pondělí 15. srpna 2016

Navrhněte slánské osobnosti na ocenění v roce 2016


Od roku 2004 jsou oslavy státního svátku vzniku Československé republiky ve Slaném spojeny s udělováním pamětních listů občanům, kteří významně přispěli k rozvoji občanské společnosti královského města Slaný.

V loňském roce Zastupitelstvo města Slaný schválilo udělení „Pamětních listů“ zasloužilým občanům města, veřejně oceněným na slavnostním zasedání u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného Československa v našem Městském divadle. Oceněni byli pan Géza TÓTH(Sport a tělovýchova), Mgr. Jana HOŘEJŠÍ in memoriam (Školství; ocenění převzal manžel Jan Hořejší), MUDr. Anna LELKOVOVÁ (Zdravotnictví a sociální péče), MUDr. Oskar FISCHER in memoriam (Zdravotnictví a sociální péče; ocenění převzal Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc - 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady), Ing. Ivo HORT a Ing. Ivan KOZÁK (Přínos občanské společnosti).

Seznam všech oceněných osob za uplynulých 12 let je možné shlédnout na http://www.meuslany.cz/cs/o-meste-slanem-a-okoli/ocenene-osobnosti-mesta/ .

Jako jeden z členů Komise pro oceňování osobností při příležitosti státního svátku 28. října bych Vás, slánské občany, chtěl opět vyzvat ke spolupráci. Návrhy osobností zasílejte elektronicky na krckova@meuslany.cz s krátkým zdůvodněním, a to do 9. září 2016. Ti, kteří nepoužívají elektronickou poštu, mohou do téhož data předat písemné návrhy do podatelny městského úřadu. Za Vaši ochotu a spolupráci předem děkuji.

Pavel Bartoníček