pondělí 4. dubna 2016

19. zasedání zastupitelstva - 4.duben - část 1 - nový starosta Hrabánek, místostarosta Zálom

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 


 • Zastupitelstvo začíná za 15 minut, na programu zařazen mimořádný bod na žádost opozice : řešení personální situace ve vedení města
 • Zastupitelstvo začíná, zahajuje Grohmann jako první místostarosta
 • Omluven Kulich, několik dalších nepritomno (Peška, Richtr, Drholec),
 • Minuta ticha za oběti v Bruselu
 • Přichází Richtr
 • Ověřování dnes: Judlová a Šourek; Přichází Peška
 • Ověřování minulého zápisu. Pan Pospíšil podepsal se zpožděním, námitky zastupitelstva nejsou.
 • Grohmann : zastupitelstvo svolano dříve, jednak kvůli stanovisku stavebního jednak na žádost zastupitelů o mimořádné: personální situace
 • Podepsali : OMS, ODS, Volba pro Slaný, KDU
 • Grohmann : Rakosnickovo hřiště staženo, je třeba předchozí dohoda s Lidlem. Lidl požádal o prodloužení termínu
 • Matoušek : navrhuje předřadit personální otázku na bod 2, protože žádal dříve než řádné, nicméně chce ponechat stavební schválení jako 1
 • Pospíšil : přijela prezentace požárníků, proto prosí o zachování, a zase stahuje
 • Změna programu schválena. 15 hlasů pro.
 • Bod 1: stanovisko města : přístavek jeřáb, musí schvalovat zastupitelstvo, vyhradilo si právo
 • Hložek : fotografie? Grohmann : stavba bezvýznamná, žádný výrazný zásah. Zastupitelstvo schválilo.
 • Bod 2: personální situace. Na základě žádosti. V ní žádný konkrétní návrh. Proto Grohmann otevírá diskuzi
 • Hrabanek : způsob odvolání starosty nešťastný, uklidnil jej slib svolání leaderu Grohmannem, ale 14 dnů se nic nedělo
 • Hložek : má vedení města představu jak dál? Kuloarni informace z rady zneklidnujici. Grohmann,: nejsem z žádné strany, předává Zlámalovi
 • Zlámal : jedno jednání rady proběhlo, v současné koalici probíhá jednání, zatím řešení nemáme, zastupuje starostu Grohmann, podle mne vše ok
 • Hrabanek : přijde mi to málo. Mám zprávu, že měl přijet partner z Německa, ale byli odmítnutí, protože se vše mění
 • Proč nebylo jednání?
 • Grohmann : Německo poslalo pozvánku, vše probíhá. Hrabanek zřejmě mysli jednu schůzku, tam však jednala Tůmová, nešlo od nás o nějaký bojkot
 • Grohmann: vyzývá lídry koaličních stran, nikdo nechce
 • Zlámal : třeba najít jednotu koaličních stran, bez toho jiné schůzky bezpředmětné
 • Matoušek : V radě 8 lidí, třeba upravit na lichý, a navrhnout starostu.
 • Grohmann : navrhuje hlasování o volbě starosty
 • Peška : zpochybňuje nutnost licheho člena
 • Grohmann: navrhuje hlasování o starostovi. Hlasování : 15 pro
 • Bude volba starosty.
 • Probíhá volba volební komise. Bartoniček : navrhuje Chyskeho, nepřijímá, Hrabanek : Širc a Cílek, Širc přijal, Cílek odmítl
 • V komisi Pospíšil, souhlasí, Hůla odmítá, Hrabanek navrhuje Drholec a Smehlik, oba odmítají
 • Část koalice která se zdrzela vše odmítá, Zalom navrhuje Šourek, přijal. Bartoniček navrhl judlová, přijala.
 • Komise schválena 16 hlasy. Volba předsedy komise (navrhuje komise)
 • Předseda komise zvolen : Pospíšil, přebírá vedení schůze
 • Peška technická : namítá předání vedení schůze, nejdříve návrhy
 • Grohmann : přebírá vedení zpět, po dohodě s Pospíšilem
 • Rubik : navrhuje Hrabanka
 • Hrabanek přijímá, bylo by ode mne zbaběle nepřijmout
 • Peška : žádá 30 minut přestávku na kandidáty
 • Pro přestávku 14, včetně Judlove a Hložka, díky nim prošlo
 • (Stále pokračuje jednání v kuloárech, koalice evidentně nemá ani po několika týdnech svého kandidáta na starostu)
 • Grohmann : pokračování za 5 minut
 • Grohmann svolává zastupitele
 • Pospíšil přebírá vedení schůze
 • Pospíšil : další návrhy na starostu?
 • Nikdo se nepřihlásil. Hrabanek má 2 minuty řeč.
 • Slibuje návrat úřadu do normálního stavu, materiály pro zastupitelstvo budou kompletní.
 • Pospíšil : určení způsobu volby
 • Richtr : chce diskuzi, hlásí se do diskuze, uznává porážku, smutné zejména ANO, které zruší další koalici
 • Hrabanek řídil město špatně
 • Obklopuje se bývalým starostou, jako groteska
 • Diskuze končí, začíná určení způsobu voleb. Navržena tajná volba. Schváleno opozicí a části současné koalice
 • Proběhne tajná volba. (Chystá se plenta. Od odvoláni starosty víme, že je schována na jevišti.)
 • Volba připravena. Přítomno 26. Nepřítomný předem omluvený Kulich.
 • Matoušek : pro záznam upozorňuje, že bez omluvy opustili sál a nehlasovali: Peška, Richtr, Hůla
 • Oznámení výsledků voleb: odevzdáno 20 lístků, pro 15, Hrabanek starostou
 • Grohmann gratuluje Hrabankovi a předává mu řízení schůze.
 • Hrabanek : navrhuje hlasování o místostarostech, odvolání Grohmann a Zlámal
 • Do diskuze nikdo. Hlasování o volbě odvolání místostarostů. 15 pro, včetně Berkovce a Zimy
 • (zdá se, že Peška "vyčítá" něco vedle sedicimu Berkovcovi)
 • Peška : namítá, že komise pro volbu starosty není stejná a má se volit nová
 • Peška se točí na maličkostech (je evidentně vzrušen).
 • Smehlik: namítá, že v návrhu není odvolání místostarostů.
 • Matoušek : bod odsouhlasen: řešení personální situace
 • Bartoniček : navrhuje schválit jednu komisi pro celé zasedání,
 • Richtr : navrhuje odvolávat každého místostarostu zvlášť
 • Peška : chce hlasování dalšího bodu
 • Hrabanek : upozornění, že diskuse byla jen přerušena
 • Smehlik : navrhuje hlasování nový bod
 • Hrabanek : cituje, co Peška řekl číslem, nevidí žádný rozpor s řádem
 • Hlasování o neprerusenem mandátu komise :
 • Tak ne, Peška vystoupení : chce, aby odvolání jiná komise než volební
 • Matoušek : Peška chce zdržovat, ale chci vyjít vstříc, vytvořit odvolací komisi navrhuje
 • Hrabanek : upozornění, že bývalá koalice postupovala stejným způsobem před rokem
 • Smehlik : upozornění, že to probíhalo jinak jako druhý místostarosta
 • Smehlik : navrhuje zařazení nového bodu odvolání místostarostů
 • Peška : chce vědět co s komisi odvolání
 • Bartoniček : stejné jako při odvolání starosty
 • Bartoniček : vyzývá tajemníka, aby odborné problémy rozresil
 • Hercik(tajemník ) : zařízení nového bodu programu nevhodné, pokračování současné může být problematické z hlediska informovanosti
 • Rubik : podporuje Matouška, navrhuje pojmenovat komisi jako sčítaci,
 • Hrabanek : upozornění, že komise při minulém odvolání starosty se jmenovala volební
 • tak uvedeno v zápisu
 • Hrabanek : hlasování o způsobu odvolání prvního místostarosty, navrhuje tajné, schváleno 15
 • Byla schválena odvolací komise pro odvolání prvního místostarosty. Pro 17 hlasů, přidali se Smehlik a Sircova
 • Hlasování bude do 5 minut, až se vytisknou hlasovací lístky
 • Začíná tajné hlasování o odvolání prvního místopředsedy Grohmanna. Hrabanek předává řízení schůze Pospíšilovi (předseda sčítací komise)
 • Všichni hlasují, jen Peška sedí skrčen na židli a na výzvu k hlasování nereaguje
 • 5 minut přestávka na sčítání končí
 • Grohmann odvolán 14 hlasy
 • Hrabanek děkuje Grohmannovi, vyjadřuje naději, že pro město bude dále pracovat
 • Hrabanek : navrhuje odvolání Zlámala z funkce místostarosty
 • Bartoniček : navrhuje, aby sčítací / volební komise zůstala ve stejném složení
 • Peška : plamenne hovoří, že výčitky byly, že při odvolání starosty žádný plán, a teď to samé
 • Hrabanek : ale to je standardní postup, nyní odvoláme radu, pak navolíme novou a mistostarosty.
 • Sčítací komise bude souběžně volební : 16 hlasů pro
 • Schválení hlasování o odvolání místostarosty Zlámala. Schváleno 15 hlasy.
 • Hlasování o způsobu volby. Navržena tajná : pro 15, Peška nehlasoval, Zlámal a Chysky zdrželi
 • Místostarosta Zlámal odvolán 16 hlasy
 • Zlámal děkuje lidem z rady
 • Hrabanek : navrhuje odvolání rady
 • Prošlo 15 hlasy, včetně hlasu radního Zimy
 • Způsob hlasování tajné, 15 pro
 • Přestávka na přípravu hlasovacích lístků
 • Hlasování se zdrželo, omylem se do seznamu odvolaných členů dostal i nový starosta Hrabánek :)
 • Hlasování skončilo.
 • Výsledek : Drholec 15, Herman 14, Hůla 15, Peška 15, Sircova 9, Zíma 10
 • Hůla: tvrdí, že nesedí počet lístků, protože on má u sebe jeden
 • Hrabanek : vyzývá komisi k přepočtení
 • Pospíšil : uznává chybu, po přepočtení snižuje počet odevzdaných hlasů
 • Sircova nebyla odvolána, ale vystupuje a na funkci v radě rezignuje
 • Hlasování o počtu členů rady a o uvolněných členech.
 • Hrabanek : navrhuje 1 místostarostu a 1 uvolněného člena rady, s agendou téměř v rozsahu místostarosty
 • Peška : upozornění, že už nějak vše nastaveno je
 • Mluví se o mechanismu odvolání, Peška, Rychtr, Smehlik tvrdí, že špatně, Bartoniček navrhuje revokaci současného stavu
 • Schválena struktura 1 místostarosta a 1 uvolněný radní : 15 hlasů
 • Hrabanek : upozornění na 9 hodinu, Matoušek navrhuje prodloužení do konce současného bodu
 • Pro prodloužení 19
 • Peška : žádá o 30 minut přestávka
 • Matoušek : pulhodinová už byla, bylo i několik kratších
 • Hůla : 9
 • Peška neustále zdržuje
 • Kandidáti na místostarostu: Šourek navrhuje Zaloma za ČSSD
 • Peška : myslíte to vážně, když ho navrhujete
 • Bartoniček : prosí o oproštění od osobních útoků
 • Richtr : kandidatura vydá za všechno
 • Hložek : přistoupit na hru matadora Pešky nejde, protože to bychom skončili špatně
 • Hložek: nenechám se zatáhnout do diskuzí
 • Cílek: před 3 týdny na vás podal trestní oznámení, a teď měníte názor
 • Peška : pro odvolání Zaloma jsem nehlasoval
 • Richtr : Zalom by měl vystoupit s vizí
 • Zlámal : Hložek psal, že není mužem na své místo
 • Zase Peška, byl odvolán, teď zas jmenován
 • Zalom: po taškařici před 3 týdny jsme byli zpět jako po volbách, začalo nové jednání
 • ČSSD 3 možnosti, s minulou po odvolání nemožné, stát stranou nebylo rozumné, dostali jsme nabídku jako ČSSD na místostarostu a prijali
 • Hlasování bude tajné
 • Začíná hlasování o zvolení Zaloma na místostarostu (tajná volba)
 • Výsledek hlasování : pro 14, Zalom je místostarosta
 • Rada má nyní 3 členy : Hrabanek, Zalom, Zíma
 • Hrabanek navrhuje dovolit 6 členů. Pro 17.
 • Sourek navrhuje Viska (ČSSD), Hložek navrhuje Vaška (KDU), Hrabanek navrhuje Rubika (ODS), Matoušek navrhuje Bartonička (oms)
 • Zima navrhuje Berkovce(ANO) . Bartoniček navrhuje Matouška (OMS)
 • Probíhaji 2 minuty představení kandidátů
 • Složení navrhované rady: 2 ODS, 2 ČSSD, 2 OMS, 2 ANO, 1 KDU
 • Smehlik : dozvíme se uvolněného radního. Hrabanek : ano
 • Probíhá hlasování, Peška opět trucuje
 • Výsledek volby rady : všichni 15, až na Berkovce s 14
 • Rada zvolena v navrženém složení, bude se hlasovat o uvolněném radním.
 • Hrabanek navrhuje na uvolněného radního Bartonička (oms)
 • Bartoniček : proč nechci místostarostu, děti ve střídavé péči, proto nemohu být místostarosta, jako uvolněný radní mohu mít volnější režim
 • Úřední hodiny atd. budou,
 • Navrženo veřejné hlasování. Schváleno
 • Bartoniček schválen 14 hlasy (i Bartoniček se zdržel)
 • Volební maraton končí.
 • Zastupitelstvo přerušeno v 22:45
 • Žádné komentáře:

  Okomentovat

  Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného