pondělí 30. listopadu 2015

16. zasedání zastupitelstva - 30. listopad

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 • 16:01 - zastupitelstvo začíná
 • Volba ověřovatelu zápisu : Kulich a Cílek zvoleni
 • Diskuze k minulému zápisu : Kulich bod parkovací dům znovu zařadit
 • Hlasování o zařazení PD na tento nebo příští zastupitelstvo : současné neprošlo, příští neprošlo (o jeden hlas)
 • Program současného zastupitelstva schválen.
 • 1) prodej majetku města, Sejkora: firma nabízí odkup plynovodů, město nic nestály, dosud platí pronájem, spěchá.
 • Sejkora prodej doporučuje, nabídka výhodná, cca 1.5 km potrubí.
 • Z nájmů bychom dostali navrhovanou částku za cca 18 let, tou dobou by byly i náklady na údržbu. Společnost Gaznet.
 • Cena necelých 5 milionů bez DPH.
 • Schváleno
 • Bod 2) : rekonstrukce kruhový objezd, Ouvalova ulice. Grohmann: finanční závazek podílet se a předfinancovat.
 • Zhotovitel Fronek, s.r.o, zjistilo se jiné podlaží, než předpokládala dokumentace.
 • způsobilo další náklady proti původnímu předpokladu. Celkem se vším 7 milionů. 4.4 milionů bylo již schváleno z dotace, připsání příští rok
 • Hložek: chyba byla již v posudku, máme vyjádření, že stav byl nevyhovující. Někdo udělal chybu při projekci. Nelíbí se, že za to teď platí
 • Grohmann: jsou tam místa, kde bylo dřevo, to nikdo nečekal.
 • Smehlik : stejně bychom to schválili.
 • Širc : několik stupňů rozpracování, těžko říci, zda měla kancelář dost podkladů. Souhlasí, že by stejně byla schválena
 • Peška : používáme přebytek hospodaření minulých let. Jako rozpočtové opatření v 2016. Do přebytku se může vrátit 2017.
 • Rankova : po nás se vozíte kvůli PD, ale vy děláte všechny akce stejně. Vše je hrrr, hrrr, nikdy na nic čas.
 • Grohmann: geologický průzkum, by vyžádal zásah do komunikace a uzavřít ulici. Dotace nám byla nabídnuta narychlo.
 • Hlasování o rozpočtovém opatření : schváleno
 • Bod 3): výukové kapacity, půdní vestavba Háje, Grohmann: nový program MŠMT, třeba ale rozhodnout ihned, podávání žádostí za pár týdnů.
 • Celkem necelých 9 milionů, program umožňuje až 85% příspěvek státu. Z města tedy necelých 1.5 milionu. Předschválení zastupitelstvem nutné
 • Hložek : podporuje, ptá se na to, zda opravdu bude 85%, co když bude menší spoluúčast? Máme stejně zájem?
 • Grohmann: máte pravdu. Nové dotační období je jiné, získat obvykle 85% není možné, ale tady ano, nicméně komise může snížit
 • Program má samozřejmě převis, ale chceme zkusit. Připravuje se integrovaný program pro konec 2016, tam i školství.
 • Tyto projekty začneme rozpracovávat, pokud nevyjde, bude se hodit pro další projekty.
 • Kulich: upozornění, že krizové prostory jsou na obchodní akademii
 • Rubik : chybí mi tam třetí základní, která má největší problémy, a chybí mateřské školky
 • Je nějaká koncepce? Se schválením tohoto projektu ale problém nemá.
 • Grohmann: mateřské školy novou jsme dávali loni, sice nebyla podpořena, ale zůstává pro letošek
 • Pro tento projekt limit 30 milionů, U mateřských škol je problém s kapacitou zahrady, a také mohou mít jen přízemí a jedno patro.
 • Detašované pracoviště škol problém, musí tam být nejnižší ročníky, pro vyšší nutnost učeben specializovaných
 • Minimálně 9 let ještě bude tlak populační. Nová škola plánovaná investice v integrovaném programu.
 • Heřman : připravujeme materiál ke spádovosti, chceme část dětí z Nové ubrat. Citlivé téma, zejména u rodin s několika dětmi
 • Souhlas s tím, že odloučení tříd v jiných budovách je problém.
 • Hložek : čím větší projekt, tím větší šance dostat, tady máme dva malé. Je tady šance školky proti kasárnám
 • Levné, a pozemky okolo pro zahradu jsou v majetku města, další výhoda.
 • Samozřejmě, pro děti třeba podpořit, ale chybí mi koncepce.
 • Grohmann: kasárna, to je ta žádost z loňska, o výkup a přestavbu. Běží.
 • U státních když dostaneme peníze, pokud nepřekročíme procenta., můžeme použít
 • Rubik : upozornění, že Nová škola je jediná mimo centrum, přesun dětí z okraje do centra je nešťastné
 • Usnesení o podání žádosti o dotaci: schváleno všemi hlasy.
 • Bod 4) přístavba Komenského školy, Grohmann: stejný program, zdůvodnění obdobné
 • V tuto chvíli škola rozdělena, spádové pro okolní obce (blízkost autobusového nádraží )
 • Přestavby, které získají minimálně 3 nové učebny. 4tá, která je potřeba zatím není vyřešena. Pokud se povede, kompletní přesun z gymnázia
 • Cena necelých 30 milionů.
 • Rankova : co bude s volným místem na obchodní akademii a na gymnáziu. Proč obě školy nespojit? Ušetříme.
 • Polovička budov je prázdná, buď se nebude topit a bude chátrat, nebo drahé
 • Grohmann: demografická křivka časem střední školy zaplní. Bude se učit v menších skupinách.
 • Hlasování o žádosti : všichni pro podání žádosti.
 • Návrh výstava sportovní haly: podání žádosti : Grohmann: jistá analogie s předchozím, musí být projednáno předem
 • Chybí hala s moderními rozměry pro některé sporty.
 • Již projednávané v únoru, výsledkem 3 varianty.
 • Umístění u haly BIOS lepší dostupnost pro školy, ale halu s parametry pro moderní sporty rozměrově se nevejde.
 • Navrhujeme výstavbu u víceúčelové haly, i jako zázemí pro plavecký, hokejový a atletický stadion.
 • Širc : po minulém jsem vysvětloval, proč jsem proti, mám opět několik pochybností, ač halu podporuji
 • V materiálu chybná demografická data, náklady na předpokládanou údržbu jsou zvláštní
 • Brzy bude diskuze o rozpočtu, tam budou spory o statisíce pro školy.
 • Grohmann: potřebujeme být připraveni.
 • Rankova : ty sportovní kluby přece nyní někde sportuji, když přejdou sem, kolik budou ztráty jinde?
 • Cílek (autor předlohy) : už jsem říkal v únoru.
 • Rubik : nejde jen o schválení záměru, jak říká Grohmann, je to schválení výstavby
 • Materiál pominul ostatní varianty, vše pouze pro novou výstavbu, není rozpracován BIOS, jeho přestavba. Dvě haly na naše město hodně
 • Chceme žádat o dotaci, při nové stavbě 50%, od státu, při rekonstrukci 70%, ale k rekonstrukci nemáme data
 • Hložek : já těm tabulkám v materiálu moc nevěřím, je to obdobné jako když začínal Parkovací dům. V materiálu jsou nepřesné údaje.
 • Před pár lety hokejbalisté hráli první ligu, teď o nich mnohem méně
 • Hložek pokračuje tím, že na začátku se píše o neexistenci dlouhodobých koncepcí, v druhé půlce na tuto koncepci odkazuje.
 • Vždy se upínáme na jedno řešení. Vůbec nevyužíváme sokolovnu v Kvíčku. Ve Slaném 2 prostory, které by šly přestavět. Jsou tady jiné.
 • ČSSD uvádělo ve volebním programu, že nic nového nestavět a o nových stavbách referendum
 • Nechcete ho tedy vypsat? To je na referendum. Nebo ne?
 • Pospíšil : byl jsem proti už v únoru, investujme tam, kde nás tlačí pata, znám Dolin, toto je nadstandard, v Dolině chybí základ.
 • Odsouváme všechny problémy, u nás problém se základy.
 • Prosím, halu ještě pozastavte.
 • Sourek : sportovní hala, ano, ale s tou dotací, obešel jsem provozy. BIOS je neustále využít.
 • Nebyl jsem schopen do pátrat, co bude v této hale dopoledne a časném odpoledne. BIOS tam má školy.
 • BIOS má vlastní kotelnu, kdo bude topit tam. Jaká bude využitelnost.
 • Jak to bude personálně? Kolik se tam bude platit od sportovců?
 • Když zvedneme cenu, budou tady nové žádosti o dotace. Chybí tam parkoviště, chodníky, to jsou další náklady
 • Žádá diskuzi s občany, s ředitely škol. Halu ano, ale..., Nevěřím poznámce o mezinárodním využití, to musí být jiné podmínky
 • Matoušek : chápu futsalisty, že lobuji za své, ale já nebudu. Nevěřím ekonomickému rozboru v materiálu, náklady určitě nebudou
 • uváděných 350000. Ještě před volbami každý tvrdil, nestavme nové, udržujme staré. Sportovní hala není prioritou.
 • Rankova: udělejte referendum - domov důchodců nebo sportovní hala. Staré lidi posíláme do jiných měst, Smečno, Velvary
 • Smehlik : jsem pro halu, je tady nutná, do Kladna se s naším sportem nedostanem, mají plno
 • Prioritou je volný čas, a proto postavme halu.
 • Slaný sportovní halu velmi potřebuje. V Netovicich není kanalizace a Lotousi také ne a v Dolině je.
 • Cena je nastřelena, ale je tu dotace. Budu hlasovat pro.
 • Peška : nová hala nové technologie, bude to výrazně levnější.
 • Cílek : zvýšení nájmu stravitelné, každý si připlatí.
 • Kulich : podpořím proto, protože byli na gymnáziu. Sportovci se nevejdou.
 • Cílek : reaguje na Hložka, chcete samé varianty, útočí na parkovací dům.
 • Hložek : obhajuje alternativy jako prostor pro nečekané možnosti
 • Rubik : nemyslím si, že Slaný potřebuje halu. Ale chci mít řádně zpracované varianty. O přestavbě nemám dost informací.
 • Přestavba 70%, nová 50%, proč raději nepřestavíme.
 • Návrh na stažení bodu a dopracovat. Zvažte to opravdu odpovědně ve všech variantách.
 • Hula : když přestavíme BIOS, tak ne nová místa
 • Richtr : pánové si secvičili sestavu, útočí na Hložka, atd.
 • Navrhuje usnesení omezující náklady na halu.
 • Nepil : halové problémy dlouhodobé,
 • Je to směšné že mohou trénovat v tělocvičně, hrají vyšší soutěže
 • Futsal funguje spoustu let
 • Sportovní halu podpořila celá komise.
 • Hlavní argumenty vyšší soutěže.
 • Stále se diskutuje.
 • Kulich : BIOS bude potřebovat také další investice, i když se postaví nová.
 • Rankova : podporujme radši masové sporty
 • Matoušek : pokud přijmeme, automaticky dáváme povolení ke stavbě, i když nedostaneme dotaci,
 • Pozměňovací návrh - omezení na 22 216 000 bez DPH hlasování : schváleno
 • Schválení záměru podat žádost o dotaci : schváleno
 • Bod 6: nebytové prostory Grandu
 • (pozn. Takže budeme mít sportovní halu pro výkonnostní sportovce na kterou se radostně složí všichni ostatní)
 • Smlouva o narovnání s Heineken pronájem v Grandu. Nikdo nikomu nic.
 • Matoušek : dotazy na budoucnost Grandu. Grohmann: zatím záměr pronajímat.
 • Richtr : připomíná pronájem z 2004, smlouva velmi nevýhodné pro město. Smlouvu podepsal starosta Rubik, my nic nevěděli
 • Dohoda s Heineken schváleno.
 • Bod 7- software pro městskou policii za 229000, evidence přestupků.
 • Schváleno.
 • Poplatky za odpady. Obecně závazná vyhláška.
 • Hložek : máme velké množství papíru, ale rozdíl minimální, nejsou vyznačeny změny.
 • Kindlova : soulad s novelou zákona. Úprava osvobození od poplatku, formální změny. Máme možnost i nad rámec zákona.
 • Hlavně za děti mimo domov.
 • Změna vyhlášky schválena.
 • Software - výměna mapového serveru. 144000. Používá stavební, životní atd. Software update zdarma, ale současný počítač nepodporuje.
 • Hložek : upozornění, že chybí tabulka, proč vybraný dodavatel nejvýhodnější.
 • Bod 10a)-f) - různé převody pozemků.
 • Pokračuje schvalování, nyní na řadě dříve populární bioplynka Hrdliv
 • Úřad i rada doporučují bioplynku povolit.
 • Hložek : tak jak jsme před chvílí odsouhlasili Linet, doporučuje podporu i bioplynce.
 • Hula : chcete i něco dovážet ke spalování
 • OVUS : plánujeme pro sebe, ale můžeme nabídnout i městu apod.
 • OVUS : nebudeme navážet víc, než teď vyvážíme, když navážka, tak jednou týdně
 • Zlámal : už se zastupitelstvo vyjádřilo 3x, vždy zamítavě. Proti tomu se posunul jen o pár metrů
 • Proti původnímu projektu byl i Hrdlív. Otázka na OVUS: má i Libušin, neplánovali jste tam?
 • Kolik energie pro vlastní potřebu a kolik do sítě. A co a teplem?
 • Jinde to obsahuje jediný člověk.
 • OVUS : v době kdy stavební povolení vydáno, změna územního plánu, naší chybou (nereagovaní) se tou změnou stalo neplatné
 • Vytápíme všechny haly v zimě. U Smečna jsme nově koupili. Kdybychom museli spalovat tam, tak vozíme přes Smečno
 • Technologicky zavážíme 1 týdně,
 • Sourek : obdobně jsme řešili dříve, byli jsme tam. Strávili jsme hodně času. To před 3 lety.
 • Matoušek : před 3 lety chyběl můj hlas ke schválení, nyní budu hlasovat pro, normy jsou přísné, takže si myslím, že si to ohlídají
 • Hložek : tehdy jsem hlasoval pro, navštívil jsem několik bioplynek. Hlavní je likvidace odpadu.
 • Richtr: poprvé 2012, tehdy nesouhlas. Na poslední chvíli. Starosta Rubik už dal dříve souhlas.
 • Hložek : tehdy to nebyla zákonná povinnost.
 • Tehul občan : vyzývá k odmítnutí
 • OVUS : odstranění zápachu ekologii pomůže, máme ve výhledu i technologickou linku, na zpracování pevného odpadu
 • Občan Tehule : jsme proti, protože jsme proti. Je to nebezpečný plyn.
 • Zlámal : hnůj patří do země.
 • Zamítnutí.
 • Je plánováno rozšíření hřbitova.
 • Stále se schvalují změny plánů a pozemků.
 • Na návrh Smehlika prodloužení zastupitelstva do ukončení programu. Schváleno.
 • Výměny pozemků - Palaba : rada nedoporučuje, protože riziko změny na ubytovny
 • Palaba zástupce : není si vědom, že by nějaké pozemky prodala, z nichž nyní ubytovny.
 • Hložek připravuje usnesení, takže na chvíli diskuze, pak ještě Palaba
 • Matoušek: upozornění na to, že hlasování o parkovacím domě minule neznamenalo souhlas k ukončení provozu parkovacího domu.
 • Začíná diskuse
 • Konec : 9:34

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného