pondělí 16. května 2016

20. zasedání zastupitelstva, část 2. - Rákosníčkovo hřiště bude

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 • 20. zasedání zastupitelstva, část druhá zahájeno, přítomno 21 zastupitelu
 • Omluveni Sircova, Širc, Heřman, nejistý Zlámal
 • Dřívější odchod Bartoniček a Berkovec
 • Kulich přijde později, proto dovolba ověřovatele pro druhou část, zvolen Hložek
 • Hrabanek navrhuje stáhnout investiční akce zpráva, bude projednáván v radě, stejně jako založení Slavos
 • Navrhuje znovu zařadit do programu hlasování o Rákosníčkovu hřišti
 • Peška : namítá rozpor s jednacím řádem, že není možno zařadit nový bod (Rákosníčkovo hřiště)
 • Hrabanek : chce citovat rozpor s jednacím řádem, Peška cituje bod 2
 • Hrabanek : cituje bod 7,kde je možno zařadit, rovněž cituje Smehlika a jeho slova z minula
 • Hrabanek : ověření na ministerstvu, doplněni bodů je zcela v souladu s zákonem o obcích
 • Peška : porušujete jednací řád
 • Smehlik : namítá vyřazení bodu 18, Slavos
 • Doporučuje předběžně projednat
 • Smehlik : se zařazením Rákosníčkova hřiště problém nemá
 • Rankova : navrhuje neveřejné pracovní zasedání k Slavos, aby se nejdříve vše vyříkalo, a potom na zastupitelstvo
 • Smehlik : souhlasí s pracovním, ale chce i dnes
 • Hlasování, zařazení Rákosníček hřiště do programu, pro všichni až na Pešku, který ač sedí v sále odmítá hlasovat
 • Hlasování o stažení projednání investičních akcí, pro celá koalice, proti opozice (Grohmann zdržel, Peška trucuje)
 • Hlasování o stažení Slavos, stejné jako u investic, obojí staženo 14 hlasy
 • Hlasování o celém programu, Chysky namítá že zbytečné, Hrabanek souhlas a nehlasuje se
 • Projednávání přijetí Rákosníčkova hřiště, starosta rekapitulace, vyžádal nové materiály
 • Hůla: vedl jste jednání? Starosta ano, Lidl čeká do dnes. Hůla : smluvní pokuty. Starosta snížení smluvních pokut dojednano
 • Sejkora město: naše smlouva výhodnější než v jiných městech, zvládneme to
 • Hrabanek: 59 měst před námi s tím problém nemělo
 • Chyský : ptá se Hložka, na základě čeho tak přesvědčivě minule povídal, byl se podívat v Mělníku, hřiště velmi dobré.
 • Domnívá se, že minule nebylo schváleno kvůli němu
 • Hložek : vycházel jsem z vlastní zkušenosti, domníval se na základě fotografií
 • Za názorem si stojí
 • Chyský : viděl jste nějaké, Hložek : ne
 • Hůla : zastává se Hložka, současné materiály mnohem lepší, rozporuje umístění
 • Matoušek : já na plánovaném místě bydlím, existující hřiště jsou přeplněná
 • Starosta : občané dostali možnost hlasovat, i bývalá rada doporučovala hlasování občanů o místě
 • Hlasování o Rákosníčkovu hřišti, všichni pro, jen Smehlik zdržel
 • Schváleno i usnesení k hřišti nutná k realizaci
 • Starosta : nabízí předsedu kontrolního výboru opozici. Opozice nemá kandidáta, proto navrhuje odložení
 • Odložení schváleno hlasy koalice a Svobodných
 • Berkovec a Bartonicek odešli
 • Projednávání Terra prosperita, interpelace Pešky, odpovídá místostarosta Zalom
 • Peška : žádal jsem o kopie trestních oznámení
 • Neobdržel jsem je. Zalom : konzultoval s právníkem, není možné poskytnout o probíhajících trestních řízení, rovněž ne ochrana osobnosti
 • Peška : trestní čin měl spáchat Hložek, a pak je to zločinec a nemá tu nic dělat
 • Starosta : žádá o slušné chování Pešky, Peška : nebo je varianta, že jste udělal ze msty
 • Zalom : při inventure chyběli panely, oznámení na neznámého, ostatní měli na starosti dva pověření lidé, a to na ně
 • Byli to Hnilička a Hložek. Peška : ptá se na způsobenou škodu
 • Starosta: díval jste se do materiálů, ptal jste se Chyskeho
 • Zalom: převody, bylo to bezúplatně, a to zákon zakazuje
 • Smehlik : podle mne to na zastupitelstvo patří, protože pověřený člověk byl určen zastupitelstvem
 • Vyčítá Zalomovi, že se s nikým neradil, oznámení mělo být kolektivní. Existovala lepší řešení
 • Rankova : teď vyšetření policie, pokud vše v pořádku, tak to stáhne a bude vše jasné
 • Hložek : namítá co říká Peška, že je to tom, kamarádi kdy se hodí, zamrazilo ho
 • Pro mne to byla otázka, objekt chtěli prodat běloruským generálům, Paroubkova vláda došla k stejnému názoru
 • Za celou činnost jsem nikdy neměl ani korunu, a teď na mne trestní oznámení, namítá dopis Zaloma, nepravdy v něm
 • Panely nebyly nikdy předány, byly součástí silnic, panely si armáda sama vyráběla
 • Panely v žádném inventarnim seznamu. Zalom : bylo tam předání panelové cesty, a místo toho tam byla blátěna cesta
 • Našla se dokumentace k cestě, kde se mluví o 1500 panelech.
 • Hložek : to bylo v mailové korespondenci, kdy se někdo ptal na možnost odkupu těchto panelů
 • Soused se preptaval, na možnost panelů, ale vše se tehdy vysvětlilo
 • Hložek : u ostatního nejsou smlouvy, ale našly se faktury Toi Toi
 • Takže je jasné, že se nic neukradlo, je to dokladováno fakturami
 • Neměli jsme žádný právní servis, chyby tam určitě byly, ale vše jsme dělali na koleně
 • Zalom : V dokumentaci při předávání jsme našli korespondenci se stížnostmi sousedů
 • Se společností White Lion největší částky, ano, dělali nám ostrahu atd. proto muselo být vyrovnání
 • Tyto doklady atd, měl na starosti pan Dvořák. Takže to u něj. Zalom to předával policii
 • Zalom : při předání policii přes 30 stran příloh, konkrétně si počty nepamatuji
 • Hložek : připojný bod, tam Vás někdo vmanipuloval
 • Hložek : tehdy jsme chtěli využití fotovoltaiky, a proto potřeba dojednat připojný bod. My umožnili připojení v trafostanici, a to vše
 • Byla tam i smlouva o podílu na zisku z elektřiny, za 20 let by Terra prosperita vydělala 18 milionů
 • Hložek : pokud jste v tom ohromnem množství našel 3 věci, tak pracovitost obdivuji
 • Myslím si ale, že jste naletěl bývalému jednateli, který byl později jednomyslně odvolán.
 • Smehlik : jak jste to udávani podával
 • Zalom : to nebylo udávani ale dotaz. Měl jsem hmotnou zodpovědnost, nechtěl jsem dopadnout jako Hudeček a Svoboda v Praze a být vyšetřován
 • Hula chce částku za připojný bod, místostarosta slíbil písemně
 • Chyský potvrzuje, že se panely skutečně ztratili. Není to nic příšerného, na valné hromadě se to probíralo
 • Chyský: já oceňuji, že to trestní oznámení Zalom podal, nálada na valné hromadě byla, že se něco dělat má
 • Asi bylo lepší za soukromou osobu, ale teď tam jsou, a tak to je
 • Matoušek : pan Peška má stále ještě představu lidového soudu, ale teď to má policie, tak počkejme
 • Hložek : když to bude na Vás, budete mluvit jinak. Na valné hromadě to mohlo být pár lidí.
 • Hložek : teď je tam prodej nějakých pozemků Terra prosperita, to nejsou cenné pozemky
 • Peška : Matoušek mne označil za soudce z lidu, já se pidim po informacích. Já oznámení nepodal, vy ano
 • Peška : chce právní stanovisko Zalomova právníka
 • Richtr : seděl jsem 8 let v radě, nic jsem se o tom tehdy nedozvěděl, chce usnesení, aby se o činnosti Terra prosperita pravidelně podávalo
 • Richtr : pokud bylo oznámení na papíře města, pak to má zveřejnit, měla oznámení projednávat rada
 • Peška : dotazy na Terra prosperita, na Zaloma, jaká je ekonomika projektu, jaká hodnota byla při vzniku, jaká je nyní
 • Zalom : tehdy účetní půl miliardy, tržní 100 000 000, během času 30 milionů utrzeno, část se muselo použít na White Lions
 • Nyní máme zbytkové pozemky bez valné ceny. Když ne koupíme pozemky, můžeme přijít o bunkr pod nimi
 • Pan Černý je tvrdý vyjednavač, buď vše nebo nic
 • Peška : V dokumentaci já vidím účetní hodnotu 351 milionů. Zalom : přesné číslo zjistím
 • Hložek : kraji bylo předáno za necelou půl miliardu, jako účetní odhad kraji, ale bunkr za čtvrt miliardy, nešlo ověřit
 • Neví, že by byla nějaká tržní hodnota, nabízeli jsme k od prodeji po částech i celku, největší nabídka (nerealizovana) byla 22 milionů
 • Zalom: vycházeli jsme z materiálu vojáků při odhadu částky
 • Občan : připadám si jako v parlamentu, tohle občany nezajímá, 500 nebo 1000 panelů
 • Hlasování o ukončení diskuze, navrhl Richtr, schváleno všemi hlasy až na Pešku a Rubika
 • Hlasování o návrhu usnesení Richtra, aby Zalom pravidelně informoval zastupitelstvo o Terra prosperita
 • Zastupitelé doplňují termín čtvrtletně.
 • Přichází Zlámal
 • Schváleno, o Terra prosperita se bude informovat každý čtvrtrok
 • Bod : zastoupení města v řídících orgánech Technických služeb (navržen Bartoniček) a do vodohospodářského sdružení (navržen Hrabanek)
 • Návrh: V TS výměna Zlámala za Bartoniček, ve vodohospodářské Zalom výměna Hrabánkem
 • Smehlik chtěl slyšet záměr navržených zástupců o infrastruktuře, vodohospodářské, zda chceme hospodařit sami
 • U technických služeb cílový stav, převzít TS zpět.
 • Smehlik : podle těchto odpovědí budu hlasovat
 • Hrabanek : vodohospodářské sdružení, momentálně tam nejsem, ale cíl ve shodě s předsedou sdružení nové stanovy
 • Pozice Slaného by opět měla být větší, nelze oddělit zájmy města od zájmu sdružení, infrastruktura je společná
 • Nedokážeme tuto infrastrukturu provozovat bez kooperace a domnívám se, že by to vedlo ke zdražení
 • Cílem je spolupráce se sdružením.
 • Bartoniček momentálně nepritomen, odpovídá Hrabanek, v dozorčí radě TS zůstává kontinuitou Hůla i Cernický
 • Volba zástupců, a) odvolání Zaloma z vedení technických služeb, pro koalice, proti a zdržela opozice, pro 13, návrh nebyl přijat
 • Zpět, Zlámala, ne Zaloma
 • Stejný výsledek hlasování o technických službách. Zde nehlasoval i Kulich.
 • Stejně ve vodohospodářskych službách
 • Vodohospodářské sdružení ani Technické služby nezměnilo
 • Rankova : pan Zlámal chodí na zastupitelstvo pozdě, doufám že to bude v orgánech lepší
 • Zlámal: Bartoniček taky není
 • Peška : přijeti pracovníka na hvezdarnu
 • Zalom : vždy jsem si myslel, že paní Trnková má zůstat
 • Hula : dozorčí rady služeb
 • Někdo rozhodl, že valná hromada nebyla, jak se to mohlo stát.
 • Kučera jednatel přítomen, nechce odpovídat
 • Richtr : ten Richtr v Terra prosperita nejsem já, Grohmann nenastupuje do Ekofruktu, jak se po městě povídá
 • Judlová : kdo odpovídá za pořádek hřiště u Kocoura hřiště, proč jeden ze záhonů není osazen
 • Starosta : obojí spadá pod odbor životního prostředí
 • Hůla : změna vedení, jak spolupráce s Grohmannem, celé oddělení podalo výpověď
 • Starosta : informace o výpovědi je správná, musíme vypsat výběrové řízení
 • Občan : stočné, účtování dešťovneho, proč se to účtuje
 • Jak příprava obchvatu Slaný?
 • Jak Benar, Hlaváčkovo náměstí, jak kamerový systém
 • Zlámal : stočné, dešťovné_ dešťovné koalici neviděl, stočné můžeme ovlivnit jen nájmem, vše ostatní dělají Středočeské vodárny
 • Starosta obchvat: minulý týden setkání starostu, chybí vykoupit cca 10 pozemků, na podzim budeme vědět, zda příští rok se bude stavět
 • Grohmann : na rekonstrukci okresaku projektová dokumentace, náklady 60-70 milionů, nebyly dostatečně vysoké výzvy grantové
 • Kamerový systém : momentálně musíme investice do oprav a rekonstrukce
 • Kučera : valná hromada byla svolaná, pak řádně odvolání
 • Peška : proč nezveřejněna výzva zastupitelů
 • Hrabanek : V odhadu znalecký posudek vypracovaly Středočeské vodárny, zakázáno zveřejnit vodárnami
 • Stále probíhá diskuse.
 • Nyní o posudku vodohospodářské soustavy vypracované Středočeskými vodárnami
 • Občan zpomalení dopravy : velmi špatně se bydlí
 • 19;03 ukončení zasedání

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného