středa 20. dubna 2016

Starosta Kolína Vít Rakušan: Cesta do chytrého města - Městské centrum Grand, úterý, 3. květen, 17:00

V úterý 3. května bude v Městském centru Grand o svých představách, myšlenkách a zkušenostech přednášet a diskutovat starosta Kolína Vít Rakušan.

Když jsem ho požádal o krátké shrnutí přednášky, napsal: "Bez vize a strategie není možné v dlouhodobém horizontu rozvíjet město. Krátkodobý prospěch a laciné volební body jsou cestou k dlouhodobému neúspěchu".

Vít Rakušan se stal starostou Kolína v roce 2010 a Kolín byl tehdy nejzadluženějším městem v republice.

S miliardovým dluhem se začíná špatně, zvláště když do úřadu nastupujete jako gymnazijní profesor. Během 4 let poklesl dluh Kolína o třetinu, takže je zřejmé, že se v dalších volbách nemohl spoléhat na laciné volební body.

Přesto, a asi právě proto, získalo jeho seskupení v předloňských volbách neuvěřitelných 64% hlasů.

Vít Rakušan je výborný přednášející a diskutér, jak se mohli přesvědčit návštěvníci  TEDxNárodníTechnickáKnihovna, a z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že je to hluboce přemýšlivý člověk s širokým rozhledem.

Vít Rakušan je kandidátem na hejtmana hnutí STAN v podzimních krajských volbách. Do Slaného však zejména přijíždí jako starosta, který se přijel podělit o své zkušenosti.


Vřele vám doporučuji si najít chvilku času a první květnové úterý si do Grandu v pět zajít. Myslím, že občasné společné přemýšlení může našemu městu hodně prospět.

Miloslav Nič
STAN
Facebook přednášky:


pondělí 11. dubna 2016

19. zasedání zastupitelstva - 11.duben - část 2

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 

 • Pokračování zastupitelstva se blíží , je změněný zasedací pořádek, na stolech zastupitelů jsou po roční pauze opět mikrofony
 • Starosta Hrabanek zahajuje druhý díl zastupitelstva
 • V čele dále sedí místostarosta Zalom a uvolněný radní Bartoníček
 • Zasedací pořádek změněn na žádost Pešky
 • Smehlik : říká, že máme 10 radních, ptá se, zda se paní Sircova vzdala účasti v radě písemně
 • Zvolený radní je nyní předsedou kontrolního výboru
 • Starosta : písemně rezignaci nemáme, pan Rubik chce rezignovat na funkci předsedy kontrolního
 • Na příští schůzi budeme měnit složení kontrolního výboru
 • Smehlik: mluví o tom, že je třeba dořešit radní, protože paní Sircova nepodala rezignaci písemně, ale pouze ústně
 • Hůla : protože není písemně, je to v rozporu se zákonem
 • Hula : o zařazení bodů rozhoduje zastupitelstvo, ne radní
 • Richtr : na Zaloma, není tady rusicka, bývalý starosta si pořídil rusicku signálu, dalekohled, analyzátor
 • Zalom : V roce 2014 jste mi sám nabídl, že máte firmu, která mi zkontroluje kancelář a zakoupí patřičné vybavení. Nyní je má pan tajemník
 • Smehlik : chce doplnit bod programu, Bartoníček mi to upírá
 • Smehlik : posledně jste zastupitelstvo přerušil v bodě 1
 • Hrabanek : posledně se hlasovalo, že skončíme po projednání bodu
 • Peška : paní Sircova sice řekla, že se zříká místa v radě, ale nepodala písemně, a proto volba rady neplatná
 • Peška : jinak rada neplatná
 • Starosta : paní Sircova dnes není přítomná, proto není korektní nyní pokračovat
 • Matoušek : je to úsměvné, několikrát jste zasedali v osmi, naše rada ještě nezasedala, myslím, že před prvním zasedáním bude rezignace
 • Pospíšil : paní Sircova zde byla po celou dobu hlasování o nové radě přítomná, nikdy neprotestovala
 • Širc : právě jsem s dr. Sircovou telefonoval, přijde o půl osmé a předá písemnou rezignaci
 • Peška : neříkal jsem, že je nová rada nezakonná
 • Nepřerušili jsme jednání
 • Hrabanek : minule jsem ukončil zopakováním volebních výsledků
 • Připomíná jednací řád (vytvořený minulou koalici) kde se píše, že se musí vše překládat písemně před zasedáním
 • Smehlik : ano, chci porušit jednací řád, je to zmetek
 • Hrabanek : souhlasím, upozorňoval jsem na to, že je to zmetek, který vytvořil pan Peška
 • Hula : zákon je víc než jednací řád
 • Hrabanek: ale já souhlasil, vaše opakování mého souhlasu zdržuje
 • Hrabanek: nechává hlasovat o pokračování bodu 1b, pokračování neprošlo,
 • Bod c. 2: přijetí dotací a investičních darů
 • Usnesení přijato. Další bod smlouva s hasiči o spolupráci (minule tady čekali celou dobu a nakonec na ně nedošlo, tak konečně :)
 • V minulém rozpočtu položka 200 000, při schvalování jsme se o tom dozvěděli. Text smlouvy analogii z jiných měst
 • Vystupují 2 hasiči. : systémové urovnání zabezpečení,
 • Smlouva narovnava spolupráci s hasiči, včetně podílu na nákladech
 • Matoušek : jak se došlo k příspěvku města, která je překvapivě nízká
 • Částka odpovídá příspěvku Rakovníka, který mám také pod sebou
 • Ale budeme vděční za další případný příspěvek, ale je to krok k narovnání
 • Hložek: proč je výpovědní doba 2 roky, obvykle možné dříve
 • Hasič : naše právní oddělení, ale stejně cokoliv mnohem radši dohodou, chtěli bychom, že jako státní hasiči byli zároveň vaši hasiči
 • Usnesení přijato jednomyslně, státní hasiči zůstanou naši hasiči :)
 • Bod dopravní situace Rabasova. Bývalá rada preferovala jedno z řešení.
 • Cernický: úpravy parkování před 3. ZŠ Rabasova. Na základě stížnosti rodičů při ranním příjezdu. Ulice je 6 m široká, jakmile zde zastaví
 • osobní automobil, učiní ji neprůjezdnou. 1. návrh : ulice bude jednosměrná, v tom případě tam budou zrušeny 2zastavky
 • Označil jsem ji za nevhodnou, podle materiálu dopravce tam nastupuje tisíc plus lidi, museli by chodit dále
 • 2. varianta přestavba parkoviště, nyní promítání několika variant
 • Variant řada, všechny zabírají zelenou plochu
 • Odhad ceny 750 000 Kč
 • Hrabanek : co doporučujete Vy?, Cernický : šikmé 60 stupňů, i řada dotázaných řidiček preferuje šikmé stání před kolmým
 • Hložek : jaký je důvod, chápu že pro příjezd do školy, když nedáme zákaz stání, tak budou stát rezidenti
 • Ale nedaleko je velká parkovací plocha, když se i toto promění v parkoviště, bude obtížné ohlídat
 • Navrhuje doplnit retardéry
 • Hrabanek : původně jsem si říkal, že ve Vikovce dost místa, ale po konzultaci s velitelem místní policie Vikovka plná
 • Hůla : mělo by být primární bezpečnost děti, mám obavu při šikmém stání, že ohrožení dětí
 • Navrhovali jsme širší pásmo s podélným stáním
 • Bartoniček : kloní se k šikmému stání
 • Navrhuje vymezit čas, kdy bude v prostoru zákaz stání na doplňkové ceduli
 • Širc : diskutoval jsem s projektantem, šikmé stání je bezpečnější
 • Smehlik : doporučuje rozšíření Rabasovi, ale parkování nezavádět
 • Hůla : na radě jsme se zabývali i značkou a souhlasili
 • Pospíšil : pro podélné stání jako rodič i jako hasič, míváme zásahy, při couvání časté srážky
 • Bude nejmenší zásah do zeleně.
 • Širc : I když bude podélné, stejně se bude couvat, a při šikmém se prokazatelně parkuje rychleji než do podélného
 • Hrabanek : původně jsem souhlasil s dřívější radou, teď jsem znovu zjišťoval, a zejména odpoledne při čekání se místa rychle ucpou
 • Potom další stejný problém
 • Hula: odpoledne není takový provoz kvůli rozložení výuky
 • Cílek: podélné bezpečnejsi,
 • Cernický: rozšíření na druhé straně není možné, náklady může navýšit podmínky plynárenství
 • Pořád se řeší parkování v Rabasove
 • Kulich : nešlo by do školy vstupovat více vchody, aby rodiče parkovali na různém místě
 • Hrabanek : obtížně kontrolovatelné z hlediska dohledu nad žáky, doporučuje se centralizované vstupy
 • Širc : doporučuje dát na doporučení odborníky
 • Richtr : navrhuje ukončení diskuse, stejně se nedohodneme
 • Odhlasováno ukončení diskuse.
 • Hlasování : šikmé stání neprošlo (7 pro) , podélné stání schváleno (Matoušek před ním vyzval zastupitele, kteří preferovali šikmé,
 • aby hlasovali pro podélné a situace se tak řešila
 • Schváleno zrušení jednoho z fondů rezerv
 • Rozdělení prostředků pro sportovní organizace,.
 • Starosta : původně jsme nedostali upravený materiál, proto jsem ho nyní předložil. Původní rada vyškrtla žádost Patriotu, a žádost Krpalove
 • Starosta : mám smíšené pocity, na jedné straně sportovci potřebují, na druhé straně se objevilo mnoho problémů
 • Nabízí slovo Peškovi jako předkladateli nových zásad
 • Peška : ano jsou tam ty chyby, asi nějaké nedopatření
 • Ale zastupitelstvo ty tabulky neschvaluje
 • Smehlik : prosí o slovo Krikakovi z ploché dráhy, taky se mi to nezdá
 • když teď mají skoro nulu, dříve 170000
 • Zásady byly složité, pan Kulich původně slíbil pomoc, pak se nedostal.
 • Kulich : já to slíbil, ale už bylo pozdě
 • Chyběly tam náklady na energie a neuměli si poradit s požadavkem na cestovné. Plochou dráhu ale nesmíme nechat padnout
 • Doporučoval jsem dotaci. Stávalo se dříve, že trest přišel za nedodání něčeho
 • Matoušek: nelíbí se mi několik položek, nicméně, byly zásady schváleny, proto aby sportovci dostali peníze včas
 • Richtr se přidává
 • Kulich : chtěli jsme organizace jako sportovní komise svolat, ale nějak se to nestihlo
 • Peška : ostatní stihli, jen plochá dráha ne
 • Peška : Patrioti požádali o příspěvek na zápis do knihy rekordů. To nebylo v pravidlech, a tedy nešlo přiřadit peníze
 • Bartoniček : v materiálu zbývá 75000, již dalších 20000 vyčerpáno. Pokud shoda že si plochá dráha zaslouží pomoc
 • at pan Krikava požádá zastupitelstvo.
 • Já jsem člen Wotrubie, a vyhlášena témata pro zájmové organizace nenabízela nic, co bychom mohli využít
 • Některé organizace formálně splnily, ale reálně ne, např. místo realizace na území města
 • Řadě organizací se velmi výrazně změnily částky, což z hlediska kontinuality je nešťastné, řada zajímavých organizací má mnohem méně
 • Bartoniček: např. Cameralis Slanense nedostal nic, (pozn. zapisovatele: a tam zpívá i moje žena, hanba :)
 • Peška : Wotrubie není typická zájmová ale kulturní
 • Příčina není v zásadách, zasáhli jsme do zásad sportovních ne zájmových, ty jsou od vás
 • Byl extrémní rozdíl v činnosti, proto dostali.
 • U Sluníčka si přizpůsobili činnost zásadám, nemáme ošetření působení pouze pro Slaný
 • Smehlik : připojuje se k tomu, aby se teď schválilo.
 • Měl jsem problém se Sluníčkem, beru jako komerční organizaci, vybírají tolik, aby se jim náklady vrátily
 • Navrhuje pro plochou dráhu 100 000 na činnost
 • Hrabanek : neměli bychom jít touto cestou, vyžádejme si materiály a pak rozhodněme
 • Bartoniček na Pešku : změnilo se něco významného, jsou jiná procenta na příspěvky a to zásadně
 • Kulich : včelaři jsou dnes mnohem aktivnější
 • kde se vzal u rybářů takový nárůst nevím, u Sluníčka je to trik při vykazování
 • máme u celoroční 6 měsíců a to dokázali zařazením akce posledního května
 • Hůla : je proti mimořádnému řešení pro autoklub. Měl by zažádat přímo zastupitelstvu. Autoklub by měl vyměnit vedení.
 • Jsou tady organizace, které peníze nežádají.
 • Hložek: navrhuje snížit částky pro Sluníčko a rybaře o 50000,včelaře o 10000, i tak budou mít více peněz než před rokem
 • Richtr : se Sluníčkem starý problém, je to čistě komerční organizace.
 • Navrhuje snížit dotaci pro Sluníčko na 50 000, a ukončení diskuze.
 • Bartoniček : sportovní komise ví, co teď říká veřejně Kulich o Sluníčku, přesto se to schválí a předloží. Pochlapme se.
 • Bartoniček navrhuje, aby včelařům se 10 000 nesebralo
 • Smehlik : navrhuje 100 000 pro plochou dráhu
 • Peška : protestuje proti změnám peněz
 • Sluníčko splňuje požadavky. A tak je mají dostat.
 • Je nehorazne sebrat peníze, nikoho neznám a v dokladech to mají
 • Matoušek : pokud nyní do zásad sáhneme, uděláme z toho čalamádu. Nelíbí se mi to, ale dnes neměňme.
 • Hrabanek : byl by to precedens, zásady jsou schvaleny, do budoucna upravme zásady.
 • Veřejnost - Krikava (plochá dráha) : žádal jsem o pomoc s vyplněním, jeli jsme např. ligu v Německu, ale nikdo ze zastupitelstva nepomohl
 • Kluby, které mají vlastní stadion jsou znevýhodněné, náklady na energii atd. prudce rostou
 • dotace od města pokrývají jen 10%, některé kluby mají městem pokryto 75%
 • Zarubova (úřad sport) pan Krikava byl 2x vyzván, aby dodal materiály, ale nevyhověl
 • Jelínek : s plochou dráhou problémy stále, vyplnění jednoduché, v roce 2016 není možné vést klub jako před 50 lety
 • Sluníčko : chyba není Sluníčka ale zastupitelů
 • Přichází paní Sircova. Hlasuje se o ukončení diskuze, 14 pro (opozice a část koalice) odsouhlasení konce diskuze
 • Hlasování o Sluníčko omezit na 50 000 Kč, hlasy nejsou po koalici /opozici ale napříč u obou, odmítnuto
 • Sluníčko omezit o 50 000 návrh, obdobný výsledek včetně rozložení hlasů
 • Hložek nyní stahuje ostatní hlasování o snížení. Bude se hlasovat o návrhu Smehlika, ploché dráze 100 000: odmítnuto, hlasy opět napříč
 • Schváleny dotace podle předloženého návrhu, naprostá většina pro
 • Začíná diskuse. Peška: interpelace, předává písemně, dotazy na Zaloma kvůli Terra prosperita
 • 1. oznámení na trestní podání, žádá vysvětlení a kopie, doplnění podkladů
 • 2. na Zaloma, průběh vyšetření kriminální policii, včetně co řekl policii
 • 3. na Zaloma, do programu zařadit zprávu o činnosti Terra prosperita, včetně plánů
 • Hložek : dotaz na hřbitov, co tam dělá buňka stavební firmy delajici Londu
 • Hložek : navrhuje tajemníkovi, aby se vrátil k sešívání materiálů po bodu
 • Grohmann : na Londe je domluvena po zimě opravena všechna místa postižená poklesem, probíhají nyní záruční opravy
 • V jednom místě kanalizace není v souladu s normou, odkladný čas do konce května.
 • Pozdrzena platba ne celého půl milionu dodavateli, dokud se vadná kanalizace nedohodne
 • Buňka je zde kvůli lokálním úpravám
 • Rankova : vada na kanalizaci je v čem? Grohmann : vada je ve sklonu ale malá, záruka 5 let
 • Hrabanek : mám informaci, že vodárny nechtějí převzít tento úsek
 • Grohmann : mají obavy, aby nemuseli čistit proplachem, zatím jsme nemohli zjistit
 • Hrabanek : domnívám se, že lepší než sleva kvalitní dílo, raději reklamovat
 • Grohmann : I dodavatel se kloní k opravě
 • Sourek : parkování, vojencak, děkuje Černickému za pomoc, podařilo se dojednat zmenšení bíle označených ploch
 • Odmítáme parkování na úkor zeleně
 • Richtr : vrací se k nabídce Zalomovi prohlídkou specializovanou firmou. Nyní jsem zjistil, že tam má rusicku a hledač odposlechu za 40 tisíc
 • Matoušek : vadí mi, že se mi po Londe špatně chodí, a to jsem mladý v dobrých botech
 • Je to ok, chápu, památkáři, ale je to skutečně z hlediska využitelnosti rozumné? Ale zřejmě jen akademický dotaz.
 • Matoušek : jeden podnikatel dostal řadu potvrzení na předzahrádku, dnes ráno zjistil, že musí mít povolení rady, řekl mu to Grohmann
 • Grohmann : konkrétní předzahrádka je stabilní, jiná než ostatní, je definována jako stavba
 • Proto jiný režim, zahrnující radu města, který musí pozemek pronajmout
 • Grohmann : problém je, že dlažba je štípaná, konzultace s odborníky, to položení je dobré, ale kostky jinak neumožňuje
 • Bartoniček : poděkování Sourkovi za starost o parkování, upozornění na problémy Vítězné školky
 • Cernický : byly dva návrhy předané správě majetku
 • Peška: o nákupu protisledovaci techniky nic nevím, rada o tom nevěděla
 • Hůla : dodatek c. 7 vznikla škoda pokutou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
 • Někteří z těch, co škodu způsobili jsou 3 zastupitelé, včetně starosty
 • upozornění nové radě, že až budou jednat, jinak škodu i po nich
 • Hrabanek : sešel jsem se s panem Matejkou, a řekl mu, aby otázku pokuty PD se mnou vůbec neřešil, oddělení osobních věcí
 • Hůla : podání na okresní soud má termíny, proto jsem dříve informace nechtěl
 • Peška : do minulého pondělí večera nebyl střet zájmů
 • Kdo za město řeší záležitost za město? A zastupuje město ve sporu o náhradu pokuty.
 • Hrabanek : PD pokuta je delegována na místostarostu
 • Tajemník : vymáhání pokuty, 6.ledna jsem se tázal Matejky, zaplacen poplatek, nyní již ne střet zájmů, je na straně soudu rozhodnutí
 • Diskuze s veřejností, Slavík : na Husově žiju, u Bati je ulice vyvýšená, auta skrtaji spodkem, jsou tam součásti
 • Hložek : děkuje za poslední číslo Slánské radnice, od grafiky, vyzdvihuje článek o parkovacím domu.
 • Zastupitelstvo končí 8:03

úterý 5. dubna 2016

O čistkách na slánské radnici nikdo na radnici neví

Před chvílí jsme si otevřel Slánské noviny a narazil na další anonymní článek s nadpisem: Je to hnus, velebnosti

ve kterém se tvrdí:

 • Prvním rozhodnutím nového starosty města Hrabánka a místostarosty Záloma bylo propuštění ředitele KZMS (Kulturních zařízení města Slaný), pana Ivo Horňáka.
Nemám rád podobné nezdůvodněné kroky, ať je u moci ten nebo ten, a ověřil jsem si tyto informace. Podle dobře informovaných zdrojů nepadla žádná výpověď, proběhla schůzka pana Horňáka s vedením města, a zítra má být další.

Je na čase, aby anonymní komunista Peška se začal podepisovat, a uvedl zdroj takového vážného nepodloženého tvrzení.

Miloslav Nič
STAN

P.S. pan Peška se k autorství článku přihlásil na slánské diskuzi, přidávám odpovídající příspěvky z diskuze:
Souběžně se ozval i pan Hůla:
Pan Malý

a nick emil:Komunistické Slánské noviny a jejich anonymní autor Peška

Ve Slánských novinách se objevil další článek z dílny člověka řádně proškoleného komunistickým režimem, který zmiňuje i OMS: http://www.slanske-noviny.cz/clanek/slansky-prevrat

přetiskuji zde svoji reakci ze slánské diskuze:

===

Slánské noviny píší ve svém obvyklém stylu, článek plný urážek, který opět hlavní komunista ve Slaném Peška "zapomněl" podepsat.

Protože se zmiňuje i o OMS:

"Pan Hůla (Svobodní) připomněl zastupitelům za OMS jejich předvolební prohlášení, že nebudou ve volbách do vedoucích orgánů města volit a podporovat ty zastupitele, kteří se podíleli na nezákonných postupech při výstavbě parkovacího domu. V tomto případě tedy pana Hrabánka a pana Vaška. Z repliky zastupitele Matouška (OMS) však vyplynulo, že mu tento předvolební slib či závazek, ani jeho porušení, žádný problém nedělá."

připomínám, že anonymní Peška měl dostatek času, aby se mohl podívat na text prohlášení OMS před volbami: http://volby.slany-2014.cz/povolebni_spoluprace.html

Budeme hlasovat proti účasti kandidátů ze seskupení, které zaštítila strana ohrožující demokracii v České republice:


 • Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

Doporučíme případným koaličním partnerům, aby do řídících orgánů města nenavrhovali současné členy rady, kteří schválili dodatek č.7 k parkovacímu domu .... Pokud bude některý zastupitel z tohoto seznamu přesto navržen, naši zastupitelé se budou v hlasování rozhodovat individuálně.

Svobodní jako jediná pravicová strana, jejíž členové nejsou na rozdíl od ostatních občanů ovce (výtažek 2 předvolebních plakátů) dali přednost komunistům, představitelé OMS se rozhodovali individuálně mezi komunistou, který rozvrátil městský úřad, kde např. na oboru školství zůstal jediný člověk, a ředitelem základní školy a bývalým starostou, který byl členem sdružení, které udělalo zásadní chybu ohledně PD, a o kterém věřím, že se z této závažné chyby důsledně poučil.

Naši zastupitelé se v souladu s volebním slibem rozhodovali individuálně a já s tímto individuálním rozhodnutím plně souhlasím.

Miloslav Nič

pondělí 4. dubna 2016

19. zasedání zastupitelstva - 4.duben - část 1 - nový starosta Hrabánek, místostarosta Zálom

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 


 • Zastupitelstvo začíná za 15 minut, na programu zařazen mimořádný bod na žádost opozice : řešení personální situace ve vedení města
 • Zastupitelstvo začíná, zahajuje Grohmann jako první místostarosta
 • Omluven Kulich, několik dalších nepritomno (Peška, Richtr, Drholec),
 • Minuta ticha za oběti v Bruselu
 • Přichází Richtr
 • Ověřování dnes: Judlová a Šourek; Přichází Peška
 • Ověřování minulého zápisu. Pan Pospíšil podepsal se zpožděním, námitky zastupitelstva nejsou.
 • Grohmann : zastupitelstvo svolano dříve, jednak kvůli stanovisku stavebního jednak na žádost zastupitelů o mimořádné: personální situace
 • Podepsali : OMS, ODS, Volba pro Slaný, KDU
 • Grohmann : Rakosnickovo hřiště staženo, je třeba předchozí dohoda s Lidlem. Lidl požádal o prodloužení termínu
 • Matoušek : navrhuje předřadit personální otázku na bod 2, protože žádal dříve než řádné, nicméně chce ponechat stavební schválení jako 1
 • Pospíšil : přijela prezentace požárníků, proto prosí o zachování, a zase stahuje
 • Změna programu schválena. 15 hlasů pro.
 • Bod 1: stanovisko města : přístavek jeřáb, musí schvalovat zastupitelstvo, vyhradilo si právo
 • Hložek : fotografie? Grohmann : stavba bezvýznamná, žádný výrazný zásah. Zastupitelstvo schválilo.
 • Bod 2: personální situace. Na základě žádosti. V ní žádný konkrétní návrh. Proto Grohmann otevírá diskuzi
 • Hrabanek : způsob odvolání starosty nešťastný, uklidnil jej slib svolání leaderu Grohmannem, ale 14 dnů se nic nedělo
 • Hložek : má vedení města představu jak dál? Kuloarni informace z rady zneklidnujici. Grohmann,: nejsem z žádné strany, předává Zlámalovi
 • Zlámal : jedno jednání rady proběhlo, v současné koalici probíhá jednání, zatím řešení nemáme, zastupuje starostu Grohmann, podle mne vše ok
 • Hrabanek : přijde mi to málo. Mám zprávu, že měl přijet partner z Německa, ale byli odmítnutí, protože se vše mění
 • Proč nebylo jednání?
 • Grohmann : Německo poslalo pozvánku, vše probíhá. Hrabanek zřejmě mysli jednu schůzku, tam však jednala Tůmová, nešlo od nás o nějaký bojkot
 • Grohmann: vyzývá lídry koaličních stran, nikdo nechce
 • Zlámal : třeba najít jednotu koaličních stran, bez toho jiné schůzky bezpředmětné
 • Matoušek : V radě 8 lidí, třeba upravit na lichý, a navrhnout starostu.
 • Grohmann : navrhuje hlasování o volbě starosty
 • Peška : zpochybňuje nutnost licheho člena
 • Grohmann: navrhuje hlasování o starostovi. Hlasování : 15 pro
 • Bude volba starosty.
 • Probíhá volba volební komise. Bartoniček : navrhuje Chyskeho, nepřijímá, Hrabanek : Širc a Cílek, Širc přijal, Cílek odmítl
 • V komisi Pospíšil, souhlasí, Hůla odmítá, Hrabanek navrhuje Drholec a Smehlik, oba odmítají
 • Část koalice která se zdrzela vše odmítá, Zalom navrhuje Šourek, přijal. Bartoniček navrhl judlová, přijala.
 • Komise schválena 16 hlasy. Volba předsedy komise (navrhuje komise)
 • Předseda komise zvolen : Pospíšil, přebírá vedení schůze
 • Peška technická : namítá předání vedení schůze, nejdříve návrhy
 • Grohmann : přebírá vedení zpět, po dohodě s Pospíšilem
 • Rubik : navrhuje Hrabanka
 • Hrabanek přijímá, bylo by ode mne zbaběle nepřijmout
 • Peška : žádá 30 minut přestávku na kandidáty
 • Pro přestávku 14, včetně Judlove a Hložka, díky nim prošlo
 • (Stále pokračuje jednání v kuloárech, koalice evidentně nemá ani po několika týdnech svého kandidáta na starostu)
 • Grohmann : pokračování za 5 minut
 • Grohmann svolává zastupitele
 • Pospíšil přebírá vedení schůze
 • Pospíšil : další návrhy na starostu?
 • Nikdo se nepřihlásil. Hrabanek má 2 minuty řeč.
 • Slibuje návrat úřadu do normálního stavu, materiály pro zastupitelstvo budou kompletní.
 • Pospíšil : určení způsobu volby
 • Richtr : chce diskuzi, hlásí se do diskuze, uznává porážku, smutné zejména ANO, které zruší další koalici
 • Hrabanek řídil město špatně
 • Obklopuje se bývalým starostou, jako groteska
 • Diskuze končí, začíná určení způsobu voleb. Navržena tajná volba. Schváleno opozicí a části současné koalice
 • Proběhne tajná volba. (Chystá se plenta. Od odvoláni starosty víme, že je schována na jevišti.)
 • Volba připravena. Přítomno 26. Nepřítomný předem omluvený Kulich.
 • Matoušek : pro záznam upozorňuje, že bez omluvy opustili sál a nehlasovali: Peška, Richtr, Hůla
 • Oznámení výsledků voleb: odevzdáno 20 lístků, pro 15, Hrabanek starostou
 • Grohmann gratuluje Hrabankovi a předává mu řízení schůze.
 • Hrabanek : navrhuje hlasování o místostarostech, odvolání Grohmann a Zlámal
 • Do diskuze nikdo. Hlasování o volbě odvolání místostarostů. 15 pro, včetně Berkovce a Zimy
 • (zdá se, že Peška "vyčítá" něco vedle sedicimu Berkovcovi)
 • Peška : namítá, že komise pro volbu starosty není stejná a má se volit nová
 • Peška se točí na maličkostech (je evidentně vzrušen).
 • Smehlik: namítá, že v návrhu není odvolání místostarostů.
 • Matoušek : bod odsouhlasen: řešení personální situace
 • Bartoniček : navrhuje schválit jednu komisi pro celé zasedání,
 • Richtr : navrhuje odvolávat každého místostarostu zvlášť
 • Peška : chce hlasování dalšího bodu
 • Hrabanek : upozornění, že diskuse byla jen přerušena
 • Smehlik : navrhuje hlasování nový bod
 • Hrabanek : cituje, co Peška řekl číslem, nevidí žádný rozpor s řádem
 • Hlasování o neprerusenem mandátu komise :
 • Tak ne, Peška vystoupení : chce, aby odvolání jiná komise než volební
 • Matoušek : Peška chce zdržovat, ale chci vyjít vstříc, vytvořit odvolací komisi navrhuje
 • Hrabanek : upozornění, že bývalá koalice postupovala stejným způsobem před rokem
 • Smehlik : upozornění, že to probíhalo jinak jako druhý místostarosta
 • Smehlik : navrhuje zařazení nového bodu odvolání místostarostů
 • Peška : chce vědět co s komisi odvolání
 • Bartoniček : stejné jako při odvolání starosty
 • Bartoniček : vyzývá tajemníka, aby odborné problémy rozresil
 • Hercik(tajemník ) : zařízení nového bodu programu nevhodné, pokračování současné může být problematické z hlediska informovanosti
 • Rubik : podporuje Matouška, navrhuje pojmenovat komisi jako sčítaci,
 • Hrabanek : upozornění, že komise při minulém odvolání starosty se jmenovala volební
 • tak uvedeno v zápisu
 • Hrabanek : hlasování o způsobu odvolání prvního místostarosty, navrhuje tajné, schváleno 15
 • Byla schválena odvolací komise pro odvolání prvního místostarosty. Pro 17 hlasů, přidali se Smehlik a Sircova
 • Hlasování bude do 5 minut, až se vytisknou hlasovací lístky
 • Začíná tajné hlasování o odvolání prvního místopředsedy Grohmanna. Hrabanek předává řízení schůze Pospíšilovi (předseda sčítací komise)
 • Všichni hlasují, jen Peška sedí skrčen na židli a na výzvu k hlasování nereaguje
 • 5 minut přestávka na sčítání končí
 • Grohmann odvolán 14 hlasy
 • Hrabanek děkuje Grohmannovi, vyjadřuje naději, že pro město bude dále pracovat
 • Hrabanek : navrhuje odvolání Zlámala z funkce místostarosty
 • Bartoniček : navrhuje, aby sčítací / volební komise zůstala ve stejném složení
 • Peška : plamenne hovoří, že výčitky byly, že při odvolání starosty žádný plán, a teď to samé
 • Hrabanek : ale to je standardní postup, nyní odvoláme radu, pak navolíme novou a mistostarosty.
 • Sčítací komise bude souběžně volební : 16 hlasů pro
 • Schválení hlasování o odvolání místostarosty Zlámala. Schváleno 15 hlasy.
 • Hlasování o způsobu volby. Navržena tajná : pro 15, Peška nehlasoval, Zlámal a Chysky zdrželi
 • Místostarosta Zlámal odvolán 16 hlasy
 • Zlámal děkuje lidem z rady
 • Hrabanek : navrhuje odvolání rady
 • Prošlo 15 hlasy, včetně hlasu radního Zimy
 • Způsob hlasování tajné, 15 pro
 • Přestávka na přípravu hlasovacích lístků
 • Hlasování se zdrželo, omylem se do seznamu odvolaných členů dostal i nový starosta Hrabánek :)
 • Hlasování skončilo.
 • Výsledek : Drholec 15, Herman 14, Hůla 15, Peška 15, Sircova 9, Zíma 10
 • Hůla: tvrdí, že nesedí počet lístků, protože on má u sebe jeden
 • Hrabanek : vyzývá komisi k přepočtení
 • Pospíšil : uznává chybu, po přepočtení snižuje počet odevzdaných hlasů
 • Sircova nebyla odvolána, ale vystupuje a na funkci v radě rezignuje
 • Hlasování o počtu členů rady a o uvolněných členech.
 • Hrabanek : navrhuje 1 místostarostu a 1 uvolněného člena rady, s agendou téměř v rozsahu místostarosty
 • Peška : upozornění, že už nějak vše nastaveno je
 • Mluví se o mechanismu odvolání, Peška, Rychtr, Smehlik tvrdí, že špatně, Bartoniček navrhuje revokaci současného stavu
 • Schválena struktura 1 místostarosta a 1 uvolněný radní : 15 hlasů
 • Hrabanek : upozornění na 9 hodinu, Matoušek navrhuje prodloužení do konce současného bodu
 • Pro prodloužení 19
 • Peška : žádá o 30 minut přestávka
 • Matoušek : pulhodinová už byla, bylo i několik kratších
 • Hůla : 9
 • Peška neustále zdržuje
 • Kandidáti na místostarostu: Šourek navrhuje Zaloma za ČSSD
 • Peška : myslíte to vážně, když ho navrhujete
 • Bartoniček : prosí o oproštění od osobních útoků
 • Richtr : kandidatura vydá za všechno
 • Hložek : přistoupit na hru matadora Pešky nejde, protože to bychom skončili špatně
 • Hložek: nenechám se zatáhnout do diskuzí
 • Cílek: před 3 týdny na vás podal trestní oznámení, a teď měníte názor
 • Peška : pro odvolání Zaloma jsem nehlasoval
 • Richtr : Zalom by měl vystoupit s vizí
 • Zlámal : Hložek psal, že není mužem na své místo
 • Zase Peška, byl odvolán, teď zas jmenován
 • Zalom: po taškařici před 3 týdny jsme byli zpět jako po volbách, začalo nové jednání
 • ČSSD 3 možnosti, s minulou po odvolání nemožné, stát stranou nebylo rozumné, dostali jsme nabídku jako ČSSD na místostarostu a prijali
 • Hlasování bude tajné
 • Začíná hlasování o zvolení Zaloma na místostarostu (tajná volba)
 • Výsledek hlasování : pro 14, Zalom je místostarosta
 • Rada má nyní 3 členy : Hrabanek, Zalom, Zíma
 • Hrabanek navrhuje dovolit 6 členů. Pro 17.
 • Sourek navrhuje Viska (ČSSD), Hložek navrhuje Vaška (KDU), Hrabanek navrhuje Rubika (ODS), Matoušek navrhuje Bartonička (oms)
 • Zima navrhuje Berkovce(ANO) . Bartoniček navrhuje Matouška (OMS)
 • Probíhaji 2 minuty představení kandidátů
 • Složení navrhované rady: 2 ODS, 2 ČSSD, 2 OMS, 2 ANO, 1 KDU
 • Smehlik : dozvíme se uvolněného radního. Hrabanek : ano
 • Probíhá hlasování, Peška opět trucuje
 • Výsledek volby rady : všichni 15, až na Berkovce s 14
 • Rada zvolena v navrženém složení, bude se hlasovat o uvolněném radním.
 • Hrabanek navrhuje na uvolněného radního Bartonička (oms)
 • Bartoniček : proč nechci místostarostu, děti ve střídavé péči, proto nemohu být místostarosta, jako uvolněný radní mohu mít volnější režim
 • Úřední hodiny atd. budou,
 • Navrženo veřejné hlasování. Schváleno
 • Bartoniček schválen 14 hlasy (i Bartoniček se zdržel)
 • Volební maraton končí.
 • Zastupitelstvo přerušeno v 22:45