pondělí 16. května 2016

20. zasedání zastupitelstva, část 2. - Rákosníčkovo hřiště bude

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 • 20. zasedání zastupitelstva, část druhá zahájeno, přítomno 21 zastupitelu
 • Omluveni Sircova, Širc, Heřman, nejistý Zlámal
 • Dřívější odchod Bartoniček a Berkovec
 • Kulich přijde později, proto dovolba ověřovatele pro druhou část, zvolen Hložek
 • Hrabanek navrhuje stáhnout investiční akce zpráva, bude projednáván v radě, stejně jako založení Slavos
 • Navrhuje znovu zařadit do programu hlasování o Rákosníčkovu hřišti
 • Peška : namítá rozpor s jednacím řádem, že není možno zařadit nový bod (Rákosníčkovo hřiště)
 • Hrabanek : chce citovat rozpor s jednacím řádem, Peška cituje bod 2
 • Hrabanek : cituje bod 7,kde je možno zařadit, rovněž cituje Smehlika a jeho slova z minula
 • Hrabanek : ověření na ministerstvu, doplněni bodů je zcela v souladu s zákonem o obcích
 • Peška : porušujete jednací řád
 • Smehlik : namítá vyřazení bodu 18, Slavos
 • Doporučuje předběžně projednat
 • Smehlik : se zařazením Rákosníčkova hřiště problém nemá
 • Rankova : navrhuje neveřejné pracovní zasedání k Slavos, aby se nejdříve vše vyříkalo, a potom na zastupitelstvo
 • Smehlik : souhlasí s pracovním, ale chce i dnes
 • Hlasování, zařazení Rákosníček hřiště do programu, pro všichni až na Pešku, který ač sedí v sále odmítá hlasovat
 • Hlasování o stažení projednání investičních akcí, pro celá koalice, proti opozice (Grohmann zdržel, Peška trucuje)
 • Hlasování o stažení Slavos, stejné jako u investic, obojí staženo 14 hlasy
 • Hlasování o celém programu, Chysky namítá že zbytečné, Hrabanek souhlas a nehlasuje se
 • Projednávání přijetí Rákosníčkova hřiště, starosta rekapitulace, vyžádal nové materiály
 • Hůla: vedl jste jednání? Starosta ano, Lidl čeká do dnes. Hůla : smluvní pokuty. Starosta snížení smluvních pokut dojednano
 • Sejkora město: naše smlouva výhodnější než v jiných městech, zvládneme to
 • Hrabanek: 59 měst před námi s tím problém nemělo
 • Chyský : ptá se Hložka, na základě čeho tak přesvědčivě minule povídal, byl se podívat v Mělníku, hřiště velmi dobré.
 • Domnívá se, že minule nebylo schváleno kvůli němu
 • Hložek : vycházel jsem z vlastní zkušenosti, domníval se na základě fotografií
 • Za názorem si stojí
 • Chyský : viděl jste nějaké, Hložek : ne
 • Hůla : zastává se Hložka, současné materiály mnohem lepší, rozporuje umístění
 • Matoušek : já na plánovaném místě bydlím, existující hřiště jsou přeplněná
 • Starosta : občané dostali možnost hlasovat, i bývalá rada doporučovala hlasování občanů o místě
 • Hlasování o Rákosníčkovu hřišti, všichni pro, jen Smehlik zdržel
 • Schváleno i usnesení k hřišti nutná k realizaci
 • Starosta : nabízí předsedu kontrolního výboru opozici. Opozice nemá kandidáta, proto navrhuje odložení
 • Odložení schváleno hlasy koalice a Svobodných
 • Berkovec a Bartonicek odešli
 • Projednávání Terra prosperita, interpelace Pešky, odpovídá místostarosta Zalom
 • Peška : žádal jsem o kopie trestních oznámení
 • Neobdržel jsem je. Zalom : konzultoval s právníkem, není možné poskytnout o probíhajících trestních řízení, rovněž ne ochrana osobnosti
 • Peška : trestní čin měl spáchat Hložek, a pak je to zločinec a nemá tu nic dělat
 • Starosta : žádá o slušné chování Pešky, Peška : nebo je varianta, že jste udělal ze msty
 • Zalom : při inventure chyběli panely, oznámení na neznámého, ostatní měli na starosti dva pověření lidé, a to na ně
 • Byli to Hnilička a Hložek. Peška : ptá se na způsobenou škodu
 • Starosta: díval jste se do materiálů, ptal jste se Chyskeho
 • Zalom: převody, bylo to bezúplatně, a to zákon zakazuje
 • Smehlik : podle mne to na zastupitelstvo patří, protože pověřený člověk byl určen zastupitelstvem
 • Vyčítá Zalomovi, že se s nikým neradil, oznámení mělo být kolektivní. Existovala lepší řešení
 • Rankova : teď vyšetření policie, pokud vše v pořádku, tak to stáhne a bude vše jasné
 • Hložek : namítá co říká Peška, že je to tom, kamarádi kdy se hodí, zamrazilo ho
 • Pro mne to byla otázka, objekt chtěli prodat běloruským generálům, Paroubkova vláda došla k stejnému názoru
 • Za celou činnost jsem nikdy neměl ani korunu, a teď na mne trestní oznámení, namítá dopis Zaloma, nepravdy v něm
 • Panely nebyly nikdy předány, byly součástí silnic, panely si armáda sama vyráběla
 • Panely v žádném inventarnim seznamu. Zalom : bylo tam předání panelové cesty, a místo toho tam byla blátěna cesta
 • Našla se dokumentace k cestě, kde se mluví o 1500 panelech.
 • Hložek : to bylo v mailové korespondenci, kdy se někdo ptal na možnost odkupu těchto panelů
 • Soused se preptaval, na možnost panelů, ale vše se tehdy vysvětlilo
 • Hložek : u ostatního nejsou smlouvy, ale našly se faktury Toi Toi
 • Takže je jasné, že se nic neukradlo, je to dokladováno fakturami
 • Neměli jsme žádný právní servis, chyby tam určitě byly, ale vše jsme dělali na koleně
 • Zalom : V dokumentaci při předávání jsme našli korespondenci se stížnostmi sousedů
 • Se společností White Lion největší částky, ano, dělali nám ostrahu atd. proto muselo být vyrovnání
 • Tyto doklady atd, měl na starosti pan Dvořák. Takže to u něj. Zalom to předával policii
 • Zalom : při předání policii přes 30 stran příloh, konkrétně si počty nepamatuji
 • Hložek : připojný bod, tam Vás někdo vmanipuloval
 • Hložek : tehdy jsme chtěli využití fotovoltaiky, a proto potřeba dojednat připojný bod. My umožnili připojení v trafostanici, a to vše
 • Byla tam i smlouva o podílu na zisku z elektřiny, za 20 let by Terra prosperita vydělala 18 milionů
 • Hložek : pokud jste v tom ohromnem množství našel 3 věci, tak pracovitost obdivuji
 • Myslím si ale, že jste naletěl bývalému jednateli, který byl později jednomyslně odvolán.
 • Smehlik : jak jste to udávani podával
 • Zalom : to nebylo udávani ale dotaz. Měl jsem hmotnou zodpovědnost, nechtěl jsem dopadnout jako Hudeček a Svoboda v Praze a být vyšetřován
 • Hula chce částku za připojný bod, místostarosta slíbil písemně
 • Chyský potvrzuje, že se panely skutečně ztratili. Není to nic příšerného, na valné hromadě se to probíralo
 • Chyský: já oceňuji, že to trestní oznámení Zalom podal, nálada na valné hromadě byla, že se něco dělat má
 • Asi bylo lepší za soukromou osobu, ale teď tam jsou, a tak to je
 • Matoušek : pan Peška má stále ještě představu lidového soudu, ale teď to má policie, tak počkejme
 • Hložek : když to bude na Vás, budete mluvit jinak. Na valné hromadě to mohlo být pár lidí.
 • Hložek : teď je tam prodej nějakých pozemků Terra prosperita, to nejsou cenné pozemky
 • Peška : Matoušek mne označil za soudce z lidu, já se pidim po informacích. Já oznámení nepodal, vy ano
 • Peška : chce právní stanovisko Zalomova právníka
 • Richtr : seděl jsem 8 let v radě, nic jsem se o tom tehdy nedozvěděl, chce usnesení, aby se o činnosti Terra prosperita pravidelně podávalo
 • Richtr : pokud bylo oznámení na papíře města, pak to má zveřejnit, měla oznámení projednávat rada
 • Peška : dotazy na Terra prosperita, na Zaloma, jaká je ekonomika projektu, jaká hodnota byla při vzniku, jaká je nyní
 • Zalom : tehdy účetní půl miliardy, tržní 100 000 000, během času 30 milionů utrzeno, část se muselo použít na White Lions
 • Nyní máme zbytkové pozemky bez valné ceny. Když ne koupíme pozemky, můžeme přijít o bunkr pod nimi
 • Pan Černý je tvrdý vyjednavač, buď vše nebo nic
 • Peška : V dokumentaci já vidím účetní hodnotu 351 milionů. Zalom : přesné číslo zjistím
 • Hložek : kraji bylo předáno za necelou půl miliardu, jako účetní odhad kraji, ale bunkr za čtvrt miliardy, nešlo ověřit
 • Neví, že by byla nějaká tržní hodnota, nabízeli jsme k od prodeji po částech i celku, největší nabídka (nerealizovana) byla 22 milionů
 • Zalom: vycházeli jsme z materiálu vojáků při odhadu částky
 • Občan : připadám si jako v parlamentu, tohle občany nezajímá, 500 nebo 1000 panelů
 • Hlasování o ukončení diskuze, navrhl Richtr, schváleno všemi hlasy až na Pešku a Rubika
 • Hlasování o návrhu usnesení Richtra, aby Zalom pravidelně informoval zastupitelstvo o Terra prosperita
 • Zastupitelé doplňují termín čtvrtletně.
 • Přichází Zlámal
 • Schváleno, o Terra prosperita se bude informovat každý čtvrtrok
 • Bod : zastoupení města v řídících orgánech Technických služeb (navržen Bartoniček) a do vodohospodářského sdružení (navržen Hrabanek)
 • Návrh: V TS výměna Zlámala za Bartoniček, ve vodohospodářské Zalom výměna Hrabánkem
 • Smehlik chtěl slyšet záměr navržených zástupců o infrastruktuře, vodohospodářské, zda chceme hospodařit sami
 • U technických služeb cílový stav, převzít TS zpět.
 • Smehlik : podle těchto odpovědí budu hlasovat
 • Hrabanek : vodohospodářské sdružení, momentálně tam nejsem, ale cíl ve shodě s předsedou sdružení nové stanovy
 • Pozice Slaného by opět měla být větší, nelze oddělit zájmy města od zájmu sdružení, infrastruktura je společná
 • Nedokážeme tuto infrastrukturu provozovat bez kooperace a domnívám se, že by to vedlo ke zdražení
 • Cílem je spolupráce se sdružením.
 • Bartoniček momentálně nepritomen, odpovídá Hrabanek, v dozorčí radě TS zůstává kontinuitou Hůla i Cernický
 • Volba zástupců, a) odvolání Zaloma z vedení technických služeb, pro koalice, proti a zdržela opozice, pro 13, návrh nebyl přijat
 • Zpět, Zlámala, ne Zaloma
 • Stejný výsledek hlasování o technických službách. Zde nehlasoval i Kulich.
 • Stejně ve vodohospodářskych službách
 • Vodohospodářské sdružení ani Technické služby nezměnilo
 • Rankova : pan Zlámal chodí na zastupitelstvo pozdě, doufám že to bude v orgánech lepší
 • Zlámal: Bartoniček taky není
 • Peška : přijeti pracovníka na hvezdarnu
 • Zalom : vždy jsem si myslel, že paní Trnková má zůstat
 • Hula : dozorčí rady služeb
 • Někdo rozhodl, že valná hromada nebyla, jak se to mohlo stát.
 • Kučera jednatel přítomen, nechce odpovídat
 • Richtr : ten Richtr v Terra prosperita nejsem já, Grohmann nenastupuje do Ekofruktu, jak se po městě povídá
 • Judlová : kdo odpovídá za pořádek hřiště u Kocoura hřiště, proč jeden ze záhonů není osazen
 • Starosta : obojí spadá pod odbor životního prostředí
 • Hůla : změna vedení, jak spolupráce s Grohmannem, celé oddělení podalo výpověď
 • Starosta : informace o výpovědi je správná, musíme vypsat výběrové řízení
 • Občan : stočné, účtování dešťovneho, proč se to účtuje
 • Jak příprava obchvatu Slaný?
 • Jak Benar, Hlaváčkovo náměstí, jak kamerový systém
 • Zlámal : stočné, dešťovné_ dešťovné koalici neviděl, stočné můžeme ovlivnit jen nájmem, vše ostatní dělají Středočeské vodárny
 • Starosta obchvat: minulý týden setkání starostu, chybí vykoupit cca 10 pozemků, na podzim budeme vědět, zda příští rok se bude stavět
 • Grohmann : na rekonstrukci okresaku projektová dokumentace, náklady 60-70 milionů, nebyly dostatečně vysoké výzvy grantové
 • Kamerový systém : momentálně musíme investice do oprav a rekonstrukce
 • Kučera : valná hromada byla svolaná, pak řádně odvolání
 • Peška : proč nezveřejněna výzva zastupitelů
 • Hrabanek : V odhadu znalecký posudek vypracovaly Středočeské vodárny, zakázáno zveřejnit vodárnami
 • Stále probíhá diskuse.
 • Nyní o posudku vodohospodářské soustavy vypracované Středočeskými vodárnami
 • Občan zpomalení dopravy : velmi špatně se bydlí
 • 19;03 ukončení zasedání

pondělí 9. května 2016

20. zasedání zastupitelstva - 9. květen - část 1

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 • Zasedání zastupitelstva začíná. 16:08
 • Přítomno 21 zastupitelů, omluveni Berkovec, Drholec, Peška, Heřman, ostatní nahlásili pozdější příchod
 • Ověřování zápisu z dnes: Cílek a Kulich
 • Minulý zápis : ověření bez námitek, zastupitelstvo bez námitek
 • Program : Šmehlík doplňující návrh na změnu pořadí v programu, nejdříve společnost Slavos a Terra prosperita, až poté hlasování o zastupujících
 • Hrabanek: tyto body ne zcela souvisí. Širc : upozornění, že by přesunutí mohlo způsobit, že ještě nebude pan Zlámal
 • Hložek: navrhuje všechny body v této oblasti až na konec, aby se vyhovělo Smehlikovi a byl čas na příchod Zlámala
 • Matoušek podporuje, hlasování: všichni pro posun, schváleno
 • Hlasování o programu: schváleno všemi
 • Začíná se schvalováním rozpočtových příspěvků.
 • 250 000 pro ZŠ Komenského: počítače učebna přesun, schváleno
 • Finanční příspěvek pro naše občany, klubíčko Beroun, 2x5000.
 • Širc : technická poznámka, a přeslechl jsem, není to 2x5000, ale jen 5000.
 • Cílek : V materiálu chybí příloha. Tajemník : byla zaslána elektronicky, rozsáhlá
 • Schváleno. Bod příspěvek na provoz PD, pro druhé pololetí. Rada doporučuje. Minulé zastupitelstvo neodsouhlasilo ani uzavření ani peníze
 • Hůla : kde došlo k posunu v příjmech? Podle něj stav neměnný nebo možná horší
 • Provoz je podle něj jiný než uvádí doprovodný materiál. Jak jsou plněny úkoly pro propagaci PD.
 • Sejkora (úřad) : část opatření se ještě chystá, zatím přes infocentrum, domluva s hejtmanským domem, počet karet obdobný jako loni
 • Hložek : ve výdajích by šlo po Komě chtít snížení částek na údržbu automatického systému. Všechny ostatní běžné revize.
 • Hložek : navrhuje aby zastupitelstvo pověřilo starostu, aby jednal s Koma o snížení
 • Tajemník : založena komise pro APD, prosí o návrhy do komise. Bartoniček: někteří původní členové komise už nejsou zastupitelé
 • Bartoniček : pro letošek prodej karet znevýhodněn tím, že byla nejistota, zda se PD neuzavře. Proto podporuje částku na podzimní provoz dát
 • Navrhuje zdůraznit možnosti garážového stání v PD, který je spíš garážový než parkovací
 • Rada si vyžádala přítomnost právníka Bezděka, který město zastupoval v čase bývalé rady (doporučen Berkovcem)
 • Hůla: podle Bezděka to nebude mít vážnější vliv na soud
 • Hůla: 280000 Kč ročně vychází ze servisní smlouvy, kterou podepsal starosta Rubik. Byla ta smlouva uzavřena správně? Nenašel v zápise rady
 • Domnívá se, že se PD nezlepší, nesouhlasí, že město dotuje PD, když jsou v okolí soukromí podnikatelé v oboru
 • Smehlik: budu hlasovat pro, největší odborník mezi námi je Zálom, který se tím zabýval celý rok
 • Bartoniček: jako donedávna opoziční zastupitel jsem neměl mnoho informací o PD, proto se chce se zduvodnenim pana Bezděka osobně
 • Rankova: zavřením domu přibude 50 aut v ulicích, např. Vítězná velký problém
 • Zalom : tzv. Peškovou tabulkou bylo vše svěřeno Zlámalovi a Hůlovi, kteří se zabývali technikou, ale ne právní stránkou
 • Zlámal byl pověřen znaleckým posudkem, ale nepřipravil, Zlámal potom odstoupil, a tak jsem převzal, od té doby máme 2 posudky
 • Hůla na Sejkoru: kolik máme dálkových zásahů do automatického parkování.?
 • Sejkora: přesná čísla nemám, jeden měsíc bez překročení 6 minut nic, jiný dva krátce delší. Jisté zlepšení vidět je.
 • Richtr : minule jsem byl pro, navrhoval jsem kampaň, dům je teď prázdný
 • Navrhuje částku snížit na 500 000 a jasně určit začátek opravdové propagační kampaně
 • Richtr : kolik stály posudky na PD?
 • Hrabanek : nesouhlasí v této fázi sporu, abychom zveřejnili na jakou částku byl PD ohodnocen v posudcích
 • Mluví se o propagačních akcích.
 • Hložek : na řadě míst chybí značky zabraňující dlouhodobému stání v rizikových místech
 • Hůla : interval 6 minut na výjezd je dlouhý, narážíme na limity PD, přes ně se nedostaneme.
 • Bartoniček : stavba PD stojí, i když jsem byl tehdy proti, teď už musíme řešit existující stav
 • Dejme si rok na to, abychom se pokusili dům využit. Po městě chybí informace pro mimoslanske, že zde je parkovací dům, kde mohou zaparkovat.
 • Pokud nebude propagace, tak jsou samozřejmě všechny výdaje na PD zbytečné.
 • Do hlasování přijata podmínka o propagační akci do konce června a částka byla schválena v navrhované výši.
 • Hlasování o pověření starosty, aby jednal s Komou o nižších penězích za údržbu. Schváleno.
 • Příspěvek na výměnu osvětlení v části Dolina, koordinované s pracemi ČEZ, úspora při zemních pracích. Příspěvek cca 10000 na dokumentaci
 • Návrh na zrušení fondu bydlení města. Již několik let fond bez pohybu, na kontě téměř 300000, v návrhu převedení do fondu obnov
 • Hrabanek : V době mého odchodu schváleno 29 projektů, 16 projektů ale dosud nebylo proplaceno, což je velmi nevhodné k občanům
 • Smehlik : kolik bylo startovacích bytů? Za privatizaci bytů bylo snad 350 milionů, ve Slaném je o malé byty velký zájem.
 • Hrabanek : budeme žádat o finance na startovací byty.
 • Matoušek : chceme přenášet peníze do fondu oprav, který ale nefunguje, kde je problém?
 • Hrabanek : vyzývá k odpovědi Grohmanna, který měl na starosti
 • Grohmann : já to měl jako koníčka, neměl jsem nikoho na administraci, fond nemá platnou komisi
 • Není zřejmé, kdo je odpovědný. Začali jsme na tom letos pracovat, ale byl jsem odvolán jako místostarosta a už nepokračuji
 • Hůla: nové byty z poslední doby jen nějaké půdní vestavby. Navrhuje peníze z fondu bydlení převést do rezervního fondu.
 • Bartoníček : každé užití prostředků fondu prošlo zastupitelstvem, je pro převod do rezerv,
 • Překvapilo jej, že manažer rozvoje města považuje fond obnovy za koníček.
 • Pan Grohmann byl ve vedení města, dokonce po nějaký čas hlavní, vše se už táhne přes rok
 • Lidé se ptají, kdy dostanou schválené příspěvky. Pan Grohmann jim tvrdil, že probíhá nějaké schvalovací kolečko.
 • Hrabanek : na jednom z posledních zastupitelstev před volbami byly příspěvky schváleny, pak už jsem ve vedení nebyl.
 • Hrabanek : lidé mi říkali, že jim pan Grohmann naposledy tvrdil, že peníze budou koncem února.
 • Grohmann : já nebyl nikdy hlavní, neměl jsem loni čas.
 • Bartoniček : kdy zazněla informace, že se fond opravy nestíhá a jak na ni rada města reagovala?
 • Grohmann : V 2013 začal skluz, který pokračoval, upozorňoval jsem tehdy tajemníka
 • Bartoniček : nikdy podle mne nezazněla informace, že by byl fond obnovy koníček, kdy manažer města upozornil od podzimních voleb radu
 • Grohmann : dohodli jsme se, že připravíme nové podmínky
 • Bylo to chystané na květnové zastupitelstvo.
 • Pro rok 2015 nebylo nic vyhlášeno.
 • Cílek : starost o fond obnovy by měl být v popisu práce.
 • Řeší se stále fond obnovy města.
 • Shrnutí mého vnímání: Grohmann to zcela zanedbal a vedení města mu to nechává vyjíst až do dna.
 • Návrh Hůly převést peníze do fondu rezerv. Neschváleno. Po opakovaném hlasování pro jen 13
 • Schválen původní návrh zrušit fond a peníze převést na fond obnovy.
 • Rakosnickovo hřiště : 1 611 632 výhra na hřiště. Lokalita Arbesova vybrána občany. Ve smlouvě jisté problémy, probíhalo jednání
 • Existují rizika. Hložek varuje před riziky. Obává se, že tento typ hřiště je riskantní a laciný.
 • Při hlasování se zřejmě zdrží.
 • Starosta oceňuje snahu správy majetku, která umožnila změny ve smlouvě. Město je pojištěno pro případ škody.
 • Richtr : problém je udržitelnost, za 10 let závazku to bude dražší než dar. Podmínky smlouvy jsou nestandardní.
 • Hlasování : 13 pro, 1 proti, 7 zdržení, neschváleno.
 • Lidlu bude oznámeno, že se dar nepřijme.
 • Bod 10: ubytovací poplatky. Navrhuje se 6 Kč za využité lůžko a den.
 • Hůla: nesouhlasí, komplikace pro podnikatele
 • Poplatek schválen většinou hlasů koalice i opozice, proti pouze Hůla
 • Bod 11: poplatek za veřejné prostranství. V Husově se vybírat nemůže (podmínka dotace), jinak drobné změny
 • Hložek: upozornění na poplatky za akce zdarma, to by vedlo k významným nákladům pro nekomerční akce.
 • Rada má možnost poplatek obecně odpustit, ale doporučuje přijmout usnesení přímo k této problematice.
 • Richtr: Hejtmansky dům má 10 míst, navrhuje aby zůstala částka 10 000 Kč
 • Smehlik : podporuje Richtra, už nyní mají 10 míst, když částku snížíme, budou chtít ještě více
 • Zima: smlouva garantuje 10 míst, Hejtmansky dvůr může žádat podle smlouvy cenu stejnou jako ostatní.
 • Hůla navrhuje neplatit poplatek za reklamní plochy v celém centru jako pomoc podnikatelům
 • Hložek navrhuje odložení na příští zastupitelstvo.
 • Hlasování, Vašek navrhuje zakomponovat snížení poplatku pro Hejtmansky dvůr, jako jediného případu ve městě s vyhrazenými místy. Neprošlo.
 • Hlasování o odložení na příští zasedání. Neschváleno .
 • Vyhláška o místních poplatcích schválena, pouze koalici, opozice se zdržela.
 • Schvalovaní informační měření rychlosti. Hložek proti, Matoušek podporuje, že to podle jeho zkušenosti význam má.
 • Hůla : připomíná zpomalovací semafory při vjezdu do města.
 • Cernický : zpomalovací semafor stojí cca 250 000 Kč
 • Stále probíhá běžná agenda
 • Výsledek kontroly samostatné působnosti, předložil tajemník. Zejména procesy na zastupitelstvu, jednání rad a další procedury
 • Výtky : pokračování zastupitelstva v zákonné lhůtě. Nebyla svolávána v patřičné lhůtě.
 • Nyní se bude vyhlašovat okamžitě. Byly problémy s ověřováním zápisů, tehdy když nebyl schválen program.
 • Výtky na odpovědi voleným zástupcům v zákonné lhůtě.
 • Zlámal : je znám podnět kontroly?
 • Hercik: MV nemusí zdůvodňovat, ale neoficiálně protože si povšimli častých problémů
 • Zlámal : všichni víme proč přišla
 • Bartoniček : o tom, že je zde kontrola jste věděl o dva měsíce dříve než já. Přesto jste nic neřekli.
 • Podle mne si všimli zvýšení počtu dotazů.
 • Diskutuje se plnění opatření a jitří se historie
 • Informace o investičních akcích. Rada neprojednávala. Předložil Grohmann.
 • Je znát velké napětí mezi starostou a Grohmannem.
 • Grohmann : nemám k akcím co nového říci, čekal jsem na schválení novou radou
 • Projekt vytápění nemocnice. Může být problém se zákonem při úspoře energie
 • Hrabanek : vyčítá řadu věcí Grohmannovi, cituje z mailů o dohodě o předložené zprávě
 • Předložená zpráva je skutečně velmi krátká a neúplná.
 • Zjistili jsme nové informace o sportovní hale, ale ve zprávě nic není.
 • Grohmann : dostal jsem úkol, finanční souvislosti jsem uvedl, časové nemohu
 • Hůla: intenzifikace čistírny, už přišel aktualizovaný posudek?
 • Bylo to na popud bývalého starosty Zaloma, byl pověřen Zlámal.
 • Hrabanek : výzvu jsem obdržel, ptá se Zlámala, zda chce vystoupit
 • Zlámal : mám kopii, ale chci slyšet vedení města
 • Hrabánek: Zadavatelem jsou Středočeské vodárny. Tedy náš posudek dělala protistrana
 • Jedná se o vyžadovaný posudek kvůli kompenzaci vodárnám
 • Zlámal : byla smlouva s dodatky. Tam i odstupné.
 • V roce 2014 pověřen Hrabanek k smlouvě. Pak už úkol nemohl splnit.
 • Vyšli jsme z usnesení.
 • Platbu jsme snížili o 10%.
 • Přezkoumání částky přes vodárny jako aktualizace původního posudku.
 • Nová aktualizace, sleva významná.
 • Bartoniček : celý projev ukázka, jak diskuzi otočit jiným směrem,. Odevzdal jste zprávu, nikoliv posudek.
 • Je jasné, že zpráva vypracovaná vodárnami nezpochybni částku domluvenou s vodárnami
 • Sircova : kdo určil původní cenu?
 • Matoušek : proč jsme místo znaleckého posudku dostali zprávu vypracovanou protistranou. Takhle se jí nedozvíme.
 • Hůla : firma Proscon je znalecký ústav, proto si myslím, že má váhu
 • Firma je Proscon http://www.proscon.cz/reference/ 
 • Smehlik: posudek chtěl Zalom, Hrabanek musí postupovat takhle, aby neztratil 3 hlasy
 • Zalom : chtěl jsem aktualizaci, chtěl jsem posudek, ale ne zprávu
 • Kdyby tam bylo kulaté razítko, tak znalecký posudek nese nějakou váhu, ve zprávě je přímo řečeno, že některá data nebyla ověřena
 • Hložek : upozornění na odkloněni od tématu a navrhuje ukončení diskuze.
 • Hrabanek : proč bylo pozastavení připrav dokumentace
 • Kulich : když jsem dostal tento materiál, tak jsem si myslel, že je to legrace, tato zpráva je na nic
 • Vašek: připojuje se ke kritice Grohmanna, nemocnice už konečně potřebuje dokončení
 • Hůla: realizaci jsme chtěli
 • Hlasuje se o prodloužení zasedání. Neprošlo. Bude se brzy končit.
 • Hlasování o odložení projednávání investičních záměrů. Neprošlo.
 • Hrabanek čte z dopisu koncem prosince o vypracování energetického posudku. Úkol dostal Grohmann. Audit však nebyl vypracován.
 • Grohmann : přinesl jsem cenovou nabídku na radu, nebyly tam však peníze.
 • Proto rada nové usnesení, jestli je třeba, snažili jsme se zjistit, zda posudek potřeba.
 • Úkoly byly na mne, chtěl jsem nové informace, řešení neznám
 • Matoušek : rada měla předložit zastupitelstvu jak bylo hotovo. Hůla: Objevil se audit, od 1.1.2016
 • Hrabanek : ta povinnost byla už dříve
 • Ředitel nemocnice : smešujete energetický audit a posudek. Posudek je jen pro tento projektu. Je to otázka pár týdnů
 • Nemocnice je to ochotná i zaplatit. Pokud nedopadne dobře, bude to zase zpoždění několik let
 • 9:09 zasedání přerušeno za stavu 2:3 pro Čechy a já tvrdl tady :(

neděle 8. května 2016

O sportovních halách, kácení zeleně či otevřenosti města s Vítem Rakušanem

Nevím čím to je, ale člověk si vždycky myslí, že za měsíc bude mít více času než dnes. Když jsem zval starostu Kolína Víta Rakušana do Slaného, netušil jsem, že se strefím do důležitých milníků dvou projektů.

Víta Rakušana jsem samozřejmě pozval i jako kandidáta STANu na našeho hejtmana, ale hlavně proto, že mi přijde Kolín jako dobrá inspirace pro Slaný. Kolín není rájem na zemi. Některá města jsou hezčí a řada měst bohatších. Před šesti lety byl Kolín nejvíce zadluženým městem v republice a když tehdy Rakušan vyhrál volby, tak jej znechucení lidí vyneslo na místo starosty téměř samospádem. Tvrdí, že sám z toho byl překvapen nejvíce ze všech.

Ale koneckonců, takových měst se v Čechách najde, že? :) Jenže na rozdíl od jiných měst se místo řečí jednalo. Když vyhrál podruhé, tentokrát 64% hlasů, tak to už nebyla žádná náhoda.

Jsem rád, že v úterý 3. května si s ním mohlo několik starostů a radních dvě hodiny povídat o strastech i radostech řízení města či vesnice. A jsem ještě radši, že si jej mohli poslechnout a vyzpovídat všichni, kdo vážili cestu do salónku Městského centra Grand.

Potěšilo mne složení publika, kde seděli nezaujatí občané vedle zástupců různých volebních uskupení, ať už jsou právě v koalici nebo opozici. Pravda, nezahlédl jsem nikoho od komunistů, ale snad najdu sílu toto hořké zklamání nějak překonat. :)

Mluvilo se o spoustě věcí a věřím, že se některé nápady brzy projeví i v životě Slaného. Koneckonců, naprostá většina toho, o čem se mluvilo, dává smysl, ať už je starostou Pavel, Šavel nebo Hrabánek. Dnes zmíním pár věcí, které vzbudily v Grandu velký ohlas.

Tak především i v Kolíně se měla stavět velká sportovní hala. A nestaví se. Už slyším jemná slůvka na svoji adresu od našich florbalistů, které jsem popudil   článkem  Rozpočet na rok 2016 - sportovní hala 14 000 000 Kč.

A tak jsem neodolal použít nejdříve větu holou. Protože věta rozvitá zní: nestaví se hala původně navržená, ale jiná, navržená po důkladném průzkumu dopadů a potřeb.  Původní hala by nebyla dopoledne využita a na její provoz by oddíly přispívaly méně, než tvrdily. Změněná hala mnohem lépe vystihuje potřeby Kolína a každý, tedy i odpůrci výstavby, měl reálnou možnost obhájit svá stanoviska.

Ještě víc než výstavba haly ovšem lidi nadzvedne kácení stromů. To neříkám já, to jen cituji Rakušanovy zkušenosti z Kolína. Mne samozřejmě také nic nenaštve tak, jako když vidím kácet na pohled zdravé stromy, a netuším proč. V Kolíně se nejdříve sezvou lidé, aby se vše probralo, při větším kácení se přizve i  dendrolog, aby vysvětlil, proč se i zdánlivě zdravé stromy musí porazit.

Mluvilo se o mnohém a k některým tématům se budu postupně vracet. Vše ale začínalo u nutnosti co největší otevřenosti města. Vít Rakušan často říkává: "Lidé odpustí i nepovedené věci, pokud mají pocit, že jim nelžete, a pokud mají možnost se předem smysluplně vyjádřit." Pevně věřím, že se v podobném duchu naučíme  řídit i naše město.

Miloslav Nič
STAN