pondělí 9. listopadu 2015

15. zasedání zastupitelstva - 9. listopad - část 1.

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 • Zastupitelstvo zahájení : 16:06, přítomno 24, omluven Berkovec, Rankova a Rubik očekáváni
 • Navržen do programu přidat kontrolní zprávu městský ples (předkládá Chysky- finanční výbor )
 • Návrh Zlámal : přeložení projednávání bodů vodárny z 4 na 12, mail od Berkovce , neměl čas přečíst
 • Čas vodáren odložen, zařazení kontrola plesu schváleno
 • Program schválen, pro změnu nevyzvání k diskuzi občané, ale to už nikoho nepřekvapí.
 • První bod: regenerace památkové zóny, předkládá Přibyl. Změna schválena.
 • Bod 2: Sociální začlenění, materiál strategický plán, představuje Kratochvíl z úřadu vlády (Agentura sociálního začleňování)
 • V plánu rozpočty, obce které takto spolupracovali budou zvýhodněny při dotacích
 • Investice do vzdělání, ubytování, koordinovane výzvy budou zvýhodněny pro nás
 • Bartoniček komentuje zprávu. Upozornění na možné rozpory s fakty.
 • Vzdálenost do Trpomech(Google maps ale souhlasí se zprávou, 4 km), i další vysvětlení podle mne přijatelná
 • Bartoniček se domnívá, že podle zprávy jsou obtíže ve zprávě uvedené přehnané. I argumenty protistrany k zamyšlení, třeba poslechnout.
 • Hula: posílal jsem 19 připomínek, nebyly zapracovány. Odpověď : na té radě, kde jsme zduvodnovali, jste nebyl, bylo zodpovídáno
 • Hula: cituje některé své připomínky, s materiálem nesouhlasí.
 • Rozpoutala se bouřlivá diskuze.
 • Kratochvíl se snaží bránit, bohužel již nyní příliš obecně. Vašek zdůrazňuje, že ve Slaném jsou některé věci jiné než platí obecně.
 • Hrabanek zpracovatele chválí, ale upozorňuje že zastupitelé vstupují do všeho příliš pozdě a nyní je velký pres.
 • Otázka na asistenty prevence kriminality, jaké to tedy bude, jaké jsou zkušenosti
 • Hrabanek : souhlasí s přetížením školského odboru, zvláště po jeho sloučení se sociálním a odchodu pracovnice
 • Připomíná problematiku s ubytovací kapacitou v městských ubytovnach, riziko většího nástupu soukromých., když dosud je nemůžeme regulovat
 • Kratochvíl : otevřít šanci pro nejslusnejsi obyvatele Mexika se dostat k sociálním bytům
 • Hrabanek : souhlasí s Hulou, že ve školkách dost místa není. Opět zdůrazňuje udržitelnost projektů.
 • Hložek : existuje koncepce města ohledně sociálního a krizového bydlení? Zejména režim těchto bytů.
 • Problém je, tyto lidi ze startovacich bytů po roce či dvou vystěhovat, jak s nimi dál.?
 • Opustili jsme myšlenku azylového domu, ve hře krizové ubytování pro matky
 • Rankova : velký problém Luka, situace se rapidně zhoršuje
 • Nová vlna ubytoven problém, s těmi původními už jsme problém neměli
 • Náš problém jsou soukromé ubytovny.
 • Odpověď :Luka nejsou kolaudovany jako ubytovny, ale jako neobytné prostory.
 • Starosta : po Lukách má nejhorší vybavení naše Mexiko. Tam je to velmi špatné
 • Město: Luka jsou ohromný problém, nejdou tam žádné dávky hmotné nouze, ale dostat se tam je problém.
 • Velmi nám pomohla agentura, díky tomu, že nyní mnohem lépe komunikujeme s úřady, tak se mnohem rychleji vystěhovaji ne přizpůsobiví
 • Ztratili jsme pověst města, kde mohou snadno vegetovat
 • Kratochvíl : Luka nyní místo pro nejhůře postavené z nejhůře postavených, máme legislativní problémy co s tím
 • Smehlik : podporuje schválení zprávy, naši lidé spolupracující na zprávě velmi důvěryhodní
 • Sourek: podporuje schválení plánu. Situace není dobrá, je třeba začít jednat.
 • Bartoniček : jaké můžeme očekávat spoluúčasti města, jaká je udržitelnost, zavazuje nás tento materiál v budoucnosti?
 • Kratochvíl : nezavazuje, snažili jsme se tam dát co nejvíce, nemusí se vše realizovat
 • Kratochvíl : schválením strategie město získá významnou alokovanou částku
 • Bartoniček : kdo z vedení města je garantem materiálu, jaký má pohled na udržitelnost ?
 • Starosta : jsou tam možnosti financování bytů, spojení se sociálními službami
 • Sircova : na radě jsme probírali, včetně některých připomínek, které tu padly. Bohužel, z nějakého důvodu nejsou v materiálu
 • Pospíšil : hovoří o ostatních obyvatelích, bude hlasovat proti
 • Schváleno. 18 pro
 • Bod: Příspěvky pro sportovní organizace, zpracoval Peška
 • Hložek : upozornění na snížení příspěvků pro děti, proč?
 • Upozornění na řadu dalších problémů a překlepů
 • Peška : přiznání několika chyb a překlepů,
 • Hložek Peška diskutují, bohužel Hložek nepoužívá mikrofon
 • Horálek : sportovní komise, vyžaduje ne používání formuláře a podpis statutárního zástupce jako důvod k okamžitému vyřazení
 • Hrabanek : s materiálem mám problém, dostávali jsme po dávkách
 • Z návrhu vypadla spoluúčast oddílů, nyní vypadla,. Je to úmysl?
 • Všechny došlé žádosti nyní nejsou veřejné, dříve naopak vše bylo veřejnými dokumenty
 • Velmi drastické je snížení podpory mládeži o 10%, zato přibyli peníze na poplatky za soutěže jako přímo zadatelne
 • Peška : změnila se podpora mládeži, teď je podpora i na dopravu na soutěže a na zápis do soutěží
 • V plenu zastupitelů výkřiky, že Peška na otázky neodpověděl
 • Sirc : souhlasí, že odpovědi nepadly, pokračuje diskuzí na dělení nákladů, mnohem radši by podporoval mládež
 • Kulich: dá pozměňovací návrh, navýšit o 10% mládež, 5% náklady, vzít z peněz dospělým
 • Matoušek : dospělý člověk si může za konicek platit, nesouhlasí že se bere dětem a dává se dospělým, podporuje Kulicha
 • Peška : připravila komise pro sportovní činnost, odbor školství za nesl nějaké zákonné připomínky, závěrečné věci jsem za nesl já
 • Bartoniček : kdo byl garantem za zájmovou činnost?
 • Horálek : dělal všichni. Bartoniček : a kdo tedy v komisi za zájmovou činnost? Nikdo. Děkuji.
 • Bartoniček : tak mi tedy dovolte k zájmové části
 • Proč nyní pronájem nebytových prostor? Dříve byly jen sportoviště
 • Chybí i v zájmovém spoluúčast. Proč nyní zveřejněno jen 90 dnů
 • Odpovědi nepřichází. Starosta : ty co zpracovávaly nějaký záměr mely
 • Bartoniček : drive veřejné, nyní tajné, snížení příspěvků
 • Je zde řada změn, struktura je nyní úplně jiná. Nyní organizace které nepracuji s mládeží dostanou třetinu.
 • Např. chovatelé, zahrádkáři, červený kříž, atd, Očekávané částky se dramaticky mění? Proč. Jaký je důvod
 • navrhovane uspořádání velmi zvyšuje subjektivní složku rozhodování
 • Snižuje se o více než polovinu počet akcí pro dokumentaci celoroční činnosti s mládeží
 • Bartoniček : navrhuje materiál stáhnout, přepracovat a předložit znovu
 • Peška : pronájmy pro ty, které nemají vlastní místnost,
 • Procenta můžeme změnit, podmínky můžeme zmenit
 • Pospíšil : podporuje stažení návrhu
 • Hrabanek : chce v zapise : proč neveřejné, proč zrušena spoluúčast, kde je vedena reprezentace
 • Jaké jsou propočty, z čeho se platí příspěvky, jaké dokumenty, proč ne po všech stejně
 • Podporuje stažení a přepracování.
 • Cílek : členské příspěvky hradí jednotlivec, může přes oddíl, další informace v databázi
 • Hrabanek : upozornění, oddílům se vyplatí černé duše, členské příspěvky menší než peníze od města
 • Bartoniček : v materiálu řadu změn, nikdo se k nim nehlásí, měl by být odložen
 • Hložek : vše připraveno lidmi, které mají vztah ke sportu, ale máme zde mnoho dalších zajímavých organizací. Odložení podporuji.
 • Sircova : žádáme dotaci o seniorsky klub
 • Znovu a znovu : diskutuje se bez mikrofonu, zastupitelstvo nebude řádně nahrané
 • A zase bez mikrofonu, dnes hrozné,
 • Peška : podporovat konkrétní činnost,
 • Hlasování o odložení bodu: neprošlo
 • a opět se mluví bez mikrofonu
 • Nyní schvalování úprav. Zmatek, uvidíme co se nakonec schválí, velmi obtížné sledovat
 • Zatím žádná změna neprošla.
 • Návrh sirce hlasování, výrazně navýšit mládež : neprošlo
 • Hlasování opět početně nevyšlo, ale zdá se, že alespoň výsledek zachován
 • Návrh mládež navýšit na 35%, neprošlo
 • Hlasování o celém celku, zrušení starých a schválení nových zásad. Prošlo,.
 • Je opravdu důležité mít známé v radě. Priority rady: co nejvíce peněz na fotbalisty a futsalisty, zájmové organizace jako sokol nezajímají (moje tweety krátce po schválení, ale i teď nemohu pochopit, proč se přelévají peníze od dětí k dospělým sportovcům, a to ještě pravidla  čirou náhodou vyhovují těm, kteří mají obzvláště dobré vztahy s radou, zatímco vše je nastaveno proti organizacím jako Sokol, kde děcka sportují pro radost a hold tak nesoutěží, neregistrují se, a když někam jedou, tak si vše platí sami)
 • Všichni souhlasí, že v principech řada chyb, ale pak si to schválí beze změny.
 • Bod 5 (4 přeskočena)-takže nyní přijetí úvěru od ČSOB, 32 milionů, 0.18%+pribor, předčasné splacení bez sankce
 • Úvěrová smlouva schválena.
 • Schvalovani záměrů výstavby,
 • Bod 7a - jednání s Koma (parkovací dům)
 • Starosta : s Koma nesouhlas stanovisek, doporučuje soud
 • Jsou 3 právní stanoviska. V materiálu i návrh dohody s Koma, kterou zaslala Koma
 • Hložek : vyhrazuje se proti stylu textu. Rekapitulace historie.
 • Hrabanek : důležité abychom věděli, co přinese každá varianta
 • Opakují se již mnohokrát zmíněné věci.
 • Peška : není dobré nyní se vracet, teď nutné řešení (zázrak, souhlasím s Peskou:)
 • Hrabanek : jaké jsou výsledky zátěžového testu?
 • Bartoniček : obrací se na starostu jako předkladatele, materiál je neúplný, chybí zátěžový test, za týden budou další data, ...
 • Smehlik : hlasování o prodloužení schůze bez omezení, neprošlo
 • Kulich : myslím si, že to skončí soudem. Ale nejdřív bychom měli opravdu naplnit dům 150 auty
 • Zlámal : Věslav testu max. 70 vozidel, 2 vážnější poruchy, auto přibližně vyparkovany za 3 minuty
 • Zátěžový test dům nenaplnil, bohužel tedy neotestoval plnou zátěž
 • V parkovacím domě za 2 měsíce 14 poruch. Průměr je 40 vozů zaparkovanych
 • Pokračuje diskuze o tom, proč se materiál projednává. Po 5 hodinách už nejde vše psát :)
 • Hula: návrh prodloužení jednání o 60 minut. Neprošlo.
 • 9:02- vypršel čas, ale starosta pokračuje.
 • Zmatky o čase, mezitím nějaké hlasování, asi způsob provozování park. Domu v 2016? Nevím. Obtížné orientovat
 • At to bylo cokoliv, zřejmě provozování park. Domu, tak nebylo schválení. Ukončeno.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného