čtvrtek 22. října 2015

Ty mrtvý lež a nevstávej!

Tak by se dalo – citací Karla Jaromíra Erbena – zhodnotit vystoupení slánského starosty k materiálu „Návrh osob k ocenění u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války“.  Materiálu, který byl pod bodem č. 9 projednáván na zasedání zastupitelstva dne 5. října 2015 a kterého jsem byl zpracovatelem a předkladatelem.

V určitých politických kruzích se po podzimních volbách 2014 stalo zvykem, vydávat své subjektivní dojmy, případně urážky a nepravdy za jediný správný názor. A heslo “kdo není s námi, je proti nám“ už pocítily mnohé z osob, spojených svým zaměstnáním s městským úřadem, či jeho přidruženými organizacemi. Není to nic nového, v padesátých letech dvacátého století se děly podobné a daleko horší věci.

Při těchto mediálních mystifikacích je pravidelně a důsledně opomíjeno vše, z čeho by si aktivní spoluobčané mohli udělat vlastní názor.  Historik či publicista by řekl, že jsme zavaleni komentáři, ale chybí nám zveřejňování dokumentů, které jsou komentovány.

Proto bych rád pozornost čtenářů tohoto textu upřel na záznam ze zasedání zastupitelstva z 5. října, resp. z jeho posledních 14 minut.  Tedy času od 4.18 do 4.32 záznamu. Před poslechem záznamu je vhodné přečíst si materiál, který byl předložen a udělat si vlastní názor na vyjádření, které ze záznamu uslyší.

Nad rámec výše napsaného bych pro upřesnění uvedl, že:
 1. Žádná organizace protifašistických bojovníků v současné době neexistuje a nemůže tedy - tak jako v době komunismu – vydávat svá dobrozdání.  Svaz protifašistických bojovníků byl roku 1990 přejmenován na Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS) a do jeho řad mohli vstoupit i ti bojovníci a odbojáři, kterým to v době komunistického režimu nebylo povoleno.
 2. Materiál byl schválen těsnou většinou 14 hlasů, když nikdo nehlasoval proti a 6 zastupitelů se zdrželo (Zíma, Richtr, Drholec, Zlámal, Šmehlík, Zálom).
 3. První čtyři zastupitelé, kteří se zdrželi, hlasovali již 25. 5. 2015 proti usnesení, které předložení tohoto materiálu schválilo. Zastupitelé Šmehlík a Zálom tehdy pro přípravu materiálu hlasovali, když byl však 5. 10. předložen, náhle pro něj nehlasovali.
 4. Čtyři osobnosti, navržené v materiálu, byly válečnými veterány, dvě z nich navíc členy Československé obce legionářské. I přesto zastupitel Šmehlík, řádný člen Československé obce legionářské a Svazu válečných veteránů, pro materiál nehlasoval.
 5. Kdyby zastupitel Hrabánek nepožádal o souhlas zastupitelstva, zda může – při střetu zájmů – o materiálu sám hlasovat, materiál by nebyl odsouhlasen, protože by pro něj hlasovalo jen 13 zastupitelů.
Jako člověk, který si váží odvahy a hrdinství všech, kteří byli navrženi, jsem rád, že zastupitelé (především opoziční ale i část koaličních) tento materiál těsnou nadpoloviční většinou schválili. V materiálu jsem psal, že deset vybraných osobností je určitým průřezem těch, kteří se podíleli na osvobození naší vlasti v letech válečných, a to mnohdy i za cenu nejvyšších obětí – svých životů a že záleží plně na vůli zastupitelstva, zda bude chtít v následujících letech ocenit další jména, která tím budou připomenuta veřejnosti, a to nejen ve Slaném. Myslím, že diskuze a hlasování dalo jasnou odpověď.

Pokusí se voliči zeptat těch zastupitelů, kteří pro přijetí materiálu nehlasovali, na důvod jejich odmítnutí navržených osobností? Jestliže se zeptají, dostanou i odpověď? Nechme se překvapit.

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

Přílohy:

2 komentáře:

 1. Přiznám se, že je pro mě poněkud smutné, pokud se zastupitelé takto dohadují zda ocenit či neocenit. Mrzí mě, že do této diskuze byl (snad nevědomky) zatažený svaz protifašistických bojovníků, který ve skutečnosti neexistuje. Nicméně ani současný Český svaz bojovníků za svobodu není kádrovací organizací, která by mohla rozhodovat o oceněných. To neděláme, protože nám to nijak nepřísluší. Zastávám názor pana Hložka, že panu Bartoníčkovi by mělo být vyjádřeno uznání za návrhy oceněných. Seznámil jsem se se všemi návrhy a dávám palec nahoru! Z Kladna Vás všechny zdraví Petr Hroník, t.č. předseda Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu v Kladně!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den,
   a děkuji. Dovolil jsme si Váš komentář překopírovat i do diskuze na:

   http://diskuze.slansko.cz/politika-politici/zastupitelstvo-mesta-aneb-to-jsme-to-dopracovali

   Miloslav Nič

   Vymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného