čtvrtek 3. prosince 2015

Sborník „Bílá místa historie - Slaný a Slánsko ve XX. století“ právě vyšel

Pod výše uvedeným názvem se v listopadu 2014 uskutečnil sedmý ročník konference, která si trvale klade za cíl mapování a zaplňování právě oněch „bílých míst“ naší regionální i národní historie.Zdálo by se, že v době zvyšujícího se počtu časopisů a publicistických pořadů či webových portálů, které se zabývají historií a její popularizací, bude těžké nalézat stále nová témata a objevovat zapomenuté osobnosti. Opak je však pravdou. S každým dalším ročníkem konference a vydaným sborníkem s příslušnými studiemi, roste množství nově objevených a dosud nezpracovaných námětů, vhodných do dalších ročníků konference. 

Některé studie ve sbornících osloví zřejmě jen pár zájemců, ovšem jiné jsou široce diskutovány. Není však sporu o tom, že sborníky z ediční řady Historie Slánska ve XX. století jsou jedinečným počinem, sloužícím k rozšíření odborných i populárně-naučných historických informací o našem regionu. Kromě jiného i proto, že většina autorů zde publikuje nové poznatky, které dosud nebyly jinde zveřejněny. O kvalitách zmíněné edice svědčí též její citace nejen v pracích vysokoškolských studentů (bakalářské i magisterské práce), ale i v odborných textech renomovaných autorů.

Zdálo by se, že podpora takové aktivity, navíc výrazně propagující město a region, je samozřejmostí a vedení našeho města je na tuto konferenční a publikační činnost náležitě hrdé. Opak je však pravdou. Nové vedení královského města Slaný, vzešlé z podzimních voleb 2014, v letošním roce veškerou finanční podporu vydání sborníku i organizování konference odmítlo. Latinské rčení Historia magistra vitae (Dějiny jsou učitelkou života) se zdá ve Slaném platit jen pro některé.

Bylo by nešťastné kvůli „nepřízni mocných“ ediční řadu Historie Slánska ve XX. století ukončit. Vždyť se jedná o vydavatelský počin, jehož výsledek je výrazně pozitivně hodnocen nejen renomovanými historiky i regionálními badateli, ale též odbornou veřejností.

Proto je potěšující, že záštitu nad aktuálně vydaným sborníkem převzal osobně hejtman Středočeského kraje ing. Miloš Petera. Jako dlouholetý zastupitel města Slaný, člen organizačního výboru historické konference a editor sborníku jsem velmi potěšen, že ve vedení našeho kraje máme člověka, který si hodnotu slánských sborníků a historických konferencí plně uvědomuje a neváhá poskytnout svoji záštitu.

Sborník, jehož úvodní text nyní čtete, by nespatřil světlo světa bez finanční pomoci mnoha donátorů. Svými finančními příspěvky vytvořili zřetelnou protiváhu výše zmíněné (a překvapující) nekulturnosti současné slánské komunální nomenklatury (výjimku tvoří tři slánští zastupitelé - kromě autora tohoto textu ještě M. Matoušek a M. Hrabánek).  Prokázali mimořádnou ochotu i míru společenské a především kulturní angažovanosti, za což jim patří výrazné poděkování:

Pavel Bartoníček, Slaný – Otruby; Alena Burešová, Slaný; Pavel Dufek, Praha; Olga Dufková, Slaný; Jarmila a Martin Durasovi, Slaný – Dolín; Petr Hořejší, Slaný – Otruby; Martin Hrabánek, Slaný; Jana a Václav Hynkovi, Slaný; Obec Klobuky; Tiskárna Kočka, Slaný; Roman Klusák, Stochov; Martin Matoušek, Slaný; Bohumila Mouchová, Praha; Pavel Netrda, Praha; Martin Nič, Historická vozidla Slaný; Sylva a Miloslav Ničovi, Slaný; Hana a Vladimír Rogalewiczovi, Slaný; Naděžda Rollová, Brandýsek; Ivan a Soňa Seibothovi, Knovíz; Město Smečno; Obec Stradonice; Radek Štěpán, Praha; Jindřich Trejbal, Slaný; František Vejr, Knovíz; Spolek Wotrubia, Slaný – Otruby a dalších 7 dárců, kteří chtějí zůstat v anonymitě.

Vznik tohoto sborníku podpořili též jeho předplatitelé, kterým za to patří poděkování: Jan Bartoníček, Slaný – Otruby; Květuše Bartoníčková, Slaný – Otruby; Božena Franková, Slaný; Jarmila Halfarová, Slaný; Petr Hauptmann, Slaný; Blažena Hrabánková, Slaný; Ivana Hušáková, Slaný; Jaroslav Kroufek, Slaný; Marie Peterková, Slaný; Petr a Hana Pěnkavovi, Otruby – Lidice; Michaela Seghmanová, Slaný a dalších 6 předplatitelů, kteří chtějí zůstat v anonymitě

Marcus Tullius Cicero tvrdil, že dějiny jsou svědectvím času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života, zvěstovatelkou dávných dob  (Historia est testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustatis). Všichni, kteří vzniku sborníku napomohli, svojí podporou dokazují, že jeho slova neztratila platnost ani po více než dvou tisíciletích.

Devátý svazek edice „Historie Slánska ve XX. století“ byl veřejnosti představen v sobotu 7. listopadu 2015 v aule slánského Gymnázia Václava Beneše Třebízského, které se od letošního ročníku stalo spolupořadatelem konference. Obsahuje na 194 stranách následující studie, včetně obrazového materiálu:
  • Jaroslav Hrdlička: Dvě rozdílné zkušenosti. Středoškolské studium profesorů Rudolfa Urbánka a Vlastimila Kybala na gymnáziu ve Slaném
  • Zdeněk Víšek: Ohlas sarajevského atentátu ve Slaném
  • Pavel Bartoníček: Karel Urbánek - slánský obchodník a legionář
  • Luboš Marek: Četník a zbraň. Vybrané případy ze Slánska
  • Milan Bárta: Osudy sourozenců Elsnicových za druhé světové války
  • Vácslav Verner: Vesničtí učitelé Václav Brádka a Václav Hrzán
  • David Hubený: Odbojová činnost Karla Prášila a budování Obrany národa na Slánsku
  • Pavel Dufek: Nástin proměn majetkové držby soukromých velkostatků na Slánsku v letech 1945 až 1949
  • Michal Plavec: Nezdařená cesta k lidovému letectví: Letadlové motory Orion

Téma bylo pojato poměrně široce, přesto jeden společný, a to časový, znak existuje - devět příspěvků obsažených v tomto sborníku mapuje průběh událostí v regionu především v první polovině 20. století. Jednotlivé zveřejněné studie přinášejí nové úhly pohledů na některé již známé události, ale především informace zcela nové. Sborník též veřejnosti objevuje celou řadu zapomenutých osobností a jejich životních osudů. Je proto potěšující, že vydáním tohoto sborníku opět ubylo pomyslných „bílých míst“ naší regionální historie.

Sborník překračuje rámec minulého století, daný v jeho názvu, a zabývá se i událostmi z konce 19. století (v příspěvcích věnovaných Karlu Urbánkovi, či středoškolskému studiu jeho nejmladšího bratra Rudolfa Urbánka a Vlastimila Kybala). Rovněž jsou zde – v popisu životních osudů řezníka a obchodníka Karla Urbánka - zmiňována místa od Slánska značně vzdálená (turecký Istanbul, čínská Šanghaj, indická Bombaj, jezero Bajkal, mongolské stepi, sibiřský Vladivostok či rumunská Bukurešť). Nic z toho však nepůsobí cizorodě a naopak ukazuje, že již v druhé polovině 19. století byl pro některé Slaňáky svět – a to i mimo evropský kontinent - místem, kde se pohybovali s naprostou samozřejmostí. 

Sborník „Bílá místa historie - Slaný a Slánsko ve XX. století“ by neměl chybět v knihovně nikoho, kdo se zajímá o regionální historii Slánska i život v českých zemích ve 20. století.

Publikaci, jejíž prodejní cena je 150,- Kč, si zájemci mohou zakoupit ve Slaném na třech místech. Ve Vlastivědném muzeu, v Infocentru pod Velvarskou branou či v knihkupectví a antikvariátu Romana Kabátka na Komenského náměstí. Pro všechny, kteří se zajímají o historii našeho města a lidí, kteří v něm žili, i o dosud nezveřejněné informace z celého regionu Slánska a Kladenska se jedná o knížku, kterou by si neměli nechat uniknout. Ideální dárek před nadcházejícími vánočními svátky.

Pavel Bartoníček, slánský zastupitel a editor sborníku


Tento text byl ve zkrácené verzi zveřejněn v prosincovém čísle měsíčníku Slánská radnice na str.11

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného