pondělí 16. listopadu 2015

15. zasedání zastupitelstva - 16. listopad - část 2.

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 • Zastupitelstvo : 2. Část, přítomno 20
 • Minuta ticha za oběti v Paříži + usnesení jako bod 0
 • Přijata deklarace.
 • Na úřadě vlajka Francie s černou stuhou 1 týden
 • Rozpočtové opatření : převody v knihovně, schváleno. 40 000 Kč .
 • Moje žena zjistila, že je zastupitelů 20, nikoliv 21. Nyní delší období počtů po jejím upozornění
 • Starosta nyní potvrzuje, že moje žena, jak je to správně, měla pravdu:)
 • Kapitálové výdaje převody, kamerový systém.
 • Richter : navrhuje prověřit změnu pultu centralizované ochrany, aby nebyl jeden dodavatel.
 • Hložek : souhlasí, ale doplňuje, že už je to druhý dodavatel.
 • Starosta : systém pospojen z různých komponent, které ani nespolupracuji
 • Schválen návrh prověřit kamerový systém i převod prostředků.
 • Kontrola plesu města předkládá Chysky, předseda finanční. Sešli se v srpnu, ale protokol až teď proto, že bylo třeba doplnit doklady.
 • Výsledek : ples nově pořádán agenturou, pozvání Hložek pro porovnání s předchozím
 • Prodáno 128+60, celkem 188
 • Zbylo přes 100 vstupenek
 • Po součtu předpokládané a neočekávané ztráty
 • Hlavní problém neprůhlednost faktur od agentury Fonda art. I zvláštní zaokrouhleni. Ale nic zase nevybočuje extrémně.
 • Nezvykle vysoký poplatek OSA. 20000 Kč . Podle Chyskeho by se mělo vejít do 10000 Kč.
 • Neprodávány od začátku lístky na galerii. Ale i při prodeji všech lístků ples ztrátový.
 • Doporučení : návrat k dřívějším modelu organizace plesu.
 • Matoušek : proč ples nepořádán jako dříve a proč vybraná agentura.
 • Starosta : může za to Hampl, nabyl jsem přesvědčení, že by neudělal. Náhodou přišel nějaký člověk, tak jsem se ho zeptal, zda uspořádá
 • Rozhodl jsem se zvolit agenturu. Byli řeči proti nám, zda dokážeme zorganizovat. Umělce jsme museli přeplatit.
 • Hrabanek: překvapení z tvrzení, že organizace světla kzms. Chysky : konzultace se starostou, tak jsem to vnímal.
 • Hrabanek : jsou tam náklady kzms? Chysky nejsou, pronájem sálu atd. jsme neřešili
 • Hrabanek : mně na formuláři OSA vyšla pod 7000. Agentura, kterou jste vybrali nikdy žádný ples neorganizovala, její faktura první v roce
 • Hrabanek : bylo oznámeno finanční úřad , že děláme tombolu? Starosta : dělal jsem podle doporučení, nepamatuji se.
 • Hrabanek : zákon určuje max cenu za ceny do tomboly, my ji překročili. CHYSKY - v tabulce i vína u tomboly, ale zřejmě starosta najednou
 • 14.3. jsme vyplatili v hotovosti přes 140 000 agentuře, proč ne faktury
 • Smehlik : ples pořádán poprvé, nikdo neobohatil, dražší. Před tím jsme vyúčtování neměli.
 • Smehlik : na ples dřív platil Frolík. Hložek : to není pravda, Linet nepřispíval.
 • Hložek : vyúčtování po nás nikdo nechtěl, až na 2 výjimky byl ples ziskový
 • Překvapení, že už v době, kdy kulturní na plesu pracovalo, tak už měla agentura fakturu 20000
 • Hložek : bylo pozvání přes 40 osob, proč tolik, mohu jmenný seznam?
 • Starosta - na dvou předem přes 70 Hložek - to bylo pro vystupující Boletice
 • Starosta_ zváni hasiči atd. Hložek, my z města zvali jen tak 10, většinou si lidé platili sami
 • Hložek : OSA třeba nahlásit, překvapení z vysoké hotovosti pro agenturu, co daně?
 • Fonda art jsou ceny včetně DPH, ale Fonda art plátce DPH není, jejich dokumenty nenaplňují znaky faktur
 • Hložek : existuje objednávka? Existuje důkaz nějakého finančního limitu?... žádná odpověď
 • Kamelie v nabídce agentury na webu jiná cena než nám fakturovala.
 • Slavnosti světla dělal Hornak, nikoliv kzms, takže případné stížnosti tam, my měli obecně s kzms dobré zkušenosti
 • Chysky : zálohy agentury jsou zaznamenány, v dokumentu nejsou, ale já si je vyžádal později
 • Starosta : z Hamplem se velmi těžko spolupracuje.
 • Bartoniček : férové by bylo, kdyby tady byl pan Hampl, ale on tu není.
 • V minulosti se většina lístků rozdávala sponzorům, ale sponzorské dary byli úplně jiné než teď.
 • Do teď jsou nějaké peníze v obálce, jak je to možné? Přece nutné vše vyúčtování.
 • Drive kzms kryla z výnosů plesu všechny ostatní náklady, topení atd.
 • Starosta argumentuje minulým plesem, Chysky vysvětluje, že výdaje nejsou jen kzms, ale přímo města.
 • Richtr navrhuje, aby příště musel starosta pořádat ples prostřednictvím kzms. Schváleno.
 • Převod prostředků na kzms, aby uhrazena ztráta. Starosta : Hampl nepřinesl fakturu, až teď.
 • Převod na konto kzms k uhrazení ztrát z plesu schváleno.
 • Rozpočtové opatření : přijetí darů, dotací, pojistného... přijato
 • Nájemní smlouva s Veolii, dohoda, hovoří Zlámal
 • Máme smlouvu, nyní s 15 dodatky, mezi městem a Veolii, kanalizace a čistička
 • Máme pochybnosti o dodatku c. 2, nemáme záznam o projednání a vyvěšení. Sporná platnost dodatku a dodatků na ně navazující.
 • Nový občanský zákoník to ještě komplikuje, zastupitelstvo schválilo přechod na model s vlastnickou strukturou
 • Jednání, spory o délku pronájmu, jaké povinnosti,
 • Navrhovaná dohoda řeší přechod na vlastnickou strukturu, za dřívější převod zaplatíme náhradu, částečně řeší některé existující dodatky
 • Snížená o 10% proti dodatkum, splátky rozložení na 36 splátek, lepší cash flow
 • Nejsou další podmínky, umožňuje to uskutečnit rekonstrukci. Snad nám pomůže s dotací
 • Nevýhodou bude nutnost založit společnost, která se bude o čističku starat.
 • Krátce před zahájením minulého zasedání jsem od Berkovce dostal rozbor právního rozboru výpočtu kompenzace
 • Vždy počítání kalkulacniho zisku, za pitnou a odpad. Vodárny odvozuji zisk k 5 milionům ročně
 • Promítání tabulky, ale z mé vzdálenosti vidím jen skvrnu
 • Budeme platit 3.5 milionu, zisk bude přes 4 miliony.
 • Bude třeba založit vodohospodářskou firmu. Nejsme ve vzduchoprázdnu, část vody kupujeme. Budeme s Veolii dále spolupracovat.
 • Přišli jsme definitivně o starou dotaci, jsou nové programy. Dá nám to šanci získat dotaci.
 • Ve smlouvě pojistka, že když v zakládání společnosti problém, tak můžeme ustoupit, a do 30.6. požádat o prodloužení smlouvy.
 • Pokud požádáme, Veolie je povinná prodloužit. Musíme zajistit lidi pro novou firmu.
 • Matoušek : dotazy na předpoklad budoucího zisku, očekává že zisk bude nižší oproti tomu, co nyní má Veolii
 • Město nemá zkušenost s něčím takovým, to bude obtížné, založit takovou firmu.
 • Zlámal : město v dobrovolném svazku obcí, nyní bychom měli koordinovat.
 • Odhad pořizovací hodnoty pro infrastrukturu, okolo 18 milionů
 • Pronajímali jsme infrastrukturu za 3 miliony
 • Zlámal : nelze očekávat, že alespoň v prvních letech bude společnost zisková, budeme spíše na nule, a investovat do infrastruktury
 • Hrabanek : odsouhlaseny postup byl trošku jiný, předpokládal právní rozbor, až nyní se měl zvolit majetkový model
 • Bylo zadáno Grohmannovi, aby provedl rozbor. Převod bude trvat minimálně rok.
 • Jaký model sdružení, Zlámal : tuším zatím nic, Hrabanek : čekají na nás, jsme největší
 • Ale ani my se neobejdeme bez nich, musíme mít provozní model s nimi.
 • Zlámal : byly konzultace, naše sdružení má smlouvu do roku 2018, očekáváme, že se spolupráce prohloubí
 • Hrabanek : vodohospodářské sdružení nemohlo rozhodnout bez nás, tedy jejich prodloužení do roku 2018 muselo být s námi
 • Zlámal : sdružení se rozhodlo bez nás, nemáme tam 51%,  je tam víc obcí. Na rozhodování jsem nebyl přítomen,
 • Domníval jsem se, že bez nás nemohou nic přijmout.
 • Hrabanek : jaký bude model vodohospodářského sdružení, budeme v naší společnosti 100%, nebo s námi další obce?
 • Zlámal : předpoklad 100% na území Slaného, část potřebné vody nakupování od sdružení.
 • Peška : výdaje nás budou čekat vždy. Původní projekt čističky starý přes 10 let, budou možné efektivnější změny
 • Peška : hrozí nám pokuty od Inspekce životního prostředí, bude třeba rekonstrukce čističky
 • Grohmann: dotační možnosti, žádáme od roku 2009, vždy to skončilo na nevyhovující provozní smlouvě.
 • Smlouvy po vstupu do EU, vždy muselo být uzavírání podle zákonů, ale naše smlouva nebyla vysoutěžena
 • Proto odporovalo evropskému právu, se současnou smlouvou nemůžeme dotaci získat. I nové podmínky mají nutnost vysoutěžené smlouvy
 • Matoušek : proč budu váhat : Berkovec píše o tom, že hlasování může vést k nutnosti vyplatit 400000 každým zastupitelem
 • Zlámal : mrzí mne, co Berkovec psal, a že se nejdříve nezeptal. Vše začíná 2016
 • Vlastně pokračujeme tím, co už bylo několikrát projednáváno.
 • Veolii pohled : oni vázáni svým akcionářům, nemohou s částkou příliš hýbat. Vycházeli jsme tedy z toho, že zastupitelé již dříve souhlas
 • Smlouva je tady od konce září, ale dostal jsem od Berkovce dopis 2 hodiny před týdnem
 • Hložek : já už si pár takových dopisů zažil od stejných zdrojů. Ač mám pochybnosti, nakonec budu asi i kvůli tomu hlasovat pro
 • Zlámal : máme dohodu o narovnání, pokud nyní odmítneme dohodu, ztratíme vyjednávací pozici
 • Zlámal : velmi pravděpodobně nám peníze utíkají z infrastruktury do zisků Veolie
 • Hrabanek : my bychom měli řešit, kdo bude provozovatel, sdružení obcí má svoji právní analýzu
 • Hrabanek : pokud půjdeme touto cestou, musíme výrazně zvýšit vodné a stočné
 • Zlámal : Veolie neakceptovala výpověď původní smlouvy, toto je výsledkem dalšího jednání
 • Sirc : cituje právní rozbor, z park domu, je třeba aby mělo zastupitelstvo relevantní informace, to jsme měli
 • Vidím problém společnost, to bude tak 40 lidí, řada nové administrativy, bude složité, nicméně dá nám to čas
 • Matoušek : jak byla vysoká letošní pokuta Veolii Grohmann: nemáme data
 • Rubik : chceme dotaci, ale v době, kdy budeme žádat, ještě bude dohoda platit
 • Zlámal : jednání s ministerstvem jasné, že bez ukončení smlouvy není dotace možná.
 • Grohmann: budeme žádat jako výjimečný případ, v době zprovoznění už nesmí být tento provozovatel
 • Richtr: drive někteří opoziční hlasovali o zrušení smlouvy a souhlasili
 • Richtr : doporučuje smlouvu schválit
 • Starosta : potřebujeme čističku, ale je tady riziko, zodpovědný je starosta, mně samotnému chybí znalecký posudek, je to riziko
 • Richtr : starosta se postavil koalici, to je unikát
 • Spáchal sebevraždu, nicméně hlavní je smlouva
 • Zlámal : před 30.6. ještě bude zastupitelstvo projednávat
 • Možnost provozu i koncesní řízení, ale je to z hlediska zisku dotace náročnější.
 • Pozměňovací návrh starosty : smlouvu nepodepsat, pouze reálné náklady, neprošlo, souhlas jen 4
 • Vypovězení smlouvy s Veolii za odstupné, 17 pro, návrh přijat
 • Věčný dar - projekt k přestavbě Mexika - schváleno
 • Směna pozemků na pražské ulici, rada nedoporučuje
 • Grohmann: město pozemek bez veřejné komunikace, soukromník s komunikací
 • Město by sice mělo toto řešit, ale tato směna by se týkala jen 25%. Neřešilo by.
 • Hložek upozornění, že firma nabízí 1 milion
 • Grohmann: firma nyní bude stavět jinde, takže naše odmítnutí jejich záměr neohrozí
 • Grohmann: jistota není, že přístup na současný náš pozemek vysoudíme, ale máme dobrou šanci
 • Zastupitelstvo směnu zamítlo.
 • Začíná diskuze
 • Hrabanek : schválení zásad sportu, v návrhu sportovní komise jiná procenta než schválila rada.
 • Sportovní komise se shoduje, že oni mládeži navrhovali více.
 • Sourek : prevence kriminality,
 • Za rok komise 3 velitelé policie chodili na naše zasedání
 • Problém s dopravou, přechody
 • Doporučení signalizace rychlosti
 • Občané si stěžují na parkování, na sídlišti problém.
 • Návrh umožnit v některých dnech parkování před popelnicemi na zebře
 • Na náměstí automaty vydělají přes milion, v ulicích okolo 250 000
 • Drobná kriminalita je náš velký problém. Drogy další, zejména Benar možnost rozšíření
 • Prostor pod ČSAD problémy s urážkami, velká ostuda tržnice
 • Vyhláška nutná pro majitele malých psů, velcí psi je ohrožují a jejich majitelé jsou často agresivní.
 • Problémy s alkoholem, doporučuje vyhlášku.
 • Matoušek : otázky na Londu, už je znám termín dokončení? Do Mikuláše prý určitě ne.
 • Matoušek : most byl rozbagrovany, mám fotky.
 • Smlouva byla na 120 dnů, je nějaká penalizace.
 • Grohmann: termín byl do konce listopadu, ale firma zřejmě nestihne.
 • Firma nyní rychle finišuje. Snad konec do 15. prosince.
 • Původní termín 120 dnů byl prodloužen z objektivních důvodů (delší průzkum)
 • Firma byla vstřícná, proto i my vycházíme vstříc.
 • Most se po obnaženi částečně zřítil. Archeologové upozornili, že takto skončí, ale všechny práce i poté pod archeologickým dozorem
 • Matoušek : na městu projekt cyklostezek od firmy, která pracuje v okolí, Grohmannovi ale prý vzkázal, že není priorita a odmítl komunikaci
 • Grohmann: nebyl jsem, ale nějaká firma prý oslovila kvůli dotacím. To jsem odmítl, protože nechceme nic stavět nyní
 • Nemáme zatím nic vyprojektováno, pokud je to jinak, zařadíme se.
 • Hložek : je mi můstku líto. Navrhuje velkorysost pro podnikatele na Londe a odpustit poplatky příští rok
 • Peška dlouhodobě povídá na moji krátkou otázku, kdo změnil procenta mládeži. Ale neodpověděl.
 • Smehlik : slibuje, že předloží návrh při schvalování rozpočtu, která zohledni zvláštní roli Sokola při výchově
 • Dotaz na p. Sourka, ke kriminalitě, lidé mají problém se domoci záznamů z kamer při kriminalitě
 • Starosta : je metodika, kamerový záznam nemůže žádat občan, musí policie
 • Dotaz na hodnocení prevence kriminality. Sourek : naše dvojice prevence kriminality nastoupila v květnu
 • Preventiste opravdu pomohli, máme dobré praktické zkušenosti, samozřejmě jsou to drobná zlepšení, ale jsou
 • Občan : vyslovuje spokojenost s parkovacím domem, byl by zklamán, pokud se zavře
 • 8:28 konec

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného