pondělí 29. února 2016

18. zasedání zastupitelstva - 29. únor - část 1. - část koalice předložila návrh na odvolání starosty

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 • Blíží se otevření zastupitelstva, čeká se velmi poutavý večer.
 • Starosta otevírá zasedání, několik zastupitelů zatím chybí, zřejmě dorazí později.
 • Zapisu ověřovatelé z dneška schváleni: Hula a Pospíšil
 • Zápis z minulého zasedání, ověřování bez námitek ověřovatelů, zastupitelstvo rovněž bez námitek.
 • Nové body do programu, vedle běžných Smehlik předkládá návrh na odvolání starosty.
 • Zdůvodnění návrhu odvolání : spolupráce na ČOV, nevěří schopnostem starosty zvládnout
 • Hrabanek : žádá predřadit spádové oblasti základních škol
 • Starosta : odmítá, že současný rok už je schválen a vše se týká příštího roku
 • Hrabanek : souhlasil by, kdyby ve slanske radnici nebyla informace, že 3.skola bere všechny žáky, což není pravda
 • Smehlik : navrhuje odvolání starosty jako první bod programu
 • Smehlikuv návrh na predrazeni hlasování o odvolání neprošel, hlasy napříč opozicí a koalici
 • Hlasování o predrazeni základních škol, prošel 15 hlasy
 • Sircova :upozornění na původní návrh Smehlika - odvolání starosty na závěr
 • Matoušek : upozornění na problémy s číslováním usnesení, nesedí čísla, odvoláni starosty navrženo jako bod 14
 • Pro projednání bodu odvolání starosty hlasuje 17
 • Zdrželi se Peška, Zima, Hula, Chysky, Berkovec, a ČSSD
 • Hlasování o programu schváleno 23 hlasy
 • Bod 1: kapacita základních škol ve Slaném. Předkladatel Hrabanek
 • Vyhláška spadovost Rabasova. V současnosti Rabasova nemůže přijmout všechny ze spádové oblasti. Starosta čte stanovisko MŠMT
 • MŠMT upozornění na to, že hlavní odpovědnost má obec, nikoliv školy.
 • Hrabanek navrhuje pověřit některého radního jako zodpovědného atd.
 • Peška : souhlasí s Hrabankem, že je to třeba, rada se tím pravidelně zabývá, jen malé upřesnění
 • Pokud spádovost větší než kapacita, je třeba delší termín, aby se mohlo vyřešit
 • Hrabanek : ztratili jsme již rok, upozornění na to jsem dal minulý únor, tehdy rada materiál že školního odboru odložilo
 • Upozornění na chybu v Slanské radnici, která tvrdí, že škola bere všechny, přitom Hrabanek musel odmítat, má obavy z reakce rodičů
 • Jak má jako ředitel reagovat na odvolání, když rodiče budou tvrdit, že jim to město slíbilo.
 • Školy kapacitu mají, ale nemají prostory.
 • Starosta : teď exhibujete jako populisticky zastupitel.
 • Hrabanek : prosí, aby nebyl urážen, upozorňuje, že přijel schválně kvůli zastupitelstvu z lyžařského zájezdu
 • Háje : podle jejich zprávy dřívější kapacita 700 už neodpovídá současnosti.
 • Hrabanek : souhlasí, ale školy musí přijímat podle uvedené kapacity. Proto zdůrazňuje, aby se skutečná kapacita opravdu zjistila
 • Bartoniček : upozornění, že se to týká i dětí mimo Slaný, i zde je naše spádová oblast
 • 3. základní škola má s tím velký problém, tisková zpráva tvrdí zvláštní věci. Upozornění na to že byl zrušen školní odbor, a tohle výsledek
 • Starosta : školství mám v gesci já, ale iniciativně se ujal Heřman.
 • Starosta : zadal jsem Michálkové, udělala špatný seznam,
 • Starosta: ve vaší škole spádová turistika,
 • Hrabanek : rozporuje úkol, starosta : paní Michálková to pojala jako Švejk. Pak dala výpověď.
 • Peška : vše účelově od Hrabanka a Bartonicka.
 • Měli jsme indikovane méně. Je to jak říká starosta
 • Hložek : školství bylo radou podhodnoceno, propuštění Karfikove chyba
 • Hložek : navrhuje hlasovat o předložených návrzích
 • Hrabanek : I kdyby jediné dítě přes, tak špatně, není jak odmítnout, pro ředitele velký problém.
 • Hrabanek : podle vaší tiskové zprávy přijímáme všechny, tak to nějak zařiďte
 • 3 měsíce se nic nedělo, a teď paní Michálkovou, která tady není, obviňujete
 • Bartoniček : že školského úřadu dva pryč, zůstala jediná pracovnice, jak to chcete řešit
 • Kdo je nyní na úřadě ten odborník, který vám to řeší. Proč musela odejít paní Karfikova? Ze dne na den?
 • Starosta : teď vybírán nový člověk, s Kralupy
 • Kulich : kolik rodičů v nejistotě?
 • Hrabanek : na 3. škole problémy s odvoláním. Starosta : tvrdí že háje vše vezmou Hrabanek : nemluvila o všech, jen o své spádové oblasti
 • Šircova : pane Hrabanku, vy teď tvrdíte něco jiného, než jsme se shodli
 • Šircova : kalíte vodu Hrabanek : vy tu problematiku nechápete. Teď probíhá povídání mezi Šircovou a Hrabankem
 • Hrabanek : přece nic zastupitelstvo nerozhodlo.
 • (můj osobní pocit: Šircova má snahu a pocity, které lze chápat, ale ve formální stránce se neorientuje a podceňuje ji)
 • Starosta : táže se radních, kdo se toho ujme. Přihlásil se Hůla.
 • Schválen bod jedna, zdržení Rychtr, ostatní pro.
 • Bod 2 : schvalování umístění stavby, podle stavebního úřadu, jsme účastníci řízení
 • Schvaluji se záměry.
 • Horáčková, stavební úřad, upozornění na to, že současný stav, kdy vše schvaluje zastupitelstvo komplikuje práci, protože zasedání
 • ne tak častá, a tím se stavebníkům prodlužují lhůty.
 • Grohmann: navrhuje revokovat usnesení, které vyžaduje pravidelné schvalování zastupitelstvem.
 • Hložek : nahrál jste mi na smeč, byl to váš návrh, když jste ještě byli jako opozice.
 • Bartoniček : upozorňuje, že tohle je přílepek, který nemá s usnesením nic společného, a měl by se projednávat zvlášť.
 • Richtr : V pravomoci zastupitelstva kvůli bioplynce, strach z opakování, navrhuje stáhnout
 • Bod: výměna potrubí. Peška: podporuje. Bude nutné rekonstrukce celé větve
 • Celková odhadovaná výše 2.5 milionů, třeba učinit před začátkem topného období.
 • Hložek : souhlasí, ale upozorňuje, že to nebylo vůbec zohledněno v rozpočtu,
 • Bartoniček : před dvěma měsíci to rada zamítla, teď podporuje, to není krátkodobý problém, byl znám již před rozpočtem
 • Jinak výměnu vítá. Peška : za to můžou všichni zastupitelé, protože to taky věděli
 • Rozpočtové rezervy jsou 3 miliony, tam peníze jsou
 • Bartoniček : co se změnilo, že v prosinci se nedostala tato akce, je první zasedání po rozpočtu, a je to teď krize. Ale plně podporuji
 • Grohmann: teď proto, že rozvody přes cizí objekty, a množí se opravy. Problém. Rezerva je třeba, ale čekáme proti rozpočtu lepší příjmy
 • Návrh : převod 130000 na projekt výměny potrubí. Schváleno.
 • Bod schvalovani účelových dotací. Vysvětlení Zarubova úřad : je to na osobu.
 • Přijímána další opatření, bod stíhá bod, teď to jde velmi rychle.
 • Bod Hrabanek : příspěvek pro 3. ZŠ. ZŠ má úsporu díky zateplení, ale rozpočet by měl být spravedlivý. Je nárůst žáků.
 • Předkládá porovnání, ZŠ dává i po zateplení více peněz než 1., přitom má více žáků.
 • Peška : škola dostává více peněz, než když Hrabanek starostou
 • Jak objektivně příspěvky, jinde Hrabanek mluvil jinak
 • Hrabanek má víc 15 žáků, a chce 50% navýšení,
 • Dostával nejvíc příspěvků dříve, a proto má nižší provozní náklady.
 • Dostane peníze na lavice jinde. Ráda mu dá.
 • Jeho výdaj mi nepřipadá odůvodněný.
 • Bartoniček : bavíme se o tom v krátké době podruhé, zase jsme neměli informace předem. Hrabanek posílá svoji verzi 18. února , to co říká Peška slyším ted, nic jsme nedostali, jak teď máme diskutovat, když neznáme jeho čísla zdroj
 • Hrabanek : pan Peška čísla některé připouští, jiná vynechává,
 • Upozorňuje Pešku, že vynechává poklesy rozpočtu i nárůst žáků z před rokem
 • Smehlik : přidává se k bartoničkovi i kulichovi, že má málo dat
 • Smehlik : trošku nekoherentni dlouhá řeč , ale říká, že nevěří Hrabankovym číslům
 • Peška : moje čísla jsou od Hrabanka, jen něco od odboru správy majetku
 • V tobě když Hrabanek vedoucí, druhá škola měla mnohem menší opravy než třetí
 • Peška : chtěl jste účelově obelhat zastupitelstvo, dostal jste peníze jednorázově, na dokončení zateplení
 • Chce jinou metodiku výpočtů nákladů
 • Hrabanek : domnívám, že i ostatní školy by měly mít větší rozpočet, s tím souhlasil i Hůla
 • Nemohu být v mínusu, budu muset možná omezovat, a to bych nerad.
 • Richtr : one show ředitele, navrhuje schválit 200000, což je polovina
 • Hůla: tabulka neobsahuje vše jak má, první a druhá škola má mnohem větší náklady na opravy
 • Hula nepodpoří, chce i ostatní
 • Hložek : jsme postavení před přehlídkou čísel, a ztrácím se. Bylo by možné dostat porovnatelna čísla ze všech škol, a zatím odložit
 • Starosta: odvolává se na schůzku, kde úkol vytvořit hmatatelne parametry
 • Hlasování o odložení a dopracovat : přijato, bude se projednávat příště
 • Návrh na zřízení Slavos, s.r.o
 • Matoušek : překvapení, že byl využit název, který již existoval. Obchodně nešťastné, aby nedocházelo k záměně
 • Grohmann: název mírně modifikovan, teď Slavos Slaný
 • Bude společnost města, jednatelé bez odměny, navrhován jeden jednatel
 • Bartoniček : otázky na vznik společnosti
 • Bartoniček : jak se očekává zvýšení vodného a stočného?
 • Grohmann: možnost dotace, pokud budeme mít, musíme se řídit pravidly na dotace, a jejich pravidly vytváření rezerv
 • Pokud žádná dotace nebude, pak je možné, že se vodné a stočné příliš nezmění
 • V případě jakékoliv dotace se to pak týká celé sítě, a tedy zřejmě významné navýšení
 • Grohmann - pro nás podstatné nerozbít vztah s existujícím vodohospodářským sdružením, jsou to často malé obce
 • pokud se oddelíme od ostatních, tak jim mohou výrazně nárůst náklady
 • Vodohospodář z Prahy
 • Berkovec : navrhuje výbor, který by se tím zabýval.
 • Mluví se o vlastnickém modelu.
 • Hrabanek : minulé zastupitelstvo doporučilo jako nejvhodnější vlastnický model, ale rozhodnutí až po právním posouzení
 • Matoušek : když teď vystoupíme k červnu, a pak zjistíme, že nevýhodné, neuděláme nějakou botu?
 • Richtr : doporučuje jen jednoho jednatele
 • Společnost budeme vlastnit sami, je to v podmínkách dotace.
 • Hůla: podporuje rovněž jen jednoho jednatele
 • Občan : poradce Berkovce na čističku, upozornění na některé věci, by se měli občané ptát
 • Již rok neproběhlo žádné rozhodnutí, pak mimořádně rada, 17.12.
 • Zastupitelé, viděli jste podklady, které se dělali 2 týdny. Podle mých informací jsou tam snad závazné chyby
 • Víte, jaké materiály byly odevzdany? Znáte výsledek desetidenní práce za 2 miliony?
 • Chystám se vydat s Kladenským deníkem historii rekonstrukce čističky, to pod čarou, už jsem pobouren
 • Richtr : je to nehorazna drzost, to není slansky občan
 • Zopakoval jsem tedy jeho otázky (MN), každý ví že já slansky občan jsem
 • Zlámal : nejvíce k tomu může říci Grohmann
 • Grohmann: bývalý obchodní zástupce, jeho nabídka nebyla akceptována
 • Grohmann: dotaci získáváme potřetí, zabýváme se cestou jak najít úlevy
 • Nebylo zadavano 10 dnů, již od září příprava
 • Matoušek : nezlobte se, otázka byla jasná, byly vydany 2miliony, proč ho nemáme?
 • Grohmann : rada odsouhlasila, projekt byl zadán, byl odevzdání, připravujeme podklady.
 • Peška : na městském úřadu pořád nějaký projekt
 • Bartoniček : jsem zaskočen, kdo to podával? Ještě v minulém zastupitelstvu byl pověřen Grohmann, ale co je tohle
 • Zadání dostala firma Teplické projekty s.r.o, byla na necelé dva miliony (otázku jsme pokládal já, a proto jsem původně špatně zachytil, v originálním zápise je Technické projekty)
 • Hrabanek : rada tedy schválila?
 • Kolik firem bylo osloveno.?
 • Richtr : viděli jste divadélko.
 • Vše bylo v pořádku
 • Je to pomsta jiné neúspěšné  firmy
 • Grohmann: rada rozhodla o zadání jednomu zájemci
 • Hlasování o zřízení společnosti s jedním jednatelem: schváleno
 • Podpora kulturních akcí - projednávání
 • Peška : loni 4 žádosti
 • Hložek : chtěl by zdůraznit fakt, aby akce probíhaly zejména na území Slaný
 • Je zde omezení na 50% spoluúčasti, maji to sportovci také?
 • Peška : akce mimo Slaný, např. v jiném městě výstava slaňáka
 • Hlasování: zveřejnění všech smluv na kulturní akce, nejen od limitu 50000 (návrh Bartoniček), všichni pro, jen Peška proti Heřman zdržel
 • Kulturní akce vyúčtování do 31.1. následného roku. Schváleno
 • Bod 9- úvěr komerční banka
 • Peška proti schválení. Není naše povinnost s dodatkem souhlasit.
 • Nová : komerční banka má obavu že záporných úroků. V účetnictví to problém neudělá, ať schválíte nebo odmítne
 • V diskuzi se ukázalo, že většina rady byla proti, Bartoniček namítá, že to nejde z materiálu poznat
 • Hlasování o prodloužení zastupitelstva navrhuje Starosta
 • Smehlik : navrhuje odložení na příště všechny body s výjimkou odvolání starosty.
 • V tuto chvíli přítomno 27 zastupitelů
 • Omezení hlasování na jediný bod, odvolání starosty, neprošel
 • Probírají se procedualni otázky
 • Širc : navrhuje odložení bodu zastavení parkovacího domu
 • Chce rozšíření o vyjádření právníka, jak se provozování či neprovozování projeví na soudním sporu s Koma
 • Diskuze projednávání ano či ne.
 • Richtr doporučuje, aby parkovací dům provozoval dál.
 • U soudu může nám pomoci s průkazní hodnotou
 • Bartoniček : nemůžeme řešit problematiku parkovacího domu řešit touto salamovou metodou
 • Souhlasí s Richtrem, nechat materiál jak je.
 • Pospíšil navrhuje prodloužení zastupitelstva o diskuzi s občany
 • Peška : argumentuje pro uzavření domu
 • Hrabanek : V prosinci jste slíbili organizacím peníze, teď je chcete vzít a ještě spojujete s parkovacím domem
 • Zlámal : na radě o tom byla diskuze, kdybychom tam nenapsali kde vezmeme, bylo by to laciné
 • Začíná obvyklé hádání
 • Zasedání přerušení, do 7. března 16:00

2 komentáře:

 1. Tak jsem si precetl clanek ve SL a uz mam hypotezu na to Smehlikovo odvolavani - Peska tlaci jinou firmu na COV nez starosta.

  OdpovědětVymazat
 2. Škoda, že jste si taky nevšiml, že Peška byl jeden z těch koaličních zastupitelů, který návrh na odvolání starosty při hlasování nepodpořil.

  OdpovědětVymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného