pátek 4. března 2016

Stanovisko zastupitele Bartoníčka (OMS) k ukončení provozu PD a k odvolání starosty

Zastupitelé OMS nebudou na pondělním zasedání 7. března přítomní. Oba se předem omluvili a Pavel Bartoníček poslal zastupitelům i několik poznámek ke dvěma bodům, navrženým v programu. Protože text obsahuje zajímavé informace, požádal jsem o souhlas se zveřejněním na web
  Miloslav Nič
-----
Vážené kolegyně a kolegové,

ve druhém pokračování 18. zasedání zastupitelstva jsem bohužel zaneprázdněn jinými povinnostmi a tak se musím omluvit. Očekával jsem ono pokračování v pátek 4. či v sobotu 5. 3., kdy bych býval přijít mohl. Tato nejistota v termínech však lidem, kteří mají více povinností, příliš nesvědčí a výsledkem tedy je moje občasná neúčast, což mne mrzí. Na programu budou v pondělí 7. března dva body, ke kterým bych se však alespoň touto formou rád vyjádřil:

10 – Návrh na trvalé ukončení provozu parkovacího domu (APD) a návrh na rozpočtové opatření č. 4/2016

a) Předkládaný materiál pokládám svým obsahem za účelový, neboť zmiňuje jen negativa akce a nesleduje širší kontext, jak vyplývá z vět „provoz parkovacího domu nebyl plnohodnotný v žádném roce“ či „do výnosů z parkovacího domu nepočítáme nájemné od Komerční banky a.s., to bereme jako bonus a příjem města“ a „do dnešního dne nemáme systém z větší části odzkoušen z důvodu malé návštěvnosti“.  Není zde ani slovo o snaze či nutnosti APD odzkoušet v plném provozu a v delším časovém období, rovnou se navrhuje ho uzavřít.

b) Město Slaný je žalováno. Materiál neobsahuje ani zmínku o vlivu možného uzavření APD a tím neodzkoušení v plném provozu, na šance města v soudní při.

c) Zcela nekoncepčně a tzv. salámovou metodou je nabízena buď varianta zavřít, či provozovat o půl roku déle. Ani slovo o dalších letech. Ani slovo o jiných možnostech a variantách, než zavřít, či provozovat se ztrátou. Žádný střednědobý či dlouhodobý výhled.

d) Nejsem a nikdy jsem nebyl příznivcem APD, který dle mého soudu není domem parkovacím ale spíše garážovým a o jeho automatickém provozu mám vážné pochybnosti. Právě záležitost APD byla jedním z hlavních důvodů mé resignace na funkci 1. místostarosty města v létě 2011, jak si možná někteří pamatujete. Přesto ale považuji za nešťastné, aby dosud městem vynaložené peníze, navíc s nejistým verdiktem soudní pře (která může městu přinést povinnost zaplatit další částky), byly doslova „vyhozeny“ a výsledkem nebude nic. Peníze budou vydány a APD bude zavřený. Toto není „péče řádného hospodáře“, kterou bychom měli jako zastupitelé mít na zřeteli a dle ní postupovat. A to i v případě, že jsme současný stav nezavinili.

e) Vnímám celou záležitost okolo APD jako politikum, kdy jedna strana se snaží PD totálně znemožnit a doslova zlikvidovat, zatímco druhá dokazuje jeho zásadní nutnost a prospěšnost. Nechci se přiklánět ani k jedné straně, ale apeluji na nutnost nalezení určitého kompromisu, který by město Slaný poškodil co nejméně. Ostatně, největší kritici APD a nehospodárně vynaložených peněz na jeho výstavbu a provoz, jsou zároveň největšími zastánci nutnosti výstavby sportovní haly. Cena se také pohybuje v desítkách milionů, část zastupitelů je také proti a nikdo neví, jak finančně náročný bude provoz. Jestli se tedy stihne v tomto volebním období hala postavit, také budeme v tom příštím prosazovat její uzavření z důvodu ztrátového provozu a nehospodárnosti?

f) Jestliže vnímám práci zastupitele jako činnost, která by měla vyjadřovat určitou kontinuitu a respektovat vůli většiny slánského zastupitelského sboru, jsem velmi překvapen, jak je možné, že v prosinci 2015 je schválen rozpočet, načež v příštím roce někteří radní prý chodí za zaměstnanci města a údajně je upozorňují, že určité schválené položky by se neměly čerpat, protože budou provedeny změny. A jsem velmi překvapen, že takovýto postup posvětí i většina členů rady města. Že jsou mezi nimi někteří velmi manipulativními osobnostmi, to není žádné tajemství, stejně jako fakt, že někteří jiní členové jsou spíše pasivní a submisivní. Překvapuje mne však, že se v devítičlenném tělesu rady města může přijmout doporučení, které popírá většinovou vůli zastupitelstva, vyjádřenou hlasováním, resp. schválením rozpočtu města Slaný pro rok 2016. Vracíme se tímto do modelu komunisty oblíbené tzv. řízené demokracie, kdy někteří členové rady budou ve Slaném určovat, která rozhodnutí zastupitelstva mohou zůstat v platnosti a která nikoliv?  

14 – Návrh na odvolání pana Ing. Pavla Záloma z funkce starosty města

a) Zdůvodnění pro odvolání, které zní, že starosta „nerespektuje vůli zastupitelstva při nápravě stavu“ a že předkladatel (L. Šmehlík) „nemá důvěru“, že nejdůležitější věci tohoto období bude starosta řešit „ve prospěch města“, se mnohým může zdát velmi neurčité a nic nevysvětlující. Při takovém zdůvodnění by museli být odvoláni i ti členové rady města, kteří „nerespektují vůli zastupitelstva“, vyjádřenou například schváleným rozpočtem města pro rok 2016.

b) Můj hlas nebyl jedním ze 14 hlasů, které starostu zvolily a nebude ani – vzhledem k mé neúčasti – hlasem který ho bude či nebude odvolávat. Přesto se domnívám, že by důvody pro odvolání měly být zásadní a veřejně přednesené, aby se zabránilo pozdějším spekulacím o pravých důvodech odvolání.

c) Volební výsledek ČSSD v tomto volebním období byl velmi slabý (poloviční počet zastupitelů oproti minulému), přesto však zákulisní dohody a jednání přinesly této straně funkci starosty města. Jestliže tedy navrhované odvolání starosty je vyjádřením nespokojenosti s jedním konkrétním člověkem, a ne s celou politickou stranou, měla by ČSSD navrhnout jiného kandidáta na starostu ze svých řad. A tento kandidát by měl být na stejném zasedání většinou hlasů schválen.

d) Pro odvolání starosty je potřebná domluva koalice s opozicí, protože část zastupitelů z opozice ale i z koalice s odvoláním nebude souhlasit, či pro něj nezvedne ruku při hlasování.  Toto se doposud realizovat nedařilo. Jestliže je tedy při odvolání starosty možná domluva „napříč politickým spektrem“, bude taková domluva fungovat i nadále, nebo se jí někteří členové koalice (a zvláště někteří členové rady města) budou následně opět snažit zabránit?   


Berte toto mé vyjádření jako podnět k možnému zamyšlení a případnou diskuzi směřujte na pondělní zasedání zastupitelstva, prosím.


S  přátelským pozdravem
Ve Slaném – Otrubech, 2. 3. 2016                 
Ing. Bc. Pavel Bartoníček, v.r.
 zastupitel města Slaný

===

Program pokračování 18. zasedání zastupitelstva města

10/18/2016/ZM – Návrh na trvalé ukončení provozu parkovacího domu (APD) a návrh na rozpočtové opatření č. 4/2016
11/18/2016/ZM – Výsledky kontroly FV Základní školy Slaný, Rabasova 821, okres Kladno
12/18/2016/ZM – Plán kontrol Finančního výboru pro rok 2016
13/18/2016/ZM – Plán kontrol Kontrolního výboru na rok 2016
14/18/2016/ZM – Návrh na odvolání pana Ing. Pavla Záloma z funkce starosty města
15/18/2016/ZM – Diskuse

2 komentáře:

 1. Ztotožňuji se s názorem Ing. Bartoníčka k návrhu jak dál s parkovacím domem ve Slaném. Vím, že 17.6.09, kdy se prvně rozhodovalo pro toto rozpočtové opatření, a k tomuto tipu APD nezvedl ruku a to spolu s pp. Klasem, Šromem, Richtrem,Pánkem, Švarcem, Matějkou, Peškou a Dosoudilíkem. Mělo se dříve vše důkladně prodiskutovat a dát tomu čas, šlo o velkou investiční částku a investovat bylo třeba i jinde. Politicky to nebylo dost dobře připravené (to vidíme ale dnes už jiným pohledem), a nedal se tomu dostatečný čas. Dnes již APD stojí a s tím je třeba se smířit, rozhodlo o tom tehdy 17 zastupitelů města. Myslím, že APD by měl nadále sloužit jako hlavně garážovací objekt s možností i parkování. Naproti tomu ale je dnes na scéně návrh k ukončení jeho funkce. Věřím, že se najde řešení a nedojde k tomu nejhoršímu, a hlavně, nebude se to řešit politicky. Mě se to zatím tak jeví.
  Pro mne je to zajímavé i proto, že to bylo příčinou přepolarizování politické prezentace po volbách ve městě Slaný. A i když to stálo odchod P. Bartoníčka i z ODS ( protože od té doby o něm bylo šířeno, že hlasuje i s komunisty aniž by si uvědomili, že jde o komunál a neřešili KSČM, proti němuž Bartoníček celý život bojuje). Když čteme slánské diskuze a stenozáznamy ze zastupitelstva, tak to každý vidí kdo jak hlasuje. On tedy se řídil a řídí jen zdravým rozumem, čehož je dokladem i jeho dopis zastupitelům. Pro mě jako pravičáka je smutné, že tyto názory nejen Bartoníčka, ale i pp. Richtra a Gromana, lidí technicky zdatných s manažerskými schopnostmi, lidí vzešlých a odešlých z ODS což je škodou demokracie, jsou viděni často jejími členy jinak nežli si zaslouží.
  Vidíme, jak je důležitou podmínkou, kdo v čele města Slaného stojí.
  Vyjadřuji se k tomu proto, že P.Bartoníček byl poslední dva roky členem našeho MS ODS v Knovízi.
  František Vejr, Knovíz.

  OdpovědětVymazat
 2. Jsem také přesvědčen o tom, že v otázce APD nesmí rozhodovat politika, ale odbornost a zdravý rozum.

  Ukončit provoz PD, když není vyřešeno co s ním dál, je proti zdravému rozumu.

  Ukončit provoz PD bez dořešení sporu se zhotovitelem při tvrzení, že PD je nevyhovující bez důkazu, je proti zdravému rozumu.

  Zabýval se někdo provedením skutečné zkoušky funkce PD, která by dokázala tvrzení o závadnosti technologie? Byl proveden jeden neúspěšný pokus za klobásu a pro jednoho benzin. Bezmála stejné obsazení PD (pokud ukazatel volných míst nelhal) jaké bylo při nepovedeném testu bylo při novoročním ohňostroji. Nebyly zveřejněny žádné stížnosti na provoz domu, když se parkující po akci rozešli v jednom okamžiku. Zná někdo skutečnost o provozuschopnosti PD? Neměl by se realizovat skutečný test? Jistě to nepůjde za pár klobás a trochu benzinu, ale za úhradu skutečných nákladů testujícím včetně patřičné odměny. Může jít o dost peněz, ale v porovnání s desítky miliónů, o které jde, o částku přijatelnou.

  Jsou zveřejňovány jen negativní ekonomické ukazatele jako hlavní důvod ukončení provozu. Zabýval se někdo rozborem nákladů a možnostmi jejich snížení? Myslím si, že nikoliv. Co bude stát neprovozovaný PD? Bude se konzervovat nebo alespoň udržovat nebo bude jen tiše chátrat?

  Je rozumné předpokládat, že se najde někdo k provozování PD na vlastní náklady, když město argumentuje jeho ztrátovostí a vydělávající část si chce ponechat?

  R r

  OdpovědětVymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného