pondělí 29. února 2016

18. zasedání zastupitelstva - 29. únor - část 1. - část koalice předložila návrh na odvolání starosty

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 • Blíží se otevření zastupitelstva, čeká se velmi poutavý večer.
 • Starosta otevírá zasedání, několik zastupitelů zatím chybí, zřejmě dorazí později.
 • Zapisu ověřovatelé z dneška schváleni: Hula a Pospíšil
 • Zápis z minulého zasedání, ověřování bez námitek ověřovatelů, zastupitelstvo rovněž bez námitek.
 • Nové body do programu, vedle běžných Smehlik předkládá návrh na odvolání starosty.
 • Zdůvodnění návrhu odvolání : spolupráce na ČOV, nevěří schopnostem starosty zvládnout
 • Hrabanek : žádá predřadit spádové oblasti základních škol
 • Starosta : odmítá, že současný rok už je schválen a vše se týká příštího roku
 • Hrabanek : souhlasil by, kdyby ve slanske radnici nebyla informace, že 3.skola bere všechny žáky, což není pravda
 • Smehlik : navrhuje odvolání starosty jako první bod programu
 • Smehlikuv návrh na predrazeni hlasování o odvolání neprošel, hlasy napříč opozicí a koalici
 • Hlasování o predrazeni základních škol, prošel 15 hlasy
 • Sircova :upozornění na původní návrh Smehlika - odvolání starosty na závěr
 • Matoušek : upozornění na problémy s číslováním usnesení, nesedí čísla, odvoláni starosty navrženo jako bod 14
 • Pro projednání bodu odvolání starosty hlasuje 17
 • Zdrželi se Peška, Zima, Hula, Chysky, Berkovec, a ČSSD
 • Hlasování o programu schváleno 23 hlasy
 • Bod 1: kapacita základních škol ve Slaném. Předkladatel Hrabanek
 • Vyhláška spadovost Rabasova. V současnosti Rabasova nemůže přijmout všechny ze spádové oblasti. Starosta čte stanovisko MŠMT
 • MŠMT upozornění na to, že hlavní odpovědnost má obec, nikoliv školy.
 • Hrabanek navrhuje pověřit některého radního jako zodpovědného atd.
 • Peška : souhlasí s Hrabankem, že je to třeba, rada se tím pravidelně zabývá, jen malé upřesnění
 • Pokud spádovost větší než kapacita, je třeba delší termín, aby se mohlo vyřešit
 • Hrabanek : ztratili jsme již rok, upozornění na to jsem dal minulý únor, tehdy rada materiál že školního odboru odložilo
 • Upozornění na chybu v Slanské radnici, která tvrdí, že škola bere všechny, přitom Hrabanek musel odmítat, má obavy z reakce rodičů
 • Jak má jako ředitel reagovat na odvolání, když rodiče budou tvrdit, že jim to město slíbilo.
 • Školy kapacitu mají, ale nemají prostory.
 • Starosta : teď exhibujete jako populisticky zastupitel.
 • Hrabanek : prosí, aby nebyl urážen, upozorňuje, že přijel schválně kvůli zastupitelstvu z lyžařského zájezdu
 • Háje : podle jejich zprávy dřívější kapacita 700 už neodpovídá současnosti.
 • Hrabanek : souhlasí, ale školy musí přijímat podle uvedené kapacity. Proto zdůrazňuje, aby se skutečná kapacita opravdu zjistila
 • Bartoniček : upozornění, že se to týká i dětí mimo Slaný, i zde je naše spádová oblast
 • 3. základní škola má s tím velký problém, tisková zpráva tvrdí zvláštní věci. Upozornění na to že byl zrušen školní odbor, a tohle výsledek
 • Starosta : školství mám v gesci já, ale iniciativně se ujal Heřman.
 • Starosta : zadal jsem Michálkové, udělala špatný seznam,
 • Starosta: ve vaší škole spádová turistika,
 • Hrabanek : rozporuje úkol, starosta : paní Michálková to pojala jako Švejk. Pak dala výpověď.
 • Peška : vše účelově od Hrabanka a Bartonicka.
 • Měli jsme indikovane méně. Je to jak říká starosta
 • Hložek : školství bylo radou podhodnoceno, propuštění Karfikove chyba
 • Hložek : navrhuje hlasovat o předložených návrzích
 • Hrabanek : I kdyby jediné dítě přes, tak špatně, není jak odmítnout, pro ředitele velký problém.
 • Hrabanek : podle vaší tiskové zprávy přijímáme všechny, tak to nějak zařiďte
 • 3 měsíce se nic nedělo, a teď paní Michálkovou, která tady není, obviňujete
 • Bartoniček : že školského úřadu dva pryč, zůstala jediná pracovnice, jak to chcete řešit
 • Kdo je nyní na úřadě ten odborník, který vám to řeší. Proč musela odejít paní Karfikova? Ze dne na den?
 • Starosta : teď vybírán nový člověk, s Kralupy
 • Kulich : kolik rodičů v nejistotě?
 • Hrabanek : na 3. škole problémy s odvoláním. Starosta : tvrdí že háje vše vezmou Hrabanek : nemluvila o všech, jen o své spádové oblasti
 • Šircova : pane Hrabanku, vy teď tvrdíte něco jiného, než jsme se shodli
 • Šircova : kalíte vodu Hrabanek : vy tu problematiku nechápete. Teď probíhá povídání mezi Šircovou a Hrabankem
 • Hrabanek : přece nic zastupitelstvo nerozhodlo.
 • (můj osobní pocit: Šircova má snahu a pocity, které lze chápat, ale ve formální stránce se neorientuje a podceňuje ji)
 • Starosta : táže se radních, kdo se toho ujme. Přihlásil se Hůla.
 • Schválen bod jedna, zdržení Rychtr, ostatní pro.
 • Bod 2 : schvalování umístění stavby, podle stavebního úřadu, jsme účastníci řízení
 • Schvaluji se záměry.
 • Horáčková, stavební úřad, upozornění na to, že současný stav, kdy vše schvaluje zastupitelstvo komplikuje práci, protože zasedání
 • ne tak častá, a tím se stavebníkům prodlužují lhůty.
 • Grohmann: navrhuje revokovat usnesení, které vyžaduje pravidelné schvalování zastupitelstvem.
 • Hložek : nahrál jste mi na smeč, byl to váš návrh, když jste ještě byli jako opozice.
 • Bartoniček : upozorňuje, že tohle je přílepek, který nemá s usnesením nic společného, a měl by se projednávat zvlášť.
 • Richtr : V pravomoci zastupitelstva kvůli bioplynce, strach z opakování, navrhuje stáhnout
 • Bod: výměna potrubí. Peška: podporuje. Bude nutné rekonstrukce celé větve
 • Celková odhadovaná výše 2.5 milionů, třeba učinit před začátkem topného období.
 • Hložek : souhlasí, ale upozorňuje, že to nebylo vůbec zohledněno v rozpočtu,
 • Bartoniček : před dvěma měsíci to rada zamítla, teď podporuje, to není krátkodobý problém, byl znám již před rozpočtem
 • Jinak výměnu vítá. Peška : za to můžou všichni zastupitelé, protože to taky věděli
 • Rozpočtové rezervy jsou 3 miliony, tam peníze jsou
 • Bartoniček : co se změnilo, že v prosinci se nedostala tato akce, je první zasedání po rozpočtu, a je to teď krize. Ale plně podporuji
 • Grohmann: teď proto, že rozvody přes cizí objekty, a množí se opravy. Problém. Rezerva je třeba, ale čekáme proti rozpočtu lepší příjmy
 • Návrh : převod 130000 na projekt výměny potrubí. Schváleno.
 • Bod schvalovani účelových dotací. Vysvětlení Zarubova úřad : je to na osobu.
 • Přijímána další opatření, bod stíhá bod, teď to jde velmi rychle.
 • Bod Hrabanek : příspěvek pro 3. ZŠ. ZŠ má úsporu díky zateplení, ale rozpočet by měl být spravedlivý. Je nárůst žáků.
 • Předkládá porovnání, ZŠ dává i po zateplení více peněz než 1., přitom má více žáků.
 • Peška : škola dostává více peněz, než když Hrabanek starostou
 • Jak objektivně příspěvky, jinde Hrabanek mluvil jinak
 • Hrabanek má víc 15 žáků, a chce 50% navýšení,
 • Dostával nejvíc příspěvků dříve, a proto má nižší provozní náklady.
 • Dostane peníze na lavice jinde. Ráda mu dá.
 • Jeho výdaj mi nepřipadá odůvodněný.
 • Bartoniček : bavíme se o tom v krátké době podruhé, zase jsme neměli informace předem. Hrabanek posílá svoji verzi 18. února , to co říká Peška slyším ted, nic jsme nedostali, jak teď máme diskutovat, když neznáme jeho čísla zdroj
 • Hrabanek : pan Peška čísla některé připouští, jiná vynechává,
 • Upozorňuje Pešku, že vynechává poklesy rozpočtu i nárůst žáků z před rokem
 • Smehlik : přidává se k bartoničkovi i kulichovi, že má málo dat
 • Smehlik : trošku nekoherentni dlouhá řeč , ale říká, že nevěří Hrabankovym číslům
 • Peška : moje čísla jsou od Hrabanka, jen něco od odboru správy majetku
 • V tobě když Hrabanek vedoucí, druhá škola měla mnohem menší opravy než třetí
 • Peška : chtěl jste účelově obelhat zastupitelstvo, dostal jste peníze jednorázově, na dokončení zateplení
 • Chce jinou metodiku výpočtů nákladů
 • Hrabanek : domnívám, že i ostatní školy by měly mít větší rozpočet, s tím souhlasil i Hůla
 • Nemohu být v mínusu, budu muset možná omezovat, a to bych nerad.
 • Richtr : one show ředitele, navrhuje schválit 200000, což je polovina
 • Hůla: tabulka neobsahuje vše jak má, první a druhá škola má mnohem větší náklady na opravy
 • Hula nepodpoří, chce i ostatní
 • Hložek : jsme postavení před přehlídkou čísel, a ztrácím se. Bylo by možné dostat porovnatelna čísla ze všech škol, a zatím odložit
 • Starosta: odvolává se na schůzku, kde úkol vytvořit hmatatelne parametry
 • Hlasování o odložení a dopracovat : přijato, bude se projednávat příště
 • Návrh na zřízení Slavos, s.r.o
 • Matoušek : překvapení, že byl využit název, který již existoval. Obchodně nešťastné, aby nedocházelo k záměně
 • Grohmann: název mírně modifikovan, teď Slavos Slaný
 • Bude společnost města, jednatelé bez odměny, navrhován jeden jednatel
 • Bartoniček : otázky na vznik společnosti
 • Bartoniček : jak se očekává zvýšení vodného a stočného?
 • Grohmann: možnost dotace, pokud budeme mít, musíme se řídit pravidly na dotace, a jejich pravidly vytváření rezerv
 • Pokud žádná dotace nebude, pak je možné, že se vodné a stočné příliš nezmění
 • V případě jakékoliv dotace se to pak týká celé sítě, a tedy zřejmě významné navýšení
 • Grohmann - pro nás podstatné nerozbít vztah s existujícím vodohospodářským sdružením, jsou to často malé obce
 • pokud se oddelíme od ostatních, tak jim mohou výrazně nárůst náklady
 • Vodohospodář z Prahy
 • Berkovec : navrhuje výbor, který by se tím zabýval.
 • Mluví se o vlastnickém modelu.
 • Hrabanek : minulé zastupitelstvo doporučilo jako nejvhodnější vlastnický model, ale rozhodnutí až po právním posouzení
 • Matoušek : když teď vystoupíme k červnu, a pak zjistíme, že nevýhodné, neuděláme nějakou botu?
 • Richtr : doporučuje jen jednoho jednatele
 • Společnost budeme vlastnit sami, je to v podmínkách dotace.
 • Hůla: podporuje rovněž jen jednoho jednatele
 • Občan : poradce Berkovce na čističku, upozornění na některé věci, by se měli občané ptát
 • Již rok neproběhlo žádné rozhodnutí, pak mimořádně rada, 17.12.
 • Zastupitelé, viděli jste podklady, které se dělali 2 týdny. Podle mých informací jsou tam snad závazné chyby
 • Víte, jaké materiály byly odevzdany? Znáte výsledek desetidenní práce za 2 miliony?
 • Chystám se vydat s Kladenským deníkem historii rekonstrukce čističky, to pod čarou, už jsem pobouren
 • Richtr : je to nehorazna drzost, to není slansky občan
 • Zopakoval jsem tedy jeho otázky (MN), každý ví že já slansky občan jsem
 • Zlámal : nejvíce k tomu může říci Grohmann
 • Grohmann: bývalý obchodní zástupce, jeho nabídka nebyla akceptována
 • Grohmann: dotaci získáváme potřetí, zabýváme se cestou jak najít úlevy
 • Nebylo zadavano 10 dnů, již od září příprava
 • Matoušek : nezlobte se, otázka byla jasná, byly vydany 2miliony, proč ho nemáme?
 • Grohmann : rada odsouhlasila, projekt byl zadán, byl odevzdání, připravujeme podklady.
 • Peška : na městském úřadu pořád nějaký projekt
 • Bartoniček : jsem zaskočen, kdo to podával? Ještě v minulém zastupitelstvu byl pověřen Grohmann, ale co je tohle
 • Zadání dostala firma Teplické projekty s.r.o, byla na necelé dva miliony (otázku jsme pokládal já, a proto jsem původně špatně zachytil, v originálním zápise je Technické projekty)
 • Hrabanek : rada tedy schválila?
 • Kolik firem bylo osloveno.?
 • Richtr : viděli jste divadélko.
 • Vše bylo v pořádku
 • Je to pomsta jiné neúspěšné  firmy
 • Grohmann: rada rozhodla o zadání jednomu zájemci
 • Hlasování o zřízení společnosti s jedním jednatelem: schváleno
 • Podpora kulturních akcí - projednávání
 • Peška : loni 4 žádosti
 • Hložek : chtěl by zdůraznit fakt, aby akce probíhaly zejména na území Slaný
 • Je zde omezení na 50% spoluúčasti, maji to sportovci také?
 • Peška : akce mimo Slaný, např. v jiném městě výstava slaňáka
 • Hlasování: zveřejnění všech smluv na kulturní akce, nejen od limitu 50000 (návrh Bartoniček), všichni pro, jen Peška proti Heřman zdržel
 • Kulturní akce vyúčtování do 31.1. následného roku. Schváleno
 • Bod 9- úvěr komerční banka
 • Peška proti schválení. Není naše povinnost s dodatkem souhlasit.
 • Nová : komerční banka má obavu že záporných úroků. V účetnictví to problém neudělá, ať schválíte nebo odmítne
 • V diskuzi se ukázalo, že většina rady byla proti, Bartoniček namítá, že to nejde z materiálu poznat
 • Hlasování o prodloužení zastupitelstva navrhuje Starosta
 • Smehlik : navrhuje odložení na příště všechny body s výjimkou odvolání starosty.
 • V tuto chvíli přítomno 27 zastupitelů
 • Omezení hlasování na jediný bod, odvolání starosty, neprošel
 • Probírají se procedualni otázky
 • Širc : navrhuje odložení bodu zastavení parkovacího domu
 • Chce rozšíření o vyjádření právníka, jak se provozování či neprovozování projeví na soudním sporu s Koma
 • Diskuze projednávání ano či ne.
 • Richtr doporučuje, aby parkovací dům provozoval dál.
 • U soudu může nám pomoci s průkazní hodnotou
 • Bartoniček : nemůžeme řešit problematiku parkovacího domu řešit touto salamovou metodou
 • Souhlasí s Richtrem, nechat materiál jak je.
 • Pospíšil navrhuje prodloužení zastupitelstva o diskuzi s občany
 • Peška : argumentuje pro uzavření domu
 • Hrabanek : V prosinci jste slíbili organizacím peníze, teď je chcete vzít a ještě spojujete s parkovacím domem
 • Zlámal : na radě o tom byla diskuze, kdybychom tam nenapsali kde vezmeme, bylo by to laciné
 • Začíná obvyklé hádání
 • Zasedání přerušení, do 7. března 16:00

pondělí 22. února 2016

Jejich osudem se stala Velká válka - padlí a zemřelí vojáci 1914 – 1918 ze Slánska

Před dvěma roky uplynulo 100 let od začátku 1. světové války, která byla pro české země co do počtu odvedených mužů největší válečnou událostí. Nikdy předtím ani potom nebylo nasazeno a nepřišlo o život tak velké množství českých vojáků. Na všech frontách bojovalo za rakousko-uherskou monarchii kolem devíti miliónů mužů, z nichž asi 1,1 milionu se domů nevrátilo. Počet českých vojáků rakousko-uherské armády je odhadován na 1,5 milionu mužů, z nichž asi 140 - 180.000 zemřelo. O tom poskytují svědectví památníky, nacházející se téměř ve všech českých obcích, ze kterých muži ročníků 1865 – 1900 do války rukovali.

I v našem regionu je množství pomníků se jmény těch, kteří se z války nevrátili. Některá jména jsou na hřbitovech, povětšinou jen zmíněna, protože padlí a zemřelí vojáci byli pochováni jinde, či místo jejich posledního odpočinku mnohdy dodnes není známo. V některých obcích jsou jména padlých a zemřelých vojáků uvedena na pomnících, jinde v obecních kronikách. Na některých pomnících jsou však údaje neúplné, či chybné (např. Smečno, Hořešovičky či Budenice), to samé se týká i obecních kronik (např. Pchery). V některých obcích nejsou na pomníku uvedena žádná jména (např. Černuc, Knovíz, Strádonice, Zlonice) a v kronikách padlí spoluobčané také nemají místo. Někde nebyly pomníky padlým spoluobčanům ani postaveny (např. Páleč, Slaný, Zvoleněves). Tyto skutečnosti vedou k tomu, že v mnoha obcích našeho regionu nemají v současnosti nejmenší ponětí o tom, kdo jejich mrtví spoluobčané byli, či kde a kdy zemřeli.

Tento stav se rozhodl napravit spolek Wotrubia, který chystá v letošním roce k vydání knížku „Jejich osudem se stala Velká válka. Padlí a zemřelí vojáci 28. pěšího pluku, 8. zeměbraneckého pluku a dalších c. a k. jednotek ze Slánska“. Publikace bude využívat především dokumenty Vojenského ústředního archivu - Vojenského historického archivu Praha, ze kterých lze získat informace o narození, domovské příslušnosti, civilním povolání i úmrtí (datu, místě a důvodu) a případně i místě pohřbení většiny vojáků z našeho regionu. Zvláště tzv. matriky zemřelých (Sterbenregister) jednotlivých pluků c. a k. monarchie a jejich následovníků v československé prvorepublikové armádě jsou cenným materiálem.

Kniha bude obsahovat fotografie pomníků, abecedně seřazené podle jednotlivých obcí, vždy s konkrétními jmény na nich uvedenými a podrobnostmi o vojácích. Kde v obci není pomník či pamětní deska, bude uveden seznam zemřelých rodáků. Součástí publikace bude též abecední seznam všech jmen a také členění podle místa narození, domovské obce i příslušnosti ke konkrétní c. a k. jednotce. Uvedeni budou též padlí legionáři, většinou zajatí příslušníci c. a k. jednotek.

Kniha bude vydána v zavedené ediční řadě Historie Slánska ve XX. století, financována ze sponzorských darů jednotlivých obcí (ze všech oslovených obcí v tuto chvíli odmítly pouze Kamenný Most, Knovíz, Kutrovice, Nová Ves, Nové Strašecí, Olovnice a Pchery). Důležitost připravované publikace vnímá též hejtman Středočeského kraje ing. Miloš Petera, který nad ní převzal osobní záštitu (většina obcí leží ve středních Čechách).

Větší díl nákladu obdrží obce, které tisk knihy budou financovat, menší část bude určena k prodeji. Určitý počet výtisků bude vyčleněn jako povinné výtisky a obdrží je i příslušná muzea (kladenské, slánské, velvarské, kralupské) a ostatní instituce (např. knihovny) nejen v našem regionu ale též na celostátní úrovni (Vojenský ústřední archiv - Vojenský historický archiv Praha, Vojenský historický ústav, Národní archiv).

Knížka by měla obsahovat i fotografie vojáků, ať zemřelých, či přeživších, které budou její nedílnou součástí. Proto chci požádat každého, kdo by mohl zapůjčit jakékoliv fotografie, korespondenci či jiné dokumenty, které jsou památkou na bývalé vojáky c. a  k. monarchie nejen ze Slaného, ale též z obcí celého regionu Slánska (i současného Kladenska, Lounska, Velvarska i Kralupska - oblasti od Řevničova a Peruce až po Veltrusy), zda by mne mohl kontaktovat (723460433, bartonickovi@iol.cz). Případně dokumenty k zapůjčení nechat v obálce s mým jménem v podatelně městského úřadu ve Slaném. Veškeré dokumenty a fotografie si okopíruji a nepoškozené vrátím zpět jejich majitelům.

Padlí a zemřelí vojáci  - naši dědové, pradědové a ostatní příbuzní – byli nedílnou součástí života našich měst a obcí i celého slánského regionu. Připravovaná kniha by měla být důstojným připomenutím jejich tragických osudů. 


 Pavel Bartoníček
Zastupitel města Slaný a člen spolku Wotrubiačtvrtek 4. února 2016

Tento způsob komunikace zdá se mi poněkud nešťastným aneb ocenění sportovních osobností

Název článku, v první části parafrázující větu známého českého filmu, mi přijde nejvýstižnějším, měl-li bych nějak popsat své pocity ohledně „Ocenění sportovních osobností za rok 2015“, avizované vedením města Slaný na čtvrtek 4. února.

Nechci se zabývat otázkou, proč se nové vedení města Slaný nedokázalo připojit k již zavedené – a v minulosti městem Slaný podporované - akci „Nejúspěšnější sportovec Slaného za rok 2015“. Ta se ve Slaném v hotelu Hejtmanský dvůr konala 18. ledna. Tedy před 17 dny (od 4. února). 

Nechci se ani zabývat etickou otázkou, zda je vhodné, aby Komise pro sport a zájmovou činnost navrhla ocenit jednoho ze svých členů.

Udivuje mne pouze způsob propagace této akce, organizované městem. Komunikaci v tomto směru totiž považuji za tristní.

Starosta města poslal prostřednictvím sekretariátu elektronickou pozvánku zastupitelům v úterý 2. února kolem čtvrté hodiny odpoledne, na webu města se objevila informace pro veřejnost až 3. února, tedy den před konáním akce. 

Přitom článek, že starosta ocení sportovní osobnosti za rok 2015, je možné si přečíst na 4 straně únorové Slánské radnice, která měla uzávěrku příspěvků dne 15. ledna. Byl tedy dostatek času celou akci veřejnosti i zastupitelům oznámit s předstihem tří týdnů. Nic takového se však nestalo. Proto poslední věta onoho článku – „Podrobnosti o akci budou včas prezentovány především na internetových stránkách města Slaný“ – působí v této souvislosti jako naprostý výsměch a ignorance. A to i přesto, že autor článku za takové vyznění nemůže.

Když si vzpomeneme na heslo, které jeden z politických subjektů současné koalice před komunálními volbami často používal, tedy že město bude řízeno jako firma, stálo by za to zeptat se příslušných politiků, jakou že firmu měli na mysli. A jestli znají nějakou úspěšnou firmu, kde by bylo možné takovou neprofesionalitu opakovaně ukazovat.

Jak očekávat komunikaci s veřejností, když vedení města není schopno komunikovat ani s médii. Pravidelná setkání – tzv. tiskové konference - následující vždy po jednání rady města či zastupitelstva, typická pro období do komunálních voleb 2014, dávno neexistují. Jestli se členové vedení města této komunikace obávají, nebo si na ní prostě netroufají, protože by jí nedokázali manipulovat takovým způsobem, jakým to činí na zasedáních zastupitelstva, toť otázka.     

Je však smutné, že akce oceňující sportovní výkony za uplynulý rok, která – i přes výše uvedené výhrady -  zaslouží kladné hodnocení, je naprosto deklasovaná neprofesionálním přístupem vedení města Slaný. Podaří se někdy slánskou veřejnost informovat s opravdu dostatečným předstihem? Nechme se překvapit.

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň