová : zatím ne.
 • A pořád se vše točí v kole.
 • Heřman : navrhuje usnesení, pozastavení plnění smlouvy do vyjasnění situace.
 • Heřmanův návrh : 13 pro, návrh neprošel
 • Peška : podá trestní oznámení na toho, kdo dá příkaz k platbě firmě.
 • Zlámal : navrhuje 5 minut na vystoupení odborníků, Green Energy consulting a projektanta plynofikace
 • Projektant plynofikace : původní projekt, 3 individuální zdroje, 1.5 MW, 6x nižší proti existujícimu stavu. Nabídka naší pomoci. Odmítnut. Posudek velmi špatný. Je psán tak, aby zvyhodnil kombinovaný. Investiční náklady na kogeneračni jednotky jsou podceněné. Naše emise jsou mnohem menší. Doporučuje posudek přepracovat, reklamovat nebo vrátit.
 • Zpracovatel posudku : je vidět, že kolega není specialista podle zákona. Emise se uspoří podle používané metodiky. Předmětem posudku plynofikace, i kogeneračni jednotka pojede na zemní plyn. Diskutuje ztráty, které vznikají v systému. Kogeneračni jednotka vyrábí přímo pro nemocnici, nepotřebuje převody. Vysvětluje metodiku postupu, strukturu definuje vyhláška. Tvrdí, že stejně by postupoval každý certifikovaný posuzovatel. Byl jsem od něj kontaktován, odpověděl jsem, že musím postupovat nezavisle. Postavil jsem jednotky 385MW
 • Richtr : pracoval jste někdy ve Slaném. Odpověď : nikdy, poprvé jsem tady byl září letos, první kontakt s Leopoldem.
 • Nikdy jsem ve Slaném pro nikoho nepracoval.
 • Zlámal : může nemocnice provozovat sama? Posuzovatel : po proškolení ano.
 • Širc: otázka na současný stav a kogeneračni jednotku. Posuzovatel : při decentralizaci ubude potřeba kotelniku
 • Decentralizace je kvalitní projekt, ale dokument vlády doporučuje dávat přednost kombinované výrobě energie.
 • Šimák, ředitel nemocnice : máme stavební povolení na plynofikaci, doběhne v září za rok. Nemocnice má záměr změnit páru.
 • Pro nemocnici nejjednodušší decentralizace, tedy více kotlů. Bude to moci dělat údržbář.
 • Nemusíme nic sekat v pokojích.
 • Navrhuje posoudit závěrečnou osobou, aby definitivně rozhodla.
 • Posuzovatel : nemocnice již má licenci na provozování tepla. Můj posudek je pro vás, osobně doporučuje kogeneraci.
 • Životnost kotlů se blíží limitu, je třeba rozhodnout rychle. Faktor času důležitý,
 • Peška : dlouho mluví, ale jako obvykle obtížné shrnout. Nic v řeči, co by už několikrát nepadlo.
 • Posuzovatel : vyhláška není přehledná, ale vše v posudku, o čem jste mluvil je.
 • Richtr : propojil jsem přes Víška na posuzovatele
 • Posuzovatel : zodpovedel jsem před tím pár dotazů. Po zkušenostech ve Slaném se zastupitelstvem doufám nikdy ani pracovat nebudu.
 • Matoušek : navrhuje svolat mimořádné zastupitelstvo do konce roku 2016 s jediným bodem, dořešení vytápění nemocnice.
 • Po dvě a čtvrt hodině jsme stale v bodě jedna.
 • Zlámal navrhuje ukončit diskuzi : neprošlo
 • Bartoniček : rád by měl manažerské shrnutí, které chybí
 • Podporuje svolání mimořádného zastupitelstva, ale až v lednu.
 • Vašek : vidím problém s přestavbou v nemocnici.
 • Matoušek vyzývá Rabase, aby vysvětlil, jak bude těžké ovládat případnou kogeneračni jednotku. Rabas : velmi jednoduché.
 • Mimořádné zastupitelstvo neprošlo.
 • Návrh na okamžité schválení decentralizace. Prošlo 15 hlasy.
 • Bod 2- členství v národní síti zdravých měst. Již několik let nejsme nijak aktivní.
 • Členství zrušeno.
 • Peškova stížnost na jeho publikování v Slánské radnici.
 • Krčková zdůvodňuje. Zní logicky, je třeba vyslechnout ze záznamu.
 • Peška se vůči ní chová značně hrubě.
 • Poslechněte si sami, já jsem zaujatý, nicméně se domnívám, že i řeznický pes má společensky vhodnější chování než Peška. 
 • Merit argumentů Krčkové, když zveřejníme dlouhatánský článek zastupitele, nevejde se spousta jiných krátkých článků
 • Krčková : listopad distribuce slánské radnice se nepovedla. Objednali jsme u České pošty, která ale nesplnila zakázku.
 • Zvolili jsme nyní jinou distribuční společnost.
 • Budou významné změny v rubrikách Slánské radnice na základě ankety.
 • Peška se chová čím dál sprostěji k paní Krčkové. Poslechněte si, jak se tento člověk chová. Bohužel, nepoužívá už ani mikrofon.
 • Kulich : nejsme tady jen proto, abychom se hádali o pismenkach v Slánské radnici
 • Bod 4: vyhodnocení provozu parkovacího domu. Předložil Hůla.
 • Z rozpočtu města na provoz parkovacího domu 1.4 milionu bez mezd
 • Navýšení počtu držitelů karet, ale počet reálných uživatelů se příliš nezměnil. Navrhuje uzavření parkovacího domu.
 • Hrabanek : napsal dopis Komě, odpověď negativní na jakékoliv jednání o výdajích
 • Dopis z června, od té doby soudní spor a žádné jednání.
 • Starosta : provoz se výrazně zlepšil proti loňsku, ale samozřejmě velký prostor k zlepšení
 • Zalom : servisní smlouvy byly součástí celkové smlouvy o PD a tam i ceny
 • Jankovic : servisní služby jsou běžně součástí smlouvy, samostatně se s Komou nic neschvalovalo
 • Žádné usnesení k parkovacímu domu neprošlo.
 • Chyský : vlastivědné muzeum i VHS zkontroloval finanční výbor, žádný problém.
 • Bod odvolání mistostarosty Záloma tajnou volbou, předložil Šmehlik.
 • Hrabanek : nesouhlasí s tajnou volbou bez předchozího hlasování, protože v jednacím řádu je default veřejné
 • Smehlik: podrobně zdůvodňuje svůj návrh, poslechněte si, obvinění závažná, nechci zkreslit, v dřívějších dobách již několikrát řečeno
 • Smehlik : Víšek dostal již 5 zakázek od města, je to pro mne skandální
 • Před tím nedostal nic.
 • Starosta: rozporuje některá tvrzení Šmehlika
 • Teď se hájí Zálom.
 • Zálom : Peška a Hůla na nás nyní píši udání na ministerstvo skoro každých 14 dnů
 • Zalom stále vysvětluje, poslechněte si, jako dnes několikrát, u takto závažných věcí nechci shrnout kvůli zkreslení
 • Opozice odchází, bod hlasování pro nesnášeni schopnost ukončeno zasedání.

5 komentářů:

 1. Jen se ukazuje co jsme, když jsme si zastupitelstvo zvolili. Lepší to do voleb nebude a potom asi také ne.

  Tak se občan dozví, kdo zvítězil a někomu to udělá radost, někomu smutek, ale nedozví se, zda zvítězil lepší odborný názor a zdravý rozum (vytápění nemocnice).

  Je k zamyšlení, jak se někteří zastupitelé cítí ukřivděni a usilují o tak zvané interpelace. Není mi jasné, co by měly pro zastupitele přinést navíc k tomu, co již mají. Občan taková práva nemá, ale nevím o zastupiteli, který by měl zájem je občanovi umožnit.

  Často zastupitelé obviňují jeden druhého z porušování zákonů a názory na porušení zákona se nezakládají na skutcích, ale na tom, odkud pocházejí. Jak se příslušnost jednotlivců k té které skupině mění, mění se i názory. Napsal jsem skupiny, protože skutečná koalice žádná není a nebyla a opozici tvoří ti, co po dohodě k dosažení převahy zbyli. Programem takových skupin je boj o vlastní ega, nikoliv o prospěch občanů.

  Od těch, co ukazují na porušování zákonů a pak odcházejí ze zasedání, bych přivítal přiznání, že tak neplní svoji povinnost se zasedání účastnit a tedy porušují zákon.

  Vratislav Renner

  OdpovědětVymazat
 2. Je mi ze všeho také smutno. Z toho, co na zastupitelstvu padlo vše vnímám tak, že kogenerační jednotka je dlouhodobě zajímavá, ale není jisté, že by její dlouhodobé výhody převážily krátkodobější nevýhody.

  Decentralizaci i autor posudku považuje za kvalitní projekt. Byl bych mnohem radši, kdyby bylo ještě jedno zasedání v lednu, kde by se člověk dozvěděl více podrobností, mně osobně přišla debata na dané téma velmi poučná, rozhodně mnohem podnětnější něž zbytek zastupitelstva. Pár týdnů zdržení by podle mne nevadilo, pokud by se skutečně už v lednu padlo definitivní rozhodnutí.

  Nicméně můj pocit je, že většinu zastupitelů cokoliv odborného vlastně strašně otravuje a nudí. Takže se zvolilo řešení, které je se značnou pravděpodobností jedno z rozumných. Zvolilo se ale proto, že:
  * nemocnici zajímá nejjednodušší řešení pro dnešek a douhodobé přemýšlení ji příliš netrápí
  * značné části opozice je naprosto jedno, jaké řešení vyhraje, dokud je jiné, než by třeba zvolila koalice
  * povídačky a pomluvy hrály významnější roli než opravdové přemýšlení o argumentech protistran

  A to mi přijde systémově velký průšvih, protože tohle se opakuje u všeho.

  Miloslav Nič

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Takový "systémový průšvih" zakládá trestní odpovědnost toho, kdo jedná v rozporu s pravidly péče řádného hospodáře. Hlasování v odborné záležitosti bez vlastní odbornosti a bez ohledu na odborné posudky, jen podle politického postoje, je jasným porušením tohoto pravidla a ve své podstatě trestným činem.

   Vratislav Renner

   Vymazat
 3. Jsem rád, že Peška zarazil tu 30 milionovou rozkrádačku, kterou chystali starosta Hrabánek společně s radním Víškem.

  OdpovědětVymazat
 4. Je jisté, že nevidím do zákulisí všech jednání. Je všeobecné známé, že za zakázky se platí. Podvodné jednání zúčastněných osob nelze prostě vyloučit. Ale obviňovat kohokoliv bez důkazů je sprostá urážka, anonyme!

  OdpovědětVymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného