pondělí 26. října 2015

Válka v nás, my ve válce - Slaný a Slánsko ve XX. století

V sobotu 7. listopadu 2015 se v aule slánského gymnázia pod tímto názvem uskuteční 8. ročník historické konference. Organizuje ji spolek Wotrubia, Gymnázium Václava Beneše Třebízského ve Slaném a Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně.

Na význam konference, který dávno přesáhl hranice našeho města (a to nejen skutečností, že kromě Wotrubie jsou ostatní subjekty organizacemi, zřizovanými Středočeským krajem), v minulých letech upozorňoval již archeolog a znalec regionální historie PhDr. Václav Moucha, CSc., čestný občan královského města Slaný.

Je potěšující, že „po jeho bok“ se v letošním roce symbolicky zařadil i hejtman Středočeského kraje ing. Miloš Petera, který konferenci poskytl svoji osobní záštitu. Mediálním partnerem konference je Kladenský deník.

Konference začíná tradičně v 9.00 hodin, ukončení je plánováno na 16.00 hodin.  Program bude rozdělen do dvou bloků (9.00 –12.00, přestávka na oběd, 13.00– 16.00), během kterých bude dostatek prostoru na dotazy a diskusi. Moderování celého dne se ujme opět PhDr. Zdeněk Kuchyňka, ředitel kladenského Sládečkova vlastivědného muzea.

V předešlých letech se konference, úspěšně zaplňující pomyslná bílá místa naší historie, věnovala tématům:
 • Slaný a Slánsko ve 20. století (2008), 
 • Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století (2009), 
 • Slaný a Slánsko v letech 1939 – 1945 (2010), 
 • Formování občanské společnosti ve Slaném a na Slánsku na přelomu 19. a 20. století (2011), 
 • Zapomenuté osudy, zapomenuté události - Slaný a Slánsko ve XX. století (2012), 
 • Město a region v dramatickém století - Slaný a Slánsko ve XX. století (2013), 
 • Bílá místa historie - Slaný a Slánsko ve XX. století (2014). 

Během oněch uplynulých sedmi ročníků bylo představeno celkem 72 příspěvků z naší regionální a národní historie. Letošní konference (okolo jejíhož konání se objevila celé řada nepravdivých informací, které postupně uvedu na pravou míru) nabídne necelou desítku dalších, dosud nezpracovaných témat, přednesených osvědčenými autory:

 • Lubor Kunc: Válka nadporučíka Eduarda Rádla
 • Vácslav Verner: Před 100 lety v Albánii
 • Michal Plavec: Slaňáci jako letci v československých legiích na Sibiři. Limity výzkumu
 • Ing. Bc. Pavel Bartoníček: Padlí legionáři ze slánského hřbitova (1914–1919)
 • Luboš Marek: Jaromír Petelík, rodák z Kvíčku. Důstojník čs. armády?
 • PhDr. Pavel Dufek, Ph.D: Proměny vlastnických poměrů velkostatků na Slánsku za druhé světové války
 • PhDr. Milan Bárta: Několik případů kladenského gestapa ze Slánska a Velvarska
 • Mgr. David Hubený: Střípky z dějin československého odboje na Slánsku za druhé světové války
 • Mgr. Karel Drvola, DiS.: Dva odboje Marie Nedvědové, manželky kladenského stavitele

S příspěvky, které zazněly během prvních šesti ročníků konference se mohou zájemci seznámit ve sbornících ediční řady „Historie Slánska ve XX. století“. Sborník z loňské konference „Bílá místa historie - Slaný a Slánsko ve XX. století“, bude za spoluúčasti většiny autorů slavnostně představen veřejnosti právě na závěr letošní historické konference.

Zájemci o historii našeho regionu a pestré osudy jeho rodáků i obyvatel v první polovině  dramatického 20. století, ale i vojenskou historii, reflektující 100 let od vstupu „proradné“ Itálie do Velké války a 70 let od konce druhé světové války, jsou srdečně zváni. Vstup je tradičně zdarma.

Pavel Bartoníček,
zastupitel města a člen organizačního výboru konference

Příloha:

1 komentář:

 1. Milí čtenáři a příznivci, kdo je aktivní na FB, může událost sdílet na https://www.facebook.com/events/968379593235142/

  P.B.

  OdpovědětVymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného