středa 2. prosince 2015

Co se do návrhu rozpočtu pro rok 2016 nevešlo

Jak jsem slíbil ve včerejším článku:  Návrh rozpočtu na rok 2016 - schodek 33 milionů, začínám se sérií krátkých komentářů k návrhu rozpočtu (dostupný zde):

Při čtení rozpočtu je třeba mít na paměti, že neobsahuje všechny výdaje, ke kterým se město potenciálně zavázalo. Rovněž však obsahuje některé výdaje, které zvyšují celkový schodek, ale proti kterým nelze nic namítat, protože se do rozpočtu města s velmi vysokou pravděpodobností vrátí v následujících letech.

Z hlediska optického navýšení schodku je nejvýznamnější bod:
 • Nemocnice Slaný ‐ plynofikace areálu - 13 600 000 Kč
  • pokud si správně pamatuji argumentaci ze zasedání zastupitelstva, na kterém byl tento projekt schválen, financování plynofikace přes rozpočet města nabízí výhodnější podmínky pro nemocnici, a tedy prospěch nás všech
Na druhé straně rozpočet neobsahuje některé výdaje, které by podle mého názoru rozhodně obsahovat měl. Jde zejména o spoluúčast města v již odsouhlasených žádostech o podporu v různých státních programech.

Například na posledním zasedání zastupitelstva byly odsouhlaseny dvě žádosti, které v případě úspěchu budou vyžadovat minimálně 15% spoluúčast města:
 • přestavby na základních školách Háje a Komenského náměstí
  • celková hodnota obou projektů necelých 40 milionů Kč, a tedy předpokládaná spoluúčast okolo 6 milionů Kč nebo výše
Je samozřejmé, že tyto podpory státu nemusíme získat a tím tedy nevznikne povinnost spoluúčasti, nicméně jde o významné potenciální náklady, a proto by je měl rozpočet obsahovat.

Ohledně návrhu rozpočtu jsem si vyměnil několik dopisů s panem radním Hůlou, který mi velmi vstřícně dovolil z dopisů citovat, aniž věděl, v jakém kontextu je použiji.

Rád bych zde ocenil jeho vstřícný přístup. Jelikož mám možnost sledovat jeho názory na zastupitelstvu  i na Facebooku, domnívám se, že překryv našich názorů je malý. To je ale normální, že lidé rozdílného naturelu mají rozdílné pohledy na většinu věcí. V jeho případě však velmi oceňuji, že se neschovává za anonymní výpady či obecné fráze, ale vždy se snaží poskytnout relevantní informace.

V dopisech jsem se mj. ptal na dvě záležitosti, které mi nebyly jasné:
 • nikde nevidím peníze za vypořádání Veólie?
  • Hůla: Co se týče financí na vypořádání s Veolií (SVAS), tak to není předmětem roku 2016. Vypořádání bude probíhat průběžně od roku 2017, pokud dojde k ukončení smlouvy (není dosud ukončeno, termín rozhodnutí je do 30.6.2016 tuším). Navíc tam jsou splátky měsíční a počítá se s jejich hrazením z příjmů za vodné/stočné, které již by měla vybírat městem vlastněná firma.
 • finance na soudní spor s Komou ?
  • Hůla: Finance na případné soudní výlohy jsou zahrnuty v rozpočtu tajemníka úřadu, zde je přesně ta položka (1,2 mil. Kč)

A přikládám komentář k nezařazení některých položek:

Hůla: Co se týče projektů na rozšíření základních škol, zastupitelstvo zatím odsouhlasilo jen záměr, nikoliv realizaci projektu, tudíž rozpočet tyto položky neobsahuje. Nenajdete tam tedy ani již dříve odsouhlasený záměr výstavby mateřské školky naproti bývalým kasárnům např. Ale to na zastupitelstvu zaznělo. Pokud by došlo k přidělení dotace na tyto projekty, zastupitelstvo by následně schvalovalo souhlas s výstavbou a dále řešilo i způsob financování. Stejně tak to bylo např. u Husovy ulice apod.
---

Chvíle, kterou jsem si vyhradil na psaní končí a jdu zase programovat. Prosím, všimněte si, že zatím se snažím pouze shrnout fakta, které jsou mi známy, a nesnažím se nic obšírněji komentovat. Pokud čas dovolí, velmi rád bych se vyjádřil k některým záležitostem mnohem osobněji.

Miloslav Nič
STAN


Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného