úterý 1. prosince 2015

Návrh rozpočtu na rok 2016 - schodek 33 milionů

Na úřední desce je ode dneška vyvěšen návrh rozpočtu na rok 2016.

http://www.meuslany.cz/data/nastenka/13361navrhrozpoctu2016.pdf

I když se v posledních měsících z mého slovníku vytratil pojem nepracovní den, pokusím se některé jeho části na stránkách blogu postupně přiblížit.

Pro začátek mám ale situaci ulehčenou a nabídnu citaci z článku radního Pešky (KSČM), uveřejněnou před necelým rokem:


2014-12-20 10:38:59
Zadlužování města musí skončit
L.Peška
člen Rady města

  • Návrh vyrovnaného rozpočtu, který předkládá na jednání prosincového zastupitelstva městská rada je nejzávažnější ekonomickou změnou vedení města za posledních deset let.
  • V předchozích letech totiž vedení města předkládalo zpravidla rozpočty, které byly více či méně skrytě deficitní. Přesněji řečeno, plánované výdaje výrazně převyšovaly předpokládané příjmy daného roku a musely být tak kryty buď přebytky hospodaření minulých let (to v tom lepším případě), nebo prostým úvěrem (to zejména v posledních letech).
  • Město Slaný, jeho vedení i jím zřízené organizace, si za tuto řadu let zvyklo "žít" poněkud nad poměry.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/zadluzovani-mesta-musi-skoncit

====
Návrh rozpočtu 2016:

Rozpočet města Slaného na rok 2016 je sestaven s celkovým schodkem ve výši 33.217,80 tis. Kč. Schodek bude dle tabulky č. 4 Financování kryt zapojením přebytku běžných účtů z minulých let ve výši 20.191,30 tis. Kč, zapojením přebytku Fondu vodovodů nebo kanalizací ve výši 3.200 tis. Kč, přijetím dlouhodobého investičního úvěru na plynofikaci Nemocnice Slaný a DPS Slaný ve výši 15.500 tis. Kč a dále bude nutné v rámci financování uhradit splátky již dříve přijatých úvěrů a to v celkové výši 5.673,50 tis. Kč.


Je vidět, že marxistickou dialektiku má pan Peška a vedení města opravdu velmi důkladně zažitou.

Miloslav Nič
STANŽádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného