pondělí 7. března 2016

18. zasedání zastupitelstva - 7. březen - část 2. - starosta odvolán, PD pokračuje

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 • Pokračování zastupitelstva zahájeno, přitomno 21, omluven mj. Zlámal
 • Pokračuje se projednáváním parkovacího domu
 • Starosta sumarizuje využití domu, protože nikdy nebyl plně využit, nejsou plné údaje
 • Hložek : argumentuje pro pokračování PD
 • PD neodpovídá očekávání, tehdy řešil problém, uzavření : co s budovou
 • nevyčerpaly se všechny možnosti, Kotany nabízel pachtováni domu, dopis zmiňuje Pešku, ten dnes nepřítomen, Hložek jej chválí
 • Rozporuje předložený rozpočet provozování, tvrdí, že půjde zlevnit
 • Domnívá se, že je zde prostor pro společné provozování s Komou
 • Navrhuje ještě hledat prostor pro provozování
 • Judlová: hovoří o tom, že stál dům milióny, už 20 let se řeší parkování
 • Podporuje zachování domu. Koalice udělala lumpárnu, že tak haněla, a teď nikdo neví, že tady je
 • Širc : buď ušetříme na nákladech, nebo ztratíme argumenty pro soud
 • Chybí posouzení právníka co se týká sporu soudního, vyjádření Bezděka (právní poradce Berkovce) velmi vágní
 • Nebylo tam nic použitelného, nechce na základě těchto podkladů rozhodovat
 • Richtr : navrhuje body odmítnout a ne schválit ukončení
 • Navrhuje kampaň na dlouhodobé parkování, po půl roce vyhodnotit a případně zavřít
 • Kulich : parkuje cca 50 lidi, je to garážový dům,
 • Smehlik : vyčítá současné opozici dřívější nehospodárné kroky
 • Smehlik : byl jsem proti PD od počátku, kdyby zastupitelé tušili, kolik bude stát tehdy, tak jsou proti
 • Hula : mezitímní dohoda nic nevyřešila, závady zůstaly
 • Odmítá spolupráci s Komou, město nabízelo k pachtu nikdo ,
 • Odmítá dotovat PD, parkuje pár lidí, chtěli změnu a zavřít
 • Na Judlovou : co jste za hospodáře? Lidi tam parkovat nebudou
 • Dnes řešíme ztrátovost provozu, dotujeme milionem
 • Richtruv návrh nemá kde vzít peníze
 • Generalky to nepokryje
 • Rankova : kde parkujete auto? Hula : na pozemním placeném parkovišti
 • Zkušenosti s domem ale mám
 • Peška : omlouvá se za pozdní příchod, dům náklady ani garazove nepokryje
 • Když se nabízel dům (roční karta) za 10000 Kč, nebyl zájem, nešlo financovat
 • Hrabanek : souhlasí s Hložkem, že předložený materiál tendenční, zdůrazňuje pronájem prostor
 • V materiálu nic o závadach, ač Hůla tvrdí, že jsou
 • Hložek : město není soukromá firma, i plavecký stadion je dnes ztrátový
 • Nedělá se propagace, doprava přitom přetížena, někde je to nebezpečné
 • Když zavřeme parkovací dům, vedle sebe dva domy, které budou vypadat divně
 • Richtr : V září bychom měli znovu vyhodnotit, peníze jsou v rezervním fondu
 • Mezitimni dohoda byla chyba
 • Hula : karty jsou stále nabízeny, čte z článku v novinách z 2013, kde Rubik tvrdí, že se dům zaplatí
 • Občan (Slavík) : připomíná, že bude třeba po zavření dalších 50 míst ve městě
 • Doporučuje nechat čas na reklamu před zavřením
 • Pospíšil : V domě nelze parkovat vozy s alternativním pohonem(bezpečnostní předpisy, nepůjde doinstalovat )
 • Doporučuje zachovat parkování, osobně problém neměl
 • Varvarovsky : dům nechat v provozu, doplácíme na spoustu věcí, připomíná Peskovi novou halu, také bude ztrátová
 • Začíná hlasování : pro uzavření hlasuje 10 neprošlo
 • Ponechat v provozu, sebrat peníze městským slavnostem, muzeu, historický sborník atd. na provoz
 • nikdo pro, většina proti nebo zdrželo
 • Nevyšly počty při hlasování, druhý pokus ok se stejným výsledkem pro, tedy 0
 • Kontrola finanční výbor_ kontrola Hrabánkovy 3. školy
 • Chyský: vše bez závad, škola v dobrém stavu, rád by, aby stejně vypadaly ostatní školy
 • Chystá se kontrola ostatních škol
 • Plán kontrol: finanční : předkládá Chyský : muzeum, škola Komenského, kulturní zařízení, sport, hlavně zimak a BIOS
 • Dotace Husovi třídy
 • Zastupitelé vzali plán na vědomí
 • Plán kontrol kontrolního výboru: Rubik předkládá
 • Richtr : neschválil se poprvé loňský rok
 • Ten současný předložen krátce před jednáním, rozporuje nemocnici
 • kontrola Ferraty, proč šel Rubik na městský úřad pro dokumenty
 • Rubik : zmocnění v zákoně, mám i vyjádření ministerstva vnitra
 • je zmocněn, není třeba zastupitelstvo
 • Smehlik : souhlasí s Rubikem, nemá se kontrolní výbor omezovat, nepleťme se jim do toho, pokud v rámci zákona
 • Hrabanek : shoda s Smehlikem, že jste bránily činnosti kontrolního je unikum
 • Grohmann : rozporuje průběh kontroly, nešlo přes tajemníka,
 • Peška : plán kontrol připomínky, my jsme nebranili, to on sám
 • Současný návrh : kontrola věcné správnosti rekonstrukce gynekologie rozporuje
 • Rubik : je to běžné, stejně jako v jiných městech,
 • Hercik : technikalie spolupráce s výbory, potřebuji připravit úředníky aby měli všechny materiály
 • Peška : kontrola usnesení rady a zastupitelstva, primární úkol výboru
 • ponechat body 2,3,4, vynechat gynekologii
 • Hložek : nikdy jsme neshodili návrh kontrolního, když jste tam byli vy, proč se pletete teď?
 • Přišel Zlámal
 • Richtr : vše bylo účelové na politické body
 • Hrabanek : u finančního výboru projde vše bez podrobností, je váš, u kontrolního chcete vše
 • Hlasování o plánu kontrol kontrolního : schváleno, zdržení Peška, Grohmann Richtr Drholec
 • Začíná odvolávani starosty
 • Smehlik : předložil návrh, hovoří o čističce, byli jsme velmi kritičtí
 • ale o tom nemluvím, mluvím o smlouvě s Veolii, o převzetí čističky do vlastních rukou za 10 milionů
 • Čistička hlavní úkol. Od začátku ledna vím, že jsem prý schválil něco, co jsem nevěnoval pozornost oponentním názorům
 • To na nás napsal Starosta, o radě že jsou tuneláři
 • Pochopil bych, kdyby Starosta přišel na další s žádostí o předělání
 • Na jednoho z nás trestní oznámení za úkoly vykonávané z nařízení Rady
 • Zastupitel se dozvěděl až od policie, takto s námi Starosta jedná
 • Starosta se k nám nechová fér
 • Starosta : chtěl jsem projednávání odložen, než zjistíme, zda zveřejnit, chtěl jsem i aktuální znalecký posudek ceny
 • Rada města mi to neumožnila, za zápisu zmizely moje poznámky
 • Nezadal jsem policii, ale úředníky, chtěl jsem si ověřit text
 • tedy posudek, aféru z toho děláte vy
 • Někdo se mi koukal do me schránky na odpověď, ač do vlastních rukou
 • Zlámal uznal, že on, ale pak na radě udělal scénu
 • Oba doklady byla soukromá korespondence, přesto zveřejněno na internetu
 • Čte: odůvodnění se mění, teď je to neplnění, dříve jiné
 • Kauzy si vzal do gesce Zlámal, mně ignoroval a neinformoval
 • Zaměřím se jen na ČOV. Jeho řešení zaplatit 10 milionů. Nesouhlasil jsem, protože právníci varovali, riziko vyvedení peněz
 • Mohli jsme platit jinou cenu, vyčísleno podle 5 let staré smlouvy, Zlámal nedodal aktualizace, ač měl úkol rady
 • K dispozici jen jeho dva maily, na dohodu povinnost oznámení, 15 dnů
 • Proto jsem poslal k posouzení, dohoda měla být vyvěšena, podle mne
 • Pokud Zlámal předloží aktualizace, pak můžeme vyvěsit na desce a řádně zaplatit
 • Zlámal nedodal aktualizace, kdyby dodržel, mohli jsme hlasovat, co kdyby nižší odhad
 • Výzva odvolání Zlámala, ten prý v pozadí za vším
 • Smehlik : a to je ono nedostal jsem odpověď na to, co jsem se ptal
 • můj cíl nebyl jít Zlámalovi na ruku, (je evidentně rozrušen), vyžaduje face to face jednání, ne takto za zády
 • Je jasné, že to s Veolii něco bude stát, to posudek neudělá, je to na dohodě
 • Starosta : je to náhrada škody
 • Zlámal : rovněž čte: geneze příběhu, začalo jednáním Starosta, Zlámal, Grohmann, Richtr
 • a Veolie, čte termíny
 • Při začátku jednání otázka zda dohoda či soud, kdyby soud, nemohla být dotace
 • Vycházelo se s dodatku, město se již jednou zavázalo
 • Navázali jsme na to jako verze pro dohodu, poměrná část nyní, snížení o 10%
 • V posudku je doporučení před skutečnou výplatou aktualizace
 • Výplata v únoru 2017, tehdy možno aktualizace
 • Starosta oslovil radu s otázkami, zpochybnil některé body
 • Hula I Peška I já jsme chtěli doložení doměnek starosty, zatím nic
 • 24.9. doručení smlouvy Veolii, chtěl jsem dopracovat komentář, proto až v listopadu, smlouva byla k dispozici
 • Před týden před zastupitelstvem žádné pochybnosti, pak náhle změna, včetně vyvěšení na desce
 • Zlámal argumentuje, že není povinnost vyvěšovat na desce, když se ruší
 • Zlámal : o posudek jsem žádal a urgoval, od vodáren bude do konce března
 • Můžeme smlouvu prodloužit, výplata nejdříve v 2017
 • Argumentuje, že to bylo, Veolie součástí volebního programu
 • Vše problém s dodavatelem, to jsme vyřešili
 • Nikdo nevznášel na radě jiný názor, finální dokument v 7 verzích, trvalo 14 dnů
 • Zpočátku jsme se plácali po zádech, pak najednou změna
 • Na hlavičkovem papíru s podpisem starosty beru jako oficiální dokument města, je odesláno bez rady
 • Loučíme se s Veolii po mnoha letech, je to jejich busines, bude náš obchodní partner, poškození budoucích vztahů
 • Ohrožuje se proti porovnání PD a smlouvy s Veolii
 • Ohrazeni proti výrazu tunelář na sebe
 • Vašek : dopis na ministerstvo se mi nelíbí, slovník : tunelari, škůdce,...
 • Ptá se na posudek, kolik jich bude? Starosta : to dělá Veolie
 • Vašek : nelíbí se konfrontačni tón dopisu,
 • Cílek : jde o dohodu k narovnání, tedy posudek až k 2817
 • Starosta : háji posudek
 • My se ve smlouvě zavazujeme zaplatit
 • Hrabanek : sklouzli jsme k rekonstrukci, celá smlouva a její ukončení nešťastné
 • Vše je nesystémove, včetně odvolání starosty, já nejsem v jeho fanklubu, ale co bude dál?
 • V materiálu vůbec nic, teď jste si nedorozuměli, a teď město bez vedení?
 • Hula: hovoří o zveřejnění, domnívá se, že dohoda být vyvěšena nemůže
 • Zlámal má čas úkol splnit, nevidím problém.
 • Posudek může ukázat později náš prospěch
 • Hula podporuje smlouvu s Veolii
 • Starosta : cituje stát o zveřejnění smluv, jsou tam modelové situace, doporučuje při pochybnosti zveřejnit
 • Smehlik : nic jsem nerozehrával, je koalice mezi ČSSD a ODS
 • Budou další kroky, bude se znovu jednat
 • Řešení hledat nebudu
 • Peška : problém v ničem s vyvěšením, mohli jsme, nic tam tajného
 • V horizontu měsíců bude posudek
 • Rada potřeba čas
 • Předvadime ukázku ne komunikace
 • Doporučoval jsem proběhnout, musíme si sednout
 • Kulich : problém je v dotaci, ta dohoda s Veolii podmínky, proto ujednání
 • Argumentuje o zrušení smlouvy, vždy problém s dotací
 • Starosta : takto může uvažovat korporace, ne město
 • Rankova : bylo nám vyčítano s PD, že nevyvěsili,
 • Richtr : vyvěšení smlouvy podle něj nebylo nutné
 • Škůdce identifikoval jako Zlámal, na schůzce ale škůdce jako Hložek (mezitimni dohoda)
 • Boj mezi starostou a mistostarostou je unikátní
 • Byl tu anonym, že jsem loutkář,
 • Když Starosta dobrovolně rezignuje, zahraju mu loutkové divadlo
 • Teď promítá své loutkové divadlo
 • teď máme divadelní hru hruška, a kašperek a ťululum
 • Vyzývá starostu k rezignaci
 • Omlouvá se za zneváženi
 • Hrabanek : dnes to je trapas, rozpusťme se všichni, vždyť je to hrozné
 • Je to divadélko
 • Máme tu vedle doktorů i věštce
 • Zlámal : nic jsme neskrývali, ani PD nebyla korupce
 • Ale byla pochybení
 • Hložek : PD bylo pochybení, je to obdobné
 • Rankova : jste místostarosta na čtvrt úvazku
 • Občan : složení rady je alibistické,
 • Je zde zneužívání nahlížení do cizí pošty,
 • Místostarosta na půl úvazku, ale dnes divadlo, vyřizování osobních sporu
 • Pane Richtr, to sem nepatřilo, opravdu
 • Vašek : navrhuje tajné hlasováni
 • Nebo hlasovat o způsobu volby
 • Smehlik : na zastupitelstvu se má prát špinavé prádlo, chválí radu
 • Hrabanek : děkuje za vyjmenováni všeho co připravili, a děkuje že současná dokončila
 • Upozornění na problematiku školství, po sloučení zůstal na odboru jediný člověk
 • Teď to děláme znovu, ve větším, odvoláme starostu, zůstane jen jeden na plný úvazek
 • To je teď špatně, není nic systematické
 • Hlasování a dohadování o způsobu volby :
 • Veřejné hlasování neprošlo.
 • Zmatky, musí či nemusí být teď hlasování tajné?
 • Tajná volba: schváleno
 • Smehlik : navrhuje aby nebyla volební komise, a aby vybírala sekretářka
 • Hrabanek : prosí o důstojné hlasování, tedy s plentou
 • Je přestávka, chystá se volba
 • Přestávka pokračuje, ale zastupitelé se pomalu scházejí
 • Vedení schůze se ujímá Grohmann
 • Zahajuje diskuzi, než tajemník přinese lístky.
 • tak ne, volí se komise hlasování
 • V komisi navržen Vašek, Cílek, Pospíšil : schváleno
 • Pořád chybí hlasovací lístky, proto přece jen diskuze
 • Hložek : otázky na Terra prosperita
 • Kdo doporučil na placenou službu Dvořáka
 • Hložek upozornění, že ho dříve odvolali, protože vznášel informace
 • Hložek : chtěla vše prodat, teď najednou chce koupit pozemky za 3.5 milionu
 • Starosta : přišel audit z mf
 • Spolek za účelem péče, a ne rozprodávat majetek, začali jsme se o něj starat
 • Bunkr nemá číslo popisné, možná vlastní ten Bunkr kdo má pozemek nad tím
 • Možná nám jednou majitel pozemku může dělat problémy, proto chci vykoupit
 • Hložek : neexistuje takový právní precedens, tak to není
 • Bunkr předán Terra prosperita
 • Je to špatný způsob fungování spolku, ale tenkrát to jinak nešlo
 • Jak chcete zvelebovat, když to úhor
 • Starosta : to bylo jen zjišťování otázky
 • Hložek : současný majitel koupil za desítky haléřů na m2
 • Dříve byl ochoten prodat za maličko
 • Hložek : podal jste na mne trestní oznámení s Hniličkou
 • Schválila na mne to trestní oznámení valná hromada.? Starosta : nevím
 • Rada města?
 • Ne, diskutovali, v zapise není
 • Starosta : podal jsem trestní oznámení jako Starosta
 • Hložek : ale s nikým ne konzultoval
 • Starosta : diskutoval s právníkem
 • Hula : rada to neprojednávala
 • Judlová : co obchvat města?
 • Starosta : věnuji se od počátku s naším senátorem Mezianem
 • Pozemky již téměř všechny vykoupeny
 • Legislativně máme problém, vyjádření vlivu na životní prostředí, zpočátku zanedbano
 • Může za to brouk
 • Jsou problémy s tím broukem.
 • Vyřizuje to ŘSD
 • Burleova : právník města, zastupuje i klienta, který má pozemky o které jedná, nikdy mu nebyla učiněna nabídka z ŘSD
 • Hložek : nevím, co je v trestním oznámení, snad prodej panelů, podle výslechu
 • Potom připojný bod, že jsme jim zašantročili přívodní bod fotovoltaiky
 • Postrádám logiku, že by někdo koupil přívodní bod, kdyby neměl pozemky
 • Měli jsme ošetřeno jako pronájem,
 • Domnívám se že město má pronajímat či prodávat, ne provozovat, když může soukromník
 • Třetí se ptali na vyrovnání s firmou
 • návěsy kamiony, firma zkrachovala, bylo nutné vyrovnat se, střet představ
 • začalo se 8 my, 18 oni, dohodli jsme se na 11
 • Materiály dával pan Dvořák, kterému jsme tehdy ještě věřili
 • Přijde mi to vše lidsky líto, když jsem tam s se starosty trávili spoustu času hlídáním, když nebyla ostraha
 • Bylo tam bezpečnostní riziko, Terra Prosperita mu zabránila, dopadli jsme lépe než jiné vojenské újezdy
 • Kdybychom tenkrát oslovili někoho s kufry peněz, aby tam vařil marihuanu, tak to šlo
 • Bunkr Podlesín mohl být majetek města, ale nic tam nehrozilo
 • Starosta : k proplacení není žádná dokumentace
 • Hložek : nechal jste mi sebrat soukromou krabici
 • Starosta : obchodoval se s panely, v účetnictví není
 • Hložek : tak asi ten prodej nevyšel
 • Richtr : co víme o směně pozemků? Teď to padlo
 • Starosta : pod plochou dráhou, uceleni pozemků
 • Grohmann : přerušení diskuze a zahájení hlasování o odvolání
 • Začíná hlasování na lístku: souhlasíte s odvoláním : ano/ne
 • Už se končí hlasují Zalom a Zlámal
 • Začíná sčítání, pokračuje diskuze
 • Občan : žádosti o dotace sportovních organizací, teď změna, tak komplikované jako teď nikdy
 • Dělám jich spoustu, ale tady je tady hrozne, nevěděl jsem si rady
 • Směrnice byly schváleny, a nikdo nepomohl
 • Nikdo nám nic nevysvětlil, nic jsme nemohli komentovat. Nikdo nic nevěděl.
 • Kulich : špatně se plocha dráha hodnotí
 • Hrabanek : změnila se spousta věcí
 • System je neprůhledný
 • Občan : plocha dráha : že směrnic zmizela reprezentace města
 • Diskuze přerušena
 • Hlasovalo 25, 14 odvolat, 5 proti, zbytek neplatné
 • Starosta odvolán
 • Grohmann: děkuje za činnost, i pres
 • Hnilička : terra prosperita : tlacte na zastupitelstvo, nepripuste výměnu pozemku, jsou nevýhodné
 • Chyský : vyhláška pobíhání psů, někde skončila, je pokrok?
 • Konec.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného