čtvrtek 17. března 2016

Kamil Běhounek – utajený Slaňák


Právě před sto lety, přesněji 29. března 1916, se v Blatné narodil Kamil Běhounek.  Mladé generaci toto jméno patrně příliš neřekne. Studijněji založení teenageři možná jeho jméno zamění s pražským rodákem a polárníkem Františkem Běhounkem (účastník výprav Roalda Amundsena k severnímu pólu vzducholodí Norge a generála Umberta Nobileho, se kterým ve vzducholodi Italia jako první Čech přeletěl nad severním pólem a přežil i následnou havárii této vzducholodi).

Znalci však vědí (a ostatním doporučuji článek Gabriela  Gössela „Kamil Běhounek: Má láska je jazz“ na www.radioservis-as.cz/archiv03/3903/39pub2.htm), že Kamil Běhounek byl fenomenální jazzový akordeonista a skladatel. Mezi jeho hity patřily písně Cvrček muzikant, Pronásleduje mne melodie, Utržený knoflík, Tiše padá sníh, Sám s děvčetem v dešti, Ráda zpívám hot a Má láska je jazz. Titul poslední písně byl i názvem Běhounkovy autobiografické knihy, vydané v roce 1986 v exilovém nakladatelství Sixty-Eight Publishers v Torontu.

Zmiňována je i jeho epizodní role ve filmu Pán a sluha (1938) a hudba pro film Eva tropí hlouposti (1939) – písně Hrály dudy a již zmíněná Má láska je jazz.

 Po 2. světové válce účinkoval pro americké vojáky v důstojnických klubech v americké okupační zóně Německa, kde zůstal i po únorovém komunistickém převzetí moci v Československu a do své vlasti se již nevrátil.  Zemřel koncem roku 1983 v Bonnu, hlavním městě tehdejší Spolkové republiky Německo. I to bylo důvodem, že jeho jméno nebylo v komunistickém Československu příliš zmiňováno. 

Důvodem pro napsání tohoto článku je však skutečnost, že dětství a dospívání blatenský rodák Kamil Běhounek prožíval ve Slaném, a to ve Štechově ulici č. 17. Zde na půdě našel svoji první harmoniku a na dvoře tohoto domu začal na nástroj cvičit. Dům je majetkem rodiny Martinovských (paní Věra Martinovská, rozená Běhounková, byla neteří Kamila Běhounka) a bratři Otakar a Vít jsou jeho žijícími prasynovci.

Královské město Slaný připravuje vzpomínkovou akci a koncert, předběžně plánovaný na konec května či červen, na které by neměla chybět ani dcera Katja Behounek-Pölzer, žijící v Berlíně a uvažuje se i o vystoupení Českého saxofonového kvarteta, jehož členem je právě Otakar Martinovský a orchestru Václava Marka Blue Star, který má v repertoáru i některé Běhounkovy skladby a obsazením se blíží zvuku jeho původního tělesa. Bude milé, jestliže si připomeneme výročí hudebníka, který svoji mezinárodní karieru začal právě ve Slaném.

Pavel Bartoníček, zastupitel města

Tento text bude ve zkrácené verzi zveřejněn v dubnovém čísle měsíčníku Slánská radnice 
pondělí 7. března 2016

18. zasedání zastupitelstva - 7. březen - část 2. - starosta odvolán, PD pokračuje

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 • Pokračování zastupitelstva zahájeno, přitomno 21, omluven mj. Zlámal
 • Pokračuje se projednáváním parkovacího domu
 • Starosta sumarizuje využití domu, protože nikdy nebyl plně využit, nejsou plné údaje
 • Hložek : argumentuje pro pokračování PD
 • PD neodpovídá očekávání, tehdy řešil problém, uzavření : co s budovou
 • nevyčerpaly se všechny možnosti, Kotany nabízel pachtováni domu, dopis zmiňuje Pešku, ten dnes nepřítomen, Hložek jej chválí
 • Rozporuje předložený rozpočet provozování, tvrdí, že půjde zlevnit
 • Domnívá se, že je zde prostor pro společné provozování s Komou
 • Navrhuje ještě hledat prostor pro provozování
 • Judlová: hovoří o tom, že stál dům milióny, už 20 let se řeší parkování
 • Podporuje zachování domu. Koalice udělala lumpárnu, že tak haněla, a teď nikdo neví, že tady je
 • Širc : buď ušetříme na nákladech, nebo ztratíme argumenty pro soud
 • Chybí posouzení právníka co se týká sporu soudního, vyjádření Bezděka (právní poradce Berkovce) velmi vágní
 • Nebylo tam nic použitelného, nechce na základě těchto podkladů rozhodovat
 • Richtr : navrhuje body odmítnout a ne schválit ukončení
 • Navrhuje kampaň na dlouhodobé parkování, po půl roce vyhodnotit a případně zavřít
 • Kulich : parkuje cca 50 lidi, je to garážový dům,
 • Smehlik : vyčítá současné opozici dřívější nehospodárné kroky
 • Smehlik : byl jsem proti PD od počátku, kdyby zastupitelé tušili, kolik bude stát tehdy, tak jsou proti
 • Hula : mezitímní dohoda nic nevyřešila, závady zůstaly
 • Odmítá spolupráci s Komou, město nabízelo k pachtu nikdo ,
 • Odmítá dotovat PD, parkuje pár lidí, chtěli změnu a zavřít
 • Na Judlovou : co jste za hospodáře? Lidi tam parkovat nebudou
 • Dnes řešíme ztrátovost provozu, dotujeme milionem
 • Richtruv návrh nemá kde vzít peníze
 • Generalky to nepokryje
 • Rankova : kde parkujete auto? Hula : na pozemním placeném parkovišti
 • Zkušenosti s domem ale mám
 • Peška : omlouvá se za pozdní příchod, dům náklady ani garazove nepokryje
 • Když se nabízel dům (roční karta) za 10000 Kč, nebyl zájem, nešlo financovat
 • Hrabanek : souhlasí s Hložkem, že předložený materiál tendenční, zdůrazňuje pronájem prostor
 • V materiálu nic o závadach, ač Hůla tvrdí, že jsou
 • Hložek : město není soukromá firma, i plavecký stadion je dnes ztrátový
 • Nedělá se propagace, doprava přitom přetížena, někde je to nebezpečné
 • Když zavřeme parkovací dům, vedle sebe dva domy, které budou vypadat divně
 • Richtr : V září bychom měli znovu vyhodnotit, peníze jsou v rezervním fondu
 • Mezitimni dohoda byla chyba
 • Hula : karty jsou stále nabízeny, čte z článku v novinách z 2013, kde Rubik tvrdí, že se dům zaplatí
 • Občan (Slavík) : připomíná, že bude třeba po zavření dalších 50 míst ve městě
 • Doporučuje nechat čas na reklamu před zavřením
 • Pospíšil : V domě nelze parkovat vozy s alternativním pohonem(bezpečnostní předpisy, nepůjde doinstalovat )
 • Doporučuje zachovat parkování, osobně problém neměl
 • Varvarovsky : dům nechat v provozu, doplácíme na spoustu věcí, připomíná Peskovi novou halu, také bude ztrátová
 • Začíná hlasování : pro uzavření hlasuje 10 neprošlo
 • Ponechat v provozu, sebrat peníze městským slavnostem, muzeu, historický sborník atd. na provoz
 • nikdo pro, většina proti nebo zdrželo
 • Nevyšly počty při hlasování, druhý pokus ok se stejným výsledkem pro, tedy 0
 • Kontrola finanční výbor_ kontrola Hrabánkovy 3. školy
 • Chyský: vše bez závad, škola v dobrém stavu, rád by, aby stejně vypadaly ostatní školy
 • Chystá se kontrola ostatních škol
 • Plán kontrol: finanční : předkládá Chyský : muzeum, škola Komenského, kulturní zařízení, sport, hlavně zimak a BIOS
 • Dotace Husovi třídy
 • Zastupitelé vzali plán na vědomí
 • Plán kontrol kontrolního výboru: Rubik předkládá
 • Richtr : neschválil se poprvé loňský rok
 • Ten současný předložen krátce před jednáním, rozporuje nemocnici
 • kontrola Ferraty, proč šel Rubik na městský úřad pro dokumenty
 • Rubik : zmocnění v zákoně, mám i vyjádření ministerstva vnitra
 • je zmocněn, není třeba zastupitelstvo
 • Smehlik : souhlasí s Rubikem, nemá se kontrolní výbor omezovat, nepleťme se jim do toho, pokud v rámci zákona
 • Hrabanek : shoda s Smehlikem, že jste bránily činnosti kontrolního je unikum
 • Grohmann : rozporuje průběh kontroly, nešlo přes tajemníka,
 • Peška : plán kontrol připomínky, my jsme nebranili, to on sám
 • Současný návrh : kontrola věcné správnosti rekonstrukce gynekologie rozporuje
 • Rubik : je to běžné, stejně jako v jiných městech,
 • Hercik : technikalie spolupráce s výbory, potřebuji připravit úředníky aby měli všechny materiály
 • Peška : kontrola usnesení rady a zastupitelstva, primární úkol výboru
 • ponechat body 2,3,4, vynechat gynekologii
 • Hložek : nikdy jsme neshodili návrh kontrolního, když jste tam byli vy, proč se pletete teď?
 • Přišel Zlámal
 • Richtr : vše bylo účelové na politické body
 • Hrabanek : u finančního výboru projde vše bez podrobností, je váš, u kontrolního chcete vše
 • Hlasování o plánu kontrol kontrolního : schváleno, zdržení Peška, Grohmann Richtr Drholec
 • Začíná odvolávani starosty
 • Smehlik : předložil návrh, hovoří o čističce, byli jsme velmi kritičtí
 • ale o tom nemluvím, mluvím o smlouvě s Veolii, o převzetí čističky do vlastních rukou za 10 milionů
 • Čistička hlavní úkol. Od začátku ledna vím, že jsem prý schválil něco, co jsem nevěnoval pozornost oponentním názorům
 • To na nás napsal Starosta, o radě že jsou tuneláři
 • Pochopil bych, kdyby Starosta přišel na další s žádostí o předělání
 • Na jednoho z nás trestní oznámení za úkoly vykonávané z nařízení Rady
 • Zastupitel se dozvěděl až od policie, takto s námi Starosta jedná
 • Starosta se k nám nechová fér
 • Starosta : chtěl jsem projednávání odložen, než zjistíme, zda zveřejnit, chtěl jsem i aktuální znalecký posudek ceny
 • Rada města mi to neumožnila, za zápisu zmizely moje poznámky
 • Nezadal jsem policii, ale úředníky, chtěl jsem si ověřit text
 • tedy posudek, aféru z toho děláte vy
 • Někdo se mi koukal do me schránky na odpověď, ač do vlastních rukou
 • Zlámal uznal, že on, ale pak na radě udělal scénu
 • Oba doklady byla soukromá korespondence, přesto zveřejněno na internetu
 • Čte: odůvodnění se mění, teď je to neplnění, dříve jiné
 • Kauzy si vzal do gesce Zlámal, mně ignoroval a neinformoval
 • Zaměřím se jen na ČOV. Jeho řešení zaplatit 10 milionů. Nesouhlasil jsem, protože právníci varovali, riziko vyvedení peněz
 • Mohli jsme platit jinou cenu, vyčísleno podle 5 let staré smlouvy, Zlámal nedodal aktualizace, ač měl úkol rady
 • K dispozici jen jeho dva maily, na dohodu povinnost oznámení, 15 dnů
 • Proto jsem poslal k posouzení, dohoda měla být vyvěšena, podle mne
 • Pokud Zlámal předloží aktualizace, pak můžeme vyvěsit na desce a řádně zaplatit
 • Zlámal nedodal aktualizace, kdyby dodržel, mohli jsme hlasovat, co kdyby nižší odhad
 • Výzva odvolání Zlámala, ten prý v pozadí za vším
 • Smehlik : a to je ono nedostal jsem odpověď na to, co jsem se ptal
 • můj cíl nebyl jít Zlámalovi na ruku, (je evidentně rozrušen), vyžaduje face to face jednání, ne takto za zády
 • Je jasné, že to s Veolii něco bude stát, to posudek neudělá, je to na dohodě
 • Starosta : je to náhrada škody
 • Zlámal : rovněž čte: geneze příběhu, začalo jednáním Starosta, Zlámal, Grohmann, Richtr
 • a Veolie, čte termíny
 • Při začátku jednání otázka zda dohoda či soud, kdyby soud, nemohla být dotace
 • Vycházelo se s dodatku, město se již jednou zavázalo
 • Navázali jsme na to jako verze pro dohodu, poměrná část nyní, snížení o 10%
 • V posudku je doporučení před skutečnou výplatou aktualizace
 • Výplata v únoru 2017, tehdy možno aktualizace
 • Starosta oslovil radu s otázkami, zpochybnil některé body
 • Hula I Peška I já jsme chtěli doložení doměnek starosty, zatím nic
 • 24.9. doručení smlouvy Veolii, chtěl jsem dopracovat komentář, proto až v listopadu, smlouva byla k dispozici
 • Před týden před zastupitelstvem žádné pochybnosti, pak náhle změna, včetně vyvěšení na desce
 • Zlámal argumentuje, že není povinnost vyvěšovat na desce, když se ruší
 • Zlámal : o posudek jsem žádal a urgoval, od vodáren bude do konce března
 • Můžeme smlouvu prodloužit, výplata nejdříve v 2017
 • Argumentuje, že to bylo, Veolie součástí volebního programu
 • Vše problém s dodavatelem, to jsme vyřešili
 • Nikdo nevznášel na radě jiný názor, finální dokument v 7 verzích, trvalo 14 dnů
 • Zpočátku jsme se plácali po zádech, pak najednou změna
 • Na hlavičkovem papíru s podpisem starosty beru jako oficiální dokument města, je odesláno bez rady
 • Loučíme se s Veolii po mnoha letech, je to jejich busines, bude náš obchodní partner, poškození budoucích vztahů
 • Ohrožuje se proti porovnání PD a smlouvy s Veolii
 • Ohrazeni proti výrazu tunelář na sebe
 • Vašek : dopis na ministerstvo se mi nelíbí, slovník : tunelari, škůdce,...
 • Ptá se na posudek, kolik jich bude? Starosta : to dělá Veolie
 • Vašek : nelíbí se konfrontačni tón dopisu,
 • Cílek : jde o dohodu k narovnání, tedy posudek až k 2817
 • Starosta : háji posudek
 • My se ve smlouvě zavazujeme zaplatit
 • Hrabanek : sklouzli jsme k rekonstrukci, celá smlouva a její ukončení nešťastné
 • Vše je nesystémove, včetně odvolání starosty, já nejsem v jeho fanklubu, ale co bude dál?
 • V materiálu vůbec nic, teď jste si nedorozuměli, a teď město bez vedení?
 • Hula: hovoří o zveřejnění, domnívá se, že dohoda být vyvěšena nemůže
 • Zlámal má čas úkol splnit, nevidím problém.
 • Posudek může ukázat později náš prospěch
 • Hula podporuje smlouvu s Veolii
 • Starosta : cituje stát o zveřejnění smluv, jsou tam modelové situace, doporučuje při pochybnosti zveřejnit
 • Smehlik : nic jsem nerozehrával, je koalice mezi ČSSD a ODS
 • Budou další kroky, bude se znovu jednat
 • Řešení hledat nebudu
 • Peška : problém v ničem s vyvěšením, mohli jsme, nic tam tajného
 • V horizontu měsíců bude posudek
 • Rada potřeba čas
 • Předvadime ukázku ne komunikace
 • Doporučoval jsem proběhnout, musíme si sednout
 • Kulich : problém je v dotaci, ta dohoda s Veolii podmínky, proto ujednání
 • Argumentuje o zrušení smlouvy, vždy problém s dotací
 • Starosta : takto může uvažovat korporace, ne město
 • Rankova : bylo nám vyčítano s PD, že nevyvěsili,
 • Richtr : vyvěšení smlouvy podle něj nebylo nutné
 • Škůdce identifikoval jako Zlámal, na schůzce ale škůdce jako Hložek (mezitimni dohoda)
 • Boj mezi starostou a mistostarostou je unikátní
 • Byl tu anonym, že jsem loutkář,
 • Když Starosta dobrovolně rezignuje, zahraju mu loutkové divadlo
 • Teď promítá své loutkové divadlo
 • teď máme divadelní hru hruška, a kašperek a ťululum
 • Vyzývá starostu k rezignaci
 • Omlouvá se za zneváženi
 • Hrabanek : dnes to je trapas, rozpusťme se všichni, vždyť je to hrozné
 • Je to divadélko
 • Máme tu vedle doktorů i věštce
 • Zlámal : nic jsme neskrývali, ani PD nebyla korupce
 • Ale byla pochybení
 • Hložek : PD bylo pochybení, je to obdobné
 • Rankova : jste místostarosta na čtvrt úvazku
 • Občan : složení rady je alibistické,
 • Je zde zneužívání nahlížení do cizí pošty,
 • Místostarosta na půl úvazku, ale dnes divadlo, vyřizování osobních sporu
 • Pane Richtr, to sem nepatřilo, opravdu
 • Vašek : navrhuje tajné hlasováni
 • Nebo hlasovat o způsobu volby
 • Smehlik : na zastupitelstvu se má prát špinavé prádlo, chválí radu
 • Hrabanek : děkuje za vyjmenováni všeho co připravili, a děkuje že současná dokončila
 • Upozornění na problematiku školství, po sloučení zůstal na odboru jediný člověk
 • Teď to děláme znovu, ve větším, odvoláme starostu, zůstane jen jeden na plný úvazek
 • To je teď špatně, není nic systematické
 • Hlasování a dohadování o způsobu volby :
 • Veřejné hlasování neprošlo.
 • Zmatky, musí či nemusí být teď hlasování tajné?
 • Tajná volba: schváleno
 • Smehlik : navrhuje aby nebyla volební komise, a aby vybírala sekretářka
 • Hrabanek : prosí o důstojné hlasování, tedy s plentou
 • Je přestávka, chystá se volba
 • Přestávka pokračuje, ale zastupitelé se pomalu scházejí
 • Vedení schůze se ujímá Grohmann
 • Zahajuje diskuzi, než tajemník přinese lístky.
 • tak ne, volí se komise hlasování
 • V komisi navržen Vašek, Cílek, Pospíšil : schváleno
 • Pořád chybí hlasovací lístky, proto přece jen diskuze
 • Hložek : otázky na Terra prosperita
 • Kdo doporučil na placenou službu Dvořáka
 • Hložek upozornění, že ho dříve odvolali, protože vznášel informace
 • Hložek : chtěla vše prodat, teď najednou chce koupit pozemky za 3.5 milionu
 • Starosta : přišel audit z mf
 • Spolek za účelem péče, a ne rozprodávat majetek, začali jsme se o něj starat
 • Bunkr nemá číslo popisné, možná vlastní ten Bunkr kdo má pozemek nad tím
 • Možná nám jednou majitel pozemku může dělat problémy, proto chci vykoupit
 • Hložek : neexistuje takový právní precedens, tak to není
 • Bunkr předán Terra prosperita
 • Je to špatný způsob fungování spolku, ale tenkrát to jinak nešlo
 • Jak chcete zvelebovat, když to úhor
 • Starosta : to bylo jen zjišťování otázky
 • Hložek : současný majitel koupil za desítky haléřů na m2
 • Dříve byl ochoten prodat za maličko
 • Hložek : podal jste na mne trestní oznámení s Hniličkou
 • Schválila na mne to trestní oznámení valná hromada.? Starosta : nevím
 • Rada města?
 • Ne, diskutovali, v zapise není
 • Starosta : podal jsem trestní oznámení jako Starosta
 • Hložek : ale s nikým ne konzultoval
 • Starosta : diskutoval s právníkem
 • Hula : rada to neprojednávala
 • Judlová : co obchvat města?
 • Starosta : věnuji se od počátku s naším senátorem Mezianem
 • Pozemky již téměř všechny vykoupeny
 • Legislativně máme problém, vyjádření vlivu na životní prostředí, zpočátku zanedbano
 • Může za to brouk
 • Jsou problémy s tím broukem.
 • Vyřizuje to ŘSD
 • Burleova : právník města, zastupuje i klienta, který má pozemky o které jedná, nikdy mu nebyla učiněna nabídka z ŘSD
 • Hložek : nevím, co je v trestním oznámení, snad prodej panelů, podle výslechu
 • Potom připojný bod, že jsme jim zašantročili přívodní bod fotovoltaiky
 • Postrádám logiku, že by někdo koupil přívodní bod, kdyby neměl pozemky
 • Měli jsme ošetřeno jako pronájem,
 • Domnívám se že město má pronajímat či prodávat, ne provozovat, když může soukromník
 • Třetí se ptali na vyrovnání s firmou
 • návěsy kamiony, firma zkrachovala, bylo nutné vyrovnat se, střet představ
 • začalo se 8 my, 18 oni, dohodli jsme se na 11
 • Materiály dával pan Dvořák, kterému jsme tehdy ještě věřili
 • Přijde mi to vše lidsky líto, když jsem tam s se starosty trávili spoustu času hlídáním, když nebyla ostraha
 • Bylo tam bezpečnostní riziko, Terra Prosperita mu zabránila, dopadli jsme lépe než jiné vojenské újezdy
 • Kdybychom tenkrát oslovili někoho s kufry peněz, aby tam vařil marihuanu, tak to šlo
 • Bunkr Podlesín mohl být majetek města, ale nic tam nehrozilo
 • Starosta : k proplacení není žádná dokumentace
 • Hložek : nechal jste mi sebrat soukromou krabici
 • Starosta : obchodoval se s panely, v účetnictví není
 • Hložek : tak asi ten prodej nevyšel
 • Richtr : co víme o směně pozemků? Teď to padlo
 • Starosta : pod plochou dráhou, uceleni pozemků
 • Grohmann : přerušení diskuze a zahájení hlasování o odvolání
 • Začíná hlasování na lístku: souhlasíte s odvoláním : ano/ne
 • Už se končí hlasují Zalom a Zlámal
 • Začíná sčítání, pokračuje diskuze
 • Občan : žádosti o dotace sportovních organizací, teď změna, tak komplikované jako teď nikdy
 • Dělám jich spoustu, ale tady je tady hrozne, nevěděl jsem si rady
 • Směrnice byly schváleny, a nikdo nepomohl
 • Nikdo nám nic nevysvětlil, nic jsme nemohli komentovat. Nikdo nic nevěděl.
 • Kulich : špatně se plocha dráha hodnotí
 • Hrabanek : změnila se spousta věcí
 • System je neprůhledný
 • Občan : plocha dráha : že směrnic zmizela reprezentace města
 • Diskuze přerušena
 • Hlasovalo 25, 14 odvolat, 5 proti, zbytek neplatné
 • Starosta odvolán
 • Grohmann: děkuje za činnost, i pres
 • Hnilička : terra prosperita : tlacte na zastupitelstvo, nepripuste výměnu pozemku, jsou nevýhodné
 • Chyský : vyhláška pobíhání psů, někde skončila, je pokrok?
 • Konec.

pátek 4. března 2016

Stanovisko zastupitele Bartoníčka (OMS) k ukončení provozu PD a k odvolání starosty

Zastupitelé OMS nebudou na pondělním zasedání 7. března přítomní. Oba se předem omluvili a Pavel Bartoníček poslal zastupitelům i několik poznámek ke dvěma bodům, navrženým v programu. Protože text obsahuje zajímavé informace, požádal jsem o souhlas se zveřejněním na web
  Miloslav Nič
-----
Vážené kolegyně a kolegové,

ve druhém pokračování 18. zasedání zastupitelstva jsem bohužel zaneprázdněn jinými povinnostmi a tak se musím omluvit. Očekával jsem ono pokračování v pátek 4. či v sobotu 5. 3., kdy bych býval přijít mohl. Tato nejistota v termínech však lidem, kteří mají více povinností, příliš nesvědčí a výsledkem tedy je moje občasná neúčast, což mne mrzí. Na programu budou v pondělí 7. března dva body, ke kterým bych se však alespoň touto formou rád vyjádřil:

10 – Návrh na trvalé ukončení provozu parkovacího domu (APD) a návrh na rozpočtové opatření č. 4/2016

a) Předkládaný materiál pokládám svým obsahem za účelový, neboť zmiňuje jen negativa akce a nesleduje širší kontext, jak vyplývá z vět „provoz parkovacího domu nebyl plnohodnotný v žádném roce“ či „do výnosů z parkovacího domu nepočítáme nájemné od Komerční banky a.s., to bereme jako bonus a příjem města“ a „do dnešního dne nemáme systém z větší části odzkoušen z důvodu malé návštěvnosti“.  Není zde ani slovo o snaze či nutnosti APD odzkoušet v plném provozu a v delším časovém období, rovnou se navrhuje ho uzavřít.

b) Město Slaný je žalováno. Materiál neobsahuje ani zmínku o vlivu možného uzavření APD a tím neodzkoušení v plném provozu, na šance města v soudní při.

c) Zcela nekoncepčně a tzv. salámovou metodou je nabízena buď varianta zavřít, či provozovat o půl roku déle. Ani slovo o dalších letech. Ani slovo o jiných možnostech a variantách, než zavřít, či provozovat se ztrátou. Žádný střednědobý či dlouhodobý výhled.

d) Nejsem a nikdy jsem nebyl příznivcem APD, který dle mého soudu není domem parkovacím ale spíše garážovým a o jeho automatickém provozu mám vážné pochybnosti. Právě záležitost APD byla jedním z hlavních důvodů mé resignace na funkci 1. místostarosty města v létě 2011, jak si možná někteří pamatujete. Přesto ale považuji za nešťastné, aby dosud městem vynaložené peníze, navíc s nejistým verdiktem soudní pře (která může městu přinést povinnost zaplatit další částky), byly doslova „vyhozeny“ a výsledkem nebude nic. Peníze budou vydány a APD bude zavřený. Toto není „péče řádného hospodáře“, kterou bychom měli jako zastupitelé mít na zřeteli a dle ní postupovat. A to i v případě, že jsme současný stav nezavinili.

e) Vnímám celou záležitost okolo APD jako politikum, kdy jedna strana se snaží PD totálně znemožnit a doslova zlikvidovat, zatímco druhá dokazuje jeho zásadní nutnost a prospěšnost. Nechci se přiklánět ani k jedné straně, ale apeluji na nutnost nalezení určitého kompromisu, který by město Slaný poškodil co nejméně. Ostatně, největší kritici APD a nehospodárně vynaložených peněz na jeho výstavbu a provoz, jsou zároveň největšími zastánci nutnosti výstavby sportovní haly. Cena se také pohybuje v desítkách milionů, část zastupitelů je také proti a nikdo neví, jak finančně náročný bude provoz. Jestli se tedy stihne v tomto volebním období hala postavit, také budeme v tom příštím prosazovat její uzavření z důvodu ztrátového provozu a nehospodárnosti?

f) Jestliže vnímám práci zastupitele jako činnost, která by měla vyjadřovat určitou kontinuitu a respektovat vůli většiny slánského zastupitelského sboru, jsem velmi překvapen, jak je možné, že v prosinci 2015 je schválen rozpočet, načež v příštím roce někteří radní prý chodí za zaměstnanci města a údajně je upozorňují, že určité schválené položky by se neměly čerpat, protože budou provedeny změny. A jsem velmi překvapen, že takovýto postup posvětí i většina členů rady města. Že jsou mezi nimi někteří velmi manipulativními osobnostmi, to není žádné tajemství, stejně jako fakt, že někteří jiní členové jsou spíše pasivní a submisivní. Překvapuje mne však, že se v devítičlenném tělesu rady města může přijmout doporučení, které popírá většinovou vůli zastupitelstva, vyjádřenou hlasováním, resp. schválením rozpočtu města Slaný pro rok 2016. Vracíme se tímto do modelu komunisty oblíbené tzv. řízené demokracie, kdy někteří členové rady budou ve Slaném určovat, která rozhodnutí zastupitelstva mohou zůstat v platnosti a která nikoliv?  

14 – Návrh na odvolání pana Ing. Pavla Záloma z funkce starosty města

a) Zdůvodnění pro odvolání, které zní, že starosta „nerespektuje vůli zastupitelstva při nápravě stavu“ a že předkladatel (L. Šmehlík) „nemá důvěru“, že nejdůležitější věci tohoto období bude starosta řešit „ve prospěch města“, se mnohým může zdát velmi neurčité a nic nevysvětlující. Při takovém zdůvodnění by museli být odvoláni i ti členové rady města, kteří „nerespektují vůli zastupitelstva“, vyjádřenou například schváleným rozpočtem města pro rok 2016.

b) Můj hlas nebyl jedním ze 14 hlasů, které starostu zvolily a nebude ani – vzhledem k mé neúčasti – hlasem který ho bude či nebude odvolávat. Přesto se domnívám, že by důvody pro odvolání měly být zásadní a veřejně přednesené, aby se zabránilo pozdějším spekulacím o pravých důvodech odvolání.

c) Volební výsledek ČSSD v tomto volebním období byl velmi slabý (poloviční počet zastupitelů oproti minulému), přesto však zákulisní dohody a jednání přinesly této straně funkci starosty města. Jestliže tedy navrhované odvolání starosty je vyjádřením nespokojenosti s jedním konkrétním člověkem, a ne s celou politickou stranou, měla by ČSSD navrhnout jiného kandidáta na starostu ze svých řad. A tento kandidát by měl být na stejném zasedání většinou hlasů schválen.

d) Pro odvolání starosty je potřebná domluva koalice s opozicí, protože část zastupitelů z opozice ale i z koalice s odvoláním nebude souhlasit, či pro něj nezvedne ruku při hlasování.  Toto se doposud realizovat nedařilo. Jestliže je tedy při odvolání starosty možná domluva „napříč politickým spektrem“, bude taková domluva fungovat i nadále, nebo se jí někteří členové koalice (a zvláště někteří členové rady města) budou následně opět snažit zabránit?   


Berte toto mé vyjádření jako podnět k možnému zamyšlení a případnou diskuzi směřujte na pondělní zasedání zastupitelstva, prosím.


S  přátelským pozdravem
Ve Slaném – Otrubech, 2. 3. 2016                 
Ing. Bc. Pavel Bartoníček, v.r.
 zastupitel města Slaný

===

Program pokračování 18. zasedání zastupitelstva města

10/18/2016/ZM – Návrh na trvalé ukončení provozu parkovacího domu (APD) a návrh na rozpočtové opatření č. 4/2016
11/18/2016/ZM – Výsledky kontroly FV Základní školy Slaný, Rabasova 821, okres Kladno
12/18/2016/ZM – Plán kontrol Finančního výboru pro rok 2016
13/18/2016/ZM – Plán kontrol Kontrolního výboru na rok 2016
14/18/2016/ZM – Návrh na odvolání pana Ing. Pavla Záloma z funkce starosty města
15/18/2016/ZM – Diskuse

středa 2. března 2016

Dopis starosty na ministerstvo vnitra

Dnes se na mne obrátil jeden z koaličních zastupitelů s dotazem, zda bych byl ochoten zveřejnit dopis starosty, který byl odeslán bez vědomí rady na Ministerstvo vnitra. Domnívám se, že tento dopis poskytuje zajímavý náhled do situace na radnici, a proto bez dalšího komentáře zveřejňuji.


    Miloslav Nič

PDF verze dokumentu: http://volby.slany-2014.cz/Dopis_starosta_.pdf
úterý 1. března 2016

Slánské noviny, radní Peška a odvolání starosty

Jsem značně pracovně zaneprázdněn, ale pokaždé po zasedání zastupitelstva se podívám do slánské diskuze na odezvy lidí. Dnes jsme narazil na následující začátek diskuze:

---
Slánské noviny (1.3.2016 - 09:19):
"Postřehy z pondělního jednání zastupitelstva města"

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/unorove-jednani-zastupitelstva

L. Šmehlík (1.3.2016 - 10:10):
Pod celý předchozí text slánských novin se musím podepsat. L.Š.
---

a tak jsem si přečetl, o čem Slánské noviny píší a nevěřil vlastním očím. A když jsem se již rozpovídal v tamní diskuzi, podělím se o svůj názor i s vámi. Sice jsem již vychladl z prvotního rozčilení, ale za svojí odpovědí si do písmene stojím:


---
oms (1.3.2016 - 10:41 )
Hlavně pro: L.Šmehlík

Škoda, že s Vámi stejný názor nesdílí vlastní autor článku.

V slušné novinařině bývá zvykem, že jako  redakce se podepisují jen výjimečné případy, kdy se vyjadřuje veřejný názor, na kterém se redakce shodla.

Jelikož Slánské noviny uvádějí:
Portál Slánské noviny provozuje firma SLAN group s.r.o.

a je snadné dohledat (pokud to snad někdo neví) že:
SLAN group, s.r.o. = radní Peška

Takže na zastupitelstvu část koalice Naše město, pan Šmehlík, podá návrh na odvolání starosty, hlavní představitel koalice, radní Peška, se ostentativně zdrží hlasování, aby vzápětí publikoval ve svých novinách článek, který opomene podepsat.

Uvede tam pouze věci, které se mu hodí, a zbytek vynechá, a i to co ponechá interpretuje po svém. Já vím, jak je to těžké udržet si alespoň trošku objektivity, když se člověk snaží komentovat zastupitelstvo. Ale anonymní autor článku, o kterém se domnívám i podle stylu textu, že je jím radní Peška,  jakékoliv pokusy o objektivitu naprosto ignoruje.

Podle mne starosta učinil věci, za které bych ho já odvolal, ale to, co jsme viděli na zastupitelstvu, byla minimálně dvojitá komedie, nejen ze strany starosty. Možná, že vystoupení pána z hlediště bylo secvičené se starostou a Berkovcem, ale naprosto vyhýbavé odpovědi o mnohém napovídaly.

Možná, že i  v tomto případě dojdu k přesvědčení, že starosta pochybil a zaslouží si odvolat. Ale pocit z toho, jakým způsobem vše probíhá mne naplňuje nechutí.

S panem Šmehlíkem se neshodnu snad nikdy na ničem, ale to, že je schopen a nebojí se podepsat mne s ním vlastně smiřuje. Ale tahle věčná anonymní špína, která se ve Slaném uhnízdila, mi leze krkem.

Miloslav Nič

---

Když si po devadesáti minutách svůj text znovu čtu, tak se utvrzuji v myšlence, která mne napadá stále častěji. Podle mého názoru nemáme dobrého starostu.  Během prvního roku svého působení učinil řadu chyb a hlavně zpočátku starostování bylo jeho veřejné vystupování velmi problematické. Navíc, je přirozeným zájmem opozice usilovat o odvolání starosty.

Jenže představa, že jeho odstoupení povede k dalšímu upevnění zákulisní moci radního Pešky, mne vede k tomu, abych doporučoval zastupitelům za OMS nepodpořit odvolání starosty do chvíle, než budou předloženy opravdu pádné argumenty pro jeho odvolání a toto odvolání bude spojeno s odvoláním radního Pešky.
Miloslav Nič
STAN