pondělí 26. října 2015

Otevřený dopis Františka Hrabánka a Blanky Kotkové k ocenění otce Františka Hrabánka

Ve Slaném 21. října 2015

Vážený pane starosto,

Vážení zastupitelé města,

dovolte nám, abychom vyjádřili poděkování navrhovatelům, předkladatelům a té části zastupitelstva, která odhlasovala ocenění nejen našeho otce Františka Hrabánka, ale i dalších osobností u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války. Byli jsme překvapeni a příjemně potěšeni, že i po tolika letech někteří lidé nezapomínají na těžká období historie našeho státu a váží si občanů, kteří se podíleli na osvobozování naší vlasti a jejím zachování pro další generace.

Na druhou stranu však dovolte, abychom se vyjádřili k průběhu schůze slánského zastupitelstva, kde mimo jiné zaznělo z úst nejvyšších představitelů města, že by navržené osobnosti měly být prověřovány výborem ČSBS. Když přihlédneme k faktu, že náš otec byl po roce 1989 dne 8.7.1992 Rehabilitační komisí ministerstva vnitra ČSFR č.j. SP-9-684/RH-90 plně rehabilitován, přijde nám výše popsané vyjádření jako znovuzavádění kádrování. V souvislosti s otcovou rehabilitací jsme přijali omluvu za příkoří, která byla našemu otci a celé naší rodině způsobena, jako uznání za jeho nekompromisní postoje v době druhé světové války a následně v padesátých letech. Následně byl 10.11.1992 jmenován policejním poručíkem in memoriam. Toto vše můžeme doložit řadou dokumentů. Co víc je třeba poskytnout některým zastupitelům jako důkaz o pevnosti jeho postojů a charakteru jeho činů?

Náš otec sloužil jako prvorepublikový četník věrně naší republice ve smyslu přísahy a stejně nekompromisně se zapojoval do odboje proti nacistickým okupantům, aniž by k tomu byl někým pověřen. Považoval to za svou vlasteneckou povinnost. Za tuto činnost byl po válce vyznamenán. Po únoru 1948 a nástupu komunistů k moci, byl uvězněn a následně vyhozen z řad bezpečnostních sborů, kterým zasvětil celý svůj život.

Protože ctíme zásady, za které náš otec celý svůj život bojoval, rozhodli jsme se po zralé úvaze slavnostního předání nezúčastnit a ocenění od Vás nepřijmout. Myslíme si, že kdyby náš otec žil a měl převzít ocenění od představitelů města, kteří jsou členy komunistické strany, nebo s jejími členy vědomě spolupracují, jednal by stejně. Navíc by bylo pokrytecké přijmout ocenění od osob, které na zastupitelstvu vznášely pochybnosti nad výběrem osobností a nehlasovaly pro ně. Vzhledem k tomu, že náš otec již přes padesát let není mezi námi, dovolujeme si toto rozhodnutí učinit jeho jménem my.

Dopřejte mu prosím zasloužený klid.
Děkujeme za pochopení.


František Hrabánek
Blanka Kotková

P.S.: Žádáme Vás, aby náš dopis byl zveřejněn ve Slánské radnici, abychom tak předešli případným nepravdivým informacím o našem odmítnutí.

===

Pozn. editora (Miloslav Nič):
Jelikož  je v dopise zmiňován ČSBS, přikládám komentář čtenáře ke článku Ty mrtvý lež a nevstávej!:

Přiznám se, že je pro mě poněkud smutné, pokud se zastupitelé takto dohadují zda ocenit či neocenit. 

Mrzí mě, že do této diskuze byl (snad nevědomky) zatažený svaz protifašistických bojovníků, který ve skutečnosti neexistuje. 

Nicméně ani současný Český svaz bojovníků za svobodu není kádrovací organizací, která by mohla rozhodovat o oceněných. To neděláme, protože nám to nijak nepřísluší. 

Zastávám názor pana Hložka, že panu Bartoníčkovi by mělo být vyjádřeno uznání za návrhy oceněných. Seznámil jsem se se všemi návrhy a dávám palec nahoru! 

Z Kladna Vás všechny zdraví Petr Hroník, t.č. předseda Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu v Kladně! 


 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného