pondělí 19. září 2016

Dělat svinstvo aneb na hrubý pytel hrubá záplata

Název parafrázuje nadpis článku, zveřejněného sportovně-komunistickým zastupitelem na bulvárním webu, přezdívaném „slánské Rudé právo“. Text Martina Cílka s názvem „Opravdu děláte svinstva“ by totiž bylo možné hodnotit kladně, kdyby autor tuto poněkud expresivní výtku směřoval na některé ze svých kolegů v opozici. Bohužel se pokouší o pravý opak a je tedy třeba poukázat na jeho omyl. A i když z jeho dalšího textu vyplývá, že se považuje za „kuřátko v nově zvoleném zastupitelstvu města“, neměl by pípat tak falešně, jako ve svém článku.

Zasedání zastupitelstva, které pan Cílek popisuje, bylo od samého začátku paralyzováno smrští výtek a samoúčelných dotazů za strany současné opozice. Proto je potřeba vyzdvihnout návrh na omezení diskuze, podaný členem rady města Pavlem Rubíkem. Návrh, vycházející ze znění platného jednacího řádu zastupitelstva města, byl podán přesně ve chvíli, kdy již většina zastupitelů neměla pro pokračování exhibicí některých zastupitelů z řad opozice sebemenší pochopení, a proto zcela jednohlasně toto omezení podpořila. Omezení směřující k možnosti smysluplně řešit a diskutovat i další z téměř 40 bodů na programu zasedání zastupitelstva, které po několikahodinových obstrukcích ze strany opozice projednávalo teprve čtvrtý bod.

Pan Cílek subjektivně záležitost popisuje slovy “nestydatý návrh, který spočíval v omezení vystoupení zastupitelů ke všem zbývajícím šestatřiceti bodům jednání na maximálně 2x2 minuty.“  Samozřejmě se mýlí, protože platný jednací řád ve svém článku 6, bodě č. 12 konstatuje:
„ Zastupitelstvo může v průběhu zasedání schválit níže uvedená omezující opatření diskuse:
a) nikdo nemůže k danému programovému bodu hovořit více než dvakrát
b) délku každého diskusního vystoupení je možno časově omezit. Délka tohoto omezení pro vystoupení v rozpravě nemůže být kratší než 2 minuty.“

Jestliže toto znění jednacího řádu bylo schváleno v krátkém období, kdy současná opozice byla ještě koalicí, není zřejmé, jestli pan Cílek pochopil, pro co tehdy přesně hlasoval. Nebo nedával pozor až nyní a proto návrhu P. Rubíka neporozuměl? Tyto otázky nechť ale laskavý čtenář položí zastupiteli Cílkovi sám.

Nemá cenu komentovat celý článek. Výrazy jako „absolutní pohrdání zastupitelskou demokracií“, či „tento návrh byl plivnutím do obličeje všech“ jsou zakončeny větou „na závěr si pokládám otázku, proč vlastně je svoláváno ze strany starosty zasedání zastupitelstva.“ Poněkud překvapivé sdělení zastupitele, zvoleného na podzim 2014. Člověk by očekával, že po roce a půl již i nově zvolení zastupitelé vědí, proč jsou zastupitelstva svolávána. Pan Cílek však odpověď na tuto otázku patrně ještě nenalezl.

Nemá cenu komentovat celý článek, zastavím se však u bodu, týkajícího se cyklostezky Slaný – Vítov. Nejen proto, že jsem se na přípravě materiálu podílel, ale především proto, že zde lze nejlépe dokumentovat omyly a neznalosti zastupitele Cílka. Nejprve několik faktů:

 1. Zastupitelstvo města neprojednávalo cyklostezku, ale pouze návrh Smlouvy o spolupráci mezi městem Slaný a obcí Žižice, která by umožnila společný postup při  přípravě realizace cyklostezky mezi Slaným a Vítovem
 2. Nikdo ze zastupitelů, tedy ani pan Cílek, předem nepožádal o doplňující podklady či informace k projednávanému bodu, ani obecně k této cyklostezce či její studii.
 3. Návrh Smlouvy o spolupráci mezi městem Slaný a obcí Žižice, byl radou města projednáván dne 31. srpna 2016. Pokud tedy zastupitel Cílek píše „chtěl jsem podklady, které byly předloženy radě města na jednání dne 17.8.2016“, rozhodně nežádal o podklady, týkající se cyklostezky či návrhu Smlouvy o spolupráci.
 4. Po schválení Smlouvy o spolupráci mezi městem Slaný a obcí Žižice (kterému naštěstí ani sportovec Cílek, ani předseda středočeské krajské Komise pro sport Peška svými obstrukcemi nezabránili) bude vypsáno výběrové řízení na projektovou dokumentaci a poté podána žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Během těchto dalších kroků bude opět vyžadován souhlas zastupitelstva a to vždy obdrží adekvátní podklady.
 5. Námět na konkrétní úsek Slaný – Vítov se začal diskutovat již během roku 2014, tedy v předchozím volebním období. Následně tehdejší manažer rozvoje města Grohmann zadal studii této trasy, která byla realizována v období prosinec 2014 – duben 2015, tedy v době, kdy nejbouřlivěji diskutující zastupitelé (Peška, Zlámal) byli členy rady města.
 6. Za práce na tomto projektu bylo v letech 2014 a 2015  proplaceno celkem 81.000,-Kč (z toho městem Slaný bylo koncem roku 2014  proplaceno 59.500,-Kč-, obcí Žižice bylo v květnu 2015  proplaceno 21.500,-Kč). Přes vynaložené finance a kvalitně odvedenou práci externí firmy, nebyly ve Slaném ani záměr ani vyhledávací studie nikdy presentovány veřejnosti. Ani zastupitelstvo města Slaný nebylo o záměru a studii nikdy informováno. Stejně jako o důvodu, proč práce na realizaci tohoto projektu dále nepokračovaly. V kuloárech se nyní šíří informace o obavě „sportovců“ z kandidátky Naše město, že peníze potřebné pro realizaci cyklostezky by odčerpaly finance nutné pro výstavbu nové (a ve volebním programu této kandidátky slíbené) sportovní haly. Po neúspěchu podání žádosti o dotaci by pro tuto stavbu bylo z rozpočtu města potřeba vyčlenit asi 30 milionů Kč. 

A nyní několik otázek k zamyšlení:

 1. Zastupitel Cílek píše „velice dobře si vzpomínám, když při návrhu záměru výstavby sportovní haly ve Slaném bylo požadováno dnešní koalicí spoustu čísel - kolik to využije lidí, proč to potřebujeme, udělali jste průzkum, jaké budou náklady, kolik bude stát údržba, kde na to vezmeme atd.“. Viděl někdo tyto komplexní podklady, zdůvodňující výstavbu haly v ceně několika desítek milionů, a finanční rozvahu následného provozu?
 2. Zastupitel Cílek píše „velice dobře si vzpomínám, když při návrhu záměru výstavby sportovní haly ve Slaném bylo požadováno dnešní koalicí spoustu čísel … Byli jsme nuceni sehnat podpisy a vytvořit petici abychom dokázali, že ve Slaném odpovídající halu opravdu potřebuje cca 600 občanů“. Viděl někdy někdo onu petici se 600 podpisy?   
 3. Zastupitel Cílek píše „prvním bodem na pořadu dne byla tak jako v minulých volebních obdobích, ve správnou chvíli načasovaná cyklostezka ze Slaného do Vítova.“ Myslí tím skutečnost, že poté, co bývalá koalice (a nyní již opozice) projekt od dubna 2015 odložila, nové vedení se ho snaží připravit do podoby, se kterou je možné v roce 2017 požádat o dotaci ze SFDI?
 4. Zastupitel Peška se velmi důrazně ptal, zda byla studie cyklostezky předložena k vyjádření sportovní komisi. Zapomněl, že v době realizace studie byl členem rady města a tak by se měl ptát sám sebe? Chtěl svým dotazem zasedání zastupitelstva zdržovat, nebo si prostě jen zkusil „soudružsky“ zažertovat?
 5. Zastupitel Zlámal se velmi důrazně ptal na trasu plánované cyklostezky a rámcové finanční náklady, které jsou ve studii obsaženy. Zapomněl, že v době realizace studie byl členem rady města a tak by se měl ptát sám sebe? Chtěl svým dotazem zasedání zastupitelstva zdržovat, nebo se o studii v době svého krátkého působení ve funkci místostarosty města nezajímal? Či opravdu studii neporozuměl?
 6. Někteří opoziční zastupitelé vyvinuli neuvěřitelné úsilí, aby Smlouva o spolupráci mezi městem Slaný a obcí Žižice nebyla schválena. Jsou opravdu příznivci výstavby nové sportovní haly ochotni takto omezovat veškeré jiné (a z jejich pohledu konkurenční) investiční aktivity v oblasti sportu? Jde jim jen o jejich potřeby a ostatní je nezajímá?


Jestli čtenáře zajímají odpovědi, ať otázky položí libovolným zastupitelům. Já se o to několikrát pokoušel v případě komunistického zastupitele, který byl v tomto období chvíli i radním, ale bez úspěchu. Snad budou mít jiní tazatelé více štěstí. Myslím, že však výše uvedené skutečnosti jasně ukazují, proč se ti zastupitelé, kteří chtějí jednotlivé programové body projednávat věcně a bez demagogie a obstrukcí, rozhodli pro využití jednoho z článků platného jednacího řádu a omezili diskuzi. 

Když si vzpomeneme na heslo, které lídr kandidátky pana Cílka před komunálními volbami používal (Není důležité, zda radnice či Slaný půjde doleva či doprava, ale jde o to, aby naše město šlo dopředu!) stálo by za to položit si otázku, zda pokusem o zastavení snahy realizovat cyklostezku jdeme dopředu, či zcela jinam.

Zvláště pikantní na pokusu zastavit realizaci cyklostezky a podání žádosti o dotaci, které by mělo po podpisu Smlouvy o spolupráci následovat, je fakt, že hlavní podíl na tomto pokusu měl zastupitel Peška, předseda středočeské krajské Komise pro sport. Člověk, který o sobě tvrdí: „Takže já osobně, na rozdíl od ostatních kandidátů, mohu doložit, co jsem pro sport a jeho rozvoj v našem kraji i pro město, ve kterém žiji, opravdu udělal. Pravda, nikdy toho nebude tolik, kolik vám ostatní dokáží slíbit. Ale v tom už se musí rozebrat sám občan - volič.“ Zde tedy neudělal vůbec nic a ještě se celou akci pokusil zmařit. Výsledný účet mu za tuto činnost musí vystavit „sám občan – volič“. Nyní ve volbách krajských a za dva roky ve volbách komunálních.

Pavel Bartoníček
radní, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

středa 14. září 2016

23. zasedání zastupitelstva - 14. září 2016

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 • Venku třicítky, uvidíme, na kolik se vyšplhá horko v sále dnešního zasedání zastupitelstva, které právě začíná. 16:09, přítomno 21
 • Omluveni Heřman, Pospíšil, později Širc, Kulich, Zlámal, zatím se neobjevil Drholec
 • Ověřovatelé zápisu zvoleni: Grohmann a Rubík
 • Minulý zápis (ověřovatelé Víšek a Heřman). Bez připomínek. Zápis schválen. Zápis, ověření Hůla a Berkovec vše zapracováno, rovněž schváleno.
 • Dnešní program : Richtr žádá zařadit parkovací dům, informace o soudním řízení a provozu.
 • Smehlik : navrhuje zařadit bod odvolání místostarosty Zaloma z funkce.
 • Peška : dotaz, návrh zařazení interpelace, není zařazen. Starosta : rada nedoporučila zařadit.
 • Hložek : zařazení ocenění osobností.
 • Richtr : navrhuje klub nezávislých zastupitelů , podporuje Šmehlíkovo odvolání mistostarosty
 • Hůla : navrhoval písemně zařazení technických služeb, nebylo mu vyhověno
 • Chce vyřadit bod o technických službách, chybí mu přiložené materiály. Bartoniček : tam jsou podklady, Šmehlik požádal doplnění a dostal
 • Po 30 minutách řečí se konečně dostáváme k hlasování o programu
 • Program, upravený o několik bodů prošel hlasy koalice, opozice hlasuje proti.
 • Bod 1: Hložek, ocenění osobností k 28. říjnu, Hložek navrhuje hromadné hlasování, Richtr chce po jednotlivcích, hlasuje se po jednom
 • Ovčařik všichni pro, Hampl_ Richtr a Víšek se zdrželi, Zdeněk Vostrý všichni, Pech všichni pro, Rogl všichni pro
 • Bod cyklostezka : Žižice a Slaný, rada souhlasí žádat o dotaci, třeba smlouva s Žižicemi o povinnostech
 • Bartoniček : první etapa Slaný a Vítov, jiná varianta než smlouva měst je administrativně náročnější,
 • Prokešová(manažer města) : první krok, další kroky jako výběr projektanta je v budoucnu
 • Hůla: je zbytečná, Zlámal: nezapadá do konceptu, navrhuje spíše směr Kladno, ptá se na náklady
 • Matoušek: zatím nemáme ani kousek cyklostezky, měla by být i pro inline brusle, i já víc jezdím na Kladno, ale tahle naváže již na existující
 • Hrabanek : projekt vznikal ještě za Grohmanna, tímto směrem jsou vypořádány vlastnické vztahy
 • Bartoniček : když jsem byl místostarosta, byly tři projekty, vždy problém majetkoprávní vztahy, takže se před mým odchodem nerealizovaly
 • Zatím odhad, že by stezka město stála 3 miliony.
 • Na východ je zajištěna spolupráce mezi obcemi.
 • Grohmann: před rokem Bartoniček vyčítal kvalitu materiálu, teď dělá to samé. Je zpracována prostupnost krajiny.
 • Ve smlouvě Slaný dvě třetiny nákladů, Žižice třetinu, souhlasí, ale chce strop nákladů.
 • Prokešová (manažerka města) : smlouva se týká pouze etapy Slaný Vítov, kde jsou majetkové vztahy vyřešeny.
 • Cílek : chybí údaje o nákladech na údržbu a o tom, kdy se bude pokračovat další etapou
 • Richtr : ovocnáři nebudou souhlasit s průjezdem sadů
 • Kulich : komise pro sport se po změně vedení dosud nesešla, nemohla se tedy nijak vyjádřit, zřejmě mám v poště rezignaci Nepila na předsedu
 • Peška povídá a povídá, pusťte si záznam, příliš dlouhé na sumarizaci, v podstatě vše je špatně a je jako parkovací dům
 • Peška: proč nespojit Slaný a Velvary, bylo by lepší
 • Pořád mluví Peška, už aby bylo po krajských volbách.
 • Bartoniček : kontaktovali jsme i starostu Velvar o napojení stezky na Podlesin, zatím brání majetkove právní vztahy
 • Bartoniček: Žižice říkali, že se sadaři jednali, přes Ekofrukt stezka snad nejde
 • Teď zas mluví Bartoniček, samozřejmě mi to přijde rozumnější než u Pešky, ale takhle skončíme tak v pátek
 • Šourek : navrhuje ukončení diskuze
 • Zlámal : kolik bude stát další etapa rámcově, opakuji.
 • Grohmann navrhuje stažení smlouvy a přepracování, protože nové možnosti. Bartoniček: já to konzultoval na ministerstvu, tento typ doporučen
 • Návrh na ukončení diskuze neprošel, pro nehlasoval ani starosta nebo Bartoniček
 • Uplynuly dvě hodiny, začíná se hlasovat o původním bodu č. 1 programu. Neprošel návrh Smehlika vypracovat koncepci cyklistiky
 • Hlasování o stažení materiálu předložený Grohmannem. Neprošlo.
 • Návrh Cílek : zastupitelstvo si vyhrazuje právo rozhodovat o investicích spojených se stezkou. Prošlo.
 • Záměr na cyklostezku prošel i hlasy několika členů opozice.
 • Bod 2: plnění rozpočtu města, Nová : nemáme problém, plní se příjmy, výdaje v pořádku
 • Peška mluví už 8 minut, okřikuje doktora Vaška, že ho napjatě neposlouchá, upozorňuje opět, že je krajský zastupitel,
 • Ve své podstatě mluvil s Jankovičem, a protože jsou volby, tak pocítil urgentní potřebu se podělit o detaily o drobných částkách
 • Richtr : reálně nebude vyčerpáno nic z velkých investic
 • Navrhuje, aby se peníze nedávali ze sportovní haly, ale z jiných zdrojů
 • Bod č. 3 - oprava okresního domu, návrh zařadit do kapitoly regenerace městské památkové péče, schváleno
 • Bod 4: plán prioritních investičních akcí. Manažerka města: čistička : vybraný projektant, je po výběru na role v administraci zakázky
 • Zpracovává se koncesní model. Nutno kvůli dotaci.
 • Peška : kdy bude založen Slavos. Hrabánek : založit společnost, není jen jmenovat dva lidi, opravdová příprava trvá podle konzultací rok+
 • Hlavní jsou přípravné práce na společnosti. Máme projednán rozsah majetku, je třeba postavit dispečink za cca 5 milionů
 • Finální ocenění majetku a odprodej při ukončení. A zejména třeba vyřešit personální oblast.
 • Čistička bude potřebovat 30-50 zaměstnanců
 • Manažerka města : k čističe byla řada podkladů smazána z disku
 • Grohmann mi na komunikaci neodpovídá.
 • Grohmann : já nic nemazal, jestli ano, tak někdo po mém předání Zálomovi
 • Richtr : rozporuje firmu Allowance, chce vyhradit vše pro zastupitelstvo
 • Hrabanek : připomíná projekt z prosince za 10 dnů, prý velké problémy s ní
 • Nyní se přihlásilo 6 firem
 • Tohle jsou oboustranně velmi závažné věci, to si poslechněte, cokoliv blíže zápis nutně zkresli
 • Hrabanek : výběrové řízení bylo na profilu, 6 firem přihlášeno
 • Rubik : navrhuje omezení pro projednávaný bod na 2 vystoupení na zastupitele, protože třeba dalších 20+ bodů
 • Schváleno.
 • Cílek : jste normální prasata
 • Celá opozice odešla. Musím přiznat, že po té, co Peška mluvil několik hodin, tak bych hlasoval také pro tento limit.
Poznámka při publikování zápisu:
  • V první chvíli jsem si neuvědomil, a myslím, že to nedošlo řadě hlasujících, že právě  projednávaný bod měl řadu podbodů. Tím by se vlastně každý zastupitel nemohl na řadu investic zeptat, což bylo nešťastné.
  • Bylo by dobré jednací řád upravit tak, aby bylo možné limit rozšířit v obdobném případě na 2 otázky ke každému podbodu
  • Ale když si jeden zastupitel rozhodne pojmout zastupitelstvo jako předvolební mítink a tedy mluví a mluví a mluví, a to i o věcech, které s projednávaným bodem nesouvisí, tak je takové omezení ve výjimečných případech pochopitelné a stojím si za svou poznámkou.
  • Osobně se domnívám, že kdyby opoziční zastupitelé zůstali v sále, tak by to s vynucováním přesného limitu 2 nebylo tak horké, protože s výjimkou Pešky mi nepřišlo, že by kdokoliv z nich překročil limit standardního opozičního představitele, ale to už se nedozvíme.
 • Zůstalo 16 zastupitelů.
 • Faktury technických služeb. Probírají se přílohy. Bez opozice to ovšem ztrácí smysl probírat.
 • Matoušek : jaký bude kontrolní mechanismus u kontrol technických služeb.
 • Sekání : TS harmonogram, vše ve smlouvách, odmítá se řídit podle nás
 • Rankova : kdo to kontroluje po nich, viděla jsem pseudopráci
 • Grohmann starší provádí 4 hodiny denně kontrolu
 • Občan : u nás pořád kopřivy, nikdo neseká
 • Víšek (reakce na vedoucího životního): město je investor, to musíte řídit vy, ne technické služby
 • Hložek : jak je to právně s vyplacením prostředků
 • Bartoniček : kdokoliv nás může žalovat, autor stanoviska podporující opatření je Richtr a hlasoval by pro.
 • Musíme zaplatit vše. Nezbývá nám nic jiného.
 • Na sportovní halu nebyla získána dotace.
 • Kulich : bude se žádat znovu?
 • Hrabanek : mělo se stavět i bez dotace a použít 14 milionů, proto my chceme jasně říci ano nebo ne
 • Hrabanek : s novou dotaci o sportovní halu nemám problém zažádat, osobně mi vadí navržená lokalita
 • Divadlo pokračuje, Peška se přihlásil jako občan.
 • Proč se dělá energeticky posudek, ptá se. Hrabanek : jako radní jste schválil, teď čte usnesení rady
 • Plníme to, co jsme odsouhlasili. Peška: tvrdí, že posudek není potřeba
 • Čte posudek z úřadu, že to není nutné. Má jej 8.března
 • Zalom: proč jste nám to neřekl dříve. Hrabánek : ano, váš styl práce Peška : já to říkal
 • Hložek: odborná firma nám řekne, jestli je to dobré udělat, takže jsem pro, ať již má Peška pravdu, že ze zákona máme či ne
 • Posouzení energetické náročnosti schváleno.
 • Sirucek, městská policie : modernizace operačního střediska, od příštího roku plně digitální kamerový systém.
 • Širc : jsou nějaká čísla, jak pomůže nový systém?
 • Nový systém umožňuje směrovat kamery a sledovat pohyb. Záznamy předáváme kriminální policii, která toho bere spousta
 • Sourek : podporuje modernizaci, jsou problémy,
 • Vašek : V návrhu mi chybí více firem
 • Jankovic : firma Jirků tady působí 10 let, a naše technologie je už 16 let stará, takže když výběrové řízení, tak musíme specifikace atd.
 • Vašek: je řada firem co to umí, ptal se jich někdo?
 • Jankovic : ale potom by byl třeba nový systém.
 • Neprošlo. Zdržel se mj. pozarnik Pospíšil, a tedy pro mne známka toho, že  je nějaký zádrhel
 • Přijímána řada rozpočtových opatření
 • Háje rekonstrukce, jsou peníze na další etapu rekonstrukce
 • Probírá se rolba pro zimní stadion. Znamená to cca investice okolo milionu a výš
 • Došlo se ke shodě, že je lepší koupit novou než modernizovat starou.
 • Po krátké přestávce jednání pokračuje.
 • Další rozpočtová opatření. Připomínám, že na webu města jsou ke stažení podklady.
 • Nyní výměník tepla pro zimní stadion. Schváleno.
 • Nemocnice : navýšení částky na přístavbu na 7+ milionů
 • Ředitel nemocnice : když jsme loni předkládali, byla tam jen hrubá stavba. Neměli jsme hotové řízení s požárníky
 • Teď nám firma dodala řešení, se kterými souhlasíme my i požárníci. Stavební část, na které již bylo loni odsouhlaseno 1.5 je nyní 2 miliony
 • Ostatní je na dovybavení, instalace voda a elektřina, ale zejména vzduchotechnika, která je pro chirurgii nutnost.
 • Navýšení za stavbu je pro splnění požadavků požárníků.
 • Schváleno.
 • Dolin - odvodnění hřiště. Schváleno.
 • Jednáni o pozemcích u bunkru Podlesin odloženo
 • Bod 35 - materiál o Parkovacím domě, vypracování od včerejška na žádost p. Richtra (byl i  ve vytištěných informacích pro občany, ale v materiálech není )
 • Obchvat : v létě zjišťování vlivů na životní prostředí, není třeba velký posudek vlivů, takže významný posun, chybí 5 pozemků vykoupit
 • Má se stavět najednou
 • 21:54 konec

pondělí 12. září 2016

Předkladatel zákona o registru smluv Jan Farský ve Slaném - Grand, čtvrtek 15.9. v 15:00

Ve čtvrtek 15. září se od 15:00 bude v Grandu diskutovat s poslancem Janem Farským na téma Otevřená státní správa. Diskuze se zúčastní i starosta Kolína a kandidát Starostů a nezávislých na hejtmana Vít Rakušan.

Diskuzi moderuje kandidát slánského STANu do krajského zastupitelstva a předseda celostátního mládežnického týmu STANU (mSTANPavel Martiník.

Ačkoliv by bylo naivní předstírat, že celá akce nijak nesouvisí s krajskými volbami, které proběhnou za 3 týdny, tak účast vřele doporučuji i voličům jiných stran. Vít Rakušan měl ve Slaném přednášku na jaře a posluchači z různých politických táborů se shodli na tom, že jim přinesla mnoho zajímavého a podnětného.


Jan Farský je stálicí v boji za otevřený stát a vedle prosazení registru smluv se angažuje v mnoha dalších aktivitách. Je rovněž zakladatelem platformy Starostové starostům "pro sdílení následováníhodných zkušeností komunálních politiků z celé České republiky bez rozdílu politického smýšlení."

Miloslav Nič
STAN


čtvrtek 1. září 2016

9. ročník historické konference ve Slaném

Pod názvem „Slaňáci ve světě - Slaný a Slánsko ve XX. století“, se v sobotu 12. listopadu 2016 v přednáškové aule slánského Gymnázia Václava Beneše Třebízského uskuteční další ročník historické konference. Tu opět organizuje spolek Wotrubia, spolupořadatelem jsou Gymnázium Václava Beneše Třebízského ve Slaném, Královské město Slaný a Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně.

Letošní program nabídne následující témata:

 • Baron Honoré de Liser - Belgický podnikatel ze Slaného 
 • Zástupci Slánska ve vídeňském parlamentu 1861–1918 
 • Pobyt slánských námořníků v Pule 
 • Botanik Karel Vandas 
 • Vztahy historika a diplomata prof. Vlastimila Kybala ke kultuře Španělska a Portugalska i jejich odezva ve Slaném 
 • Cesta Gustava Kleinberga z Libušína na světová bojiště
 • Tanková výroba ve Slaném
 • Návrat plukovníka Berounského do Ruska. Osobní tragédie na pozadí druhé světové války 
 • Ze Slánska na kraj Evropy: Interbrigadisté ze Slánska ve španělské občanské válce a poté 
 • Jan Bulíř, důstojník Cyklistického praporu 1 
 • Major Václav Krejčík - Slaňák volbou, nutností a rozkazem 
 • Cesta pracovního kolektivu Pragomašiny Slaný do SSSR 
 
Podrobnosti a kompletní program konference budou zveřejněny nejpozději začátkem října a též na www.facebook.com/Konferenceslany/.

Ve sbornících ediční řady „Historie Slánska ve XX. století“ se mohou zájemci seznámit s příspěvky, které zazněly během prvních sedmi ročníků konference. Tyto publikace si zájemci mohou zakoupit ve Slaném na třech místech. Ve Vlastivědném muzeu, v Infocentru pod Velvarskou branou či v knihkupectví a antikvariátu Romana Kabátka na Komenského náměstí.

Nově vydaný sborník z loňského osmého ročníku („Válka v nás, my ve válce - Slaný a Slánsko ve XX. století“), bude za spoluúčasti většiny autorů slavnostně představen veřejnosti právě na závěr letošní historické konference.

Všichni zájemci o regionální historii Slánska a život v českých zemích ve 20. století jsou srdečně zváni a měli by si druhou listopadovou sobotu vyhradit pro návštěvu slánského gymnázia.

Ing. Pavel Bartoníček, uvolněný člen rady města
 Zkrácená verze článku bude zveřejněna ve Slánské radnici v září 2016