středa 14. září 2016

23. zasedání zastupitelstva - 14. září 2016

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 • Venku třicítky, uvidíme, na kolik se vyšplhá horko v sále dnešního zasedání zastupitelstva, které právě začíná. 16:09, přítomno 21
 • Omluveni Heřman, Pospíšil, později Širc, Kulich, Zlámal, zatím se neobjevil Drholec
 • Ověřovatelé zápisu zvoleni: Grohmann a Rubík
 • Minulý zápis (ověřovatelé Víšek a Heřman). Bez připomínek. Zápis schválen. Zápis, ověření Hůla a Berkovec vše zapracováno, rovněž schváleno.
 • Dnešní program : Richtr žádá zařadit parkovací dům, informace o soudním řízení a provozu.
 • Smehlik : navrhuje zařadit bod odvolání místostarosty Zaloma z funkce.
 • Peška : dotaz, návrh zařazení interpelace, není zařazen. Starosta : rada nedoporučila zařadit.
 • Hložek : zařazení ocenění osobností.
 • Richtr : navrhuje klub nezávislých zastupitelů , podporuje Šmehlíkovo odvolání mistostarosty
 • Hůla : navrhoval písemně zařazení technických služeb, nebylo mu vyhověno
 • Chce vyřadit bod o technických službách, chybí mu přiložené materiály. Bartoniček : tam jsou podklady, Šmehlik požádal doplnění a dostal
 • Po 30 minutách řečí se konečně dostáváme k hlasování o programu
 • Program, upravený o několik bodů prošel hlasy koalice, opozice hlasuje proti.
 • Bod 1: Hložek, ocenění osobností k 28. říjnu, Hložek navrhuje hromadné hlasování, Richtr chce po jednotlivcích, hlasuje se po jednom
 • Ovčařik všichni pro, Hampl_ Richtr a Víšek se zdrželi, Zdeněk Vostrý všichni, Pech všichni pro, Rogl všichni pro
 • Bod cyklostezka : Žižice a Slaný, rada souhlasí žádat o dotaci, třeba smlouva s Žižicemi o povinnostech
 • Bartoniček : první etapa Slaný a Vítov, jiná varianta než smlouva měst je administrativně náročnější,
 • Prokešová(manažer města) : první krok, další kroky jako výběr projektanta je v budoucnu
 • Hůla: je zbytečná, Zlámal: nezapadá do konceptu, navrhuje spíše směr Kladno, ptá se na náklady
 • Matoušek: zatím nemáme ani kousek cyklostezky, měla by být i pro inline brusle, i já víc jezdím na Kladno, ale tahle naváže již na existující
 • Hrabanek : projekt vznikal ještě za Grohmanna, tímto směrem jsou vypořádány vlastnické vztahy
 • Bartoniček : když jsem byl místostarosta, byly tři projekty, vždy problém majetkoprávní vztahy, takže se před mým odchodem nerealizovaly
 • Zatím odhad, že by stezka město stála 3 miliony.
 • Na východ je zajištěna spolupráce mezi obcemi.
 • Grohmann: před rokem Bartoniček vyčítal kvalitu materiálu, teď dělá to samé. Je zpracována prostupnost krajiny.
 • Ve smlouvě Slaný dvě třetiny nákladů, Žižice třetinu, souhlasí, ale chce strop nákladů.
 • Prokešová (manažerka města) : smlouva se týká pouze etapy Slaný Vítov, kde jsou majetkové vztahy vyřešeny.
 • Cílek : chybí údaje o nákladech na údržbu a o tom, kdy se bude pokračovat další etapou
 • Richtr : ovocnáři nebudou souhlasit s průjezdem sadů
 • Kulich : komise pro sport se po změně vedení dosud nesešla, nemohla se tedy nijak vyjádřit, zřejmě mám v poště rezignaci Nepila na předsedu
 • Peška povídá a povídá, pusťte si záznam, příliš dlouhé na sumarizaci, v podstatě vše je špatně a je jako parkovací dům
 • Peška: proč nespojit Slaný a Velvary, bylo by lepší
 • Pořád mluví Peška, už aby bylo po krajských volbách.
 • Bartoniček : kontaktovali jsme i starostu Velvar o napojení stezky na Podlesin, zatím brání majetkove právní vztahy
 • Bartoniček: Žižice říkali, že se sadaři jednali, přes Ekofrukt stezka snad nejde
 • Teď zas mluví Bartoniček, samozřejmě mi to přijde rozumnější než u Pešky, ale takhle skončíme tak v pátek
 • Šourek : navrhuje ukončení diskuze
 • Zlámal : kolik bude stát další etapa rámcově, opakuji.
 • Grohmann navrhuje stažení smlouvy a přepracování, protože nové možnosti. Bartoniček: já to konzultoval na ministerstvu, tento typ doporučen
 • Návrh na ukončení diskuze neprošel, pro nehlasoval ani starosta nebo Bartoniček
 • Uplynuly dvě hodiny, začíná se hlasovat o původním bodu č. 1 programu. Neprošel návrh Smehlika vypracovat koncepci cyklistiky
 • Hlasování o stažení materiálu předložený Grohmannem. Neprošlo.
 • Návrh Cílek : zastupitelstvo si vyhrazuje právo rozhodovat o investicích spojených se stezkou. Prošlo.
 • Záměr na cyklostezku prošel i hlasy několika členů opozice.
 • Bod 2: plnění rozpočtu města, Nová : nemáme problém, plní se příjmy, výdaje v pořádku
 • Peška mluví už 8 minut, okřikuje doktora Vaška, že ho napjatě neposlouchá, upozorňuje opět, že je krajský zastupitel,
 • Ve své podstatě mluvil s Jankovičem, a protože jsou volby, tak pocítil urgentní potřebu se podělit o detaily o drobných částkách
 • Richtr : reálně nebude vyčerpáno nic z velkých investic
 • Navrhuje, aby se peníze nedávali ze sportovní haly, ale z jiných zdrojů
 • Bod č. 3 - oprava okresního domu, návrh zařadit do kapitoly regenerace městské památkové péče, schváleno
 • Bod 4: plán prioritních investičních akcí. Manažerka města: čistička : vybraný projektant, je po výběru na role v administraci zakázky
 • Zpracovává se koncesní model. Nutno kvůli dotaci.
 • Peška : kdy bude založen Slavos. Hrabánek : založit společnost, není jen jmenovat dva lidi, opravdová příprava trvá podle konzultací rok+
 • Hlavní jsou přípravné práce na společnosti. Máme projednán rozsah majetku, je třeba postavit dispečink za cca 5 milionů
 • Finální ocenění majetku a odprodej při ukončení. A zejména třeba vyřešit personální oblast.
 • Čistička bude potřebovat 30-50 zaměstnanců
 • Manažerka města : k čističe byla řada podkladů smazána z disku
 • Grohmann mi na komunikaci neodpovídá.
 • Grohmann : já nic nemazal, jestli ano, tak někdo po mém předání Zálomovi
 • Richtr : rozporuje firmu Allowance, chce vyhradit vše pro zastupitelstvo
 • Hrabanek : připomíná projekt z prosince za 10 dnů, prý velké problémy s ní
 • Nyní se přihlásilo 6 firem
 • Tohle jsou oboustranně velmi závažné věci, to si poslechněte, cokoliv blíže zápis nutně zkresli
 • Hrabanek : výběrové řízení bylo na profilu, 6 firem přihlášeno
 • Rubik : navrhuje omezení pro projednávaný bod na 2 vystoupení na zastupitele, protože třeba dalších 20+ bodů
 • Schváleno.
 • Cílek : jste normální prasata
 • Celá opozice odešla. Musím přiznat, že po té, co Peška mluvil několik hodin, tak bych hlasoval také pro tento limit.
Poznámka při publikování zápisu:
  • V první chvíli jsem si neuvědomil, a myslím, že to nedošlo řadě hlasujících, že právě  projednávaný bod měl řadu podbodů. Tím by se vlastně každý zastupitel nemohl na řadu investic zeptat, což bylo nešťastné.
  • Bylo by dobré jednací řád upravit tak, aby bylo možné limit rozšířit v obdobném případě na 2 otázky ke každému podbodu
  • Ale když si jeden zastupitel rozhodne pojmout zastupitelstvo jako předvolební mítink a tedy mluví a mluví a mluví, a to i o věcech, které s projednávaným bodem nesouvisí, tak je takové omezení ve výjimečných případech pochopitelné a stojím si za svou poznámkou.
  • Osobně se domnívám, že kdyby opoziční zastupitelé zůstali v sále, tak by to s vynucováním přesného limitu 2 nebylo tak horké, protože s výjimkou Pešky mi nepřišlo, že by kdokoliv z nich překročil limit standardního opozičního představitele, ale to už se nedozvíme.
 • Zůstalo 16 zastupitelů.
 • Faktury technických služeb. Probírají se přílohy. Bez opozice to ovšem ztrácí smysl probírat.
 • Matoušek : jaký bude kontrolní mechanismus u kontrol technických služeb.
 • Sekání : TS harmonogram, vše ve smlouvách, odmítá se řídit podle nás
 • Rankova : kdo to kontroluje po nich, viděla jsem pseudopráci
 • Grohmann starší provádí 4 hodiny denně kontrolu
 • Občan : u nás pořád kopřivy, nikdo neseká
 • Víšek (reakce na vedoucího životního): město je investor, to musíte řídit vy, ne technické služby
 • Hložek : jak je to právně s vyplacením prostředků
 • Bartoniček : kdokoliv nás může žalovat, autor stanoviska podporující opatření je Richtr a hlasoval by pro.
 • Musíme zaplatit vše. Nezbývá nám nic jiného.
 • Na sportovní halu nebyla získána dotace.
 • Kulich : bude se žádat znovu?
 • Hrabanek : mělo se stavět i bez dotace a použít 14 milionů, proto my chceme jasně říci ano nebo ne
 • Hrabanek : s novou dotaci o sportovní halu nemám problém zažádat, osobně mi vadí navržená lokalita
 • Divadlo pokračuje, Peška se přihlásil jako občan.
 • Proč se dělá energeticky posudek, ptá se. Hrabanek : jako radní jste schválil, teď čte usnesení rady
 • Plníme to, co jsme odsouhlasili. Peška: tvrdí, že posudek není potřeba
 • Čte posudek z úřadu, že to není nutné. Má jej 8.března
 • Zalom: proč jste nám to neřekl dříve. Hrabánek : ano, váš styl práce Peška : já to říkal
 • Hložek: odborná firma nám řekne, jestli je to dobré udělat, takže jsem pro, ať již má Peška pravdu, že ze zákona máme či ne
 • Posouzení energetické náročnosti schváleno.
 • Sirucek, městská policie : modernizace operačního střediska, od příštího roku plně digitální kamerový systém.
 • Širc : jsou nějaká čísla, jak pomůže nový systém?
 • Nový systém umožňuje směrovat kamery a sledovat pohyb. Záznamy předáváme kriminální policii, která toho bere spousta
 • Sourek : podporuje modernizaci, jsou problémy,
 • Vašek : V návrhu mi chybí více firem
 • Jankovic : firma Jirků tady působí 10 let, a naše technologie je už 16 let stará, takže když výběrové řízení, tak musíme specifikace atd.
 • Vašek: je řada firem co to umí, ptal se jich někdo?
 • Jankovic : ale potom by byl třeba nový systém.
 • Neprošlo. Zdržel se mj. pozarnik Pospíšil, a tedy pro mne známka toho, že  je nějaký zádrhel
 • Přijímána řada rozpočtových opatření
 • Háje rekonstrukce, jsou peníze na další etapu rekonstrukce
 • Probírá se rolba pro zimní stadion. Znamená to cca investice okolo milionu a výš
 • Došlo se ke shodě, že je lepší koupit novou než modernizovat starou.
 • Po krátké přestávce jednání pokračuje.
 • Další rozpočtová opatření. Připomínám, že na webu města jsou ke stažení podklady.
 • Nyní výměník tepla pro zimní stadion. Schváleno.
 • Nemocnice : navýšení částky na přístavbu na 7+ milionů
 • Ředitel nemocnice : když jsme loni předkládali, byla tam jen hrubá stavba. Neměli jsme hotové řízení s požárníky
 • Teď nám firma dodala řešení, se kterými souhlasíme my i požárníci. Stavební část, na které již bylo loni odsouhlaseno 1.5 je nyní 2 miliony
 • Ostatní je na dovybavení, instalace voda a elektřina, ale zejména vzduchotechnika, která je pro chirurgii nutnost.
 • Navýšení za stavbu je pro splnění požadavků požárníků.
 • Schváleno.
 • Dolin - odvodnění hřiště. Schváleno.
 • Jednáni o pozemcích u bunkru Podlesin odloženo
 • Bod 35 - materiál o Parkovacím domě, vypracování od včerejška na žádost p. Richtra (byl i  ve vytištěných informacích pro občany, ale v materiálech není )
 • Obchvat : v létě zjišťování vlivů na životní prostředí, není třeba velký posudek vlivů, takže významný posun, chybí 5 pozemků vykoupit
 • Má se stavět najednou
 • 21:54 konec

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného