úterý 28. června 2016

22. zasedání zastupitelstva - 27. červen 2016

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 • První část zastupitelstva jsem strávil na letišti a na cestě do Londýna, část druhá bude opět zaznamenána :)
 • Přítomno 17 zastupitelů, je řada omluv.
 • Je to vlastně nové zasedání, ale po týdnu.
 • Minule Šmehlík navrhl hlasování o odvolání místostarosty, bude zařazen jako bod 10b.
 • Minule Hůla navrhl hlasování o novém jednateli společnosti Slavos. Grohmann odstoupil.
 • Hrabanek : díval jsem se do notářského zápisu, patří do kompetence valné hromady,
 • Hůla : domnívá se že navrhuje zastupitelstvo
 • Smehlik : souběh dvou zákonů. Právo jmenovat má podle zákona o obcích zastupitelstvo.
 • Smehlik : V zakládací listině valná hromada, jak je stará listina?
 • Hrabanek : je z roku 2016. Tady jsme ji projednávali.
 • Hůla : v zákoně o obcích zastupitelstvo má jmenovat
 • Hrabanek : ale pokud je město jediným členem, potom je to vyhrazená pravomoc rady.
 • Peška : výklad Hrabanka není správný
 • Peška : snažíte se zabránit rozjezdu Slavosu
 • (A už nám Peška zase zbrunátněl)
 • Grohmann : první jednatel nebyl zapsán do obchodního rejstříku.
 • Hůla : navrhuje pozměnit název bodu programu na navržení jednatele, jako bod 10c
 • Hložek : proč nebyl zapsán jednatel v rejstříku, ptá se zástupců dřívější rady
 • Peška : to jsme zvolili v únoru, v dubnu rada odvolána, mohla to nová
 • Hložek : já s tím nezačal, je to společný cíl, tedy mohla stará i nová, nechytat se za slovíčka, buďme konstruktivní
 • Peška : program není písemně, nejsem debil
 • Hrabanek : žádá ho o slušná slova, doufá že minulý exces byl výjimkou
 • Peška : soukmenovec Matoušek za to může (pozn. já se ptal, podle Matouška řekl spolusedícímu, co zas ten bolševik má, a Peška to uslyšel. Poté prý následovaly sprosté nadávky a náznak fyzického útoku Pešky, uvidíme co řekne záznam)
 • Hlasování o programových bodech
 • Body odvolání Záloma ani volba jednatele nebyly schváleny
 • Hlasování o celém programu, koalice pro, opozice proti, program nebyl schválen.
 • Hrabanek : podle jednacího řadu žádá dohadovací řízení
 • Bod 1 programu je Londa,
 • Přijetí peněz za Londu, dotace a dar.
 • Hrabanek : děkuje všem, kteří se účastnili, část opozice ignorovala
 • Peška opět exhibuje. Že nemá program. Ukazuje se že si ho jen nevytiskl ač dostal mailem, vlastně si stěžuje jen na to, že mu to někdo nevytiskl nyní
 • Peška s Hůlou kladou další požadavky. Pro mne jasné vydírání, každý ať si udělá vlastní názor ze záznamu.
 • Teď zas Hůla bere zpět, začínám se ztrácet.
 • Program v novém hlasování schválen. Šmehlik mezi tím odešel. Zastupitelů je 16
 • Peška úmyslně sabotuje zasedání. Poslechněte si sami, nedokáži být objektivní. Podle mne to jsou naschvály ve velmi nevhodnou dobu, kdy jde o významné peníze pro město.
 • Schvalují se dotace.
 • Nyní rozvody kotelny. Plynárenská. Náklady předpoklad něco přes 2 miliony
 • Peška : připravovali jsme na radě my, nesouhlasí se způsobem peněz které se použijí
 • Opravy rozvodů tepla schváleny.
 • Schváleno zapojení příjmů knihovny.
 • Směrnice : pracovní cesty a náhrady zastupitelů. Připravil tajemník. Schváleno.
 • Navýšení příspěvků školy Politických vězňů, dotace nebyly úspěšné na ministerstvu, proto otevření 3 prvních tříd z peněz města.
 • Peníze na družinu v Rabasově, uvolní místo pro novou třídu.
 • Peška : částka odhadovaná nebo už konečná
 • Sejkora (úřad města) : máme odborný odhad. Hlasování : schváleno
 • Rozpočtové opatření, dotace pro muzeum 300 000 Středočeský kraj
 • Peška : všechno moje zásluha
 • A nyní propagace KSČM,
 • (Peška který dokud jako radní neustále namítal, že něco není k bodu najednou ztratil o jednací řád zájem)
 • Hrabanek : ptáte se dobře, ale otázky si nechte na diskuzi
 • Hrabanek upozornění na to samé, co jsem před chvilkou psal,
 • Fond na obnovu domů, komise má mít 7 členů, je třeba nové členy.
 • Nová komise přijata.
 • Návrh na odvolání místostarosty města Záloma, opozice pro, Hložek, Judlová a Zálom se zdrželi, ostatní proti.
 • Hlasování o jednateli Slavos. Hůla: navrhuje Hrabánka.
 • Zalom : navrhuje Víška jako druhého jednatele
 • Hůla : není možné, ve statutu jen jeden
 • Návrh neschválen, pro opozice a ČSSD. Proti Hrabánek jako nesouhlas s postupem. Ostatní se zdrželi.
 • Dodatek smlouvy s ČSOB. Grohmann: byla tam velká rezerva v rozpočtu. Nikdy jsme nechtěli vyčerpat 32 milionů
 • Teď těch 10 milionů vrátit nechceme.
 • Nová (finance úřad města) : původně řízení na 32, tak i původní kalendář, Grohmann nemá úplně pravdu.
 • Pokud to chceme teď splatit, musí schválit toto zastupitelstvo.
 • Není vhodné teď splatit, nejistota PD, lepší nechat na účtu.
 • Peška : myslím že nám nikdy 32 milionů nepřišlo
 • Nová: ano, ale my teď splácíme 10 z 22
 • Nová : chce ponechat peníze z dotace v rozpočtu a okamžitě nevracet. Je to výhodné.
 • Nebylo přijato. Pro koalice, Chyský a Cílek. Přesto neprošlo, část opozice se rozhodla sabotovat i věci, které jsou podle názoru neutrálního úřadu pro město výhodné
 • Nová : žádá o nové usnesení, aby bylo možné učinit splátku z rezerv minulých let.
 • Peška zase zkouší Novou, i když tvrdí že ne. Poslechněte si to. Ať si uděláte názor sami.
 • Schváleno nové usnesení.
 • Nové rozpočtové opatření : kanalizace.
 • Sejkora : kanalizace starší, vodovod žádný. Kanalizace i vodovod výběr projektanta.
 • Grohmann : navrhuje vzít peníze z čistírny odpadních vod, tam se letos všechny nevyužijí. Schválena Grohmannova varianta
 • Začíná diskuse
 • Hložek : upozornění na Pešku - lístky na Rok na Valníku nikdy nešlo z rozpočtu města. (Nevím o co jde, ale chápu že pro komunistu rock není)
 • A je konec

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného