středa 16. prosince 2015

Rozpočet na rok 2016 - sportovní hala 14 000 000 Kč


Téma výstavby nové sportovní haly jsem úmyslně odsouval, čekal jsem až vychladnu, ale nepodařilo se. Proto jsem se rozhodl pojmout tento článek jinak a upřímně napsat důvody, které mne tak vytáčejí, ačkoliv uznávám, že tímto politický kapitál nezískám. Na druhé straně, na boj o politické body máme ve městě jiné experty, takže jedna "politická sebevražda" městu neublíží. :)

Než se ale pustím do pocitů, nabízím fakta, ze kterých vycházím:
 • Početná skupina spoluobčanů usiluje o halu pro své sporty mnoho let.
 • Tito sportovci nemají ve Slaném halu, která by umožňovala hrát jejich sporty na vysoké úrovni.
 • Není žádná ostuda usilovat ve veřejném prostoru o naplnění svých zájmů, od toho politika je.
 • Kvalitní sportovní hala je důležitou součástí volnočasového vybavení města.
 • Letošní rozpočet je významně schodkový (je třeba si uvědomit, že ač se celková velikost rozpočtu může zdát mnohem vyšší než schodek, tak velkou část rozpočtu tvoří finanční přesuny, které nelze ovlivnit.
 • Město čeká v blízké budoucnosti několik mnohamiliónových výdajů, ve kterých je velká část současné koalice nevinně, např. ČOV či PD (osobně se domnívám, že místostarosta Grohmann se spoluzodpovědnosti jako bývalý manažer rozvoje města a významný člen ODS zbavit nemůže a jeho spoluzodpovědnost je srovnatelná se současnými opozičními zastupiteli Hrabánkem a Hložkem).
 • Podíl města na výstavbě haly 14 000 000 Kč nemusí být konečný, není jisté, že z grantu získáme maximální možný příspěvek 50%. Takže budeme stavět, i když získáme jen 40?, 30%, nic?
 • Další významné prostředy si vyžádají doprovodné stavby, např. úprava/výstavba komunikací a parkovišt
 • Není to jediná investice do nějaké sportovní haly v blízké budoucnosti. Hala BIOS přesluhuje a nutně potřebuje opravit.
 • Nová hala na zvoleném místě (za plaveckým bazénem) ji činí nevyužitelnou pro výuku místních základních a středních škol.

A co mi tedy tak moc vadí?

Nejdříve začnu u vedení města:
 • Není žádným tajemstvím, že vedení města škudlí na aktivitách, které nezapadají do jejich představ a způsobu vidění světa více, než Moliérův Harpagon. Opravdu nic tak neprospěje morálce pracovníků města či aktivních občanů, že na nich uspořené peníze zaplatí pár procent haly.
 • Není žádným tajemstvím, že všechny koaliční strany slibovaly větší spoluúčast občanů na rozhodování o větších investicích. Jakmile jim to však nehraje do karet, tak poslali všechny své sliby o diskuzích a referendech k vodě. Hala bude a basta a ty méněcenný koalicí neoslněný občane drž hubu a krok.
 • Není žádným tajemstvím, že současná koalice obviňuje tu minulou, že projedla město (a ne že by neměla v lecčem pravdu, o oprávněnosti některých investic jsem neskrýval své pochybnosti před volbami, a nemíním to dělat ani nyní, i když teď více vnímám některé jejich argumenty). 
 • Jenže zároveň vykřikovat, že se město topí v dluzích a zároveň utrácet přebytky z minulosti je pro mne neférový způsob chování, a někdo by měl z města jasně např. říci: Na kontech města zbylo spoustu peněz, není to dobře, tyto peníze šlo investovat a místo nich jsme mohli mít vyřešenou spoustu problémů. 
 • Jenže ono by se asi špatně vysvětlovalo, proč se staví nová budova, když i předchozí audity (a také současní členové vedení města, když ještě byli v opozici) městu vyčítaly nadměrnou rozestavěnost.
 • Jen naivka jako já si mohl myslet, že s těmi důkladnými ekonomickými rozvahami o investicích města to kandidující zastupitelé mysleli vážně. Na zastupitelstvu byla předložena analýza vypracovaná zastupitelem - sportovcem, který je na výstavbě haly osobně angažován, a ač si v neutrálních případech jeho, třebas občas opačných, postojů vážím, tak můj osobní pocit je, že v tomto případě se nechal (ač lidsky pochopitelně) unést nadšením pro novou halu a o nějaké objektivní analýze nemůže být řeč

Ale po pravdě mi snad nejvíce vadí přístup místních (a nejen místních) výkonnostních sportovců.

Jsem si dobře vědom toho, že zde uplatňuji princip kolektivní viny, který nemám rád, a jsem vůči řadě z nich nespravedlivý. Doufám, že tito dotčení pochopí, že pokud mám psát na rovinu, tak nemohu za každé slovo vkládat vysvětlení. Koneckonců, když mi vzpění krev, tak o čestných výjimkách nepřemýšlím
 • Vadí mi jejich despekt k zájmovému sportu, vyjádřený např.
  • poznámkami o tom, že v tělocvičně/sokolovně/na malém hřišti mohou hrát obyčejní diletanti, ale pro ně opravdové sportovce je to bezcenné. To by se asi Brazilci divili.
 • Vadí mi, že dospělí dostávají přednost před dětmi, 
  • když jsem zjistil. že u fotbalistů děcka platí docela dost peněz, zatímco dospělí dostávají za své hraní v 6. nejvyšší soutěži zaplaceno, protože by přece zadarmo nehráli, tak se mi protočily panenky
  • zaslechl jsem, že názor dospělých i v jiných oddílech je: "Ať mladí platí, až vyrostou, bude se jim to také líbit."
 • Vadí mi, jakým způsobem vznikla a pracuje slánská sportovní komise:
  • jejíž složení vzniklo minimálně v některých případech bez předběžné konzultace s dotčenými významnými organizacemi (i když se naštěstí v případě, o kterém vím nejvíce, ukázalo, že vedením města dosazený člen je slušný člověk, jenže tím spíše bylo na místě jeho nominaci řádně prodiskutovat)
  • ostatně vadí mi, že sice všichni z komise přiznávají, že jsou tam kvůli sportu a o kultuře přehled nemají, tak přesto jde o komisi pro sport a kulturu, která "radí" i v kulturních záležitostech, např. jak rozdělovat peníze.
  • a když jsme u peněz, nesmírně mi vadí, jak se přesunuly peníze proti dřívějším zvyklostem od zájmového k výkonnostnímu sportu a od dětí k dospělým, a to navíc tak, že nikdo nechce zaštítit tyto změny vlastním jménem. Zde opět zprostředkovaně vím, že jsem k některým členům komise velmi nespravedlivý, ale koneckonců, nikde jsem nezaregistroval, že by se veřejně ohradili proti způsobu takového jednání. 
 • A co mi vadí ze všeho nejvíce:
  • Sport je prima. Jako zábava a jako výchova dětí ke kamarádství, k aktivitě, k otužilosti a vůbec ke spoustě věcí. 
  • Jenže podle mne se výkonnostní sport v některých disciplínách stal jen velmi úspěšnou výchovou k sobectví

Rozpočet se bude projednávat zítra - ve čtvrtek - na zastupitelstvu.  Na zastupitelstvu, které bylo původně ohlášené na pondělí a to proto, že všechna zastupitelstva teď mají být v pondělí (aby se jich mohl účastnit poslanec Berkovec, který stejně nechodí).


Bohužel tedy nemohu být přítomen, abych mohl zaznamenat, jak je přece koalice nesmírně otevřená, podporuje mládež, vzdělání, kulturu a pečlivě zvažuje každý argument.  Bohužel, nemám dostatečně pronikavý intelekt, abych tuto otevřenost a podporu dokázal někde v realitě odhalit, ale vám se to zajisté podaří. Tak se přijďte zítra do Grandu v 16:00 podívat, jak se rozdělují i vaše peníze.

Miloslav  Nič
STAN


Miloslav

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného