pondělí 19. září 2016

Dělat svinstvo aneb na hrubý pytel hrubá záplata

Název parafrázuje nadpis článku, zveřejněného sportovně-komunistickým zastupitelem na bulvárním webu, přezdívaném „slánské Rudé právo“. Text Martina Cílka s názvem „Opravdu děláte svinstva“ by totiž bylo možné hodnotit kladně, kdyby autor tuto poněkud expresivní výtku směřoval na některé ze svých kolegů v opozici. Bohužel se pokouší o pravý opak a je tedy třeba poukázat na jeho omyl. A i když z jeho dalšího textu vyplývá, že se považuje za „kuřátko v nově zvoleném zastupitelstvu města“, neměl by pípat tak falešně, jako ve svém článku.

Zasedání zastupitelstva, které pan Cílek popisuje, bylo od samého začátku paralyzováno smrští výtek a samoúčelných dotazů za strany současné opozice. Proto je potřeba vyzdvihnout návrh na omezení diskuze, podaný členem rady města Pavlem Rubíkem. Návrh, vycházející ze znění platného jednacího řádu zastupitelstva města, byl podán přesně ve chvíli, kdy již většina zastupitelů neměla pro pokračování exhibicí některých zastupitelů z řad opozice sebemenší pochopení, a proto zcela jednohlasně toto omezení podpořila. Omezení směřující k možnosti smysluplně řešit a diskutovat i další z téměř 40 bodů na programu zasedání zastupitelstva, které po několikahodinových obstrukcích ze strany opozice projednávalo teprve čtvrtý bod.

Pan Cílek subjektivně záležitost popisuje slovy “nestydatý návrh, který spočíval v omezení vystoupení zastupitelů ke všem zbývajícím šestatřiceti bodům jednání na maximálně 2x2 minuty.“  Samozřejmě se mýlí, protože platný jednací řád ve svém článku 6, bodě č. 12 konstatuje:
„ Zastupitelstvo může v průběhu zasedání schválit níže uvedená omezující opatření diskuse:
a) nikdo nemůže k danému programovému bodu hovořit více než dvakrát
b) délku každého diskusního vystoupení je možno časově omezit. Délka tohoto omezení pro vystoupení v rozpravě nemůže být kratší než 2 minuty.“

Jestliže toto znění jednacího řádu bylo schváleno v krátkém období, kdy současná opozice byla ještě koalicí, není zřejmé, jestli pan Cílek pochopil, pro co tehdy přesně hlasoval. Nebo nedával pozor až nyní a proto návrhu P. Rubíka neporozuměl? Tyto otázky nechť ale laskavý čtenář položí zastupiteli Cílkovi sám.

Nemá cenu komentovat celý článek. Výrazy jako „absolutní pohrdání zastupitelskou demokracií“, či „tento návrh byl plivnutím do obličeje všech“ jsou zakončeny větou „na závěr si pokládám otázku, proč vlastně je svoláváno ze strany starosty zasedání zastupitelstva.“ Poněkud překvapivé sdělení zastupitele, zvoleného na podzim 2014. Člověk by očekával, že po roce a půl již i nově zvolení zastupitelé vědí, proč jsou zastupitelstva svolávána. Pan Cílek však odpověď na tuto otázku patrně ještě nenalezl.

Nemá cenu komentovat celý článek, zastavím se však u bodu, týkajícího se cyklostezky Slaný – Vítov. Nejen proto, že jsem se na přípravě materiálu podílel, ale především proto, že zde lze nejlépe dokumentovat omyly a neznalosti zastupitele Cílka. Nejprve několik faktů:

 1. Zastupitelstvo města neprojednávalo cyklostezku, ale pouze návrh Smlouvy o spolupráci mezi městem Slaný a obcí Žižice, která by umožnila společný postup při  přípravě realizace cyklostezky mezi Slaným a Vítovem
 2. Nikdo ze zastupitelů, tedy ani pan Cílek, předem nepožádal o doplňující podklady či informace k projednávanému bodu, ani obecně k této cyklostezce či její studii.
 3. Návrh Smlouvy o spolupráci mezi městem Slaný a obcí Žižice, byl radou města projednáván dne 31. srpna 2016. Pokud tedy zastupitel Cílek píše „chtěl jsem podklady, které byly předloženy radě města na jednání dne 17.8.2016“, rozhodně nežádal o podklady, týkající se cyklostezky či návrhu Smlouvy o spolupráci.
 4. Po schválení Smlouvy o spolupráci mezi městem Slaný a obcí Žižice (kterému naštěstí ani sportovec Cílek, ani předseda středočeské krajské Komise pro sport Peška svými obstrukcemi nezabránili) bude vypsáno výběrové řízení na projektovou dokumentaci a poté podána žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Během těchto dalších kroků bude opět vyžadován souhlas zastupitelstva a to vždy obdrží adekvátní podklady.
 5. Námět na konkrétní úsek Slaný – Vítov se začal diskutovat již během roku 2014, tedy v předchozím volebním období. Následně tehdejší manažer rozvoje města Grohmann zadal studii této trasy, která byla realizována v období prosinec 2014 – duben 2015, tedy v době, kdy nejbouřlivěji diskutující zastupitelé (Peška, Zlámal) byli členy rady města.
 6. Za práce na tomto projektu bylo v letech 2014 a 2015  proplaceno celkem 81.000,-Kč (z toho městem Slaný bylo koncem roku 2014  proplaceno 59.500,-Kč-, obcí Žižice bylo v květnu 2015  proplaceno 21.500,-Kč). Přes vynaložené finance a kvalitně odvedenou práci externí firmy, nebyly ve Slaném ani záměr ani vyhledávací studie nikdy presentovány veřejnosti. Ani zastupitelstvo města Slaný nebylo o záměru a studii nikdy informováno. Stejně jako o důvodu, proč práce na realizaci tohoto projektu dále nepokračovaly. V kuloárech se nyní šíří informace o obavě „sportovců“ z kandidátky Naše město, že peníze potřebné pro realizaci cyklostezky by odčerpaly finance nutné pro výstavbu nové (a ve volebním programu této kandidátky slíbené) sportovní haly. Po neúspěchu podání žádosti o dotaci by pro tuto stavbu bylo z rozpočtu města potřeba vyčlenit asi 30 milionů Kč. 

A nyní několik otázek k zamyšlení:

 1. Zastupitel Cílek píše „velice dobře si vzpomínám, když při návrhu záměru výstavby sportovní haly ve Slaném bylo požadováno dnešní koalicí spoustu čísel - kolik to využije lidí, proč to potřebujeme, udělali jste průzkum, jaké budou náklady, kolik bude stát údržba, kde na to vezmeme atd.“. Viděl někdo tyto komplexní podklady, zdůvodňující výstavbu haly v ceně několika desítek milionů, a finanční rozvahu následného provozu?
 2. Zastupitel Cílek píše „velice dobře si vzpomínám, když při návrhu záměru výstavby sportovní haly ve Slaném bylo požadováno dnešní koalicí spoustu čísel … Byli jsme nuceni sehnat podpisy a vytvořit petici abychom dokázali, že ve Slaném odpovídající halu opravdu potřebuje cca 600 občanů“. Viděl někdy někdo onu petici se 600 podpisy?   
 3. Zastupitel Cílek píše „prvním bodem na pořadu dne byla tak jako v minulých volebních obdobích, ve správnou chvíli načasovaná cyklostezka ze Slaného do Vítova.“ Myslí tím skutečnost, že poté, co bývalá koalice (a nyní již opozice) projekt od dubna 2015 odložila, nové vedení se ho snaží připravit do podoby, se kterou je možné v roce 2017 požádat o dotaci ze SFDI?
 4. Zastupitel Peška se velmi důrazně ptal, zda byla studie cyklostezky předložena k vyjádření sportovní komisi. Zapomněl, že v době realizace studie byl členem rady města a tak by se měl ptát sám sebe? Chtěl svým dotazem zasedání zastupitelstva zdržovat, nebo si prostě jen zkusil „soudružsky“ zažertovat?
 5. Zastupitel Zlámal se velmi důrazně ptal na trasu plánované cyklostezky a rámcové finanční náklady, které jsou ve studii obsaženy. Zapomněl, že v době realizace studie byl členem rady města a tak by se měl ptát sám sebe? Chtěl svým dotazem zasedání zastupitelstva zdržovat, nebo se o studii v době svého krátkého působení ve funkci místostarosty města nezajímal? Či opravdu studii neporozuměl?
 6. Někteří opoziční zastupitelé vyvinuli neuvěřitelné úsilí, aby Smlouva o spolupráci mezi městem Slaný a obcí Žižice nebyla schválena. Jsou opravdu příznivci výstavby nové sportovní haly ochotni takto omezovat veškeré jiné (a z jejich pohledu konkurenční) investiční aktivity v oblasti sportu? Jde jim jen o jejich potřeby a ostatní je nezajímá?


Jestli čtenáře zajímají odpovědi, ať otázky položí libovolným zastupitelům. Já se o to několikrát pokoušel v případě komunistického zastupitele, který byl v tomto období chvíli i radním, ale bez úspěchu. Snad budou mít jiní tazatelé více štěstí. Myslím, že však výše uvedené skutečnosti jasně ukazují, proč se ti zastupitelé, kteří chtějí jednotlivé programové body projednávat věcně a bez demagogie a obstrukcí, rozhodli pro využití jednoho z článků platného jednacího řádu a omezili diskuzi. 

Když si vzpomeneme na heslo, které lídr kandidátky pana Cílka před komunálními volbami používal (Není důležité, zda radnice či Slaný půjde doleva či doprava, ale jde o to, aby naše město šlo dopředu!) stálo by za to položit si otázku, zda pokusem o zastavení snahy realizovat cyklostezku jdeme dopředu, či zcela jinam.

Zvláště pikantní na pokusu zastavit realizaci cyklostezky a podání žádosti o dotaci, které by mělo po podpisu Smlouvy o spolupráci následovat, je fakt, že hlavní podíl na tomto pokusu měl zastupitel Peška, předseda středočeské krajské Komise pro sport. Člověk, který o sobě tvrdí: „Takže já osobně, na rozdíl od ostatních kandidátů, mohu doložit, co jsem pro sport a jeho rozvoj v našem kraji i pro město, ve kterém žiji, opravdu udělal. Pravda, nikdy toho nebude tolik, kolik vám ostatní dokáží slíbit. Ale v tom už se musí rozebrat sám občan - volič.“ Zde tedy neudělal vůbec nic a ještě se celou akci pokusil zmařit. Výsledný účet mu za tuto činnost musí vystavit „sám občan – volič“. Nyní ve volbách krajských a za dva roky ve volbách komunálních.

Pavel Bartoníček
radní, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

4 komentáře:

 1. Vážený pane Bartoníčku,

  využívám skutečnosti, že na tomto webu diskutujete a ptám se:

  Co osobně uděláte a co udělá nová koalice pro to, aby bylo možné realizovat k čemu občany nabádáte: "Jestli čtenáře zajímají odpovědi, ať otázky položí libovolným zastupitelům."

  Věnujte, prosím, pozornost slovu "libovolným", které jste použil.

  Až do konce minulého roku jsem se o diskuzi mezi zastupiteli a občany snažil na webu slansko.cz, zkusil jsem to i na webu p. Pešky, psal jsem vedení města.

  Po změně vedení města jsem se o stejné pokusil na setkání občanů se starostou a na druhém jednání komise pro otevřený úřad, opakovaně v ODS vlivnému straníkovi.

  Jaká je ne/komunikace zastupitelů s občany jistě znáte sám.

  S Vaším článkem vcelku souhlasím, ale chybí mi vyjádření koalice k tomu, zda k projednávání desítky investičních akcí v jednom programovém bodu byly 2x2 minuty dostačují, jak se o tom zde zmínil p. Nič.

  Tím rozhodně neschvaluji opouštění zasedání zastupitelem z politických či taktických, či jak to nazvat, důvodů. Zastupitel má povinnost ze zákona se zasedání zastupitelstva zúčastnit a v něm hájit zájmy občanů. Místo následné diskuze některých na webu nebo restauraci měli jednat na zasedání a podat rozumnější pro všechny akceptovatelný návrh, např. 2x2 minuty ke každé akci. Můj názor je, že šlo o chybu obou stran a pokud koalice k tomu mlčí, nahrává ke spekulaci, že mohlo jít o nečestný záměr. Nemyslím si to, ale vyloučit to nelze.

  Vratislav Renner

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vážený pane Rennere,

   děkuji za Váš komentář a omlouvám se za zpoždění s odpovědí. Co se nabádání k otázkám na zastupitele týče, domnívám se, že je to nezadatelné právo každého občana – voliče. A povinnost každého zastupitele by měla být odpovídat. To že se tak neděje – a oba máme podobnou zkušenost s L.Peškou, který odpovídá jen na to, co se mu chce a velmi často položené otázky ignoruje – je ukázkou ignorance a naprosté nezodpovědnosti zastupitelů, kteří byli zvoleni hlasy občanů našeho města.

   Často někteří zastupitelé odpovídají jen svým příznivcům, dotazy k nim kritické ignorují, a domnívají se, že je to dostatečné. Právě proto jsem apeloval na pokládání otázek libovolným zastupitelům. Není ale v silách nikoho, aby tyto zastupitele k odpovědím přiměl, když nechtějí. Bylo by dobré si to pamatovat při dalších volbách (v případě L. Pešky už při nadcházejících krajských) ale většina lidi, kteří k volbám přijdou, se nechá ovlivnit spíše PR produkty na letácích a billboardech, než zjišťováním, co za jednotlivými kandidáty je vykonané práce, či snahy napomoci různým aktivitám ve městě.

   Za sebe mohu napsat, že se snažím komunikovat s každým, i když někdy úspornější dikcí, než nyní s Vámi. I proto jsem se např. snažil do chodu města implementovat aktivitu „Lepší místo“, která propojí konkrétní podněty a odpovědné pracovníky úřadu. Byl to nápad Míly Niče, který jsme jako vedení města zhodnotili positivně a uvažujeme o dalších krocích.

   Domnívám se ale, že problém, který nyní eskaloval odchodem části zastupitelů ze zasedání, je trochu hlubší, než aby šlo o pouhou komunikaci. Po podzimních volbách 2014 totiž atmosféra při zasedáních nesmírně zhrubla a někteří jedinci – primát v tomto má L.Peška – jsou sprostí, napadají oponenty a jde jim jen o prosazování svých záměrů, či plnění svých (mnohdy nereálných) předvolebních slibů za každou cenu, ať to stojí rozpočet města jakékoliv částky. V takové atmosféře se zastupitelé, kteří nejsou tak průbojní, atmosféře vytvořené L.Peškou a podporované několika dalšími zastupiteli přizpůsobují a výsledném je to, co bylo vidět např. na posledním zastupitelstvu. Desítky naprosto samoúčelných otázek k návrhu smlouvy o spolupráci, jak popisuji v článku výše, které měli (jestli v dobách svého krátkého působení ve vedení města nespali na vavřínech) znát. Prostě jen zdržovací taktika.

   „Vyjádření koalice k tomu, zda k projednávání desítky investičních akcí v jednom programovém bodu byly 2x2 minuty dostačují“, jak se ptáte, neexistuje. Domnívám se ale že není zapotřebí. Vždyť každý z 10 zastupitelů, kteří odešli, mohl položit 2x2, tedy 4 minuty dotazů. Je k jednomu bodu 40 minut dotazů (kdyby všichni, kteří odešli, využili svého práva) –a možná i další minuty od těch, kteří zůstali a plnili své povinnosti zastupitele řádným způsobem – málo? Domnívám se, že nikoliv.

   Domnívám se, že odchod způsobilo zjištění, že již nadále určitá skupina zastupitelů nedokáže zasedání a jeho průběh blokovat. To vedlo ke zkratkovitému rozhodnutí o odchodu a nyní hledají složitá zdůvodnění, že nemohli pokládat dotazy. Přitom někteří možná ani nepochopili podstatu schváleného návrhu a jen odešli na pokyn L. Pešky. Ten se však překvapivě ještě vrátil „jako občan“ a kladl dál dotazy na vedení města.

   Někteří komunisté se vždy snažili rozdělovat společnost na „my“ a „oni“ a je smutné, že lidé, které pokládám za inteligentní, tuto taktiku soudruhovi Peškovi nejen že schvalují, ale sami se jí aktivně účastní.

   S přátelským pozdravem

   Pavel Bartoníček

   Vymazat
 2. Vážený pane Bartoníčku,

  děkuji za odpověď. Ke svému názoru na vhodnost či nevhodnost omezení vystupování zastupitelů na posledním zasedání, nemám co dodat. Děkuji za Váš názor. Myslím, že se shodujeme v tom, že ať šlo o přílišné omezení projevu zastupitelů nebo nikoliv, konání opozice na posledním zasedání nelze ničím omluvit.

  Avšak ve věci komunikace všech zastupitelů s občany s Vaším tvrzením "Není ale v silách nikoho, aby tyto zastupitele k odpovědím přiměl, když nechtějí." chci s Vámi trochu polemizovat. Máte v podstatě pravdu, ale zkusil někdo zastupitele k tomu alespoň málo vést či přimět? Myslím si, že nikoliv. Zastupitelé si mohou schválit jakýsi kodex vystupování zastupitele. Zastupitelé svoji většinou mohou úkolovat jednotlivé zastupitele, mohou je zavázat k povinnosti na každý dotaz občana města odpovědět. Samozřejmě k tomu musí být vytvořeny podmínky. I to je v moci zastupitelů.

  Více by mohli dokázat sami občané, kdyby k tomu měli chuť. A zde je zase úkol pro zastupitele. Je chybou čekat, zda budou vedením města často ignorovaní občané sami aktivní. Je nezbytné o jejich aktivitu stát a usilovat o ní. Dát občanům jasně najevo, že někdo o jejich názory stojí. Tvářit se 1x za 4 roky, že je občan důležitý, je velmi málo.

  Vycházím ze svého celkového pohledu na zastupitelstvo, najdou se výjimky (a "výjimky potvrzují pravidlo").

  Vratislav Renner

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vážený pane Rennere,

   děkuji za Vaši reakci. Zastupitelé si samozřejmě „ mohou schválit jakýsi kodex vystupování zastupitele“, jak píšete. Ale nelze je ve svém celku ničím přimět, aby ho dodržovali. Vždyť někteří zastupitelé mají problém i s dodržováním jednacího řádu, navrženého a schváleného před necelými dvěma roky. Někteří navíc měli – v krátkém období, kdy byli členy rady města - dokonce problémy s dodržováním zákona o obcích. To vedlo až ke kontrole z Ministerstva vnitra, následným výtkám a žádostem z ministerstva o nápravu.

   Souhlasím však s Vámi, že „více by mohli dokázat sami občané, kdyby k tomu měli chuť.“ Právě k tomu směřoval můj apel "Jestli čtenáře zajímají odpovědi, ať otázky položí libovolným zastupitelům." Občané města by se měli ptát zastupitelů, proč něco dělají nebo nedělají. Nebo proč nedělají nic. To je jediná možnost, jak některé jedince z naší zastupitelské sedmadvacítky přimět k zamyšlení se nad svým konáním či nekonáním.

   Jestliže ale někteří občané volí zastupitele bez hlubšího zájmu o jejich konání ve prospěch či neprospěch města (a teny nás všech – občanů Slaného), nelze se divit, že určité typy zastupitelů rozehrávají – jako v případě soudruha Pešky – tu stále oblíbenou hru na přátele a nepřátele, k čemuž v jeho případě slouží i bulvární web, přinášející pramálo ověřených informací ale neustálé pomluvy, drby a polopravdy.

   Vždyť i moje reakce na článek M. Cílka ukazuje, jak je vše jinak, než se při jednání o jednou z bodů programu posledního zasedání zastupitelstva nezasvěcenému posluchači mohlo zdát. A též jinak, než o tom informuje bulvární a politikařící web. Někteří komunisté se vždy snažili rozdělovat společnost na „my“ a „oni“ a je smutné, že stále nacházejí dostatečné množství tzv. užitečných idiotů (abych citoval V. I. Lenina), kteří je podporují, aniž chápou, co vlastně podporují.

   S přátelským pozdravem

   Pavel Bartoníček

   Vymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného