pondělí 11. dubna 2016

19. zasedání zastupitelstva - 11.duben - část 2

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 

 • Pokračování zastupitelstva se blíží , je změněný zasedací pořádek, na stolech zastupitelů jsou po roční pauze opět mikrofony
 • Starosta Hrabanek zahajuje druhý díl zastupitelstva
 • V čele dále sedí místostarosta Zalom a uvolněný radní Bartoníček
 • Zasedací pořádek změněn na žádost Pešky
 • Smehlik : říká, že máme 10 radních, ptá se, zda se paní Sircova vzdala účasti v radě písemně
 • Zvolený radní je nyní předsedou kontrolního výboru
 • Starosta : písemně rezignaci nemáme, pan Rubik chce rezignovat na funkci předsedy kontrolního
 • Na příští schůzi budeme měnit složení kontrolního výboru
 • Smehlik: mluví o tom, že je třeba dořešit radní, protože paní Sircova nepodala rezignaci písemně, ale pouze ústně
 • Hůla : protože není písemně, je to v rozporu se zákonem
 • Hula : o zařazení bodů rozhoduje zastupitelstvo, ne radní
 • Richtr : na Zaloma, není tady rusicka, bývalý starosta si pořídil rusicku signálu, dalekohled, analyzátor
 • Zalom : V roce 2014 jste mi sám nabídl, že máte firmu, která mi zkontroluje kancelář a zakoupí patřičné vybavení. Nyní je má pan tajemník
 • Smehlik : chce doplnit bod programu, Bartoníček mi to upírá
 • Smehlik : posledně jste zastupitelstvo přerušil v bodě 1
 • Hrabanek : posledně se hlasovalo, že skončíme po projednání bodu
 • Peška : paní Sircova sice řekla, že se zříká místa v radě, ale nepodala písemně, a proto volba rady neplatná
 • Peška : jinak rada neplatná
 • Starosta : paní Sircova dnes není přítomná, proto není korektní nyní pokračovat
 • Matoušek : je to úsměvné, několikrát jste zasedali v osmi, naše rada ještě nezasedala, myslím, že před prvním zasedáním bude rezignace
 • Pospíšil : paní Sircova zde byla po celou dobu hlasování o nové radě přítomná, nikdy neprotestovala
 • Širc : právě jsem s dr. Sircovou telefonoval, přijde o půl osmé a předá písemnou rezignaci
 • Peška : neříkal jsem, že je nová rada nezakonná
 • Nepřerušili jsme jednání
 • Hrabanek : minule jsem ukončil zopakováním volebních výsledků
 • Připomíná jednací řád (vytvořený minulou koalici) kde se píše, že se musí vše překládat písemně před zasedáním
 • Smehlik : ano, chci porušit jednací řád, je to zmetek
 • Hrabanek : souhlasím, upozorňoval jsem na to, že je to zmetek, který vytvořil pan Peška
 • Hula : zákon je víc než jednací řád
 • Hrabanek: ale já souhlasil, vaše opakování mého souhlasu zdržuje
 • Hrabanek: nechává hlasovat o pokračování bodu 1b, pokračování neprošlo,
 • Bod c. 2: přijetí dotací a investičních darů
 • Usnesení přijato. Další bod smlouva s hasiči o spolupráci (minule tady čekali celou dobu a nakonec na ně nedošlo, tak konečně :)
 • V minulém rozpočtu položka 200 000, při schvalování jsme se o tom dozvěděli. Text smlouvy analogii z jiných měst
 • Vystupují 2 hasiči. : systémové urovnání zabezpečení,
 • Smlouva narovnava spolupráci s hasiči, včetně podílu na nákladech
 • Matoušek : jak se došlo k příspěvku města, která je překvapivě nízká
 • Částka odpovídá příspěvku Rakovníka, který mám také pod sebou
 • Ale budeme vděční za další případný příspěvek, ale je to krok k narovnání
 • Hložek: proč je výpovědní doba 2 roky, obvykle možné dříve
 • Hasič : naše právní oddělení, ale stejně cokoliv mnohem radši dohodou, chtěli bychom, že jako státní hasiči byli zároveň vaši hasiči
 • Usnesení přijato jednomyslně, státní hasiči zůstanou naši hasiči :)
 • Bod dopravní situace Rabasova. Bývalá rada preferovala jedno z řešení.
 • Cernický: úpravy parkování před 3. ZŠ Rabasova. Na základě stížnosti rodičů při ranním příjezdu. Ulice je 6 m široká, jakmile zde zastaví
 • osobní automobil, učiní ji neprůjezdnou. 1. návrh : ulice bude jednosměrná, v tom případě tam budou zrušeny 2zastavky
 • Označil jsem ji za nevhodnou, podle materiálu dopravce tam nastupuje tisíc plus lidi, museli by chodit dále
 • 2. varianta přestavba parkoviště, nyní promítání několika variant
 • Variant řada, všechny zabírají zelenou plochu
 • Odhad ceny 750 000 Kč
 • Hrabanek : co doporučujete Vy?, Cernický : šikmé 60 stupňů, i řada dotázaných řidiček preferuje šikmé stání před kolmým
 • Hložek : jaký je důvod, chápu že pro příjezd do školy, když nedáme zákaz stání, tak budou stát rezidenti
 • Ale nedaleko je velká parkovací plocha, když se i toto promění v parkoviště, bude obtížné ohlídat
 • Navrhuje doplnit retardéry
 • Hrabanek : původně jsem si říkal, že ve Vikovce dost místa, ale po konzultaci s velitelem místní policie Vikovka plná
 • Hůla : mělo by být primární bezpečnost děti, mám obavu při šikmém stání, že ohrožení dětí
 • Navrhovali jsme širší pásmo s podélným stáním
 • Bartoniček : kloní se k šikmému stání
 • Navrhuje vymezit čas, kdy bude v prostoru zákaz stání na doplňkové ceduli
 • Širc : diskutoval jsem s projektantem, šikmé stání je bezpečnější
 • Smehlik : doporučuje rozšíření Rabasovi, ale parkování nezavádět
 • Hůla : na radě jsme se zabývali i značkou a souhlasili
 • Pospíšil : pro podélné stání jako rodič i jako hasič, míváme zásahy, při couvání časté srážky
 • Bude nejmenší zásah do zeleně.
 • Širc : I když bude podélné, stejně se bude couvat, a při šikmém se prokazatelně parkuje rychleji než do podélného
 • Hrabanek : původně jsem souhlasil s dřívější radou, teď jsem znovu zjišťoval, a zejména odpoledne při čekání se místa rychle ucpou
 • Potom další stejný problém
 • Hula: odpoledne není takový provoz kvůli rozložení výuky
 • Cílek: podélné bezpečnejsi,
 • Cernický: rozšíření na druhé straně není možné, náklady může navýšit podmínky plynárenství
 • Pořád se řeší parkování v Rabasove
 • Kulich : nešlo by do školy vstupovat více vchody, aby rodiče parkovali na různém místě
 • Hrabanek : obtížně kontrolovatelné z hlediska dohledu nad žáky, doporučuje se centralizované vstupy
 • Širc : doporučuje dát na doporučení odborníky
 • Richtr : navrhuje ukončení diskuse, stejně se nedohodneme
 • Odhlasováno ukončení diskuse.
 • Hlasování : šikmé stání neprošlo (7 pro) , podélné stání schváleno (Matoušek před ním vyzval zastupitele, kteří preferovali šikmé,
 • aby hlasovali pro podélné a situace se tak řešila
 • Schváleno zrušení jednoho z fondů rezerv
 • Rozdělení prostředků pro sportovní organizace,.
 • Starosta : původně jsme nedostali upravený materiál, proto jsem ho nyní předložil. Původní rada vyškrtla žádost Patriotu, a žádost Krpalove
 • Starosta : mám smíšené pocity, na jedné straně sportovci potřebují, na druhé straně se objevilo mnoho problémů
 • Nabízí slovo Peškovi jako předkladateli nových zásad
 • Peška : ano jsou tam ty chyby, asi nějaké nedopatření
 • Ale zastupitelstvo ty tabulky neschvaluje
 • Smehlik : prosí o slovo Krikakovi z ploché dráhy, taky se mi to nezdá
 • když teď mají skoro nulu, dříve 170000
 • Zásady byly složité, pan Kulich původně slíbil pomoc, pak se nedostal.
 • Kulich : já to slíbil, ale už bylo pozdě
 • Chyběly tam náklady na energie a neuměli si poradit s požadavkem na cestovné. Plochou dráhu ale nesmíme nechat padnout
 • Doporučoval jsem dotaci. Stávalo se dříve, že trest přišel za nedodání něčeho
 • Matoušek: nelíbí se mi několik položek, nicméně, byly zásady schváleny, proto aby sportovci dostali peníze včas
 • Richtr se přidává
 • Kulich : chtěli jsme organizace jako sportovní komise svolat, ale nějak se to nestihlo
 • Peška : ostatní stihli, jen plochá dráha ne
 • Peška : Patrioti požádali o příspěvek na zápis do knihy rekordů. To nebylo v pravidlech, a tedy nešlo přiřadit peníze
 • Bartoniček : v materiálu zbývá 75000, již dalších 20000 vyčerpáno. Pokud shoda že si plochá dráha zaslouží pomoc
 • at pan Krikava požádá zastupitelstvo.
 • Já jsem člen Wotrubie, a vyhlášena témata pro zájmové organizace nenabízela nic, co bychom mohli využít
 • Některé organizace formálně splnily, ale reálně ne, např. místo realizace na území města
 • Řadě organizací se velmi výrazně změnily částky, což z hlediska kontinuality je nešťastné, řada zajímavých organizací má mnohem méně
 • Bartoniček: např. Cameralis Slanense nedostal nic, (pozn. zapisovatele: a tam zpívá i moje žena, hanba :)
 • Peška : Wotrubie není typická zájmová ale kulturní
 • Příčina není v zásadách, zasáhli jsme do zásad sportovních ne zájmových, ty jsou od vás
 • Byl extrémní rozdíl v činnosti, proto dostali.
 • U Sluníčka si přizpůsobili činnost zásadám, nemáme ošetření působení pouze pro Slaný
 • Smehlik : připojuje se k tomu, aby se teď schválilo.
 • Měl jsem problém se Sluníčkem, beru jako komerční organizaci, vybírají tolik, aby se jim náklady vrátily
 • Navrhuje pro plochou dráhu 100 000 na činnost
 • Hrabanek : neměli bychom jít touto cestou, vyžádejme si materiály a pak rozhodněme
 • Bartoniček na Pešku : změnilo se něco významného, jsou jiná procenta na příspěvky a to zásadně
 • Kulich : včelaři jsou dnes mnohem aktivnější
 • kde se vzal u rybářů takový nárůst nevím, u Sluníčka je to trik při vykazování
 • máme u celoroční 6 měsíců a to dokázali zařazením akce posledního května
 • Hůla : je proti mimořádnému řešení pro autoklub. Měl by zažádat přímo zastupitelstvu. Autoklub by měl vyměnit vedení.
 • Jsou tady organizace, které peníze nežádají.
 • Hložek: navrhuje snížit částky pro Sluníčko a rybaře o 50000,včelaře o 10000, i tak budou mít více peněz než před rokem
 • Richtr : se Sluníčkem starý problém, je to čistě komerční organizace.
 • Navrhuje snížit dotaci pro Sluníčko na 50 000, a ukončení diskuze.
 • Bartoniček : sportovní komise ví, co teď říká veřejně Kulich o Sluníčku, přesto se to schválí a předloží. Pochlapme se.
 • Bartoniček navrhuje, aby včelařům se 10 000 nesebralo
 • Smehlik : navrhuje 100 000 pro plochou dráhu
 • Peška : protestuje proti změnám peněz
 • Sluníčko splňuje požadavky. A tak je mají dostat.
 • Je nehorazne sebrat peníze, nikoho neznám a v dokladech to mají
 • Matoušek : pokud nyní do zásad sáhneme, uděláme z toho čalamádu. Nelíbí se mi to, ale dnes neměňme.
 • Hrabanek : byl by to precedens, zásady jsou schvaleny, do budoucna upravme zásady.
 • Veřejnost - Krikava (plochá dráha) : žádal jsem o pomoc s vyplněním, jeli jsme např. ligu v Německu, ale nikdo ze zastupitelstva nepomohl
 • Kluby, které mají vlastní stadion jsou znevýhodněné, náklady na energii atd. prudce rostou
 • dotace od města pokrývají jen 10%, některé kluby mají městem pokryto 75%
 • Zarubova (úřad sport) pan Krikava byl 2x vyzván, aby dodal materiály, ale nevyhověl
 • Jelínek : s plochou dráhou problémy stále, vyplnění jednoduché, v roce 2016 není možné vést klub jako před 50 lety
 • Sluníčko : chyba není Sluníčka ale zastupitelů
 • Přichází paní Sircova. Hlasuje se o ukončení diskuze, 14 pro (opozice a část koalice) odsouhlasení konce diskuze
 • Hlasování o Sluníčko omezit na 50 000 Kč, hlasy nejsou po koalici /opozici ale napříč u obou, odmítnuto
 • Sluníčko omezit o 50 000 návrh, obdobný výsledek včetně rozložení hlasů
 • Hložek nyní stahuje ostatní hlasování o snížení. Bude se hlasovat o návrhu Smehlika, ploché dráze 100 000: odmítnuto, hlasy opět napříč
 • Schváleny dotace podle předloženého návrhu, naprostá většina pro
 • Začíná diskuse. Peška: interpelace, předává písemně, dotazy na Zaloma kvůli Terra prosperita
 • 1. oznámení na trestní podání, žádá vysvětlení a kopie, doplnění podkladů
 • 2. na Zaloma, průběh vyšetření kriminální policii, včetně co řekl policii
 • 3. na Zaloma, do programu zařadit zprávu o činnosti Terra prosperita, včetně plánů
 • Hložek : dotaz na hřbitov, co tam dělá buňka stavební firmy delajici Londu
 • Hložek : navrhuje tajemníkovi, aby se vrátil k sešívání materiálů po bodu
 • Grohmann : na Londe je domluvena po zimě opravena všechna místa postižená poklesem, probíhají nyní záruční opravy
 • V jednom místě kanalizace není v souladu s normou, odkladný čas do konce května.
 • Pozdrzena platba ne celého půl milionu dodavateli, dokud se vadná kanalizace nedohodne
 • Buňka je zde kvůli lokálním úpravám
 • Rankova : vada na kanalizaci je v čem? Grohmann : vada je ve sklonu ale malá, záruka 5 let
 • Hrabanek : mám informaci, že vodárny nechtějí převzít tento úsek
 • Grohmann : mají obavy, aby nemuseli čistit proplachem, zatím jsme nemohli zjistit
 • Hrabanek : domnívám se, že lepší než sleva kvalitní dílo, raději reklamovat
 • Grohmann : I dodavatel se kloní k opravě
 • Sourek : parkování, vojencak, děkuje Černickému za pomoc, podařilo se dojednat zmenšení bíle označených ploch
 • Odmítáme parkování na úkor zeleně
 • Richtr : vrací se k nabídce Zalomovi prohlídkou specializovanou firmou. Nyní jsem zjistil, že tam má rusicku a hledač odposlechu za 40 tisíc
 • Matoušek : vadí mi, že se mi po Londe špatně chodí, a to jsem mladý v dobrých botech
 • Je to ok, chápu, památkáři, ale je to skutečně z hlediska využitelnosti rozumné? Ale zřejmě jen akademický dotaz.
 • Matoušek : jeden podnikatel dostal řadu potvrzení na předzahrádku, dnes ráno zjistil, že musí mít povolení rady, řekl mu to Grohmann
 • Grohmann : konkrétní předzahrádka je stabilní, jiná než ostatní, je definována jako stavba
 • Proto jiný režim, zahrnující radu města, který musí pozemek pronajmout
 • Grohmann : problém je, že dlažba je štípaná, konzultace s odborníky, to položení je dobré, ale kostky jinak neumožňuje
 • Bartoniček : poděkování Sourkovi za starost o parkování, upozornění na problémy Vítězné školky
 • Cernický : byly dva návrhy předané správě majetku
 • Peška: o nákupu protisledovaci techniky nic nevím, rada o tom nevěděla
 • Hůla : dodatek c. 7 vznikla škoda pokutou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
 • Někteří z těch, co škodu způsobili jsou 3 zastupitelé, včetně starosty
 • upozornění nové radě, že až budou jednat, jinak škodu i po nich
 • Hrabanek : sešel jsem se s panem Matejkou, a řekl mu, aby otázku pokuty PD se mnou vůbec neřešil, oddělení osobních věcí
 • Hůla : podání na okresní soud má termíny, proto jsem dříve informace nechtěl
 • Peška : do minulého pondělí večera nebyl střet zájmů
 • Kdo za město řeší záležitost za město? A zastupuje město ve sporu o náhradu pokuty.
 • Hrabanek : PD pokuta je delegována na místostarostu
 • Tajemník : vymáhání pokuty, 6.ledna jsem se tázal Matejky, zaplacen poplatek, nyní již ne střet zájmů, je na straně soudu rozhodnutí
 • Diskuze s veřejností, Slavík : na Husově žiju, u Bati je ulice vyvýšená, auta skrtaji spodkem, jsou tam součásti
 • Hložek : děkuje za poslední číslo Slánské radnice, od grafiky, vyzdvihuje článek o parkovacím domu.
 • Zastupitelstvo končí 8:03

6 komentářů:

 1. V této stručné reportáži ze zasedání je uvedeno:
  "Hrabanek : sešel jsem se s panem Matejkou, a řekl mu, aby otázku pokuty PD se mnou vůbec neřešil, oddělení osobních věcíHrabanek : sešel jsem se s panem Matejkou, a řekl mu, aby otázku pokuty PD se mnou vůbec neřešil, oddělení osobních věcí"
  a dále
  "Hrabanek : PD pokuta je delegována na místostarostu"

  to je v rozporu s tvrzeními neznámého autora z bezejmenné redakce soudruha Pešky k téže věci:
  "Sám starosta Hrabánek ve svém vystoupení na zastupitelstvu uvedl, že on bude v tomto sporu pochopitelně hájit své zájmy, nikoliv zájmy města"

  a dále od stejného autora:

  "Z vystoupení starosty Hrabánka i ze znění příslušných zákonů lze tedy vcelku jednoznačně odvodit, že již v prvních dnech svého působení ve funkci starosty se pan Hrabánek rozhodl nerespektovat platné zákony České republiky a hájit zájmy občanů města, ale upřednostňovat pouze svůj osobní zájem a prospěch.Z vystoupení starosty Hrabánka i ze znění příslušných zákonů lze tedy vcelku jednoznačně odvodit, že již v prvních dnech svého působení ve funkci starosty se pan Hrabánek rozhodl nerespektovat platné zákony České republiky a hájit zájmy občanů města, ale upřednostňovat pouze svůj osobní zájem a prospěch."

  Kde je pravda?

  OdpovědětVymazat
 2. Z tónu komentáře tuším, že se na odpovědi shodneme:)

  Ale seriózně, zaručit nic samozřejmě nejde. Ale starostův postup mi přijde v dané situaci jediný možný a správný. Pověřit danou věcí místostarostu, který není spojen s kauzou (a ještě před několika týdny velmi tvrdě vůči PD vystupoval), a s výsledky a postupem jednání seznamovat zastupitelstvo.

  Po pravdě si nedovedu představit jakýkoliv jiný postup, ale očekávat od pana Pešky alespoň náznak snahy o zpřístupnění všech relevantních informací, nikoliv jen pečlivého výběru toho, co se hodí, by bylo velmi naivní.

  Miloslav Nič

  OdpovědětVymazat
 3. Toto napsal zminěný autor: "Sám starosta Hrabánek ve svém vystoupení na zastupitelstvu uvedl, že on bude v tomto sporu pochopitelně hájit své zájmy, nikoliv zájmy města."
  Je pravda, to na zastupitelstvu pan Hrabánek skutečně řekl, nebo je to pomluva?
  To jde, beztrestně pomlouvat starostu města ve sdělovacím prostředku?

  OdpovědětVymazat
 4. anebo to jde, aby starosta nejednal ve prospěch města a ještě se tím chlubil?

  OdpovědětVymazat
 5. Já si to přesně nepamatuju, zapisování je fofr:) Podle mne řekl Hrabánek něco ve smyslu, že v tomto sporu bude obhajovat sám sebe, a proto je v konfliktu zájmů a nechce mít s tím ze strany města nic společného. Což je samozřejmě zcela v pořádku. Přece je nesmysl, aby starosta zároveň sebe hájil a obviňoval. Proto je zde instituce střetu zájmů, kdy veřejný činitel sám sebe vyloučí z projednávání věci, která se ho týká. Na přesné znění bude třeba počkat na hlasový záznam. Ale bez ohledu na přesné slovní znění je smysl každému, kdo se snaží být objektivní jasné. Nevěřím tomu, že pan Peška, nebo jakýkoliv příčetný člověk, by postupoval jinak.

  Miloslav Nič

  OdpovědětVymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného