pondělí 30. listopadu 2015

16. zasedání zastupitelstva - 30. listopad

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 • 16:01 - zastupitelstvo začíná
 • Volba ověřovatelu zápisu : Kulich a Cílek zvoleni
 • Diskuze k minulému zápisu : Kulich bod parkovací dům znovu zařadit
 • Hlasování o zařazení PD na tento nebo příští zastupitelstvo : současné neprošlo, příští neprošlo (o jeden hlas)
 • Program současného zastupitelstva schválen.
 • 1) prodej majetku města, Sejkora: firma nabízí odkup plynovodů, město nic nestály, dosud platí pronájem, spěchá.
 • Sejkora prodej doporučuje, nabídka výhodná, cca 1.5 km potrubí.
 • Z nájmů bychom dostali navrhovanou částku za cca 18 let, tou dobou by byly i náklady na údržbu. Společnost Gaznet.
 • Cena necelých 5 milionů bez DPH.
 • Schváleno
 • Bod 2) : rekonstrukce kruhový objezd, Ouvalova ulice. Grohmann: finanční závazek podílet se a předfinancovat.
 • Zhotovitel Fronek, s.r.o, zjistilo se jiné podlaží, než předpokládala dokumentace.
 • způsobilo další náklady proti původnímu předpokladu. Celkem se vším 7 milionů. 4.4 milionů bylo již schváleno z dotace, připsání příští rok
 • Hložek: chyba byla již v posudku, máme vyjádření, že stav byl nevyhovující. Někdo udělal chybu při projekci. Nelíbí se, že za to teď platí
 • Grohmann: jsou tam místa, kde bylo dřevo, to nikdo nečekal.
 • Smehlik : stejně bychom to schválili.
 • Širc : několik stupňů rozpracování, těžko říci, zda měla kancelář dost podkladů. Souhlasí, že by stejně byla schválena
 • Peška : používáme přebytek hospodaření minulých let. Jako rozpočtové opatření v 2016. Do přebytku se může vrátit 2017.
 • Rankova : po nás se vozíte kvůli PD, ale vy děláte všechny akce stejně. Vše je hrrr, hrrr, nikdy na nic čas.
 • Grohmann: geologický průzkum, by vyžádal zásah do komunikace a uzavřít ulici. Dotace nám byla nabídnuta narychlo.
 • Hlasování o rozpočtovém opatření : schváleno
 • Bod 3): výukové kapacity, půdní vestavba Háje, Grohmann: nový program MŠMT, třeba ale rozhodnout ihned, podávání žádostí za pár týdnů.
 • Celkem necelých 9 milionů, program umožňuje až 85% příspěvek státu. Z města tedy necelých 1.5 milionu. Předschválení zastupitelstvem nutné
 • Hložek : podporuje, ptá se na to, zda opravdu bude 85%, co když bude menší spoluúčast? Máme stejně zájem?
 • Grohmann: máte pravdu. Nové dotační období je jiné, získat obvykle 85% není možné, ale tady ano, nicméně komise může snížit
 • Program má samozřejmě převis, ale chceme zkusit. Připravuje se integrovaný program pro konec 2016, tam i školství.
 • Tyto projekty začneme rozpracovávat, pokud nevyjde, bude se hodit pro další projekty.
 • Kulich: upozornění, že krizové prostory jsou na obchodní akademii
 • Rubik : chybí mi tam třetí základní, která má největší problémy, a chybí mateřské školky
 • Je nějaká koncepce? Se schválením tohoto projektu ale problém nemá.
 • Grohmann: mateřské školy novou jsme dávali loni, sice nebyla podpořena, ale zůstává pro letošek
 • Pro tento projekt limit 30 milionů, U mateřských škol je problém s kapacitou zahrady, a také mohou mít jen přízemí a jedno patro.
 • Detašované pracoviště škol problém, musí tam být nejnižší ročníky, pro vyšší nutnost učeben specializovaných
 • Minimálně 9 let ještě bude tlak populační. Nová škola plánovaná investice v integrovaném programu.
 • Heřman : připravujeme materiál ke spádovosti, chceme část dětí z Nové ubrat. Citlivé téma, zejména u rodin s několika dětmi
 • Souhlas s tím, že odloučení tříd v jiných budovách je problém.
 • Hložek : čím větší projekt, tím větší šance dostat, tady máme dva malé. Je tady šance školky proti kasárnám
 • Levné, a pozemky okolo pro zahradu jsou v majetku města, další výhoda.
 • Samozřejmě, pro děti třeba podpořit, ale chybí mi koncepce.
 • Grohmann: kasárna, to je ta žádost z loňska, o výkup a přestavbu. Běží.
 • U státních když dostaneme peníze, pokud nepřekročíme procenta., můžeme použít
 • Rubik : upozornění, že Nová škola je jediná mimo centrum, přesun dětí z okraje do centra je nešťastné
 • Usnesení o podání žádosti o dotaci: schváleno všemi hlasy.
 • Bod 4) přístavba Komenského školy, Grohmann: stejný program, zdůvodnění obdobné
 • V tuto chvíli škola rozdělena, spádové pro okolní obce (blízkost autobusového nádraží )
 • Přestavby, které získají minimálně 3 nové učebny. 4tá, která je potřeba zatím není vyřešena. Pokud se povede, kompletní přesun z gymnázia
 • Cena necelých 30 milionů.
 • Rankova : co bude s volným místem na obchodní akademii a na gymnáziu. Proč obě školy nespojit? Ušetříme.
 • Polovička budov je prázdná, buď se nebude topit a bude chátrat, nebo drahé
 • Grohmann: demografická křivka časem střední školy zaplní. Bude se učit v menších skupinách.
 • Hlasování o žádosti : všichni pro podání žádosti.
 • Návrh výstava sportovní haly: podání žádosti : Grohmann: jistá analogie s předchozím, musí být projednáno předem
 • Chybí hala s moderními rozměry pro některé sporty.
 • Již projednávané v únoru, výsledkem 3 varianty.
 • Umístění u haly BIOS lepší dostupnost pro školy, ale halu s parametry pro moderní sporty rozměrově se nevejde.
 • Navrhujeme výstavbu u víceúčelové haly, i jako zázemí pro plavecký, hokejový a atletický stadion.
 • Širc : po minulém jsem vysvětloval, proč jsem proti, mám opět několik pochybností, ač halu podporuji
 • V materiálu chybná demografická data, náklady na předpokládanou údržbu jsou zvláštní
 • Brzy bude diskuze o rozpočtu, tam budou spory o statisíce pro školy.
 • Grohmann: potřebujeme být připraveni.
 • Rankova : ty sportovní kluby přece nyní někde sportuji, když přejdou sem, kolik budou ztráty jinde?
 • Cílek (autor předlohy) : už jsem říkal v únoru.
 • Rubik : nejde jen o schválení záměru, jak říká Grohmann, je to schválení výstavby
 • Materiál pominul ostatní varianty, vše pouze pro novou výstavbu, není rozpracován BIOS, jeho přestavba. Dvě haly na naše město hodně
 • Chceme žádat o dotaci, při nové stavbě 50%, od státu, při rekonstrukci 70%, ale k rekonstrukci nemáme data
 • Hložek : já těm tabulkám v materiálu moc nevěřím, je to obdobné jako když začínal Parkovací dům. V materiálu jsou nepřesné údaje.
 • Před pár lety hokejbalisté hráli první ligu, teď o nich mnohem méně
 • Hložek pokračuje tím, že na začátku se píše o neexistenci dlouhodobých koncepcí, v druhé půlce na tuto koncepci odkazuje.
 • Vždy se upínáme na jedno řešení. Vůbec nevyužíváme sokolovnu v Kvíčku. Ve Slaném 2 prostory, které by šly přestavět. Jsou tady jiné.
 • ČSSD uvádělo ve volebním programu, že nic nového nestavět a o nových stavbách referendum
 • Nechcete ho tedy vypsat? To je na referendum. Nebo ne?
 • Pospíšil : byl jsem proti už v únoru, investujme tam, kde nás tlačí pata, znám Dolin, toto je nadstandard, v Dolině chybí základ.
 • Odsouváme všechny problémy, u nás problém se základy.
 • Prosím, halu ještě pozastavte.
 • Sourek : sportovní hala, ano, ale s tou dotací, obešel jsem provozy. BIOS je neustále využít.
 • Nebyl jsem schopen do pátrat, co bude v této hale dopoledne a časném odpoledne. BIOS tam má školy.
 • BIOS má vlastní kotelnu, kdo bude topit tam. Jaká bude využitelnost.
 • Jak to bude personálně? Kolik se tam bude platit od sportovců?
 • Když zvedneme cenu, budou tady nové žádosti o dotace. Chybí tam parkoviště, chodníky, to jsou další náklady
 • Žádá diskuzi s občany, s ředitely škol. Halu ano, ale..., Nevěřím poznámce o mezinárodním využití, to musí být jiné podmínky
 • Matoušek : chápu futsalisty, že lobuji za své, ale já nebudu. Nevěřím ekonomickému rozboru v materiálu, náklady určitě nebudou
 • uváděných 350000. Ještě před volbami každý tvrdil, nestavme nové, udržujme staré. Sportovní hala není prioritou.
 • Rankova: udělejte referendum - domov důchodců nebo sportovní hala. Staré lidi posíláme do jiných měst, Smečno, Velvary
 • Smehlik : jsem pro halu, je tady nutná, do Kladna se s naším sportem nedostanem, mají plno
 • Prioritou je volný čas, a proto postavme halu.
 • Slaný sportovní halu velmi potřebuje. V Netovicich není kanalizace a Lotousi také ne a v Dolině je.
 • Cena je nastřelena, ale je tu dotace. Budu hlasovat pro.
 • Peška : nová hala nové technologie, bude to výrazně levnější.
 • Cílek : zvýšení nájmu stravitelné, každý si připlatí.
 • Kulich : podpořím proto, protože byli na gymnáziu. Sportovci se nevejdou.
 • Cílek : reaguje na Hložka, chcete samé varianty, útočí na parkovací dům.
 • Hložek : obhajuje alternativy jako prostor pro nečekané možnosti
 • Rubik : nemyslím si, že Slaný potřebuje halu. Ale chci mít řádně zpracované varianty. O přestavbě nemám dost informací.
 • Přestavba 70%, nová 50%, proč raději nepřestavíme.
 • Návrh na stažení bodu a dopracovat. Zvažte to opravdu odpovědně ve všech variantách.
 • Hula : když přestavíme BIOS, tak ne nová místa
 • Richtr : pánové si secvičili sestavu, útočí na Hložka, atd.
 • Navrhuje usnesení omezující náklady na halu.
 • Nepil : halové problémy dlouhodobé,
 • Je to směšné že mohou trénovat v tělocvičně, hrají vyšší soutěže
 • Futsal funguje spoustu let
 • Sportovní halu podpořila celá komise.
 • Hlavní argumenty vyšší soutěže.
 • Stále se diskutuje.
 • Kulich : BIOS bude potřebovat také další investice, i když se postaví nová.
 • Rankova : podporujme radši masové sporty
 • Matoušek : pokud přijmeme, automaticky dáváme povolení ke stavbě, i když nedostaneme dotaci,
 • Pozměňovací návrh - omezení na 22 216 000 bez DPH hlasování : schváleno
 • Schválení záměru podat žádost o dotaci : schváleno
 • Bod 6: nebytové prostory Grandu
 • (pozn. Takže budeme mít sportovní halu pro výkonnostní sportovce na kterou se radostně složí všichni ostatní)
 • Smlouva o narovnání s Heineken pronájem v Grandu. Nikdo nikomu nic.
 • Matoušek : dotazy na budoucnost Grandu. Grohmann: zatím záměr pronajímat.
 • Richtr : připomíná pronájem z 2004, smlouva velmi nevýhodné pro město. Smlouvu podepsal starosta Rubik, my nic nevěděli
 • Dohoda s Heineken schváleno.
 • Bod 7- software pro městskou policii za 229000, evidence přestupků.
 • Schváleno.
 • Poplatky za odpady. Obecně závazná vyhláška.
 • Hložek : máme velké množství papíru, ale rozdíl minimální, nejsou vyznačeny změny.
 • Kindlova : soulad s novelou zákona. Úprava osvobození od poplatku, formální změny. Máme možnost i nad rámec zákona.
 • Hlavně za děti mimo domov.
 • Změna vyhlášky schválena.
 • Software - výměna mapového serveru. 144000. Používá stavební, životní atd. Software update zdarma, ale současný počítač nepodporuje.
 • Hložek : upozornění, že chybí tabulka, proč vybraný dodavatel nejvýhodnější.
 • Bod 10a)-f) - různé převody pozemků.
 • Pokračuje schvalování, nyní na řadě dříve populární bioplynka Hrdliv
 • Úřad i rada doporučují bioplynku povolit.
 • Hložek : tak jak jsme před chvílí odsouhlasili Linet, doporučuje podporu i bioplynce.
 • Hula : chcete i něco dovážet ke spalování
 • OVUS : plánujeme pro sebe, ale můžeme nabídnout i městu apod.
 • OVUS : nebudeme navážet víc, než teď vyvážíme, když navážka, tak jednou týdně
 • Zlámal : už se zastupitelstvo vyjádřilo 3x, vždy zamítavě. Proti tomu se posunul jen o pár metrů
 • Proti původnímu projektu byl i Hrdlív. Otázka na OVUS: má i Libušin, neplánovali jste tam?
 • Kolik energie pro vlastní potřebu a kolik do sítě. A co a teplem?
 • Jinde to obsahuje jediný člověk.
 • OVUS : v době kdy stavební povolení vydáno, změna územního plánu, naší chybou (nereagovaní) se tou změnou stalo neplatné
 • Vytápíme všechny haly v zimě. U Smečna jsme nově koupili. Kdybychom museli spalovat tam, tak vozíme přes Smečno
 • Technologicky zavážíme 1 týdně,
 • Sourek : obdobně jsme řešili dříve, byli jsme tam. Strávili jsme hodně času. To před 3 lety.
 • Matoušek : před 3 lety chyběl můj hlas ke schválení, nyní budu hlasovat pro, normy jsou přísné, takže si myslím, že si to ohlídají
 • Hložek : tehdy jsem hlasoval pro, navštívil jsem několik bioplynek. Hlavní je likvidace odpadu.
 • Richtr: poprvé 2012, tehdy nesouhlas. Na poslední chvíli. Starosta Rubik už dal dříve souhlas.
 • Hložek : tehdy to nebyla zákonná povinnost.
 • Tehul občan : vyzývá k odmítnutí
 • OVUS : odstranění zápachu ekologii pomůže, máme ve výhledu i technologickou linku, na zpracování pevného odpadu
 • Občan Tehule : jsme proti, protože jsme proti. Je to nebezpečný plyn.
 • Zlámal : hnůj patří do země.
 • Zamítnutí.
 • Je plánováno rozšíření hřbitova.
 • Stále se schvalují změny plánů a pozemků.
 • Na návrh Smehlika prodloužení zastupitelstva do ukončení programu. Schváleno.
 • Výměny pozemků - Palaba : rada nedoporučuje, protože riziko změny na ubytovny
 • Palaba zástupce : není si vědom, že by nějaké pozemky prodala, z nichž nyní ubytovny.
 • Hložek připravuje usnesení, takže na chvíli diskuze, pak ještě Palaba
 • Matoušek: upozornění na to, že hlasování o parkovacím domě minule neznamenalo souhlas k ukončení provozu parkovacího domu.
 • Začíná diskuse
 • Konec : 9:34

úterý 17. listopadu 2015

Světla pro svobodu - Slaný 2015 - úvodní řeč

Dnes jsme si ve Slaném připomněli oběti totalitních režimů zapálením svíček a položením květin u pamětní desky v Soukenické ulici. Děkuji několika desítkám slaňáků, kteří se vzpomínkové akce zúčastnili i všem dalším, kteří si alespoň na chviličku připomenuli pohnuté lidské osudy naší nedávné  historie.

Na začátku shromáždění jsem přečetl svoji řeč, o kterou bych se rád podělil. Nevím, jak je dobrá, a nepodařilo se mi ji přečíst tak, jak jsem doufal. Mnohé z naší nedávné historie na mne působí příliš silně, abych byl schopen emoční vyrovnanosti. Prosím tedy o trošku shovívavosti. 


Miloslav Nič

P.S. Děkuji panu Jirákovi, který mi ráno poslal několik fotografií, které naleznete na konci článku


===
Dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním shromáždění.

Stejně jako loni se zde scházíme, abychom si připomněli památku obětí totalitních režimů. Myslím, že právě v dnešní době, kdy Evropu začínají obklopovat mračna, o kterých jsme doufali, že se nevrátí, jsou chvilky rozjímání velmi důležité.

Je tomu více než 80 let, kdy za našimi západními hranicemi začala hřmít slova nenávisti, která dokázala oslovit stěží uvěřitelné množství docela slušných lidí.

Ve stejné době mnoho slušných Čechů přehlížela zprávy z východu, o milionech umírajících hladem, mrazem či kulkou.

V té době si mladý vídeňský psychiatr Viktor Frankl začínal získávat věhlas a postavení. O 10 let později napsal knihu, která jej proslavila celosvětově. Knihu o svém životě v koncentračních táborech se žlutou hvězdou na hrudi a číslem 119 104 na paží. Knihu člověka, který se vrátil z míst, kde šance přežít byla 1:28. Každý z nás chodil do školy, kde měl podobný počet spolužáků. Zkuste si představit, že na školním srazu po deseti letech jste každý sám a přesto všichni.

Frankl svoji knihu končí slavnou větou: "Od Osvětimi víme, čeho je člověk schopen, od Hirošimi víme, co vše je v sázce."

Ale dobu plnou šílenství není snadné uklidnit. Ve stejnou chvíli, kdy lidé v Čechách slavili konec jednoho zla, tak mnozí slavili příchod zla nového. A nejen slavili, mnozí slušní lidé jeho příchod umožnili.

Deset let od chvíle, kdy mnoho čestných Čechů začalo bojovat se zbraní v ruce či třeba "jen" nové době odmítli přizpůsobit své svědomí, po několika letech nikoliv neposkvrněné, ale přece jen svobody, naši zemi opět zahalila mračna poroby.

Vím, je to dávno, a většina z nás tehdy nežila. Přesto a právě proto bychom si měli připomínat, co se tehdy dělo.

Připomínat si osudy pilotů, kteří nasazovali své životy při obraně poslední výspy evropské svobody. Uplynulo deset let a oni umírali a živořili ve věznicích země, kterou pomáhali osvobodit.

Připomínat si osudy žen a mužů, kteří v nacistických táborech snili o svobodě, kterou však znovu ztratili v zemi, kterou nazývali vlastí.

Připomínat si mrtvé na frontách i v zázemí, kterým se po deseti letech místo úcty dostalo zapomnění a opovržení jen proto, že jejich stranická knížka neměla tu správnou barvu.

Naší zemi ovládlo náboženství, které vyznávalo nadvládu hmoty nad duchem a své myšlenky dokazovalo silou zbraní. Jenže lidé nejsou jen atomy masa, šlach a kostí. Svobodu lze potlačit, není však možné ji vykořenit.

Krátce před tím, než jsem se narodil, již nedokázali šamani kultu hmoty držet svobodu pod podrážkou okovaných bot. Bohužel, okované boty nahradily okované pásy, většinou ze stejných krajů, jejichž současný vůdce opět touží po tom, mít v naší zemi hlavní slovo.

Každé zlo však má i své světlé stránky. Před rokem 1929 bylo možné v Čechách upřímně věřit v komunistické náboženství, před rokem 1948 upřímně věřit v to, že komunismus naší zemi přinese více dobrého než zlého, a před rokem 1968 upřímně věřit, že komunistická strana je obroditelná.

V životě, který já pamatuji, už to bylo jednoduché. Poslední co z kultu zůstalo byla moc slaboduchých šamanů a marasmus vítězství hmoty nad duchem. Přesto bylo těžké uvěřit, že se rudý smog rozptýlí a nebude dusit každého, kdo se pokusí zhluboka nadechnout.

Historii však nelze předvídat a ne všechny změny vedou k horšímu. Nikdy nezapomenu na rozsvícené tramvaje na nábřeží, mávání uvaděček národního divadla, červené barety, krásné slečny, obrněné transportéry, rány obuškem, a v dalších dnech úžasná rána i večery, ve kterých se z pohádek o svobodě stávala skutečnost.

Je mi smutno, že formální hlavou mé vlasti je člověk, jehož husté plivance ulpívají na všem, k čemu obrátí mastnotou a kouřem pokrytou tvář. Jenže co by to bylo za ideály, které by lidem jeho typu tak málo překážely, že by se ani neobtěžovali pliváním.

Od listopadových událostí pak uplynulo deset let a na vlastní kůži jsme poznali, jak snadné je vyhrát bitvu, ale jak obtížné je vyhrávat ve válce, jejíž fronty vedou naším nitrem.

Dnes jsme již v polovině třetího desetiletí a probouzíme se z růžového snu o maličkém ostrůvku uprostřed rybníka, jehož se nijak netýkají bouře bičující hladiny oceánů.

Je mnoho věcí, kterých se bojím. Největší strach mám ale ze slov slušných lidí, která stále častěji slýchávám ve svém okolí. V době, kdy slušní lidé opakují výkřiky rozvášněných mnichovských davů 30. let či rozhořčené dopisy let 50. je nutné překonat vlastní strach a pohodlí a zamyslet se nad tím, jak zabránit opakování historie.

Položme tedy kytičku, zapalme svíčky a hlavně připomeňme si osudy lidí, které komunismus, nacismus, fašismus a mnoho dalších ideologií, pseudonáboženství a rituálů připravilo o život nebo jim zabránilo užívat si té krátké chvilky, která je nám osudem vyměřena.

Nepřipomínejme si je proto, že byli andělé. Nebyli. Stejně jako nám se jim líbili muži a ženy i ve chvílích, kdy dobré mravy nařizuji jinak, stejně jako nám jim bylo za těžko rozloučit se se skleničkou, stejně jako my někdy lhali, zaháleli, báli se a třeba i podváděli.

Připomínejme si je pro chvíle, kdy překonali sebe sama a jednali, jak říkával Masaryk, pod zrakem věčnosti. Určitě měli strach, ne vždy si od počátku uvědomovali, kam je jejich pouť dovede. Važme si všech, kteří nesešli ze své cesty, i když dostali příležitost, a raději přinesli oběti nejvyšší. Vzpomeňme však se soucitem i těch, které semlela kola osudu, aniž jim byla dána možnost volby.

Dovolte mi, abych na závěr ještě jednou ocitoval Viktora Frankla, k jehož knihám se vracím, když můj vrozený optimismus podléhá tíži myšlenek. Psal o starých lidech, ale domnívám se, že by nic nenamítal, když jeho slovy připomenu památku obětí.

"Není důvodu, proč litovat staré lidi. Místo toho by jim mladí lidé měli závidět. Je pravda, že už nemají příležitosti a budoucí možnosti. Ale mají něco víc než to. Místo možností v budoucnosti mají skutečné počiny v minulosti. Možnosti, které oni sami přivedli v život, významy, které sami naplnili, hodnoty, které sami přinesli - a nic a nikdo již nemůže tyto počiny z minulosti vymazat."

Děkuji vám za pozornost.
====







pondělí 16. listopadu 2015

Světla pro svobodu - Slaný (úterý 17. listopad 2015, 17:00, Soukenická)


Tiché připomenutí obětí komunismu, nacismu a dalších zrůdných ideologií, které za pozlátkem slov skrývají vraždy, mučení a touhu po osobním obohacení.

Prosím žádná okázalá gesta. Zapálená svíčka, malá kytička nebo jen chvilička ticha je hlubším počinem než komunistický a fašistický teatrální řev.

 FB: https://www.facebook.com/events/544819049006241/

Miloslav Nič


15. zasedání zastupitelstva - 16. listopad - část 2.

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 • Zastupitelstvo : 2. Část, přítomno 20
 • Minuta ticha za oběti v Paříži + usnesení jako bod 0
 • Přijata deklarace.
 • Na úřadě vlajka Francie s černou stuhou 1 týden
 • Rozpočtové opatření : převody v knihovně, schváleno. 40 000 Kč .
 • Moje žena zjistila, že je zastupitelů 20, nikoliv 21. Nyní delší období počtů po jejím upozornění
 • Starosta nyní potvrzuje, že moje žena, jak je to správně, měla pravdu:)
 • Kapitálové výdaje převody, kamerový systém.
 • Richter : navrhuje prověřit změnu pultu centralizované ochrany, aby nebyl jeden dodavatel.
 • Hložek : souhlasí, ale doplňuje, že už je to druhý dodavatel.
 • Starosta : systém pospojen z různých komponent, které ani nespolupracuji
 • Schválen návrh prověřit kamerový systém i převod prostředků.
 • Kontrola plesu města předkládá Chysky, předseda finanční. Sešli se v srpnu, ale protokol až teď proto, že bylo třeba doplnit doklady.
 • Výsledek : ples nově pořádán agenturou, pozvání Hložek pro porovnání s předchozím
 • Prodáno 128+60, celkem 188
 • Zbylo přes 100 vstupenek
 • Po součtu předpokládané a neočekávané ztráty
 • Hlavní problém neprůhlednost faktur od agentury Fonda art. I zvláštní zaokrouhleni. Ale nic zase nevybočuje extrémně.
 • Nezvykle vysoký poplatek OSA. 20000 Kč . Podle Chyskeho by se mělo vejít do 10000 Kč.
 • Neprodávány od začátku lístky na galerii. Ale i při prodeji všech lístků ples ztrátový.
 • Doporučení : návrat k dřívějším modelu organizace plesu.
 • Matoušek : proč ples nepořádán jako dříve a proč vybraná agentura.
 • Starosta : může za to Hampl, nabyl jsem přesvědčení, že by neudělal. Náhodou přišel nějaký člověk, tak jsem se ho zeptal, zda uspořádá
 • Rozhodl jsem se zvolit agenturu. Byli řeči proti nám, zda dokážeme zorganizovat. Umělce jsme museli přeplatit.
 • Hrabanek: překvapení z tvrzení, že organizace světla kzms. Chysky : konzultace se starostou, tak jsem to vnímal.
 • Hrabanek : jsou tam náklady kzms? Chysky nejsou, pronájem sálu atd. jsme neřešili
 • Hrabanek : mně na formuláři OSA vyšla pod 7000. Agentura, kterou jste vybrali nikdy žádný ples neorganizovala, její faktura první v roce
 • Hrabanek : bylo oznámeno finanční úřad , že děláme tombolu? Starosta : dělal jsem podle doporučení, nepamatuji se.
 • Hrabanek : zákon určuje max cenu za ceny do tomboly, my ji překročili. CHYSKY - v tabulce i vína u tomboly, ale zřejmě starosta najednou
 • 14.3. jsme vyplatili v hotovosti přes 140 000 agentuře, proč ne faktury
 • Smehlik : ples pořádán poprvé, nikdo neobohatil, dražší. Před tím jsme vyúčtování neměli.
 • Smehlik : na ples dřív platil Frolík. Hložek : to není pravda, Linet nepřispíval.
 • Hložek : vyúčtování po nás nikdo nechtěl, až na 2 výjimky byl ples ziskový
 • Překvapení, že už v době, kdy kulturní na plesu pracovalo, tak už měla agentura fakturu 20000
 • Hložek : bylo pozvání přes 40 osob, proč tolik, mohu jmenný seznam?
 • Starosta - na dvou předem přes 70 Hložek - to bylo pro vystupující Boletice
 • Starosta_ zváni hasiči atd. Hložek, my z města zvali jen tak 10, většinou si lidé platili sami
 • Hložek : OSA třeba nahlásit, překvapení z vysoké hotovosti pro agenturu, co daně?
 • Fonda art jsou ceny včetně DPH, ale Fonda art plátce DPH není, jejich dokumenty nenaplňují znaky faktur
 • Hložek : existuje objednávka? Existuje důkaz nějakého finančního limitu?... žádná odpověď
 • Kamelie v nabídce agentury na webu jiná cena než nám fakturovala.
 • Slavnosti světla dělal Hornak, nikoliv kzms, takže případné stížnosti tam, my měli obecně s kzms dobré zkušenosti
 • Chysky : zálohy agentury jsou zaznamenány, v dokumentu nejsou, ale já si je vyžádal později
 • Starosta : z Hamplem se velmi těžko spolupracuje.
 • Bartoniček : férové by bylo, kdyby tady byl pan Hampl, ale on tu není.
 • V minulosti se většina lístků rozdávala sponzorům, ale sponzorské dary byli úplně jiné než teď.
 • Do teď jsou nějaké peníze v obálce, jak je to možné? Přece nutné vše vyúčtování.
 • Drive kzms kryla z výnosů plesu všechny ostatní náklady, topení atd.
 • Starosta argumentuje minulým plesem, Chysky vysvětluje, že výdaje nejsou jen kzms, ale přímo města.
 • Richtr navrhuje, aby příště musel starosta pořádat ples prostřednictvím kzms. Schváleno.
 • Převod prostředků na kzms, aby uhrazena ztráta. Starosta : Hampl nepřinesl fakturu, až teď.
 • Převod na konto kzms k uhrazení ztrát z plesu schváleno.
 • Rozpočtové opatření : přijetí darů, dotací, pojistného... přijato
 • Nájemní smlouva s Veolii, dohoda, hovoří Zlámal
 • Máme smlouvu, nyní s 15 dodatky, mezi městem a Veolii, kanalizace a čistička
 • Máme pochybnosti o dodatku c. 2, nemáme záznam o projednání a vyvěšení. Sporná platnost dodatku a dodatků na ně navazující.
 • Nový občanský zákoník to ještě komplikuje, zastupitelstvo schválilo přechod na model s vlastnickou strukturou
 • Jednání, spory o délku pronájmu, jaké povinnosti,
 • Navrhovaná dohoda řeší přechod na vlastnickou strukturu, za dřívější převod zaplatíme náhradu, částečně řeší některé existující dodatky
 • Snížená o 10% proti dodatkum, splátky rozložení na 36 splátek, lepší cash flow
 • Nejsou další podmínky, umožňuje to uskutečnit rekonstrukci. Snad nám pomůže s dotací
 • Nevýhodou bude nutnost založit společnost, která se bude o čističku starat.
 • Krátce před zahájením minulého zasedání jsem od Berkovce dostal rozbor právního rozboru výpočtu kompenzace
 • Vždy počítání kalkulacniho zisku, za pitnou a odpad. Vodárny odvozuji zisk k 5 milionům ročně
 • Promítání tabulky, ale z mé vzdálenosti vidím jen skvrnu
 • Budeme platit 3.5 milionu, zisk bude přes 4 miliony.
 • Bude třeba založit vodohospodářskou firmu. Nejsme ve vzduchoprázdnu, část vody kupujeme. Budeme s Veolii dále spolupracovat.
 • Přišli jsme definitivně o starou dotaci, jsou nové programy. Dá nám to šanci získat dotaci.
 • Ve smlouvě pojistka, že když v zakládání společnosti problém, tak můžeme ustoupit, a do 30.6. požádat o prodloužení smlouvy.
 • Pokud požádáme, Veolie je povinná prodloužit. Musíme zajistit lidi pro novou firmu.
 • Matoušek : dotazy na předpoklad budoucího zisku, očekává že zisk bude nižší oproti tomu, co nyní má Veolii
 • Město nemá zkušenost s něčím takovým, to bude obtížné, založit takovou firmu.
 • Zlámal : město v dobrovolném svazku obcí, nyní bychom měli koordinovat.
 • Odhad pořizovací hodnoty pro infrastrukturu, okolo 18 milionů
 • Pronajímali jsme infrastrukturu za 3 miliony
 • Zlámal : nelze očekávat, že alespoň v prvních letech bude společnost zisková, budeme spíše na nule, a investovat do infrastruktury
 • Hrabanek : odsouhlaseny postup byl trošku jiný, předpokládal právní rozbor, až nyní se měl zvolit majetkový model
 • Bylo zadáno Grohmannovi, aby provedl rozbor. Převod bude trvat minimálně rok.
 • Jaký model sdružení, Zlámal : tuším zatím nic, Hrabanek : čekají na nás, jsme největší
 • Ale ani my se neobejdeme bez nich, musíme mít provozní model s nimi.
 • Zlámal : byly konzultace, naše sdružení má smlouvu do roku 2018, očekáváme, že se spolupráce prohloubí
 • Hrabanek : vodohospodářské sdružení nemohlo rozhodnout bez nás, tedy jejich prodloužení do roku 2018 muselo být s námi
 • Zlámal : sdružení se rozhodlo bez nás, nemáme tam 51%,  je tam víc obcí. Na rozhodování jsem nebyl přítomen,
 • Domníval jsem se, že bez nás nemohou nic přijmout.
 • Hrabanek : jaký bude model vodohospodářského sdružení, budeme v naší společnosti 100%, nebo s námi další obce?
 • Zlámal : předpoklad 100% na území Slaného, část potřebné vody nakupování od sdružení.
 • Peška : výdaje nás budou čekat vždy. Původní projekt čističky starý přes 10 let, budou možné efektivnější změny
 • Peška : hrozí nám pokuty od Inspekce životního prostředí, bude třeba rekonstrukce čističky
 • Grohmann: dotační možnosti, žádáme od roku 2009, vždy to skončilo na nevyhovující provozní smlouvě.
 • Smlouvy po vstupu do EU, vždy muselo být uzavírání podle zákonů, ale naše smlouva nebyla vysoutěžena
 • Proto odporovalo evropskému právu, se současnou smlouvou nemůžeme dotaci získat. I nové podmínky mají nutnost vysoutěžené smlouvy
 • Matoušek : proč budu váhat : Berkovec píše o tom, že hlasování může vést k nutnosti vyplatit 400000 každým zastupitelem
 • Zlámal : mrzí mne, co Berkovec psal, a že se nejdříve nezeptal. Vše začíná 2016
 • Vlastně pokračujeme tím, co už bylo několikrát projednáváno.
 • Veolii pohled : oni vázáni svým akcionářům, nemohou s částkou příliš hýbat. Vycházeli jsme tedy z toho, že zastupitelé již dříve souhlas
 • Smlouva je tady od konce září, ale dostal jsem od Berkovce dopis 2 hodiny před týdnem
 • Hložek : já už si pár takových dopisů zažil od stejných zdrojů. Ač mám pochybnosti, nakonec budu asi i kvůli tomu hlasovat pro
 • Zlámal : máme dohodu o narovnání, pokud nyní odmítneme dohodu, ztratíme vyjednávací pozici
 • Zlámal : velmi pravděpodobně nám peníze utíkají z infrastruktury do zisků Veolie
 • Hrabanek : my bychom měli řešit, kdo bude provozovatel, sdružení obcí má svoji právní analýzu
 • Hrabanek : pokud půjdeme touto cestou, musíme výrazně zvýšit vodné a stočné
 • Zlámal : Veolie neakceptovala výpověď původní smlouvy, toto je výsledkem dalšího jednání
 • Sirc : cituje právní rozbor, z park domu, je třeba aby mělo zastupitelstvo relevantní informace, to jsme měli
 • Vidím problém společnost, to bude tak 40 lidí, řada nové administrativy, bude složité, nicméně dá nám to čas
 • Matoušek : jak byla vysoká letošní pokuta Veolii Grohmann: nemáme data
 • Rubik : chceme dotaci, ale v době, kdy budeme žádat, ještě bude dohoda platit
 • Zlámal : jednání s ministerstvem jasné, že bez ukončení smlouvy není dotace možná.
 • Grohmann: budeme žádat jako výjimečný případ, v době zprovoznění už nesmí být tento provozovatel
 • Richtr: drive někteří opoziční hlasovali o zrušení smlouvy a souhlasili
 • Richtr : doporučuje smlouvu schválit
 • Starosta : potřebujeme čističku, ale je tady riziko, zodpovědný je starosta, mně samotnému chybí znalecký posudek, je to riziko
 • Richtr : starosta se postavil koalici, to je unikát
 • Spáchal sebevraždu, nicméně hlavní je smlouva
 • Zlámal : před 30.6. ještě bude zastupitelstvo projednávat
 • Možnost provozu i koncesní řízení, ale je to z hlediska zisku dotace náročnější.
 • Pozměňovací návrh starosty : smlouvu nepodepsat, pouze reálné náklady, neprošlo, souhlas jen 4
 • Vypovězení smlouvy s Veolii za odstupné, 17 pro, návrh přijat
 • Věčný dar - projekt k přestavbě Mexika - schváleno
 • Směna pozemků na pražské ulici, rada nedoporučuje
 • Grohmann: město pozemek bez veřejné komunikace, soukromník s komunikací
 • Město by sice mělo toto řešit, ale tato směna by se týkala jen 25%. Neřešilo by.
 • Hložek upozornění, že firma nabízí 1 milion
 • Grohmann: firma nyní bude stavět jinde, takže naše odmítnutí jejich záměr neohrozí
 • Grohmann: jistota není, že přístup na současný náš pozemek vysoudíme, ale máme dobrou šanci
 • Zastupitelstvo směnu zamítlo.
 • Začíná diskuze
 • Hrabanek : schválení zásad sportu, v návrhu sportovní komise jiná procenta než schválila rada.
 • Sportovní komise se shoduje, že oni mládeži navrhovali více.
 • Sourek : prevence kriminality,
 • Za rok komise 3 velitelé policie chodili na naše zasedání
 • Problém s dopravou, přechody
 • Doporučení signalizace rychlosti
 • Občané si stěžují na parkování, na sídlišti problém.
 • Návrh umožnit v některých dnech parkování před popelnicemi na zebře
 • Na náměstí automaty vydělají přes milion, v ulicích okolo 250 000
 • Drobná kriminalita je náš velký problém. Drogy další, zejména Benar možnost rozšíření
 • Prostor pod ČSAD problémy s urážkami, velká ostuda tržnice
 • Vyhláška nutná pro majitele malých psů, velcí psi je ohrožují a jejich majitelé jsou často agresivní.
 • Problémy s alkoholem, doporučuje vyhlášku.
 • Matoušek : otázky na Londu, už je znám termín dokončení? Do Mikuláše prý určitě ne.
 • Matoušek : most byl rozbagrovany, mám fotky.
 • Smlouva byla na 120 dnů, je nějaká penalizace.
 • Grohmann: termín byl do konce listopadu, ale firma zřejmě nestihne.
 • Firma nyní rychle finišuje. Snad konec do 15. prosince.
 • Původní termín 120 dnů byl prodloužen z objektivních důvodů (delší průzkum)
 • Firma byla vstřícná, proto i my vycházíme vstříc.
 • Most se po obnaženi částečně zřítil. Archeologové upozornili, že takto skončí, ale všechny práce i poté pod archeologickým dozorem
 • Matoušek : na městu projekt cyklostezek od firmy, která pracuje v okolí, Grohmannovi ale prý vzkázal, že není priorita a odmítl komunikaci
 • Grohmann: nebyl jsem, ale nějaká firma prý oslovila kvůli dotacím. To jsem odmítl, protože nechceme nic stavět nyní
 • Nemáme zatím nic vyprojektováno, pokud je to jinak, zařadíme se.
 • Hložek : je mi můstku líto. Navrhuje velkorysost pro podnikatele na Londe a odpustit poplatky příští rok
 • Peška dlouhodobě povídá na moji krátkou otázku, kdo změnil procenta mládeži. Ale neodpověděl.
 • Smehlik : slibuje, že předloží návrh při schvalování rozpočtu, která zohledni zvláštní roli Sokola při výchově
 • Dotaz na p. Sourka, ke kriminalitě, lidé mají problém se domoci záznamů z kamer při kriminalitě
 • Starosta : je metodika, kamerový záznam nemůže žádat občan, musí policie
 • Dotaz na hodnocení prevence kriminality. Sourek : naše dvojice prevence kriminality nastoupila v květnu
 • Preventiste opravdu pomohli, máme dobré praktické zkušenosti, samozřejmě jsou to drobná zlepšení, ale jsou
 • Občan : vyslovuje spokojenost s parkovacím domem, byl by zklamán, pokud se zavře
 • 8:28 konec

pondělí 9. listopadu 2015

15. zasedání zastupitelstva - 9. listopad - část 1.

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 • Zastupitelstvo zahájení : 16:06, přítomno 24, omluven Berkovec, Rankova a Rubik očekáváni
 • Navržen do programu přidat kontrolní zprávu městský ples (předkládá Chysky- finanční výbor )
 • Návrh Zlámal : přeložení projednávání bodů vodárny z 4 na 12, mail od Berkovce , neměl čas přečíst
 • Čas vodáren odložen, zařazení kontrola plesu schváleno
 • Program schválen, pro změnu nevyzvání k diskuzi občané, ale to už nikoho nepřekvapí.
 • První bod: regenerace památkové zóny, předkládá Přibyl. Změna schválena.
 • Bod 2: Sociální začlenění, materiál strategický plán, představuje Kratochvíl z úřadu vlády (Agentura sociálního začleňování)
 • V plánu rozpočty, obce které takto spolupracovali budou zvýhodněny při dotacích
 • Investice do vzdělání, ubytování, koordinovane výzvy budou zvýhodněny pro nás
 • Bartoniček komentuje zprávu. Upozornění na možné rozpory s fakty.
 • Vzdálenost do Trpomech(Google maps ale souhlasí se zprávou, 4 km), i další vysvětlení podle mne přijatelná
 • Bartoniček se domnívá, že podle zprávy jsou obtíže ve zprávě uvedené přehnané. I argumenty protistrany k zamyšlení, třeba poslechnout.
 • Hula: posílal jsem 19 připomínek, nebyly zapracovány. Odpověď : na té radě, kde jsme zduvodnovali, jste nebyl, bylo zodpovídáno
 • Hula: cituje některé své připomínky, s materiálem nesouhlasí.
 • Rozpoutala se bouřlivá diskuze.
 • Kratochvíl se snaží bránit, bohužel již nyní příliš obecně. Vašek zdůrazňuje, že ve Slaném jsou některé věci jiné než platí obecně.
 • Hrabanek zpracovatele chválí, ale upozorňuje že zastupitelé vstupují do všeho příliš pozdě a nyní je velký pres.
 • Otázka na asistenty prevence kriminality, jaké to tedy bude, jaké jsou zkušenosti
 • Hrabanek : souhlasí s přetížením školského odboru, zvláště po jeho sloučení se sociálním a odchodu pracovnice
 • Připomíná problematiku s ubytovací kapacitou v městských ubytovnach, riziko většího nástupu soukromých., když dosud je nemůžeme regulovat
 • Kratochvíl : otevřít šanci pro nejslusnejsi obyvatele Mexika se dostat k sociálním bytům
 • Hrabanek : souhlasí s Hulou, že ve školkách dost místa není. Opět zdůrazňuje udržitelnost projektů.
 • Hložek : existuje koncepce města ohledně sociálního a krizového bydlení? Zejména režim těchto bytů.
 • Problém je, tyto lidi ze startovacich bytů po roce či dvou vystěhovat, jak s nimi dál.?
 • Opustili jsme myšlenku azylového domu, ve hře krizové ubytování pro matky
 • Rankova : velký problém Luka, situace se rapidně zhoršuje
 • Nová vlna ubytoven problém, s těmi původními už jsme problém neměli
 • Náš problém jsou soukromé ubytovny.
 • Odpověď :Luka nejsou kolaudovany jako ubytovny, ale jako neobytné prostory.
 • Starosta : po Lukách má nejhorší vybavení naše Mexiko. Tam je to velmi špatné
 • Město: Luka jsou ohromný problém, nejdou tam žádné dávky hmotné nouze, ale dostat se tam je problém.
 • Velmi nám pomohla agentura, díky tomu, že nyní mnohem lépe komunikujeme s úřady, tak se mnohem rychleji vystěhovaji ne přizpůsobiví
 • Ztratili jsme pověst města, kde mohou snadno vegetovat
 • Kratochvíl : Luka nyní místo pro nejhůře postavené z nejhůře postavených, máme legislativní problémy co s tím
 • Smehlik : podporuje schválení zprávy, naši lidé spolupracující na zprávě velmi důvěryhodní
 • Sourek: podporuje schválení plánu. Situace není dobrá, je třeba začít jednat.
 • Bartoniček : jaké můžeme očekávat spoluúčasti města, jaká je udržitelnost, zavazuje nás tento materiál v budoucnosti?
 • Kratochvíl : nezavazuje, snažili jsme se tam dát co nejvíce, nemusí se vše realizovat
 • Kratochvíl : schválením strategie město získá významnou alokovanou částku
 • Bartoniček : kdo z vedení města je garantem materiálu, jaký má pohled na udržitelnost ?
 • Starosta : jsou tam možnosti financování bytů, spojení se sociálními službami
 • Sircova : na radě jsme probírali, včetně některých připomínek, které tu padly. Bohužel, z nějakého důvodu nejsou v materiálu
 • Pospíšil : hovoří o ostatních obyvatelích, bude hlasovat proti
 • Schváleno. 18 pro
 • Bod: Příspěvky pro sportovní organizace, zpracoval Peška
 • Hložek : upozornění na snížení příspěvků pro děti, proč?
 • Upozornění na řadu dalších problémů a překlepů
 • Peška : přiznání několika chyb a překlepů,
 • Hložek Peška diskutují, bohužel Hložek nepoužívá mikrofon
 • Horálek : sportovní komise, vyžaduje ne používání formuláře a podpis statutárního zástupce jako důvod k okamžitému vyřazení
 • Hrabanek : s materiálem mám problém, dostávali jsme po dávkách
 • Z návrhu vypadla spoluúčast oddílů, nyní vypadla,. Je to úmysl?
 • Všechny došlé žádosti nyní nejsou veřejné, dříve naopak vše bylo veřejnými dokumenty
 • Velmi drastické je snížení podpory mládeži o 10%, zato přibyli peníze na poplatky za soutěže jako přímo zadatelne
 • Peška : změnila se podpora mládeži, teď je podpora i na dopravu na soutěže a na zápis do soutěží
 • V plenu zastupitelů výkřiky, že Peška na otázky neodpověděl
 • Sirc : souhlasí, že odpovědi nepadly, pokračuje diskuzí na dělení nákladů, mnohem radši by podporoval mládež
 • Kulich: dá pozměňovací návrh, navýšit o 10% mládež, 5% náklady, vzít z peněz dospělým
 • Matoušek : dospělý člověk si může za konicek platit, nesouhlasí že se bere dětem a dává se dospělým, podporuje Kulicha
 • Peška : připravila komise pro sportovní činnost, odbor školství za nesl nějaké zákonné připomínky, závěrečné věci jsem za nesl já
 • Bartoniček : kdo byl garantem za zájmovou činnost?
 • Horálek : dělal všichni. Bartoniček : a kdo tedy v komisi za zájmovou činnost? Nikdo. Děkuji.
 • Bartoniček : tak mi tedy dovolte k zájmové části
 • Proč nyní pronájem nebytových prostor? Dříve byly jen sportoviště
 • Chybí i v zájmovém spoluúčast. Proč nyní zveřejněno jen 90 dnů
 • Odpovědi nepřichází. Starosta : ty co zpracovávaly nějaký záměr mely
 • Bartoniček : drive veřejné, nyní tajné, snížení příspěvků
 • Je zde řada změn, struktura je nyní úplně jiná. Nyní organizace které nepracuji s mládeží dostanou třetinu.
 • Např. chovatelé, zahrádkáři, červený kříž, atd, Očekávané částky se dramaticky mění? Proč. Jaký je důvod
 • navrhovane uspořádání velmi zvyšuje subjektivní složku rozhodování
 • Snižuje se o více než polovinu počet akcí pro dokumentaci celoroční činnosti s mládeží
 • Bartoniček : navrhuje materiál stáhnout, přepracovat a předložit znovu
 • Peška : pronájmy pro ty, které nemají vlastní místnost,
 • Procenta můžeme změnit, podmínky můžeme zmenit
 • Pospíšil : podporuje stažení návrhu
 • Hrabanek : chce v zapise : proč neveřejné, proč zrušena spoluúčast, kde je vedena reprezentace
 • Jaké jsou propočty, z čeho se platí příspěvky, jaké dokumenty, proč ne po všech stejně
 • Podporuje stažení a přepracování.
 • Cílek : členské příspěvky hradí jednotlivec, může přes oddíl, další informace v databázi
 • Hrabanek : upozornění, oddílům se vyplatí černé duše, členské příspěvky menší než peníze od města
 • Bartoniček : v materiálu řadu změn, nikdo se k nim nehlásí, měl by být odložen
 • Hložek : vše připraveno lidmi, které mají vztah ke sportu, ale máme zde mnoho dalších zajímavých organizací. Odložení podporuji.
 • Sircova : žádáme dotaci o seniorsky klub
 • Znovu a znovu : diskutuje se bez mikrofonu, zastupitelstvo nebude řádně nahrané
 • A zase bez mikrofonu, dnes hrozné,
 • Peška : podporovat konkrétní činnost,
 • Hlasování o odložení bodu: neprošlo
 • a opět se mluví bez mikrofonu
 • Nyní schvalování úprav. Zmatek, uvidíme co se nakonec schválí, velmi obtížné sledovat
 • Zatím žádná změna neprošla.
 • Návrh sirce hlasování, výrazně navýšit mládež : neprošlo
 • Hlasování opět početně nevyšlo, ale zdá se, že alespoň výsledek zachován
 • Návrh mládež navýšit na 35%, neprošlo
 • Hlasování o celém celku, zrušení starých a schválení nových zásad. Prošlo,.
 • Je opravdu důležité mít známé v radě. Priority rady: co nejvíce peněz na fotbalisty a futsalisty, zájmové organizace jako sokol nezajímají (moje tweety krátce po schválení, ale i teď nemohu pochopit, proč se přelévají peníze od dětí k dospělým sportovcům, a to ještě pravidla  čirou náhodou vyhovují těm, kteří mají obzvláště dobré vztahy s radou, zatímco vše je nastaveno proti organizacím jako Sokol, kde děcka sportují pro radost a hold tak nesoutěží, neregistrují se, a když někam jedou, tak si vše platí sami)
 • Všichni souhlasí, že v principech řada chyb, ale pak si to schválí beze změny.
 • Bod 5 (4 přeskočena)-takže nyní přijetí úvěru od ČSOB, 32 milionů, 0.18%+pribor, předčasné splacení bez sankce
 • Úvěrová smlouva schválena.
 • Schvalovani záměrů výstavby,
 • Bod 7a - jednání s Koma (parkovací dům)
 • Starosta : s Koma nesouhlas stanovisek, doporučuje soud
 • Jsou 3 právní stanoviska. V materiálu i návrh dohody s Koma, kterou zaslala Koma
 • Hložek : vyhrazuje se proti stylu textu. Rekapitulace historie.
 • Hrabanek : důležité abychom věděli, co přinese každá varianta
 • Opakují se již mnohokrát zmíněné věci.
 • Peška : není dobré nyní se vracet, teď nutné řešení (zázrak, souhlasím s Peskou:)
 • Hrabanek : jaké jsou výsledky zátěžového testu?
 • Bartoniček : obrací se na starostu jako předkladatele, materiál je neúplný, chybí zátěžový test, za týden budou další data, ...
 • Smehlik : hlasování o prodloužení schůze bez omezení, neprošlo
 • Kulich : myslím si, že to skončí soudem. Ale nejdřív bychom měli opravdu naplnit dům 150 auty
 • Zlámal : Věslav testu max. 70 vozidel, 2 vážnější poruchy, auto přibližně vyparkovany za 3 minuty
 • Zátěžový test dům nenaplnil, bohužel tedy neotestoval plnou zátěž
 • V parkovacím domě za 2 měsíce 14 poruch. Průměr je 40 vozů zaparkovanych
 • Pokračuje diskuze o tom, proč se materiál projednává. Po 5 hodinách už nejde vše psát :)
 • Hula: návrh prodloužení jednání o 60 minut. Neprošlo.
 • 9:02- vypršel čas, ale starosta pokračuje.
 • Zmatky o čase, mezitím nějaké hlasování, asi způsob provozování park. Domu v 2016? Nevím. Obtížné orientovat
 • At to bylo cokoliv, zřejmě provozování park. Domu, tak nebylo schválení. Ukončeno.

pondělí 2. listopadu 2015

Stokrát opakovaná lež aneb tuhý život nepravdivých tvrzení

Když se na straně č. 15 červnového čísla Slánské radnice objevila „Žádost o finanční podporu tisku historického sborníku“, překvapivě zde byl připojen i text s názvem „Vyjádření Rady města Slaného“. Text, nezakládající se na pravdě, ke kterému jsem byl nucen se ohradit a napsat vysvětlení, uvádějící zveřejněné „informace“ na pravou míru.

Moje vysvětlení, sepsané v polovině června, dvakrát po sobě nebylo zveřejněno ve Slánské radnici. V září jsem ho pod názvem „Podpora historického sborníku aneb cenzura ve Slánské radnici“ zveřejnil zde na blogu. V říjnu – tedy po 4 měsících – byl totožný článek zveřejněn ve Slánské radnici. Tím mohly mystifikace vedení města ohledně konference a sborníků skončit, jak jsem doufal.

Bohužel jsem se mýlil a vedle mého článku byl opět zveřejněn nepravdivý text, tentokrát však podepsaný autorem. Tím je P. Zálom, zastupitel ve funkci starosty. V první větě svého textu mě vyzývá “Vážený pane zastupiteli, považuji za svou povinnost vyjádřit se k vašemu článku, kterým opět manipulujete se slánskou veřejností“. Proto mi  - na základě této výzvy - dovolte seznámit slánskou veřejnost s manipulacemi, které se ve Slánské radnici opět objevily. V textu říjnového čísla na str. 15 pod názvem „Odpověď starosty panu Bartoníčkovi k podpoře sborníku z konference“.

Při této mediální mystifikaci jsou totiž opět opomíjena fakta, ze kterých by si spoluobčané mohli udělat vlastní názor:

1) Text se tváří, jako by byl adresován mě, ačkoliv jsem ho viděl až vytištěn ve Slánské radnici a dříve jsem nebyl s jeho obsahem seznámen. Samozřejmě jsem neměl ani možnost se k obsahu vyjádřit. Navíc jsem p. Záloma o žádnou odpověď ani nežádal.

2) V textu p. Zálom píše o „sborníku, jehož cca 500 kusů, které byly vydány v minulých letech, jsme v rámci úklidu archivu předali do sběru“. Na zasedání zastupitelstva dne 5. 10. 2015 jsem ho veřejně požádal o informaci, o jaké sborníky se jednalo – čísla a počet výtisků od jednotlivých vydání – a také o zdůvodnění, proč nebyly sborníky raději využity pro propagaci města a jeho historie. Jasnou odpověď jsem od něj neobdržel. Písemnou odpověď budu čekat do 30 dnů.

Sborníky v počtu 500 kusů však nikdy v prostorách městského úřadu nebyly uchovávány. Vydávalo je totiž nejprve slánské muzeum a pak knihovna. Od ředitele muzea i vedoucí knihovny, kteří vedou o sbornících evidenci, jsem obdržel informaci, že na městský úřad takové množství sborníků nikdy nepředávali. 

3) V textu p. Zálom píše, že mě zastupitel Šmehlík vyzval, abych „zveřejnil rozpočty jednak na pořádání konference, jednak na vydání sborníku“. Zapomíná ovšem dodat, že mě dotaz posílal zastupitel Šmehlík elektronicky 7. 5. 2015 a já mu 8. 5. odpověděl. Následně diskuse ještě pokračovala s upozorněním, že uzávěrka přihlášek na letošní ročník konference je 30. 6. a do té doby mu nemohu detailně rozepsat jednotlivé položky. Po 30. 6. 2015 se již zastupitel Šmehlík neozval a tak jsem považoval věc za uzavřenou.

S jakého důvodu to p. Zálom po téměř 5 měsících zmiňuje způsobem, kterým může neznalý člověk nabýt dojmu, že rozpočet je nějakým tajemstvím?

4) V textu p. Zálom dále píše, že poskytnutí záštity si představuje jinak než vyjádřením: „Pane starosto, děkuji za přijetí záštity nad konferencí, toto je spojeno s poskytnutím částky 60 000 Kč na vydání sborníku.“ Vzbuzuje tím dojem, že takto jsem požádal o záštitu a finanční podporu vydání sborníku. Takovou větu jsem však nikdy neřekl ani nenapsal. Moje žádosti o možnou finanční podporu byly formulovány následujícími slovy:

 • Dne 28. 11. 2014: Vážený pane starosto, děkuji za  Vaši záštitu, poskytnutou 8. ročníku historické konference. Finanční prostředky v celkové částce 60.000,- Kč (pro uspořádání konference a vydání sborníku) byly v loňském roce schváleny v rozpočtu města roku 2014 v kapitole odboru kultury (viz bod č. 1 z 21. řádného jednání ZM dne 18. 12. 2013). Finanční prostředky zde byly alokovány až rozhodnutím zastupitelstva, neboť tato akce se odboru kultury nijak netýká, jelikož se na její organizaci nepodílí (a tedy na ní ani nemá žádný zájem) a tak je dislokování této částky v rukou Rady města, resp. Zastupitelstva města.

 • Dne 6. 12. 2014: Vážený pane starosto, v návaznosti na můj e-mail ze dne 28. 11. jsem se chtěl zeptat, zda rada města v návrhu rozpočtu pro rok 2015 schválila finanční prostředky v celkové částce 60.000,- Kč (pro uspořádání konference a vydání sborníku).

 • Dne 6. 1. 2015: Vážený pane starosto, děkuji za Vaši reakci. Jestli odpovídáte na můj delší dotaz, odeslaný 29. 12. 2014, zde se necítím jako respondent odpovědi na otázku, kterou jsem pokládal: "Rád bych se Vás pane starosto proto zeptal, zda je možné pro rok 2015 počítat s nějakou částkou, kterou můžete Vy z reprefondu či jiných finančních zdrojů, do rozpočtu města dosud nezapojených, pro historickou konferenci a sborník uvolnit."

P. Zálom mě v poslední větě svého textu vyzývá “Žádám Vás tedy, abyste příště poskytoval informace úplné a pravdivé, ne jen ty, které momentálně plní Vámi sledovaný účel.“ Proto přikládám materiál, předložený na zasedání zastupitelstva dne 12. 2. 2015, který tehdy celou problematiku dostatečně shrnoval. Navíc mohu veškeré e-maily, ze kterých cituji, každému zájemci, který o to požádá, zaslat na jeho e-mailovou adresu. Abych dokázal, že citace jsou pravdivé a že i jejich širší kontext nedává žádný prostor pro tvrzení, že by mohlo jít o nátlak či podmiňování přislíbené záštity poskytnutím částky 60 000 Kč na vydání sborníku.

Zde by bylo možné můj článek ukončit. V rámci objektivity však musím dodat, že je možné, že by se negativní vztah části vedení města ke sborníkům mohl konečně začít měnit. Dne 23. 10. 2015 jsem totiž, jako autor materiálu s navrženými osobnostmi, odeslal následující e-mail:

„Pane starosto, při oceňování členů ČSBS, kteří byli persekvováni, či se účastnili odboje, u příležitosti 65. výročí ukončení 2. sv. války, jim byly kromě jiného věnovány publikace "1939—1945 ve vzpomínkách slánských pamětníků“ (Sborník příspěvků vzpomínek pamětníků), které ocenění přijali s povděkem. Dovolte mi tedy, přestože je mi znám Váš vztah ke sborníkům (a potažmo i oceněným), navrhnout, zda by nebylo vhodné oceněným osobnostem, resp. jejich rodinným příslušníkům, věnovat rovněž tuto publikaci a případně i další z edice „Historie Slánska ve XX. století“, a to "Slaný a Slánsko v letech 1939—1945" (Sborník příspěvků z historické konference), která se tematicky obdobím druhé světové války též zabývá. V případě, že přijmete tento návrh za svůj, ony sborníky je možné si vyžádat ve slánském muzeu, které bylo jejich tehdejším vydavatelem.“

A přesto, že jsem odpověď neobdržel, na předávání pamětních listů dne 27. 10. nejen, že jsem byl požádán o pár slov oceněným ale i o to, abych sborníky zde připravené předal v rámci ceremoniálu příbuzným oceněných osobností, což jsem s radostí učinil.

Pokusí se již vedení města dále nezpochybňovat význam historických konferencí a hodnotu vydaných sborníků? Pokusí se již nepodávat nepravdivé informace?

Nechme se překvapit.

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

Příloha: Historická konference a sborník – informace o financování (Pro zasedání zastupitelstva města dne 12. února 2015)