středa 16. prosince 2015

Rozpočet na rok 2016 - sportovní hala 14 000 000 Kč


Téma výstavby nové sportovní haly jsem úmyslně odsouval, čekal jsem až vychladnu, ale nepodařilo se. Proto jsem se rozhodl pojmout tento článek jinak a upřímně napsat důvody, které mne tak vytáčejí, ačkoliv uznávám, že tímto politický kapitál nezískám. Na druhé straně, na boj o politické body máme ve městě jiné experty, takže jedna "politická sebevražda" městu neublíží. :)

Než se ale pustím do pocitů, nabízím fakta, ze kterých vycházím:
 • Početná skupina spoluobčanů usiluje o halu pro své sporty mnoho let.
 • Tito sportovci nemají ve Slaném halu, která by umožňovala hrát jejich sporty na vysoké úrovni.
 • Není žádná ostuda usilovat ve veřejném prostoru o naplnění svých zájmů, od toho politika je.
 • Kvalitní sportovní hala je důležitou součástí volnočasového vybavení města.
 • Letošní rozpočet je významně schodkový (je třeba si uvědomit, že ač se celková velikost rozpočtu může zdát mnohem vyšší než schodek, tak velkou část rozpočtu tvoří finanční přesuny, které nelze ovlivnit.
 • Město čeká v blízké budoucnosti několik mnohamiliónových výdajů, ve kterých je velká část současné koalice nevinně, např. ČOV či PD (osobně se domnívám, že místostarosta Grohmann se spoluzodpovědnosti jako bývalý manažer rozvoje města a významný člen ODS zbavit nemůže a jeho spoluzodpovědnost je srovnatelná se současnými opozičními zastupiteli Hrabánkem a Hložkem).
 • Podíl města na výstavbě haly 14 000 000 Kč nemusí být konečný, není jisté, že z grantu získáme maximální možný příspěvek 50%. Takže budeme stavět, i když získáme jen 40?, 30%, nic?
 • Další významné prostředy si vyžádají doprovodné stavby, např. úprava/výstavba komunikací a parkovišt
 • Není to jediná investice do nějaké sportovní haly v blízké budoucnosti. Hala BIOS přesluhuje a nutně potřebuje opravit.
 • Nová hala na zvoleném místě (za plaveckým bazénem) ji činí nevyužitelnou pro výuku místních základních a středních škol.

A co mi tedy tak moc vadí?

Nejdříve začnu u vedení města:
 • Není žádným tajemstvím, že vedení města škudlí na aktivitách, které nezapadají do jejich představ a způsobu vidění světa více, než Moliérův Harpagon. Opravdu nic tak neprospěje morálce pracovníků města či aktivních občanů, že na nich uspořené peníze zaplatí pár procent haly.
 • Není žádným tajemstvím, že všechny koaliční strany slibovaly větší spoluúčast občanů na rozhodování o větších investicích. Jakmile jim to však nehraje do karet, tak poslali všechny své sliby o diskuzích a referendech k vodě. Hala bude a basta a ty méněcenný koalicí neoslněný občane drž hubu a krok.
 • Není žádným tajemstvím, že současná koalice obviňuje tu minulou, že projedla město (a ne že by neměla v lecčem pravdu, o oprávněnosti některých investic jsem neskrýval své pochybnosti před volbami, a nemíním to dělat ani nyní, i když teď více vnímám některé jejich argumenty). 
 • Jenže zároveň vykřikovat, že se město topí v dluzích a zároveň utrácet přebytky z minulosti je pro mne neférový způsob chování, a někdo by měl z města jasně např. říci: Na kontech města zbylo spoustu peněz, není to dobře, tyto peníze šlo investovat a místo nich jsme mohli mít vyřešenou spoustu problémů. 
 • Jenže ono by se asi špatně vysvětlovalo, proč se staví nová budova, když i předchozí audity (a také současní členové vedení města, když ještě byli v opozici) městu vyčítaly nadměrnou rozestavěnost.
 • Jen naivka jako já si mohl myslet, že s těmi důkladnými ekonomickými rozvahami o investicích města to kandidující zastupitelé mysleli vážně. Na zastupitelstvu byla předložena analýza vypracovaná zastupitelem - sportovcem, který je na výstavbě haly osobně angažován, a ač si v neutrálních případech jeho, třebas občas opačných, postojů vážím, tak můj osobní pocit je, že v tomto případě se nechal (ač lidsky pochopitelně) unést nadšením pro novou halu a o nějaké objektivní analýze nemůže být řeč

Ale po pravdě mi snad nejvíce vadí přístup místních (a nejen místních) výkonnostních sportovců.

Jsem si dobře vědom toho, že zde uplatňuji princip kolektivní viny, který nemám rád, a jsem vůči řadě z nich nespravedlivý. Doufám, že tito dotčení pochopí, že pokud mám psát na rovinu, tak nemohu za každé slovo vkládat vysvětlení. Koneckonců, když mi vzpění krev, tak o čestných výjimkách nepřemýšlím
 • Vadí mi jejich despekt k zájmovému sportu, vyjádřený např.
  • poznámkami o tom, že v tělocvičně/sokolovně/na malém hřišti mohou hrát obyčejní diletanti, ale pro ně opravdové sportovce je to bezcenné. To by se asi Brazilci divili.
 • Vadí mi, že dospělí dostávají přednost před dětmi, 
  • když jsem zjistil. že u fotbalistů děcka platí docela dost peněz, zatímco dospělí dostávají za své hraní v 6. nejvyšší soutěži zaplaceno, protože by přece zadarmo nehráli, tak se mi protočily panenky
  • zaslechl jsem, že názor dospělých i v jiných oddílech je: "Ať mladí platí, až vyrostou, bude se jim to také líbit."
 • Vadí mi, jakým způsobem vznikla a pracuje slánská sportovní komise:
  • jejíž složení vzniklo minimálně v některých případech bez předběžné konzultace s dotčenými významnými organizacemi (i když se naštěstí v případě, o kterém vím nejvíce, ukázalo, že vedením města dosazený člen je slušný člověk, jenže tím spíše bylo na místě jeho nominaci řádně prodiskutovat)
  • ostatně vadí mi, že sice všichni z komise přiznávají, že jsou tam kvůli sportu a o kultuře přehled nemají, tak přesto jde o komisi pro sport a kulturu, která "radí" i v kulturních záležitostech, např. jak rozdělovat peníze.
  • a když jsme u peněz, nesmírně mi vadí, jak se přesunuly peníze proti dřívějším zvyklostem od zájmového k výkonnostnímu sportu a od dětí k dospělým, a to navíc tak, že nikdo nechce zaštítit tyto změny vlastním jménem. Zde opět zprostředkovaně vím, že jsem k některým členům komise velmi nespravedlivý, ale koneckonců, nikde jsem nezaregistroval, že by se veřejně ohradili proti způsobu takového jednání. 
 • A co mi vadí ze všeho nejvíce:
  • Sport je prima. Jako zábava a jako výchova dětí ke kamarádství, k aktivitě, k otužilosti a vůbec ke spoustě věcí. 
  • Jenže podle mne se výkonnostní sport v některých disciplínách stal jen velmi úspěšnou výchovou k sobectví

Rozpočet se bude projednávat zítra - ve čtvrtek - na zastupitelstvu.  Na zastupitelstvu, které bylo původně ohlášené na pondělí a to proto, že všechna zastupitelstva teď mají být v pondělí (aby se jich mohl účastnit poslanec Berkovec, který stejně nechodí).


Bohužel tedy nemohu být přítomen, abych mohl zaznamenat, jak je přece koalice nesmírně otevřená, podporuje mládež, vzdělání, kulturu a pečlivě zvažuje každý argument.  Bohužel, nemám dostatečně pronikavý intelekt, abych tuto otevřenost a podporu dokázal někde v realitě odhalit, ale vám se to zajisté podaří. Tak se přijďte zítra do Grandu v 16:00 podívat, jak se rozdělují i vaše peníze.

Miloslav  Nič
STAN


Miloslav

pondělí 14. prosince 2015

Záznam diskuze s občany o závorách v centru města - 14. prosinec 2015

 • Parkování v centru města - přítomno 50+ lidí a stále přicházejí
 • Cernický: úvodní prezentace
 • Cena : sobota zdarma zřejmě zůstává
 •  
 • Průzkum dopravy: náměstí okolo 200 za hodinu, třetina do Štěchovy ulice dále
 • Náměstí : 102 míst, po rekonstrukci Husovy ulice snížení o několik míst
 • Automaty na náměstí provozuje město.
 • Ostatní ulice zpoplatnění 86 míst
 • Příjem z parkování v ostatních ulicích rozdělení 55:45 mezi provozovatele automatů a města
 • Návrhy: a) ponechat současný stav, b) nové automaty jinde, c) náměstí stejně, v Štěchově a Kinská závora, d) vše mimo náměstí zdarma
 • Citimetr firma nabízí odkupni cenu 1.5 milionu, plus software
 • Byly by náklady na provoz
 • Další varianta kotoučové parkovací automaty, 7 třeba koupit, cena celkem cca 1.5 milionu
 • Nyní přítomno 70+ občanů
 • Varianta závory : návrh do 30 minut bez poplatku, potom výjezdní terminál platba
 • Cena cca milion Kč, plus nutnost dvou automatů
 • Vyžadovalo by zřízení kontaktního místa 24 hodin denně, problémy, dotazy, atd. Variantou toto kontaktní místo městská policie.
 • Výhoda : platby nemusí kontrolovat městská policie, bez zaplacení na terminálu nevyjede
 • Varianta okolí zdarma : velký problém pro místní, obtížné sehnat volné místo
 • Výnosy : náměstí přes milion ročně , okolní ulice 250 000,
 • Zlámal : dostali jsme podnikatelskou petici s žádostí zasáhnout a část parkování zdarma
 • Matoušek : kdo má problém se současným parkováním? Ruku zvedá třetina až necelá polovina
 • Varuje před závorou, je tam místně silný provoz, někdy zácpy už dnes bez závory
 • Co se stane, když bude porucha, někdo ztratí lístek?
 • Občan :závora už jednou byla a byly zácpy
 • Navrhuje : ponechat současný stav a zavést pravidelné kontroly
 • Občan : městská policie ignoruje i když tam stojí někdo bez placení
 • Problém se současným systémem, potvrzení za parkování pro odpis daní.
 • Zlámal : končí smlouva s Citimetr, vypověděli jsme,
 • Zlámal : otázka je, zda chceme, aby městská policie trávila čas tímto a ne kontrolou pořádku
 • V roce 2016 přijímáme 2 nové strážníky, velké náklady
 • Současný systém neumožňuje parkování zdarma
 • Hula : cena za výběr nebyla hlavní, nenastavuje rovné podmínky
 • V posledních dnech zvýšení dohledu, 2 strážníci hodinu, udělují pokuty, ale stav se nelepší
 • Pokuty z lidí nedostaneme.
 • Hula : město nedokáže pokuty vymoci
 • Citimetry nejsou zdarma, protože vyžadují městskou policii
 • Hula : městské policie není dost, nyní budou 2 hlídky
 • Občanka : a to si myslíte, že s parkovací branou to bude jiné? Nikdo nejede nakupovat na půl hodiny
 • A co sanitky? To může přijet rovnou pohřebák?
 • Zlámal : varianta závora, jednáme o možnosti otevírat dálkově
 • Občanka : když tam budou auta, tak se stejně nikde nevyhnou
 • Občanka : V nemocnici proto, aby tam nejezdili lidi. U náměstí přijedou starší lidé, uvidí závoru a pojedou zpět
 • Občanka : lidé si na citimetry zvykly,
 • Zlámal : výhoda je, u závory, že dopředu neurčujete, jak dlouho budete parkovat
 • V Německu běžné závory.
 • Bartoniček : čekal jsem argumenty pro a proti současnosti, ale zatím jediné cena za parkování za půl hodiny
 • Již vymyslíte v radě od léta, a vše pro závoru
 • Hula: neošetříme bez závory, aby všem měřeno stejně
 • Občan : zkoušel jste někdy zavolat městskou policii, aby přišli včas
 • Slavík : navrhuje 2 zóny s kotoučky, a na zbytku nechat současný stav
 • Závora je nešťastná.
 • Bude problém i s učením lidi používat systém. A co až bude nějaká městská akce? S Coca-Cola kamionem se čekalo půl hodiny
 • Zlámal : je to spravedlivé vůči každému, závora
 • Slavík : proč ne kotoučky? Hula : systém to nevyřeší, zajistí závora.
 • Občanka papírnictví : jak to bude s vjezdem do dvora, co když vyjedu za 3 dny? Hula : bude karta
 • Na vaší mapě chybí pár ulic, včetně Komenského.
 • Opakované stížnosti na městskou policii, žádá náhodné kontroly
 • Hotel vedle nás 10 míst, a má tam 25 míst. Policie pokutuje babičky.
 • Občan : některé ulice jsou po čtvrté prázdné, i proto je rozdíl ve výběru parkovného
 • Matoušek: není pravda, že končí smlouva, vy jste sami vypověděli
 • Hula : kdybychom nevypověděli můžeme zase za rok
 • Matoušek : jak to bude zásobování? Pokud bude ráno zásobování zdarma? Co když vyjedu Londou v době zásobování ?
 • Hula : budou tam kamery.
 • Atmosféra houstne, závory nejsou populární
 • Občan : a proč tedy nezaplatit pár důchodců, ti by rádi
 • Jako dozor. Hula : pokuty jen strážný,
 • Občanka : na kartu můžeme stát zdarma, takže až tam bude závora, tak zabereme vše
 • Hula : ti co budou parkovat na městském pozemku musí platit, i občané co tam bydlí
 • Občanka : ale když zastavím u domu, vlastního, tak budu platit?
 • Pořád velmi živo:
 • Občan : když tam nebudou místa, tak budou lidé jen projíždět?
 • Zlámal : uvažovali jsme počítání, ale co lidé co parkuji ve svém? To bychom se nedopočítali.
 • Další stížnosti na městskou policii.
 • Z přítomných občanů chce závoru 3-5 lidí při vyvolaném vyjádření, včetně Huly a dalších členů koalice
 • A zase městská policie.
 • Zlámal : dávat pokutu trvá dlouho. To je složité.
 • Souhrn všech odpovědi radních : vůbec jsme se přece nerozhodli, ale jenom závora je to pravé ořechové, vše jiné hloupost
 • Segmanova: citimetry nefungují, ale závora je technika, která bude problém
 • Nasimulujte to nejdříve než koupíte a zaplatíte
 • Zlámal: obávám se poničené závory v noci opilci
 • Segmanova : město není letiště, sem jezdí i důchodci, ti budou mít se závorami problém
 • Občanka : V Praze přichází obsílka po 14 dnech
 • Občan : dnes je jiný systém pokut než dříve, v Praze to funguje, zaspali jste dobu.
 • Občan : náměstí není obchoďák, tam dostanou lístek na pokladně, tady musí vystoupit, zaplatit, najít drobné
 • Pořád se mluví, ale už nepadají nové argumenty
 • Občan ze Soukenicke : už dnes ve špičkách problém, natož se zavorou
 • Stále se mluví, ale neustále je vše stejné, občané se zavoře brání, vedení města ji hájí.
 • Lidé postupně odchází, někteří poněkud rozladění
 • Občanka : co památkáři?
 • Co jiná firma?
 • Občan : navrhuje výběrové řízení na odtahovou službu
 • Točíme se stále v kruhu. Ale žádný pokrok. Už se mluví 2 a půl hodiny.
 • A pořád se mluví, teď občan upozorňuje, že vlastně mluvíme o pár desítkách míst
 • Ceník za parkování již schváleno radou. Parkování na náměstí o něco zdraženo.
 • Konec reportáže, diskuze stále pokračuje, opět upozornění na to, že hlavní problém je vymahatelnost.
 • Tak ještě do půl vydržím, už to skoro vypadalo, že se končí.
 • Hula : shrnuje : chcete zvýšený dohled, progresivní pokuty, kontroly náhodné
 • Zlámal : s represemi nesouhlasí
 • Už se odchází ve větším množství.
 • Zlámal : ve sto lidech se nic nevymyslí, schazejme se v pár lidech
 • Za všeobecné závoroantipatie se lidé postupně rozcházejí.
 • Zůstává ještě kolem 20 lidí, ale já už si svoji společenskou povinnost splnil. :)
 • Zlámal : a právě končí. Děkuje za setkání. Věc jsme nevyřešili.
 • Hula : očekává ukončení provozu parkovacího domu.
 • Hula: provoz je ztrátový,
 • Závady nejsou dosud plně odstranění, stále při parkování závady.
 • Velké množství zásahů po síti, stovky.
 • Platíme za dálkovou správu. Nyní řešíme vyrovnání s firmou.
 • Při provozování by čekala generální oprava. Zjistili nyní, že tam původně měli chybu.
 • A konec


 • středa 9. prosince 2015

  Diskuze o "Parkování v centru města" pondělí 14.12.2015, 17:30, Městské centrum Grand

  V komentáři na blogu k článku Návrh rozpočtu 2016 - závory - 1 milion Kč
   se objevila pozvánka na diskuzi s občany o parkování v centru města. Přetiskuji jako plný článek.
   Miloslav Nič

  Dobrý den,

  diskuze s občany na téma "Parkování v centru města" se uskuteční v pondělí 14.12.2015 od 17:30 hodin v Městském centru Grand.

  Přítomen bude kromě členů vedení a rady města i vedoucí odboru dopravy Mgr. Tomáš Černický.
  Občané a firmy v centru města obdrží písemně pozvánku na tuto akci.
  Pro jistotu zveřejňuji i zde.
  Jste srdečně zváni.

  S pozdravem

  Jiří Hůla, Svobodní

  úterý 8. prosince 2015

  Návrh rozpočtu 2016 - závory - 1 milion Kč

  Jak jsem slíbil v jednom z předchozích článků, snažím se ve volném čase, kterého se mi zoufale nedostává, postupně komentovat věci, které mne v rozpočtu zaujaly:

  V návrhu rozpočtu na rok 2016 je zajímavá položka:

  Slaný ‐ centrum ‐ instalace závorového systému: 1 milion Kč

  Pro nezasvěcené je to jistě překvapení, pro pravidelné návštěvníky zastupitelstev nikoliv.

  Připomeňme si článek ve Slánských (komunistických) novinách - Citymetry končí (6. červen 2015), ve kterých anonym redakce píše:
  • Od podzimu tak bude výběr parkovného v historickém centru města probíhat jiným způsobem.
   "Pětileté zkušenosti ukázaly nedostatky tohoto systému. Nedokáže efektivně usměrňovat řidiče při parkování v centru města a i ekonomické výsledky tohoto systému jsou výrazně horší, než např. výběr parkovného pomocí parkovacích automatů," je názor člena městské rady, dr. Ladislava Pešky, jehož pověřila rada města přípravou nového systému parkování.

  Na jednom ze zastupitelstev rovněž vystoupil radní Peška se slibem, že bude v několika týdnech otevřena diskuze na téma parkování v centru a pokud mne paměť neklame i s tím, že on má tuto koncepci na starosti (bohužel při současném pracovním vytížení nemohu přesnou citaci vyhledat).

  Jak je tedy vidět, z diskuze opět sešlo, a od pana radního Hůly jsem se dozvěděl, že má nyní toto parkování na starosti on. Můj osobní pocit z toho je, že radní Peška již dovedl v naprostou dokonalost svůj algoritmus:
  1. něco rozvrtat,
  2. psát rozhodné články,
  3. prohlásit se za spasitele,
  4. hodit odpovědnost na někoho jiného.
  Nevím, možná to bylo jinak, ale po zkušenostech s jednacím řádem či záhadně se měnícími pravidly pro dotace na sport a zájmovou činnost, se mi jeví vývoj koncepce parkování další ukázkou profesionality Největšího z demagogů.

  Já osobně nemám na to, zda je lepší závorový systém nebo Citimetry, vyhraněný názor. Předpokládám, že dlouhodobě může být finančně výhodnější závorový systém i přes vysokou vstupní investici a náklady na údržbu. Na druhé straně si dovedu představit, jak závory budou znepříjemňovat život řidičům.

  Každopádně bych očekával, že takovéto závažné rozhodnutí bude již nyní řádně diskutováno, a zatím je ticho po pěšině. Mám podezření, že se rada už rozhodla a nenechá se ničím zviklat, když její guru oznámil světu, že bude změna.

  Podle níže přiložené korespondence ale existuje varianta, že tomu tak skutečně není, a dotčení občané dostanou příležitost se vyjádřit. Uvádím zde komentář z korespondence s panem radním Hůlou (viz předchozí článek):

  "Ano, v rozpočtu je položka na závorový systém v centru města, diskuze samozřejmě bude, je to moje téma. O realizaci nebylo zatím rozhodnuto, mám tam komplikaci kvůli Husově ulici, kde díky rekonstrukci nelze nyní otočit jednosměrku tak, jak by bylo po realizaci závorového systému potřeba, nicméně v rozpočtu na tuto akci částku alokovanou mám."

  Miloslav Nič
  STAN

  čtvrtek 3. prosince 2015

  Sborník „Bílá místa historie - Slaný a Slánsko ve XX. století“ právě vyšel

  Pod výše uvedeným názvem se v listopadu 2014 uskutečnil sedmý ročník konference, která si trvale klade za cíl mapování a zaplňování právě oněch „bílých míst“ naší regionální i národní historie.  Zdálo by se, že v době zvyšujícího se počtu časopisů a publicistických pořadů či webových portálů, které se zabývají historií a její popularizací, bude těžké nalézat stále nová témata a objevovat zapomenuté osobnosti. Opak je však pravdou. S každým dalším ročníkem konference a vydaným sborníkem s příslušnými studiemi, roste množství nově objevených a dosud nezpracovaných námětů, vhodných do dalších ročníků konference. 

  Některé studie ve sbornících osloví zřejmě jen pár zájemců, ovšem jiné jsou široce diskutovány. Není však sporu o tom, že sborníky z ediční řady Historie Slánska ve XX. století jsou jedinečným počinem, sloužícím k rozšíření odborných i populárně-naučných historických informací o našem regionu. Kromě jiného i proto, že většina autorů zde publikuje nové poznatky, které dosud nebyly jinde zveřejněny. O kvalitách zmíněné edice svědčí též její citace nejen v pracích vysokoškolských studentů (bakalářské i magisterské práce), ale i v odborných textech renomovaných autorů.

  Zdálo by se, že podpora takové aktivity, navíc výrazně propagující město a region, je samozřejmostí a vedení našeho města je na tuto konferenční a publikační činnost náležitě hrdé. Opak je však pravdou. Nové vedení královského města Slaný, vzešlé z podzimních voleb 2014, v letošním roce veškerou finanční podporu vydání sborníku i organizování konference odmítlo. Latinské rčení Historia magistra vitae (Dějiny jsou učitelkou života) se zdá ve Slaném platit jen pro některé.

  Bylo by nešťastné kvůli „nepřízni mocných“ ediční řadu Historie Slánska ve XX. století ukončit. Vždyť se jedná o vydavatelský počin, jehož výsledek je výrazně pozitivně hodnocen nejen renomovanými historiky i regionálními badateli, ale též odbornou veřejností.

  Proto je potěšující, že záštitu nad aktuálně vydaným sborníkem převzal osobně hejtman Středočeského kraje ing. Miloš Petera. Jako dlouholetý zastupitel města Slaný, člen organizačního výboru historické konference a editor sborníku jsem velmi potěšen, že ve vedení našeho kraje máme člověka, který si hodnotu slánských sborníků a historických konferencí plně uvědomuje a neváhá poskytnout svoji záštitu.

  Sborník, jehož úvodní text nyní čtete, by nespatřil světlo světa bez finanční pomoci mnoha donátorů. Svými finančními příspěvky vytvořili zřetelnou protiváhu výše zmíněné (a překvapující) nekulturnosti současné slánské komunální nomenklatury (výjimku tvoří tři slánští zastupitelé - kromě autora tohoto textu ještě M. Matoušek a M. Hrabánek).  Prokázali mimořádnou ochotu i míru společenské a především kulturní angažovanosti, za což jim patří výrazné poděkování:

  Pavel Bartoníček, Slaný – Otruby; Alena Burešová, Slaný; Pavel Dufek, Praha; Olga Dufková, Slaný; Jarmila a Martin Durasovi, Slaný – Dolín; Petr Hořejší, Slaný – Otruby; Martin Hrabánek, Slaný; Jana a Václav Hynkovi, Slaný; Obec Klobuky; Tiskárna Kočka, Slaný; Roman Klusák, Stochov; Martin Matoušek, Slaný; Bohumila Mouchová, Praha; Pavel Netrda, Praha; Martin Nič, Historická vozidla Slaný; Sylva a Miloslav Ničovi, Slaný; Hana a Vladimír Rogalewiczovi, Slaný; Naděžda Rollová, Brandýsek; Ivan a Soňa Seibothovi, Knovíz; Město Smečno; Obec Stradonice; Radek Štěpán, Praha; Jindřich Trejbal, Slaný; František Vejr, Knovíz; Spolek Wotrubia, Slaný – Otruby a dalších 7 dárců, kteří chtějí zůstat v anonymitě.

  Vznik tohoto sborníku podpořili též jeho předplatitelé, kterým za to patří poděkování: Jan Bartoníček, Slaný – Otruby; Květuše Bartoníčková, Slaný – Otruby; Božena Franková, Slaný; Jarmila Halfarová, Slaný; Petr Hauptmann, Slaný; Blažena Hrabánková, Slaný; Ivana Hušáková, Slaný; Jaroslav Kroufek, Slaný; Marie Peterková, Slaný; Petr a Hana Pěnkavovi, Otruby – Lidice; Michaela Seghmanová, Slaný a dalších 6 předplatitelů, kteří chtějí zůstat v anonymitě

  Marcus Tullius Cicero tvrdil, že dějiny jsou svědectvím času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života, zvěstovatelkou dávných dob  (Historia est testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustatis). Všichni, kteří vzniku sborníku napomohli, svojí podporou dokazují, že jeho slova neztratila platnost ani po více než dvou tisíciletích.

  Devátý svazek edice „Historie Slánska ve XX. století“ byl veřejnosti představen v sobotu 7. listopadu 2015 v aule slánského Gymnázia Václava Beneše Třebízského, které se od letošního ročníku stalo spolupořadatelem konference. Obsahuje na 194 stranách následující studie, včetně obrazového materiálu:
  • Jaroslav Hrdlička: Dvě rozdílné zkušenosti. Středoškolské studium profesorů Rudolfa Urbánka a Vlastimila Kybala na gymnáziu ve Slaném
  • Zdeněk Víšek: Ohlas sarajevského atentátu ve Slaném
  • Pavel Bartoníček: Karel Urbánek - slánský obchodník a legionář
  • Luboš Marek: Četník a zbraň. Vybrané případy ze Slánska
  • Milan Bárta: Osudy sourozenců Elsnicových za druhé světové války
  • Vácslav Verner: Vesničtí učitelé Václav Brádka a Václav Hrzán
  • David Hubený: Odbojová činnost Karla Prášila a budování Obrany národa na Slánsku
  • Pavel Dufek: Nástin proměn majetkové držby soukromých velkostatků na Slánsku v letech 1945 až 1949
  • Michal Plavec: Nezdařená cesta k lidovému letectví: Letadlové motory Orion

  Téma bylo pojato poměrně široce, přesto jeden společný, a to časový, znak existuje - devět příspěvků obsažených v tomto sborníku mapuje průběh událostí v regionu především v první polovině 20. století. Jednotlivé zveřejněné studie přinášejí nové úhly pohledů na některé již známé události, ale především informace zcela nové. Sborník též veřejnosti objevuje celou řadu zapomenutých osobností a jejich životních osudů. Je proto potěšující, že vydáním tohoto sborníku opět ubylo pomyslných „bílých míst“ naší regionální historie.

  Sborník překračuje rámec minulého století, daný v jeho názvu, a zabývá se i událostmi z konce 19. století (v příspěvcích věnovaných Karlu Urbánkovi, či středoškolskému studiu jeho nejmladšího bratra Rudolfa Urbánka a Vlastimila Kybala). Rovněž jsou zde – v popisu životních osudů řezníka a obchodníka Karla Urbánka - zmiňována místa od Slánska značně vzdálená (turecký Istanbul, čínská Šanghaj, indická Bombaj, jezero Bajkal, mongolské stepi, sibiřský Vladivostok či rumunská Bukurešť). Nic z toho však nepůsobí cizorodě a naopak ukazuje, že již v druhé polovině 19. století byl pro některé Slaňáky svět – a to i mimo evropský kontinent - místem, kde se pohybovali s naprostou samozřejmostí. 

  Sborník „Bílá místa historie - Slaný a Slánsko ve XX. století“ by neměl chybět v knihovně nikoho, kdo se zajímá o regionální historii Slánska i život v českých zemích ve 20. století.

  Publikaci, jejíž prodejní cena je 150,- Kč, si zájemci mohou zakoupit ve Slaném na třech místech. Ve Vlastivědném muzeu, v Infocentru pod Velvarskou branou či v knihkupectví a antikvariátu Romana Kabátka na Komenského náměstí. Pro všechny, kteří se zajímají o historii našeho města a lidí, kteří v něm žili, i o dosud nezveřejněné informace z celého regionu Slánska a Kladenska se jedná o knížku, kterou by si neměli nechat uniknout. Ideální dárek před nadcházejícími vánočními svátky.

  Pavel Bartoníček, slánský zastupitel a editor sborníku


  Tento text byl ve zkrácené verzi zveřejněn v prosincovém čísle měsíčníku Slánská radnice na str.11

  středa 2. prosince 2015

  Co se do návrhu rozpočtu pro rok 2016 nevešlo

  Jak jsem slíbil ve včerejším článku:  Návrh rozpočtu na rok 2016 - schodek 33 milionů, začínám se sérií krátkých komentářů k návrhu rozpočtu (dostupný zde):

  Při čtení rozpočtu je třeba mít na paměti, že neobsahuje všechny výdaje, ke kterým se město potenciálně zavázalo. Rovněž však obsahuje některé výdaje, které zvyšují celkový schodek, ale proti kterým nelze nic namítat, protože se do rozpočtu města s velmi vysokou pravděpodobností vrátí v následujících letech.

  Z hlediska optického navýšení schodku je nejvýznamnější bod:
  • Nemocnice Slaný ‐ plynofikace areálu - 13 600 000 Kč
   • pokud si správně pamatuji argumentaci ze zasedání zastupitelstva, na kterém byl tento projekt schválen, financování plynofikace přes rozpočet města nabízí výhodnější podmínky pro nemocnici, a tedy prospěch nás všech
  Na druhé straně rozpočet neobsahuje některé výdaje, které by podle mého názoru rozhodně obsahovat měl. Jde zejména o spoluúčast města v již odsouhlasených žádostech o podporu v různých státních programech.

  Například na posledním zasedání zastupitelstva byly odsouhlaseny dvě žádosti, které v případě úspěchu budou vyžadovat minimálně 15% spoluúčast města:
  • přestavby na základních školách Háje a Komenského náměstí
   • celková hodnota obou projektů necelých 40 milionů Kč, a tedy předpokládaná spoluúčast okolo 6 milionů Kč nebo výše
  Je samozřejmé, že tyto podpory státu nemusíme získat a tím tedy nevznikne povinnost spoluúčasti, nicméně jde o významné potenciální náklady, a proto by je měl rozpočet obsahovat.

  Ohledně návrhu rozpočtu jsem si vyměnil několik dopisů s panem radním Hůlou, který mi velmi vstřícně dovolil z dopisů citovat, aniž věděl, v jakém kontextu je použiji.

  Rád bych zde ocenil jeho vstřícný přístup. Jelikož mám možnost sledovat jeho názory na zastupitelstvu  i na Facebooku, domnívám se, že překryv našich názorů je malý. To je ale normální, že lidé rozdílného naturelu mají rozdílné pohledy na většinu věcí. V jeho případě však velmi oceňuji, že se neschovává za anonymní výpady či obecné fráze, ale vždy se snaží poskytnout relevantní informace.

  V dopisech jsem se mj. ptal na dvě záležitosti, které mi nebyly jasné:
  • nikde nevidím peníze za vypořádání Veólie?
   • Hůla: Co se týče financí na vypořádání s Veolií (SVAS), tak to není předmětem roku 2016. Vypořádání bude probíhat průběžně od roku 2017, pokud dojde k ukončení smlouvy (není dosud ukončeno, termín rozhodnutí je do 30.6.2016 tuším). Navíc tam jsou splátky měsíční a počítá se s jejich hrazením z příjmů za vodné/stočné, které již by měla vybírat městem vlastněná firma.
  • finance na soudní spor s Komou ?
   • Hůla: Finance na případné soudní výlohy jsou zahrnuty v rozpočtu tajemníka úřadu, zde je přesně ta položka (1,2 mil. Kč)

  A přikládám komentář k nezařazení některých položek:

  Hůla: Co se týče projektů na rozšíření základních škol, zastupitelstvo zatím odsouhlasilo jen záměr, nikoliv realizaci projektu, tudíž rozpočet tyto položky neobsahuje. Nenajdete tam tedy ani již dříve odsouhlasený záměr výstavby mateřské školky naproti bývalým kasárnům např. Ale to na zastupitelstvu zaznělo. Pokud by došlo k přidělení dotace na tyto projekty, zastupitelstvo by následně schvalovalo souhlas s výstavbou a dále řešilo i způsob financování. Stejně tak to bylo např. u Husovy ulice apod.
  ---

  Chvíle, kterou jsem si vyhradil na psaní končí a jdu zase programovat. Prosím, všimněte si, že zatím se snažím pouze shrnout fakta, které jsou mi známy, a nesnažím se nic obšírněji komentovat. Pokud čas dovolí, velmi rád bych se vyjádřil k některým záležitostem mnohem osobněji.

  Miloslav Nič
  STAN


  úterý 1. prosince 2015

  Návrh rozpočtu na rok 2016 - schodek 33 milionů

  Na úřední desce je ode dneška vyvěšen návrh rozpočtu na rok 2016.

  http://www.meuslany.cz/data/nastenka/13361navrhrozpoctu2016.pdf

  I když se v posledních měsících z mého slovníku vytratil pojem nepracovní den, pokusím se některé jeho části na stránkách blogu postupně přiblížit.

  Pro začátek mám ale situaci ulehčenou a nabídnu citaci z článku radního Pešky (KSČM), uveřejněnou před necelým rokem:


  2014-12-20 10:38:59
  Zadlužování města musí skončit
  L.Peška
  člen Rady města

  • Návrh vyrovnaného rozpočtu, který předkládá na jednání prosincového zastupitelstva městská rada je nejzávažnější ekonomickou změnou vedení města za posledních deset let.
  • V předchozích letech totiž vedení města předkládalo zpravidla rozpočty, které byly více či méně skrytě deficitní. Přesněji řečeno, plánované výdaje výrazně převyšovaly předpokládané příjmy daného roku a musely být tak kryty buď přebytky hospodaření minulých let (to v tom lepším případě), nebo prostým úvěrem (to zejména v posledních letech).
  • Město Slaný, jeho vedení i jím zřízené organizace, si za tuto řadu let zvyklo "žít" poněkud nad poměry.
  http://www.slanske-noviny.cz/clanek/zadluzovani-mesta-musi-skoncit

  ====
  Návrh rozpočtu 2016:

  Rozpočet města Slaného na rok 2016 je sestaven s celkovým schodkem ve výši 33.217,80 tis. Kč. Schodek bude dle tabulky č. 4 Financování kryt zapojením přebytku běžných účtů z minulých let ve výši 20.191,30 tis. Kč, zapojením přebytku Fondu vodovodů nebo kanalizací ve výši 3.200 tis. Kč, přijetím dlouhodobého investičního úvěru na plynofikaci Nemocnice Slaný a DPS Slaný ve výši 15.500 tis. Kč a dále bude nutné v rámci financování uhradit splátky již dříve přijatých úvěrů a to v celkové výši 5.673,50 tis. Kč.


  Je vidět, že marxistickou dialektiku má pan Peška a vedení města opravdu velmi důkladně zažitou.

  Miloslav Nič
  STAN